De natte angstzweetdroom van velen is een islamitisch Nederland. Een land waarin de moreel superieure joods-christelijke traditie vervangen wordt door een andere levensvisie.

De korte rokjes verdwijnen uit het straatbeeld. Traditionele waardes worden in ere hersteld. Huwelijk en familie worden veel belangrijker. Precies zoals het eeuwen lang in Nederland is geweest. Gescheiden scholen voor jongens en meisjes. In plaats van de kerkgang op zondag doen we het op vrijdagavond. Bijbelscholen worden vervangen door koran scholen.

Dit zijn de zichtbare verschillen. Maar hoe zit het met de onzichtbare verschillen. Een volk dat geproefd heeft aan vrijheid en democratie, hoe kan dat ooit terugkeren naar een theocratie? Een islamitische theocratie?

Ik vraag U. Wat is er beter, het democratische juk of het islamitische juk? Worden beide systemen niet getolereerd door de onverschillige massa?

Een democratie is gebaseerd op discriminatie. De succesvolle productieve medemens wordt geplukt ter meerdere eer en glorie van de onder de maat presterende medeburger. De spaarder wordt gestraft ten gunste van de verbrasser. Democratie resulteert in een groot circus der immoraliteit. Een carrousel van diefstal en inkomensoverdrachten. De grote meerderheid weet wel dat er iets niet klopt maar kan niet precies benoemen waar het in zit. En leeft verder zonder zichzelf kritische vragen te stellen. Sterker nog, ze geloven dat democratie ondanks eventuele tekortkomingen het beste systeem is.

En een flink deel gelooft zelfs dat we dit in Afghanistan en andere landen moeten uitdragen. Waar eerst groen links de VVD redde met de politiemissie redt de SP nu de inzet van F16’s in Afghanistan. De gedachte democratie uit te dragen is dus een hardnekkige die bovendien breed gesteund wordt.

Het is lastig te voorspellen wat er in een islamitisch Nederland zal gebeuren. Wie weet zullen we de islam gewapenderhand gaan uitdragen in het buitenland. Zoals we nu de democratie uitdragen. Waarschijnlijk zullen de inkomensoverdrachten sterk beperkt worden. Hoe minder staatsinvloed hoe meer invloed van de religie. Men moet weer naar de kerk, de moskee of de synagoge gaan voor bijstand als men zonder inkomen zit. Dat is de beste manier om de godsdienst te verankeren in de maatschappij. Dit betekent lagere belastingen. Men zal genotsmiddelen proberen te verbieden. Zoals men nu ook al doet. Indien de nieuwe heersers het spel voldoende subtiel spelen zal de dictatuur een langzaam sluipend proces zijn. Waar de onverschillige massa straks net als nu van mening zal zijn dat de op theocratische gronden gevestigde maatschappij (en islam, jodendom en christendom delen veel punten) een beter antwoord is dan de “vrijheid” die democratie bracht.

De Nederlander die zal dan wederom bukken. Zoals hij nu de helft van zijn inkomen kwijt is en bukt, is de kans aanwezig dat hij de islamitische overheid steunt. Niet dat hij straks gaat meedoen met het vijf keer per dag Mekka gericht synchroon bukkend bidden. Thans is een zeer kleine minderheid onderdeel van de politieke partijen. Straks zal dat niet anders zijn. Net zoals nu zal hij met vage drogredenen zijn voorkeur verklaren. Waarschijnlijk zal de klassieke redenering “we moeten dit wel doen want anders krijgen we Amerikaanse toestanden” het straks nog steeds goed doen. Zonder ook maar enige moeite te doen om uit te leggen wat er waarom zo abject is aan de trans-Atlantische situatie.

Waar de Nederlandse burger thans een irrationeel immoreel stelsel aanhangt zal de Nederlandse burger in een Islamitische NL republiek een irrationeel en mogelijk ook immoreel stelsel aanhangen. Zoveel verschil is er niet tussen de burgers van Arabistan en Nederland. Alleen is er bij ons nog net wat minder dwang, maar bukken doen we. Wellicht zelfs fanatieker dan de Arbistanburger. Onze meerderheid gelooft net zo hard in democratie als een mohammedaan in de koran. De offers die velen hier onder dwang brengen zijn groter dan de offers die veel mohammedanen brengen voor hun geloof.

