Matthijs Huizing, VVD:
“Spaargeld gebruiken puur voor winstbejag banken moet worden verboden” 

Klinkt nogal populistisch, alleen kan het niet!

Zal ik het dan nog één keer uitleggen?

Beste Matthijs, wanneer een bank of instelling geld inneemt, ook spaargeld, dan zal zij daar iets mee moeten doen. Gewoon in de kluis laten liggen ‘werkt’ niet. Dus zal de bank er dingen mee moeten gaan doen als uitlenen aan mensen die een huis willen kopen, bedrijven willen starten etc. En dan maakt die bank er hopelijk winst op, want als er verlies wordt geleden, kunnen ze het spaargeld niet met rente terugbetalen, of de overheid ‘moet’ dan bijspringen.

Ga je nu winstbejag verbieden; en wie ben jij dan wel dat je dat kunt cq wat is dan winstbejag? Dan kan er ook geen spaargeld meer worden ingenomen of rente daarop betaald worden. Wanneer dit soort kreten uit de VVD komen, hoeven we geen verkiezingen meer, dan is toch alles soosjalistig.

Iets anders is dat banken duidelijk moeten maken wat of ze met dat spaargeld doen en dat er dan duidelijkheid en concurrentie is mbt hoe wel of niet veilig ze het wegzetten en in welke mate van hefboom. Daar is geen overheid of DNB voor nodig, gewoon transparantie en concurrentie. En dan zal de een voor hoge rente bij DSB gaan en de ander voor lage rente bij zeg RABO.

11 REACTIES

 1. Zouden ze het spaargeld maar gebruiken, dan zou de spaarder er iets mee opschieten. Nu wordt de buffer van 2% ermee gevuld en de overige 98% wordt uit het niets geschapen.

 2. Het is een crisis van het beheer van geld, en het resultaat van het toestaan door overheden en dus door ons dat meedogenloze particuliere bankiers de controle hebben over ?ONS? geld. Jawel, want geld is een soeverein recht dat voortvloeit uit het recht van een individu tot het aangaan van onderlinge contracten. Door toe te staan dat private banken tussenbeide komen als de wettige verschaffer van deze contracten (geld) in een anders eerlijke transactie tussen partijen hebben we het meest wezenlijke verloren, nl; de economische macht die vrije en democratische mensen hebben. Mensen zijn verward over geld. Over wat het nu is, waar het vandaan komt, maar nog belangrijker, wat het zou moeten zijn, en waar het vandaan moet komen.

  Geld kan bijna elke vorm aannemen, van goud tot runderen, van graan tot zout, en van water tot land. Dit zijn allemaal vormen van rijkdom. Geld is geintroduceerd als contract of eigenlijk een overdrachtsbewijs voor b.v. handel in graan, metalen, edelstenen of andere zaken van waarde en dient al heel lang als een veiliger, handiger middel van overdracht van betaling tussen twee handelende partijen. Hierdoor is de reputatie en integriteit van de uitgevende instelling de belangrijkste factor in de aanvaarding en vertrouwen van ons geld.

  Het punt is dat ?geld?, of ruilmiddel niet de plaats inneemt van de items die worden uitgewisseld. Als posten van waarde worden uitgewisseld, heet dat ?ruilhandel?. Geld wordt gebruikt in plaats van ruilhandel. Geld is niet de dingen zelf.

  Voor het bewaren van de integriteit van geld moet het vrij zij van externe corruptie en manipulatie zoals met name �rente�dat doet in combinatie met de uitgifte door private instellingen met als enige doelstelling winstbejag.

  We dienen daarom ons soevereine recht terug op te eisen tot het uitgeven en beheren van ONS geld en dat beheer uit te voeren aan de hand van rekenkundig geperfectioneerde modellen. Dat is wat Mathematically Perfected Economy (MPE) doet, MPE herstelt niet alleen ons soevereine recht om onze eigen universele betaalbeloftes onderling uit te wisselen, maar biedt ook het money management dat noodzakelijk is om de integriteit van die betaalbeloftes te bewaken en te waarborgen.

  Voor een oplossing zul je eerst de banken uit ONS geld moeten halen.
  Hoe komt ons geld initieel in circulatie? Via de ECB (Centrale Banken), en hun netwerk van aangesloten commerciele banken. Als schuld en tegen rente. Anders zou er niet eens geld zijn om u en mij te betalen voor ons werk. Dus, geld = schuld.

