Wat betekent vrijheid voor u zelf, want mensen denken daar verschillend over. Er zijn mensen die uit een dictatuur naar hier komen om in vrijheid te kunnen leven, maar er is vaak geen kennis van wat werkelijke vrijheid beteken. In Nederland betekent vrijheid dat je moet leven in een democratisch bestel, waardoor door het collectieve stelsel en de macht van de politieke partijbelangen je vrijheid afgenomen wordt.

 

Als je uit een dictatuur komt, vind je dat waarschijnlijk al een verademing, maar het is in feite maar schijn vrijheid. Mijn ervaring is dat als je als kind vernederd bent en onder dwang van een op macht beluste vijand hebt gezeten, dan vergeet je dat nooit weer.

Als je ouder wordt en je hele leven als zelfstandig ondernemer verplicht bent om de helft van je inkomen af te staan, om dat bij te dragen aan een collectief stelsel, dan ga je anders denken en vinden mensen je een egoïst als je daar tegen bezwaar maakt, en erger nog je bent een dwarsligger!!.

Dat is begrijpelijk want het meeste geld wat je afdraagt gaat naar mensen die werken bij de overheid en met een hoge opleiding goed betaald worden vanuit het collectief verplicht opgelegde maatschappelijk kapitaal.
Deze ambtenaren maken het leven van een vrije ondernemer vaak zuur vanuit een op macht beluste overheidsorganisatie, welke bestuurd wordt door idealisten, geloof, overtuiging of partijbelang.

En als zelfstandig ondernemer maakt dat dat je steeds geconfronteerd wordt met het afnemen van je vrijheden en daar baal je dan van. Een echte vrijheid betekent dat als mensen vrijwillig iets beloven ze dat ook nakomen, en dat is nu juist het zwakke punt van politici. Bij een verkiezing beloven ze van alles, maar nadien zijn ze het vergeten en noemen het herziene inzichten.

En zo komen wij uiteindelijk als vrije inwoners helemaal onder de macht van een Europese Gemeenschap terecht. En dat is iets waar de inwoners duidelijk tegen gestemd hebben.

Mijn instelling als vrij zelfstandige ondernemer wordt totaal genegeerd. Maar als aanhanger van een collectieve gemeenschap zal je vrijheid anders beoordelen, maar door de democratie ben je als ondernemer al je vrijheden kwijtgeraakt, en zal je moeten leren leven als dwarsligger en verplicht moeten betalen voor iets wat je eigen belang en vrijheid beschadigt.
 Ingezonden door Reiny.

——————————————————

Naschrift RED:
Inderdaad blijkt uit bijna alle gesprekken over “Vrijheid” dat bijna iedereen er een andere vage (liefst niet gedefinieerde) opvatting over heeft. Zo gek dat je regelmatig hoort dat iemand zegt: “Ik voel me nog vrij in de gevangenis!”

Maar ook wat Reiny hierboven schrijft: “…betekent vrijheid dat je moet leven in een democratisch bestel…” is beslist geen Vrijheid in libertarische zin!

Dit vage begrip is een belangrijke reden voor de te trage groei van het libertarisme  Daarom is het belangrijk dat steeds weer goed duidelijk gemaakt wordt wat er in het libertarisme onder vrijheid wordt verstaan.

Het libertarisme is daar wel duidelijk in. In de Woordenlijst op de Vrijspreker (voorpagina onder Lezersservice) staat:

Vrijheid / individuele vrijheid
Vrijheid in libertarische (Z) zin heeft altijd betrekking op het individu. Een individu is vrij als hij soeverein is:
als hij/zij het recht heeft zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.
Hij moet het recht hebben om “neen” te zeggen tegen elke eis van wie dan ook.
Kortom: Vrijheid in libertarische zin is eenvoudig :
“HET ONTBREKEN VAN DWANG DOOR ANDERE MENSEN”.

 Of zoals de Missie van de Vrijspreker stelt (rechts boven op pagina):

De Vrijspreker streeft naar een maatschappij waarin ieder mens soeverein is: ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.

26 REACTIES

 1. Vrijheid is als ik met rust gelaten wordt door anderen in mijn doen en laten zolang ik dat ook doe bij anderen.

 2. Vrijheid

  -Vrijheid krijg je pas, als je het aan een ander geeft.
  (m.b.t hypocrisie)
  -Vrijheid betekent verantwoordelijkheid. Daarom zien de meeste mensen er tegenop.

  Democratie

  -Als een miljoen mensen een stommiteit geloven, is het nog
  steeds een stommiteit.

  Dingen hebben alleen de waarde die we eraan geven.
  Dit geld ook voor vrijheid.