Het enige dat volgens onze burgers geldt is de nuance. Nooit de elementaire vragen stellen, maar de vraag of het collectivisme net iets strakker kan of dat de teugels een beetje gevierd moeten worden. Inkomensplaatjes politiek. Als wij als zogenaamd moreel superieure wezens voortkomende uit de Joods-Christelijke traditie de elementaire vragen ontwijken, wat doet ons dan verschillen met de Mohammedaan die tamelijk kritiekloos de koran volgt? Beiden denken immers slechts over details na en volgen hun heersers.

 

NB: ik wil onze cultuur niet relativeren, dat is al genoeg gedaan met de huidige situatie als gevolg. In NL is niet veel meer te vinden van het kritische denken. De grote meerderheid is getemd door staatsonderwijs. Zelfstandig nadenken is er nauwelijks meer bij. De Joods-Christelijke traditie is thans vervangen door een hol atheïstisch socialistisch – marxisme. Dat is de huidige maatschappij, en de huidige burgers passen prima in dat model. De stap naar een in eerste instantie gematigd islamitische staat is dan niet zo groot. En kan succesvol gebeuren als de morele holheid, eigenlijk immoraliteit van de huidige samenlevingsvorm, wordt aangevallen en vervangen door enige hogere normen die voor een deel terug grijpen op hetgeen de Joden en Christenen delen met de Islamieten.

Kom svp niet met het argument dat in een islamitische wereld dictatuur heerst, als je kijkt naar de huidige situatie in het westen dan wordt de vrijheid die we zouden hebben hier heel hard en snel afgebroken. Ik ga er hiervan uit dat de islamitische revolutie hier zal zijn zoals die nu al plaats vindt, evolutionair, stapje voor stapje. Dat het waarschijnlijk de nodige generaties zal vergen voordat we mogelijk een echt hardcore islamitische maatschappij krijgen als Iran enige tijd is geweest.

Niemand kan denk ik goed voorspellen wat een islamitische republiek ons land brengt. Het zou best kunnen dat de islamitische heersers zich helemaal niet druk gaan maken om al de corporatistische en socialistische wetgeving die we nu over ons uitgestort krijgen. Waar het mij om gaat in dit artikel zijn 2 zaken: we leven in een grotendeels atheïstische marxistische maatschappij. Zelf ben ik atheïst, maar de combinatie met socialisme / marxisme is geen gelukkige. De overstap naar een in eerste instantie gematigde islamitische overheid is dan een kleine. Het andere punt is dat de massa kritiekloos is en dus gemanipuleerd zal worden.

Korte toelichting holheid van atheïsme in combinatie met marxisme. Een individu dat niet in god gelooft moet wel in zichzelf geloven en marxisme ontkent deels het individu. Dan blijft er niet zoveel over in je leven. Je gelooft niet in god, en je gelooft ook nog eens niet in jezelf.

34 REACTIES

 1. va de Turkse (komaf) 3de generatie in Arnhem, waar ik woonde ging bijna niemand meer naar de Moskee, waren ze eigenlijk klaar mee. RK en Protestante kerken hebben hetzelfde probleem. Ik zie ook nooit Boerka’s lopen (ook toen het nog mocht) Volgens mij is er niets aan de hand , die laatste paar gelovigen van zeg een religie of 4/5 , who cares ? (Marokkaanse meiden zien er eigenlijk wel leuk uit met die hoofddoeken, vooral als ze er plat Amsterdams bij praten)

 2. Uiteindelijk gaat het om macht en controle via repressie, bangmakerij en de verdeel-en-heers politiek. Met het verdwijnen van het communisme is de islam een ideale (want ondefinieerbare) opvolger geworden. Religie is ook een uitstekend middel om mensen tot geweld aan te zetten, lijden/sterven voor het hogere doel en beter inzetbaar dan nationalisme. Een cynisch instrument voor kameleontische (overheids-)machthebbers.