  Nu is het zo dat deze banken de hoofdsom in circulatie brengen MAAR NIET DE RENTE. Hoofdsom + Rente is SCHULD

  Echter de schuld kan NIET terugbetaald worden uit alleen de hoofdsom.

  Om een dergelijk systeem in stand te kunnen houden moet er steeds opnieuw geld als schuld in circulatie worden gebracht. Gevolg is onoplosbare schuldenbergen omdat de hoofdsommen zich voortdurend blijven vermenigvuldigen DOOR RENTE.

  Dit systeem van exploitatie kan decennia lang werken maar we zitten nu aan de expiratie datum. En gedurende de achter ons liggende decennia hebben de banken via de rente onze productie opgeslokt.

  In mijn onderzoek ben ik maar 1 oplossing tegengekomen die afrekent met alle corruptie binnen het bestaande systeem: Mathematically Perfected Economy

  WISKUNDIG GEPERFECTIONEERDE ECONOMIE
  Wiskundig Geperfectioneerde Economie is een valuta die niet onderworpen is aan rente, bestaande uit een schuldfinanciering van alle toegestane ondernemingen, betaald door elke debiteur zoals ze verbruiken van de bijbehorende productie.

  Er is geen inflatie of deflatie, omdat de valuta in omloop altijd gelijk is aan de actuele waarde van de bestaande productie over dat deel van de economie dat wordt ondersteund door die circulatie van valuta.

  Noch de waarde van de valuta of activa worden veranderd door aanpassingen in de verhoudingen van circulatie ten opzichte van verschuldigde goederen of diensten. De waarde van de valuta is altijd consistent in kwantiteit ? zowel aan de inkomens kant als aan de uitgave kant- met de resterende waarde van de verschuldigde activa die bestaan, en waarvoor de valuta in circulatie was gebracht en dat hierdoor een onveranderlijke waarde van de valuta vertegenwoordigt.

  Het resterende geld in omloop is altijd voldoende om de schuld af te betalen. Verdere productie wordt dus niet belemmerd door een gebrekkige geld circulatie doordat zoals nu het geval is er meer moet worden terugbetaald dan er in circulatie is gebracht (door de factor rente) om de productie te financieren. In Winskundig Geperfectioneerde Economie worden schulden niet vermenigvuldigd ten opzichte van de circulatie van de resterende waarde van de schuld/activa.

  Om schuld te kunnen betalen in het huidige monetaire systeem (schuld = hoofdsom + rente) die dus groter is dan de resterende circulatie veroorzaakt een onomkeerbare cyclus van voortdurend lenen tegen rente en daardoor onomkeerbare vermenigvuldiging van schulden. Om een vitale circulatie van geld in omloop te kunnen handhaven moet men dus minstens opnieuw zoveel lenen als men heeft betaald uit de oorspronkelijke omloop. Dit terminale process veroorzaakt onoplosbare schulden problematiek.

  In Wiskundig Geperfectioneerde Economie worden noch productie noch consumptie belemmerd door het opleggen van extrinsieke kosten (rente). In elke transactie wordt de productie verhandeld voor gelijke productie. Van belang is dat we een valuta circulatie bechikbaar stellen voor de productie die geen belemmeringen, beperkingen, of andere onrechtvaardigheden oplegd. Productie en ondernemen worden volledig ondersteund door een liquide en efficiente valuta.

  Wiskundig Geperfectioneerde Economie is niet meer dan een enkelvoudige recept, voor het elimineren van onrechtvaardige interventie.

  Te ingewikkeld? Hieronder een simpel voorbeeld.

  MPE financiert een huis met een marktwaarde van Euro 100,000.- en een levensduur van 100 jaar tegen Euro 1,000 aflossing per jaar, oftewel Euro 83,33 per maand. Na 100 jaar is het huis afgeschreven en de geleende som van 100,000 volledig terugbetaald. De 100,000 wordt uit circulatie genomen en is het eigendom van niemand meer.

  MPE Kort samengevat:

  1) Geen private (geldscheppende) (centrale) banken meer.

  2) Een landelijke nutsinstelling/accountants kantoor (ik noem dat de Gemeenschappelijke Monetaire Stichting)

  3) De rekenkundige/boekhoudkundige relatie van 1:1:1 tussen a) Geld (krediet), b) Vertegenwoordigt Eigendom (rest)waarde), en c) Aflossing Hoofdsom middels lineaire of non-lineaire afschrijving.

  Geen monetaire inflatie of deflatie, geen mogelijkeheid tot systematische manipulatie van ons geld en eigendommen, en geen onoplosbare schuldenbergen die zichzelf (exponentioneel) blijven vermenigvuldigen door rente.

