Mag iedereen een kind krijgen, of moet de overheid dit kunnen verbieden om erger leed te voorkomen? Zwaarverslaafden, psychiatrische patienten en verstandelijk beperkten in een aantal gevallen niet, zegt Pieter van Vollenhoven vrijdagavond 13 spril in Zembla. Enkele tientallen kinderen sterven elk jaar als gevolg van mishandeling en verwaarlozing. Veel politieke partijen voelen wel voor maatregelen door het gebruik van anticonceptie verplicht te stellen voor deze patiënten.

[HTML1]

Deze kwestie laat zien dat de politiek niet meer weet om te gaan met de macht die ze naar zich toe heeft getrokken. Staat de pendulem op liberaal, dan uit zich dat in onrealistische, positieve rechten op gezinsleven en seks, waarin in de jaren ’80 en ’90 ook actief is voorzien.

Slaat de pendulem om naar de andere kant zoals nu, dan zien we dat anticonceptie verplicht wordt gesteld omdat patiënten niet in staat blijken kinderen groot te brengen (laat staan op te voeden). De staat gaat haar werkterrein volledig te buiten en schendt nu de negatieve rechten van deze patienten, daarin voorgegaan door Meester Pieter van Veiligheid. De vergelijking met totalitaire regimes dringt zich op! Wat is de volgende stap? Ouders van dikke kinderen die uit de ouderlijke macht worden ontzet? Gedwongen sterilisatie, abortus? Lebensraum 2? Chinese toestanden? Waarom niet? Waar ligt de grens? 

Terwijl prive-initiatieven in de zorg een diversiteit aan beleid zouden kunnen ontwikkelen zodat er ook nog wat te kiezen valt, gaat het staatsmonopolie crescendo! Te lang in Nederland hebben we de politiek zijn gang laten gaan, gefixeerd als we zijn op het rauwe vlees en de knikkers achter de komma die de politiek ons jaarlijks toewerpt op Prinsjesdag in de naam van “eerlijk delen”. Kiezers hebben ook de plicht het groot-etatisme onder controle te houden.

Terwijl in Amerika de revolutie op uitbreken staat, omdat Obama  ongrondwettelijk de burgers wil verplichten een ziektekostenverzekering te kopen, wordt een  repressieve maatregel als deze op een vrijdagavond door Meester Pieter van Veiligheid door de publieke TV geponeerd, zonder dat er ook maar een politieke partij moord en brand schreeuwt of met Kamervragen dreigt.

Aanhangers van de ethiek van Kant zien het probleem niet zo, en dat is wellicht de reden hoe het zover heeft kunnen komen. Hun verweer is, dat de Nazi’s social engineering toepasten vanuit een fout, ideologisch standpunt; en dat het daarom verwerpelijk is. Maar als je hetzelfde doet om kinderen te beschermen, tja, dan kan het niet anders of je bent goed bezig! Met deze logica is de Holocaust goed verdedigbaar, mits – om maar eens wat te noemen – je doel is de planeet te redden. En die logica laat zien, dat wanneer het doel de middelen heiligt, gulags en gaskamers okay zijn als de bedoeling maar politiek correct is.

Zonder een beperkende Grondwet met absolute grenzen blijkt de macht van de staat oneindig en zullen we onherroepelijk belanden in de dystopie van Orwell, waarin de menselijke automie een dode letter is. Of het kwaad geschiedt middels die andere, alles legitimerende Haarlemmer Olie: het compromis van het democratisch bestel. Alsof een democratie geen dictatuur of een dystopie kan zijn!

Ergens ligt een grens wat een overheid mag doen met burgers. Die grens ligt ver voor het verplicht stellen van anticonceptie. De vraag is wat overheidstaken eigenlijk zijn? Interne veiligheid en rechtsbewaking, waaronder vallen politie en justitie, en een leger voor externe verdediging. De rest is een zaak van particulier belang. We kunnen dan ook eindelijk komen tot de broodnodige scheiding van staat en economie.

De staat moet teruggedrongen worden binnen de grenzen waar ze hoort, middels een nieuwe Grondwet die bewaakt wordt door een Constitutioneel Hof. De staat heeft geen plaats in de zorg, de slaapkamers van patiënten, of andere terreinen die overgelaten kunnen worden aan privé-initiatieven. Particuliere organisaties dienen weer een kans te krijgen op de terreinen waar zij actief waren voor de tijd van het sociale groot-etatisme.