 3. Religieuze liefdadigheid betekent minder belasting door de OVERHEID. Religieuze leideres zetten mensen onder druk om geld af te dragen aan religieuze instituten. Is dat diefstal?

  Ander idee. De belasting volledig afschaffen. In plaats daarvan moeten aanhangers van (ongewenste) godsdiensten recognitiegeld betalen. Daarvan wordt een basisinkomen gefinancierd, dat NIET beschikbaar is voor de aanhangers van (ongewenste) godsdiensten.

 4. Voor onze vakantie verlaten wij algauw deze derde-wereld-land-lokatie en gaan op vakantie naar Hoger Ontwikkelde Landen. Het verschil bemerk je al zodra je het vliegtuig uitstapt.

  De mensen hebben daar een gemoedelijker sfeer, je ziet mannelijke douane in uniform (!) hand in hand (gewapend en wel) op het vliegveld patrouilleren. De douane is vriendelijk en controleert terdege je bagage, snoepjes van de kinderen worden “getest”, ze pikken er gewoon wat snoep uit 🙂

  Dan kom je bij taxichauffeurs, met Moslim relikwieën in de auto, we rijden rustig van het vliegveld weg en komen in een kakofonie van toeterende auto’s en hoffelijkheid, men geeft elkaar er de ruimte, niet omdat er een of andere wet dat zegt, nee men respecteert er elkaar gewoon.

  In de achteraf straatjes loop je over zand paden met daarnaast 4-5 etage flatgebouwen, je passeert een Moskee en heel de dag door hoor je wel ergens oproepen om de Moskee te bezoeken.

  In deze Hoogontwikkelde beschavingen, voeden de ouders zelf hun kinderen nog op. Papa werkt van ’s morgens 7 tot circa 12 en dan komen ook de kinderen van school, dan houdt de familie hun middagslaap tot circa 4 uur en gaan de kinderen spelen op straat of thuis en vader gaat nog wat werken.
  In die hoogontwikkelde beschavingen zie je ook dat kinderen zelfs om hun vader en moeder geven als ze oud zijn, ze worden liefdevol in het huis opgenomen waar ze een bijdrage leveren in het gezin en met de kinderen.

  Haat tussen Christenen en Moslims zie je ook niet in die hoogontwikkelde maatschappijen, daar heb je namelijk Westerse onderontwikkelde staatssystemen voor nodig.

  Als ik Arabisch kende en de kinderen groot zijn, met liefde verkas ik naar zo een hoogontwikkeld land !

 5. Het “democratische juk” :zelf uitgevonden door de schrijver of aan den lijve ondervonden elke dag? tja als je de kleine onprettigheden van het leven als politieke marteling beschouwt. Deze man heeft waarschijnlijk zelden een pas gezet in een echte dictatuur, zoals in Cuba N Korea of indertijd in Roemenie, China ,Vietnam en eigenlijk ook Saudi Arabie en Jemen. Fijn om je systeem zo te beledigen als critisch nestbevuiler. Op dergelijk gepraat of geschrijf staat in deze landen wel degelijk een sanctie , die de schrijver dezes helemaal niet hoeft te vrezen.
  Fijn ,dit was dus theoretisch multicultigelul zonder diepte. Meer de voorspelbare herhaling van de multiculti propaganda in eigen cultuur relativering waar we dagelijks aan blootstaan bij het aanzetten van de massamedia. Maar dat woordje “juk” schokt..Zoals de eerste blote vrouw op TV dat deed. Maar dat is meer omdat er weer een grens oversprongen werd.

  Ratio [10] reageerde op deze reactie.

 6. We waren een tolerant volk ,
  totdat de intolerante moslims kwamen .
  Stop de intocht van de moslims in de EU.
  Europa is al 1.000 jaar ernstig bedreigd door de moslims ,
  zie alle geschiedenis boeken !
  En 50 jaar geleden werden alle deuren in Europa ,
  voor deze agressieve en intolerante moslims ,open gegooid ,
  door de linkse rakkers, onder het mom van ….
  multi culti is mooi …. Nou vergeet dat maar !
  Dit moet stoppen .
  Vooral na 9 / 11
  Aanpassen ………anders vertrekken .

