Van  13 tot en  met 15  april 2012  kwamen met  groot  enthousiasme 4000 atheïsten samen in Melbourne.

Op  zichzelf doet het wat eigenaardig aan, dat zich zovelen verzamelen op grond van het feit dat iemand niet bestaat, maar door de aanwezigen onder wie mijzelf, werd dit niet zo ervaren.

Atheïstische persoonlijkheden zoals  Richard Dawkins en Sam Harris wisten de zaal  zodanig te boeien dat men een speld  kon horen vallen, terwijl buiten het gebouw demonstranten  betoogden dat  de sprekers en hun hele gehoor naar de hel zouden gaan.

Australië is een land waar men grote subsidies van de overheid kan krijgen, mits drie voorwaarden vervuld zijn.

Men moet beschikken over:

 

01.  een gebouw,

02. een medewerker

en deze medewerker dient zich bezig te houden met iets

03. bovennatuurlijks

Tot  zorg in geeft aanleiding, dat de  katholieke kerk in Australië van plan is de leeftijd waarop kinderen met religieuze hocus pocus geïndoctrineerd worden, te verlagen van zeven tot vijf.

Deze kinderen zijn natuurlijk geenszins katholiek. Hen tot katholieken te  bestempelen zou net zo gek zijn als op een klas  kinderen te wijzen en  te zeggen : kijk eens, een hele klas republikeinen of  een hele klas VVD’ers.  Het gaat immers niet om republikeinse of VVD-kinderen, maar om kinderen van republikeinse of VVD-ouders.

Het probleem is dat deze kinderen van jongs af aan niet bijgebracht wordt, HOE zij moeten denken, maar  WAT  zij moeten denken : een wijze van opvoeding die als inherent giftig  gekwalificeerd kan worden.

Hugo van Reijen

2 REACTIES

  1. Het probleem is dat deze kinderen van jongs af aan niet bijgebracht wordt, HOE zij moeten denken, maar WAT zij moeten denken

    En hier hebben we katholiek staatsonderwijs, protestants staatsonderwijs en gewoon staatsonderwijs…..

  2. Conditionering, hersenspoeling en indoctrinatie. Wie is er niet groot mee geworden!?

Comments are closed.