Een staat, die een moraal hoog houdt waarin het doel de middelen heiligt, en waarin ethiek synoniem is met altruïsme, dient gekluisterd te worden met dikke stalen kabels met een slot erop, de sleutel ritueel afgeworpen in de diepzee.
Alleen dan heeft vrijheid nog een kans.

Ingezonden door Cassandra Troy

15 REACTIES

 1. De stelling dat een grondwet en constitutioneel hof de overheid in toom kan houden, in hoeverre is die houdbaar? Kijk bijvoorbeeld naar de VS waar de federale overheid duidelijk de grondwet schendt en de meeste oorlogen ongrondwettelijk zijn. De burgers slikken dit al meer dan een eeuw. En ik betwijfel of de revolutie daar op uitbreken staat, de meerderheid heeft toch mooi voor Obama gekozen en Romney doet het niet slecht.

  De enige manier is de bevolking persoon voor persoon te overtuigen van de immoraliteit van het overheidsingrijpen. Pas daarna kan aan een oplossing worden gewerkt. Als de bevolking dan inziet het gevaar van democratie en de immoraliteit van altruisme zoals bedoeld door Ayn Rand dan pas kan er voortgang gemaakt worden.

  Zonder deze morele bewustwording zal iedere oplossing een schijnoplossing blijken te zijn want men blijft dan geloven in het doel dat de middelen heiligt. Men blijft geloven in vadertje staat die ons beschermt.

  Vilseledd [9] reageerde op deze reactie.

 2. Een reactie op een artikel op Mish, de reactie is overal op toepasbaar.
  All progressivist “improvements” of the past century have sprung out of pure utilitarianism. “We’ll make men better people even if we have to beat them, flay the skin from their backs, or eat their children.”

  Those who would rob Peter to pay Paul (because the deem Paul to be in “need”) make a slave of Peter and a pet of Paul. Those doing so seem untroubled to take a cut of the loot being transferred, too.

  The worst, to me, is that those who favor this are smug and self-satisfied. They are serenely unaware of the damage they unleash with their wonderful Utopian notions. I believe Rothbard wrote extensively about the Christian Pietists and the origin of the modern Total State:
  http://mises.org/daily/2225
  http://www.youtube.com/watch?v=3YrZfKWDq0M
  http://www.lewrockwell.com/rothbard/rothbard28.htm

 3. Even advocaat van de duivel spelende:

  Wat als je dit beschrijft in een situatie waar een ongebreidelde bevolkingsgroei tot onoverkomelijke problemen in de maatschappij zal leiden?
  China is een voorbeeld waar ze dit standpunt hebben en dat hebben “opgelost” met regels over de conceptie.
  Is dat in zo’n situatie wel verdedigbaar en waar ligt dan de grens?

  Ron [7] reageerde op deze reactie.
  Igor [8] reageerde op deze reactie.

 4. Ik wist 30 jaar geleden dat ik geen kinderen in deze wereld wilde zetten. Wat ben ik blij voor hen. Helaas voor ons regime, geen inkomsten dus niets te verbrassen of wat garant kan staan voor leningen voor een ander. Maar het voelt wel alsof mij dit is ontnomen. Van mij mogen ze politici en oud politici berechten voor wanbeleid en landverraad en is alleen de doodstraf hoog genoeg.

 5. @KlaasDenhelder [210724]:
  Wiki
  De eenkindpolitiek is een in de Volksrepubliek China geldend beleid, ingevoerd in 1979, volgens hetwelk ieder koppel slechts één kind mag krijgen; het krijgen van een tweede kind is strafbaar. Doel van dit beleid is de bevolking in te laten krimpen. De bedenker van dit beleid was de in de Sovjet-Unie getrainde militair en cyberneticus Song Jian[1]. In 1970 werden de Chinezen aangemoedigd om laat te trouwen en niet méér dan 2 kinderen te krijgen. Deze politiek was zeer effectief: binnen 10 jaar was het geboortecijfer gehalveerd. Maar China vond dit nog niet genoeg. In 1975 ontmoette Song de Nederlandse populatietheoreticus Geert Jan Olsder. Naar aanleiding van deze ontmoeting raakte Song ervan overtuigd dat een één-kind-politiek in China nodig was om een catastrofale bevolkingsgroei te voorkomen.