  Niet alle moslims zijn terroristen ,
  maar ….
  ALLE zelfmoord terroristen zijn moslims .

  Ratio [8] reageerde op deze reactie.
  Charles [12] reageerde op deze reactie.

 7. Over een of twee decennia”s staan alle moskeeën leeg zoals het met de kerken het geval is. De islam zal bezwijken onder de druk van de democratie. Het is het geloof van de analfabeten, die kan je alles wijs maken.

  Ratio [9] reageerde op deze reactie.

 8. @keuleniscool [6]: Een belangrijk punt is dat we niet langer joods-christelijk zijn in dit land maar dat we atheistisch / marxistisch zijn geworden. Ook Wilders steekt zijn hoofd hier in het zand. De massa gelooft hier in socialisme / marxisme zonder het te weten. Triest genoeg gelooft men ook dat men in vrijheid leeft. Terwijl marxisme net als socialisme per definitie dwang brengt.

  Door te kijken naar de tekortkomingen van de moslims zien we niet dat onze eigen massa net zo dom en kortzichtig bezig is. Sterker nog, we krijgen een wij – zij gevoel waardoor de massa nog kritieklozer de socialistisch / marxistische boodschap slikt. En ook nog eens misplaatste superioriteitsgevoelens krijgt.

  Ik pleit helemaal niet voor een moslim democratie alhier en ben tegen de multi culti gedachte. We dienen te beseffen dat de cultuurrelativering al heeft plaats gevonden en dat wij onze cultuur kwijtgeraakt zijn.

 9. @Bart [7]: Democratie tolereert volgens mij niet echt concurrentie en deelt dat met de islam, dus we zullen zien….

  De Nederlander kan je overigens ook van alles wijs maken. Zure regen sprookje, multi culti sprookje, zomertijd, dat democratie werkt, dat de euro welvaart brengt, global warming, we accepteren het allemaal, in ieder geval de wetgeving en de belasting die in naam daarvan over ons wordt uitgestort. Dus of de massa van onze bevolking zoveel slimmer is is iets waar ik vraagtekens bij zet.

 10. @renevers [5]: Ik stel alleen maar dat onze domme massa niet zoveel slimmer is dan de massa van Arabistan. Omdat we onze thuisbasis hebben verlaten en intussen niet langer joods-christelijk denken. En ook niet libertarisch of liberaal wat betere alternatieven zouden zijn.

  Het is heel belangrijk dat je dat beseft. We zijn deels al omgevormd tot een socialistisch menstype. Pas als je beseft wat er met je eigen cultuur gebeurd is, kan je beoordelen wat er nu speelt. Je zorgen maken over je eigen cultuur omdat die wordt bedreigd door islamitische invloeden is wel het laatste wat je moet doen. Socialistisch Nederland heeft onze cultuur immers al lang afgebroken.

  Staat de NL cultuur je aan het hart dan dien je eerst dit te onderkennen. Multi culti is ook een bedreiging voor de NL cultuur maar in veel mindere mate dan het socialisme / marxisme.

  En ja, er drukt een juk op me, van 52 procent.

 11. “Een volk dat geproefd heeft aan vrijheid en democratie, hoe kan dat ooit terugkeren naar een theocratie? ”

  Wat de schrijver zich niet afvraagt is hoe vrijheid, democratie en theocratie zich tov elkaar verhouden. Het is niet de bestuursvorm die zorgt voor vrijheid (en geluk) maar een goede eerlijke toegankelijke wetgeving.

  Dat democratie een beter (eerlijker) wetboek levert dan theocratie is nog maar de vraag.

  Bij een theocratie staan eerlijkheid en rechtvaardigheid hoger in het vaandel dan bij systemen van de macht door een minderheid of meerderheid die in wezen neutraal staan tov eigendom en zelfbeschikking.