  Implementatie
  Implementatie is simpel en in verhouding tegen geringe kosten. Hoe? We verrekenen alle betaalde rente tegen de nog uitstaande schulden. Hierdoor zijn meteen veel mensen schuldenvrij. We financieren alles onder de MPE voorwaarden en laten dit vastleggen in ONZE grondwet. Dit vormt de basis voor een houdbare economie en niet de pseudo vrije markt die men nu economie noemt.

  Een global mandate voor MPE en algehele naleving daarvan wordt binnenkort online gezet ter ondertekening teneinde een einde te maken aan de wereldwijde exploitatie door de �money powers�.

  Mike Brandenburg [4] reageerde op deze reactie.
  Pascal Josso [9] reageerde op deze reactie.

 3. @Jake [3]:

  NU ben ik hier niet helemaal goed van op de hoogte, maar is het geld per definitie niet van de Staat? Zoals je bijvoorbeeld geen gaatje in je 10 cent munbt mag boren om het om je nek te hangen. Immers dit wordt bestraft met een geldstraf. Het geld is per definitie van de staat.

  Indien dit geld inderdaad van de staat is, waarmee zij in slechte tijden het geld van uw rekening kunnen trekken voor het gebruik van dit geld zogenaamd in het belang van het volk(lees; corrigeren van foutbeleid). Hoe kunnen we dan stellen dat private banken controle over ons hebben. Immers zij kunnen zover gaan als dat de `Roverheid´ toelaat.

  Of bekijk ik het te simplistisch??

  Jake [5] reageerde op deze reactie.
  Jake [6] reageerde op deze reactie.

 4. @Mike Brandenburg [4]:

  Mike, geld behoort toe aan de echte crediteur zoals b.v. de bouwer van een huis voor zijn arbeid/productie. De kredietwaardige koper kan geld lenen van het GMS (of hoe je het ook noemen wilt) tegen 0%. Geld is immers slechts een RUIL middel. De koper leent b.v. 100,000 voor het huis van de bouwer en het huis heeft b.v. een levensduur van 100 jaar. Aflossing gebeurt aan de hand van afschrijving van het huis. Laten we dit voor het gemak even lineair doen, dus 1000 per jaar, oftewel 83.33 per maand. Na 100 jaar is het huis afgeschreven en de 100,000 terugbetaald en is daarna het eigendom van niemand meer. Eventuele restwaarde van de woning kan opnieuw gefinancierd worden met een afbetalingsregeling.

  Geld is niet van de overheid. De overheid kan op haar beurt ook geld lenen van de GMS tegen 0% rente, b.v. voor het bouwen van een brug. De brug heeft ook een levensduur en kan aan de hand van afschijving worden terugbetaald over diezelfde levensduur.

 5. @Mike Brandenburg [4]:

  Sorry Mike, ik lees net je vraag nog een keer. Je vraagt hoe het nu is onder dit systeem. Simpel. De overheid fungeert als incasso bureau voor de banken. Ze trekken inderdaad het geld van je rekening onder het mom van belastingen en bezuinigingen. Verkapte vorm van stelen. Kapitalisme is communisme met de banken als dictator.

 6. @PJMan [7]:

  Hoi PJMAn, Ik wil niet betweterig overkomen maar Bill Still met z´n Money Masters/Seceret of Oz en Jac Larouche zijn late monetaire hervormers. Beluister deze radio shows eens van Mike Montagne waarin hij Bill Still op de korrel neemt. Veel van deze late pseudo hervormers hebben van Mike zijn werk gestolen zonder hem ook maar enig krediet hiervoor te geven.

  http://www.youtube.com/watch?v=QQWgu0jcmcI

  Mike is een uitzonderlijk mens die voor alles wat hij zegt verantwoording neemt en zeer nauwkeurige uitleg geeft met exacte woordkeuzes.

 7. @Pascal Josso [9]:

  Hey Pascal, er wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe site met daarop voor alle landen het MPE Global Mandate (voor algehele naleving) waardoor dit door ons kan worden afgedwongen bij de politiek. http://www.perfectedeconomy.org

  Vanuit de politiek is er geen verandering te verwachten. We zullen ons daarom moeten organiseren. United we stand, Devided we fall.

  Dit is niet arrogant bedoeld maar er is geen andere oplossing.

 8. @PJMan [7]:

  Overigens een prima documentaire van Larouche. Had ik nog niet gezien. Ik ga deze week contact met ze opnemen voor een gesprek. Keep you posted. Bedankt

Comments are closed.