  Daarom gaan we het heel normaal vinden, dat de gemeente(ambtenaar) bepaalt wat de kleur van de muur(baksteen) en het dak(pan) wordt, hoever de dakgoot oversteekt, of het hout of steen moet zijn etc,… van je nieuwe huis.
  Om maar een voorbeeld te noemen.

  Misschien werkt het zo in Nederland ;

  Je hebt de vrijheid om te kiezen, maar,…..
  we kunnen je keuze wel manipuleren.
  Het is ook niet de aantal vrijheden die belangrijk is, maar de waarde ervan.

  Kennelijk heeft vrijheid niet zoveel waarde meer.
  Leef rustig verder, de slak en de haas hebben tegelijk kerst.

  Reiny, een ambtenaar hecht alleen waarde aan zijn eigen vrijheid en die van zijn collega’s. Welkom in het koninkrijk der ambtenaren.

  reiny [4] reageerde op deze reactie.

 3. en zal je ( NOOD GEDWONGEN )moeten leren leven als dwarsligger en verplicht moeten betalen voor iets wat je eigen belang en vrijheid beschadigt. Zo is het even duidelijker !!

 4. In Nederland zijn we het heel normaal gaan vinden, dat we verplicht dingen voor elkaar betalen ook al is het heel omslachtig.

  B.v
  Ik betaal via de belasting voor jouw gesubsidieerde buurthuis, waar ik nooit kom en jij betaald voor mijn gesubsidieerde van belastinggeld in elkaar hangende voetbalclub waar ik nooit kom.

  Het is gewoon een ruilactie.
  Nadelen:
  1 Een extra dure schakel die opgevuld wordt door
  een ambtenaar en dus een duurder kaartje of
  lidmaatschap.
  2 Bij ruilen moet er meestal één huilen.

  Voordelen: ?

  Het leven is niet zo moeilijk, maar een ambtenaar kan het wel heel moeilijk maken.

  Het bizarre aan jouw verhaal is, dat we het met z’n allen heel normaal zijn gaan vinden.

  Wie bepaalt eigenlijk, wat normaal is?
  -Wat de meeste mensen doen?
  -De ambtenaar?
  JanC71 [9] reageerde op deze reactie.

 5. Toch hangt dit heel erg af van hoe je denkt over eigendomsrecht. Ja, ik ben bekend met het credo dat je als mens eigenaar bent van jezelf en van de vruchten van je arbeid, maar dat laatste is toch niet erg eenduidig. Als je iets maakt met grondstoffen die van je buurman zijn, dan is het eindprodukt niet van jou.
  Homesteading is een aardig principe, maar niet volkomen duidelijk. Er zijn dan nog steeds een heleboel grijze gebeieden.
  Hoe groot mag een stuk land zijn dat je denkt te gaan ontginnen? Hoe groot je huis? Hoeveel materiaal mag je gebruiken? Hoelang blijft iets van jou als je het niet gebruikt?
  Voor mij blijven dat lastige problemen die mijns inziens alleen vreedzaam zijn op te lossen d.w.v. een of andere vorm van democratische besluitvorming.
  Of is dat vloeken in de kerk? 😮

  Romee [12] reageerde op deze reactie.
  Ron A te A [16] reageerde op deze reactie.
  Igor [18] reageerde op deze reactie.

 6. @JanC71 [9]: In mijn voorbeeld is de ruil gedwongen.

  @JanC71 [8]:
  Er zullen altijd wel een paar dingetjes overblijven waar men het nooit over eens zullen worden en niet anders is op te lossen, dan er over te stemmen. (infra & recht)

  De huidige democratie is totaal gemanipuleerd en soms niet meer, dat de meeste stemmen gelden. (invloed geld en/of media, kiesmannen, kiezersbedrog, etc,..)
  Dat de meeste stemmen ook wijsheid is, is geen garantie.

  De meeste volksvertegenwoordigers die nu gekozen worden bepalen hoe we moeten leven m.b.t dingen waar niemand anders last van heeft, maar alleen niet in het beeld past van een ambtenaren en andere machthebbers.

  Volksvertegenwoordigers mogen naar mening alleen maar invloed hebben op:
  Infra
  Regels en wetten die voorkomen dat je last elkaar tot last bent.
  Verder niets.
  Alles zo simpel mogelijk houden.

 7. @Romee [6]: Kan ik vasstellen dat jij geen ambtenaar bent en wil je niet kiezen, terwijl je nog niet kunt weten wat ik voor wil stellen. ha ha
  Mooie dag collega dwarsligger, en wij proberen juist daardoor de maatschappij op het goede pad te wijzen.