  “Vrijheid is een gevolg van gelijkheid, en gelijkheid is een gevolg van transparante afspraken(goede wetgeving en de handhaving daarvan).”
  “vrijheid is niet een of andere bestuursvorm of systeem”

  Ratio [14] reageerde op deze reactie.
  Aequitas [21] reageerde op deze reactie.

 12. @keuleniscool [6]:

  Geachte keuleniscool.

  ik vind dat u een prijs heeft verdiend ! En dat u blijkt geeft van ongelofelijke moed !

  U bent de ideale burger waar de politiek handenwrijvend naar uit kijkt ! U bent een brave burger die tenminste goed heeft geluisterd naar politici en 1 op 1 deze angst-verhalen overneemt ! De brave burger die heeft geen hersencellen nodig ! die heeft de televisie en politici die voor hem nadenken en dan hoeft de brave burger het alleen maar na-te-papagaaien.

  Want zelf nadenken kan zo enorm vermoeiend zijn, en het kost maar weer tijd die je anders kan besteden aan bier drinken en naar Idols kan kijken.

  Leve de brave volgzame burger !

 13. Joden, Christen en Moslims…voor mij 1 pot nat.
  Ben blij dat geen van deze het voor het zeggen heeft.

 14. Het is nu eenmaal zo dat democratie niet alleen maar voordelen met zich meebrengt.

  Ik denk in ieder geval méér dan een dictatuur, theocratie of een communistisch regime. Het is alleen niet te zeggen wat beter is; het is namelijk afhankelijk van zoveel factoren, om te beginnen de behoeften van de onderdanen zelf en het tijdsbeeld. Wij leven nu in een constitutionele monarchie, dat gaat best goed, maar dat wil niet zeggen dat de mensen die leefden onder de verenigde 7 provinciën nou zo ongelukkig waren, of dat alle mensen onder Ghaddafi het nu zo slecht hadden.

  Met andere woorden, er is geen universele bestuursvorm voor een samenleving mogelijk.

  Zelf vind ik de bestuursvorm die de Hettieten er op na hielden er eentje van een volmaakte schoonheid. Als een volk (vaak zonder geweld) geannexeerd werd, dan werden de goden van dat volk in het gehele rijk opgenomen en werd iedereen met respect behandeld. Ook hadden zij een rechtsysteem (met duizenden wetten) dat wel héél veel regelde, maar gewoon eerlijk was en niet gericht op wraak of repressie: “ik maak jouw huis kapot, dan bouw jij een nieuw huis voor mij.”

  Helaas, mede dankzij het wegvallen van een sterke leider en hebberigheid van anderen is deze maatschappij verloren gegaan.

  Ik ben bang dat door de sterke opkomst van het monotheïsme en de welhaast verankerde machtsverhoudingen een dergelijk eerlijk systeem niet snel meer de kop zal opsteken.

  Wat betreft de invloed van de Islam: De Islam zal zolang deze bestaat altijd gepraktiseerd en beleden worden in ieder land waar de vrijheid van godsdienst geldt. Dat is maar goed ook. Maar net als met alle minderheden, hun invloed zal navenant groot of klein moeten blijven aan de demografische samenstelling van het land. Wanneer deze balans verstoord is geraakt krijgt men conflicten.

  Ik denk daarom dat de invloed van de Islam in Nederland altijd te verwaarlozen zal zijn.

 15. Geen enkel juk dat is het beste.
  Onderdrukking door de staat of onderdrukking door een geloof s
  gemeenschap is even beroert.
  Mensen moeten in vrijheid kunnen kiezen wat hen het
  meeste raakt.

  Geloof en politiek!
  Zou men uit de open bare ruimte kunnen bannen.
  Zonder daar onderdrukking aan te verbinden.