 6. @KlaasDenhelder [210724]:
  Hoe meer welvaart en goed onderwijs hoe minder bevolkingsgroei, de “oplossing” van china brengt ook weer andere problemen met zich mee zoals een ongelijke verdeling tussen mannen en vrouwen, gelukkig lijken ze onderwijs ook belangrijk te vinden dus wellicht streven ze op de lange termijn naar een meer natuurlijke oplossing, zonder dwang.

  Het probleem is niet zozeer het “idee” van geboorte beperking bij mensen die niet voor een kind kunnen zorgen als de uitvoering, ervan, wie bepaalt waar de grens precies ligt, en op grond van wat?

  Dat is het grote probleem met dit soort bizarre ideeën, mensen denken/lezen op basis van “geestelijk gestoord” + “kinderen” = slecht

  Daarmee is het moeilijk om die mensen uit te leggen dat een ogenschijnlijk simpele oplossing, veel schadelijkere gevolgen kan hebben als het oorspronkelijke probleem, het tegenspreken van de oplossing wordt soms zelfs gezien als partij kiezen voor het “probleem”.

  Om iemand echt duidelijk te maken hoe gevaarlijk dit soort dingen zijn zou je ze eigenlijk een week moeten opfokken en dan kijken of je iemand zo ver kan krijgen dat ie A; met een “hulpverlener” gaat praten. of B; iets geks doet/door het lint gaat.

  Daarnaast nog een beetje anoniem bellen kliklijn bellen, en dit hele gebeuren op video vastleggen, ik heb al een titel op het oog; “How to lose their kids in 10 days”.

  Hoogt verwerpelijk maar het lijkt haast wel de enige manier om de “andere kant” van dit soort bizarre ideeën te laten zien.

  Bovenstaande scenario, dat kan nu ook al, met dit idee zou men dus nog een stap verder gaan en nadat de kinderen uit huis zijn geplaatst zouden die mensen dus permanent de mogelijkheid om kinderen te krijgen worden ontnomen, en vanuit een dergelijk scenario waar onschuldige mensen compleet kapot worden gemaakt door anonieme kwaadwillenden, met de overheid als grote uitvoerder van dit plan, is het niet ondenkbaar dat de slachtoffers in hun wanhoop er voor kiezen om een soort van aanslag te plegen, waarmee ze naar de buitenwereld toe een bevestiging geven van de eerder genomen acties (zie je wel ze knettergek), en dit alles is dat weer een vergroting van het maatschappelijke draagvlak voor verdere “maatregels” voor meer “veiligheid” en minder “vrijheid” en zoals bekent; those who sacrifice freedom for security will have neither.

 7. “De vergelijking met totalitaire regimes dringt zich op! Wat is de volgende stap?”

  De kern van de kritiek is dus de hellend-vlak-redenering. Gisteren 9 en vandaag 11 graden in Nederland, gauw weg, want over drie maanden is het meer dan 200 graden.

  “Interne veiligheid en rechtsbewaking, waaronder vallen politie en justitie, en een leger voor externe verdediging.”

  Bijvoorbeeld de slachtoffers, de kinderen, beschermen.

  @Ratio [210721]:

  “De enige manier is de bevolking persoon voor persoon te overtuigen van de immoraliteit van het overheidsingrijpen.”

  Daarmee geef je aan niet debat te willen aangaan met die persoon, maar er à priori vanuit te gaan, dat je gelijk hebt.

  Ratio [13] reageerde op deze reactie.
  Cassandra Troy [14] reageerde op deze reactie.