 8. Toch tijd om nog effe wat hoofdstukken toe te voegen aan “Vrijheid, maar nu ook echt” (werktitel)

  Vanavond weer effe lekker tikken, misschien eind dit jaar een duidelijke, niet te breken definitie en uitleg over Vrijheid.

 9. @JanC71 [8]:
  Als je iets maakt met grondstoffen die van je buurman zijn, dan is het eindprodukt niet van jou.
  Als je de grondstoffen van je buurman zonder diens toestemming gebruikt om iets te maken, heb je dus grondstoffen gestolen.

  Heb je wel zijn toestemming, bijvoorbeeld door betaling, dan heb jij dus de eigendomsrechten verworven en is dus het eindproduct van jou. Dit kan meerdere malen gebeuren in een keten:

  De eigenaar van een mijn verkoopt ijzererts aan de Hoogovens. De Hoogovens is nu de eigenaar en maakt er staal van. Volkswagen koopt het en is nu dus de eigenaar van het staal. Zij maken er auto’s van en verkopen dat aan de uiteindelijke eigenaar.
  Igor [19] reageerde op deze reactie.
  Philosoof G&R Eigenwijs [22] reageerde op deze reactie.
  reiny [23] reageerde op deze reactie.

 10. @JanC71 [8]:
  Wat mij betreft niet(vloeken in de kerk), maar ik vermoed dat ik niet echt gezien wordt als libertarier, laat staan dat ik mijzelf zo noem….

  Ik vindt dit artikel top (incl redactioneel commentaar) omdat het echt gaat over vrijheid en niet het eigendomsrecht wat soms in een adem wordt genoemd met vrijheid, natuurlijk heeft het veel met elkaar te maken maar het is niet hetzelfde.

 11. @Ron A te A [16]:
  Hoe zit het dan met olie/gas/ertsen? Hoe zit dat precies met eigendom, het ondergrondse deel, het “land” en de “lucht” erboven? Wie heeft recht op wat en waarom dan wel? is de huidige status quo van wie waar eigenaar van is iets wat eerlijk tot stand is gekomen?

  Alex [20] reageerde op deze reactie.

 12. @Ron A te A [16]:
  Hoe kan iemand zich eigenaar noemen van iets dat van niemand is.
  En dat een ieder, tot nut zou kunnen dienen.
  Met welk recht noemt hij zich mijn eigenaar?
  Ik wil daar ook mogen scheppen.

  Vrijheid is chaos.
  Vrijheid is het zelfde te mogen als je buren.
  Waar jou vrijheid begint, eindigt die van een ander.
  Vrijheid is met rust gelaten te worden als je dat wil.
  vrijheid is gelijkheid.
  On vrijheid, dient in vrij en gelijkwaardig overleg met de
  belang hebbende plaats te vinden.

  Om maar eens wat te noemen.

 13. The Freedom to have the “right” on a fair chance to commit a small crime is mij ook ontnomen. De een wordt door de vrijheid van z’n examenvrees afgeholpen en de ander zakt enorm voor z’n Staats examen. Vrijheid is een utopie, terwijl het het licht is van alle zelfbewuste mensen/wezens. Vrijheid is dat niemand achter je jeugdzondes kan komen of weet wat je denkt of aan wie zonder dat terwijl je er aan denkt “iets” wordt geactiveerd. We hebben rechten in Nederland en steeds meer plichten (Jan Modaal) binnen die vrijheid. Absolute innerlijke Vrijheid is een utopie, deze Vrijheid is geen Absolute Liberalisme, handelen in Dual Use Devices ook niet…

 14. The Freedom to have the “right” on a fair chance to commit a small crime is me ontnomen. Ik ben in een andere “vissenkom” geplaatst waarin Vrijheid een utopie is. Mijn innerlijke Absolute Vrijheid is me ontnomen. Watt heb ik er aan, de 1 wordt van z’n examenvrees afgeholpen en de ander zakt voor z’n Staats-examen en mag het vervolgens zelf uitzoeken. Precies 2 jaar, 3 maanden en 4 dagen nadat bovenstaande me is ontnomen en ben ik actief zoekende naar mijn Rechten binnen the Freedom. Tal van grondrechten zijn geschonden. Ik moet denken aan het artikel wat jaren in de Telegraaf stond; In naam der Koningin mag ik mijn kinderen niet zien, ik vervloek de Nederlandse Rechtsstaat. Diffusion- and Displacement of Responsebility kennen ze bovenin wel maar Responsebility 2 Protect is hen onbekend in Nederland, wél brengen we dit naar het buitenland, right..

Comments are closed.