 16. @Meneer Storm [17]: Lezen schijnt voor velen toch lastig te zijn. Wat een gelul dat laatste: niet in god geloven, nou dan geloof je ook vast niet in jezelf. Heb ik als atheïst nooit last van gehad

  Er staat: Korte toelichting holheid van atheïsme in combinatie met marxisme. Een individu dat niet in god gelooft moet wel in zichzelf geloven en marxisme ontkent deels het individu. Dan blijft er niet zoveel over in je leven. Je gelooft niet in god, en je gelooft ook nog eens niet in jezelf

  Toelichting: hier staat dus niet dat een atheist niet in zichzelf gelooft. Echter als een atheist ook nog eens socialisme aanhangt, of marxisme, welke stromingen de eigen verantwoordelijkheid ontkennen, of in ieder geval deels wegnemen bij het individu, er in die gevallen een vrij hol en leeg leven overblijft. Is het zo duidelijker?

  Igor [20] reageerde op deze reactie.

 17. @alfons [11]:
  Beste Alfons en Ratio;

  Zolang een gekozen meerderheid van 51% de bevolking of welk ander percentage dan ook, de wetten maakt; deze uitvoert, en justitie ‘administreert’ – lees toedeelt – is er immer sprake van de dictatuur van de meerderheid.

  In plaats van een representatieve volksvertegenwoordiging waar de wetgevende, de uitvoerende en de justitiële macht gescheiden dienen te zijn.

  Maar wie betaalt de rechters ? het OM ? en de door de Staat gefinancieerde advocatuur ?

  Inderdaad de wetgevende; de uitvoerende en de justitiële macht zijn in de huidige vorm van democratie altijd DEZELFDE MACHT.

  Omdat er in de huidige vormen van democratie geen scheiding van de machten is.

  Zodra de wetgevende, uitvoerende en justitiële machten gescheiden worden kan er sprake zijn van een gerechte samenleving.

  Dus; – ons staatsrecht en het Europese Unie Verdrag – zoals aangepast door het Verdrag van Lissabon – dienen beiden onder de loep genomen te worden en veranderd.

  Tot die tijd, leven we in een schijndemocratie.
  alfons [25] reageerde op deze reactie.

 18. Overal waar de islam te veel invloed krijgt wordt de vrijheid vervangen door een zeer geraffineerde en gewelddadige dictatuur. Kritiek op de islam zal zo zwaar bestraft worden dat niemand nog openlijk kritiek zal durven te hebben op de islam, de koran of Mohammed. Andere religies zullen steeds vaker bespot worden zodat de jongste generatie op den duur echt gaat geloven dat de islam de enige ware godsdienst is. Jongeren zullen zo gedrild worden dat ze niet zullen aarzelen om ‘ongelovigen’ zoals Christenen en Joden het leven zuur te maken en overtreders van leefregels die de islam aan iedereen oplegt aan te geven zodat die uit de weg geruimd kunnen worden. In plaats van zich bezig te houden met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van natuurkunde, scheikunde, biologie, techniek, geneeskunde, farmacie enz. zal de jongste generatie haar tijd verspillen aan het bestuderen van quasi-heilige teksten. Kritische en zelfstandige denkers zullen afgestraft worden totdat de bevolking uit domme schapen zal bestaan waarvoor de tijd eeuwen terug gedraaid is. Armoede, ziektes en ellende zal het lot van de Nederlanders steeds vaker vergezellen. Verzet hiertegen zal worden afgestraft want ‘Allah’ heeft dat immers allemaal zo gewild. Tijdens de geschiedenislessen zullen leerlingen leren dat het pre-islamitsch Nederland een barbaarse samenleving was en dat iedereen blij en dankbaar was voor de komst van de islam.

  Burgers zullen bang worden voor hun eigen familie, buren en kennissen want ze vrezen de dag dat ze niet gelovig genoeg zullen zijn en aangevallen zullen worden door fanatieke moslims die menen op grond van de koran de plicht te hebben om ‘ongelovigen’ te dwingen naar hun interpretatie van de koran te laten leven.

  alfons [24] reageerde op deze reactie.

 19. @Ratio [19]: Ik blijf bij wat ik eerst heb neergetikt.Wat er staat, staat er. Prima dat je de link naar Vinken waardeerde. Is m’n paaszondag toch nog ergens goed voor geweest.