 8. Alex jones lult zijn hele video vol met onzin.Als ik ze allemaal ga weerleggen,ik een dagtaak zal hebben.Ik hou het simpel.Het complottertje heeft het bv over de elite wat de wereldbevolking wilt verkleinen met 5/6 deel.Het is niet de elite,maar het gevolg wat er te gebeuren staat als de olie op is.Dankzij de olie de bevolking was verzesvoudigd.En zodra die olie er niet meer is,de welvaart ophoud te bestaan.Geen werk meer,rellen en opstanden,geen inkomen meer,hongersnoden omdat er geen voedsel meer verbouwd kan worden en getransporteert.Geen geloof meer in de schijndemocratie,enz en enz.Het is het lot wat ons te wachten staat en de elite heeft alleen zichzelf verrijkt door de vermenigvuldiging van het kuddevolk.De wereld waarin wij leven zal alleen voortbestaan door evolutie.Zwakkeren gaan dood en de sterkere zullen overleven.Zo dacht het nazi rijk ook.Of het westen voor het nazi rijk.De politiek zit alleen de sigaren te verdelen uit eigen doos.Tuurlijk hebben ze idealen voor een betere maatschappij,maar ze zijn er afhankelijk van en beginnen zelfstandig niks.En ze hebben er alleen aan meegeholpen om uiteraard zichzelf te verrijken.Of het gaat om de macht/status,of om de rijkdommen wat hen een beter leven geeft als het volk.Het hedendaagse niks anders is als het verleden.Alleen gemoderniseerd.Bv de slavenmaatschappij.De tv is het brood&spelen.En het volk word een broodje aap voorgehouden wat er gebeurt is en wat gaande is.We zitten alleen te wachten tot het zooitje in mekaar klapt en dan is het ieder voor zich.Die politieke partijen alleen hun eigen belangen verdedigen en de macht nooit wilt terug geven aan het volk.Het is een ondemocratisch systeem.60% de onderklasse,30% de middenklasse en 10% de bovenklasse.Het politieke systeem.10% de onderklasse,70% de middenklasse,20% bovenklasse.En dat is wat we de democratie noemen.Door het systeem wat ze gecreeerd hebben,we te maken hebben met egotrippers wat alleen aan zichzelf denkt,wil het hoger op die ladder komen en iedereen is jaloers dat zij niet hoger komen als trede 2.Die laten zich gek maken door de politieke acteurs.Verdeel en heers.De politiek is de oplossing niet,maar het probleem.Helaas zijn we de point of no return al voorbij.Grote groepen mensen compleet gehersenspoeld zijn door de zogenaamde leiders wat bankers&corperatie’s&zionisten dienen.En tegen mekaar worden opgezet.Alex jones is zelf een warmonger.Je kan wel oproepen tot een revolutie,maar na die revolutie alles alleen maar versneld zal worden wat de macht wilt bereiken.Er is geen enkele samenwerking of plan wat het wel zou moeten zijn.Het politieke systeem wat er nu bestaat wil niet dat het volk zelf mag beslissen over besluiten.Of het nu de SP is,pvda,of de vvd/pvv.Zij vinden zichzelf het uitverkorene clubje intellectuelen
  wat voor de meerderheid beslist.Zolang dat zal bestaan,er ook niks zal veranderen.Het probleem is gewoon dat het volk onwetend is wat er gebeurt.En daar profiteren die politieke partijen van.Het beste is gewoon niet stemmen,als je vind dat je er geen belang bij hebt.Het belang is er alleen voor de middenklassers en het bovenmodaal.Kwestie van tijd,voordat het volk eindelijk door zullen hebben dat de politiek er niet voor jouw zit.

 9. ik heb bovenstaande niet gelezen maar kan alleen maar zeggen; Embryo’s, Corruptie, Menswaardigheid en Invloed.

 10. @Vilseledd [210729]: Uiteraard!

  Echter, indien de reageerder goede punten heeft dan neem ik die mee. Ik heb best wel wat van anderen opgestoken door de discussies. Velen hebben een deel van de waarheid / wijsheid. Daar probeer ik ook voor open te staan en van te leren.

 11. @Vilseledd [210729]: Je bent wat verward. Als grenzen niet absoluut zijn, worden ze verlegd. Dat is het principe van het hellende vlak. Er is geen natuurwet die zegt dat een temperatuur alleen op kan lopen, en nooit zakt. Wortel van dit appels en peren vergelijken is het niet onderscheiden van metafysica en idee.

  Ook @Vilseledd [210721]:
  Daarmee geef je aan niet debat te willen aangaan met die persoon, maar er à priori vanuit te gaan, dat je gelijk hebt.
  We hebben net geconstateerd dat het om een absolute grens gaat. Daarover is geen compromis mogelijk. Verwar waarheid niet met consensus.

Comments are closed.