 20. @Aequitas [21]:
  Geachte Auquitas,

  Ik ben het wel eens me uw gedachte:
  “Zodra de wetgevende, uitvoerende en justitiële machten gescheiden worden kan er sprake zijn van een gerechte samenleving.”

  Ik vind het ook een goede gedachte : wie betaalt bepaalt
  Maar:
  Hoe moeten we de rechterlijke macht anders betalen dan via belastinggelden toebedeeld door de wetgevende macht?

  Ik ben van mening dat deze machten niet te scheiden zijn omdat ze er op gericht zijn elkaar in stand te houden en daarmee de gele status quo. Hierdoor wordt de burger het ondergeschoven kindje.

  Maar ik neem aan dat u wél een idee heeft hoe dit ‘geregeld’ zou moeten worden?

  (De salarissen van de rechters moeten ergens vandaan komen)

 21. De moslims zijn begonnen in Europa , 25 MILJOEN korans te verspreiden c.q. weg te geven ..
  Zullen we 100.000 bijbels in de Arabische landen weg te geven ?
  Ik denk dat de rondbrengers gestenigd zullen worden .
  Lang leve de multi culti waanzin !

 22. @alfons [27]: Dit is een morele stellingname. Er is een verschil tussen wetten en tussen moraliteit. Vaak gaan deze in ieder geval in de huidige samenleving niet goed samen en zijn de wetten immoreel. Moraliteit kan je niet afdwingen, want het is immoreel om (ook moreel gewenst) gedrag af te dwingen.

  Het moreel juiste verandert niet door wetten. In een libertarische samenleving zal juist meer nadruk op elkaar helpen liggen, hoe contra intuitief dat wellicht lijkt. Er is geen staat die je een aflaat hebt gegeven middels belastingen om het leed te verzachten. Er is geen staat die je verantwoordelijk kan houden voor het oplossen van het leed. Bij een verzuipende zwemmer dien je zelf de sloot in te springen en dat beseffen de mensen dan veel beter dan nu.

  De gedachte dat je door een staat mag worden uitgekleed en dat daardoor moraliteit zou ontstaan is juist een grote dwaalgedachte.

 23. De Polen komen hier werken ,omdat de Marokkaanse ettertjes zich daar te goed voor voelen / te lui zijn .

  En nu willen ze minstens 1.500 Mureau,s extra , hier als gelukzoeker toelaten .
  Ze moesten volgens de wet al jaren geleden , zijn vertrokken ,
  maar trekken zich van al die wetten niks aan .
  Als ik me eens niet aan de wet houd , al is het een fiets achterlichtje ,
  dan wordt dit tot in hoogste instantie uitgezocht .
  Schande , ik wordt als echte Nederlander zwaar gediscrimineerd tegen over de parasiterende moslims ! !

 24. @alfons [24]:

  Mijn vorige reactie is echt een beschrijving van de islam. De islam is veel gruwelijker dan het fascisme doordat de ‘leider’ waaraan iedereen, dus ook de ‘ongelovigen’, zich dienen te onderwerpen volgens de islam ‘God’ zelf is. Dat betekent o.a. dat de regels/voorschriften die in de koran staan en door de hadith verduidelijkt worden nooit wezenlijk ter discussie gesteld kunnen worden. In een fascistische samenleving kan de dood van de dictator een aanpassing van het beleid en voorschriften tot gevolg hebben terwijl dat bij de islam niet zo is omdat hun voorschriften, volgens de koran, eeuwig geldig zijn.

  De leiders van een land/regio zijn, volgens de koran, verplicht om de meeste regels die de islam voorschrijft aan iedereen, dus ook aan niet-moslims, dwingend op te leggen. Als zij dat niet doen dan hebben moslims de plicht om zelf in te grijpen door bijvoorbeeld deze leiders te vermoorden en via intimidatie, chantage en grof geweld anderen te dwingen om de islamitische regels na te leven. Het gebruik van geweld wordt door de koran nadrukkelijk aangemoedigd.

  Daarnaast stelt de islam de straffen en beloningen door God zelf in het vooruitzicht wat bij ‘gelovigen’ een grotere gehoorzaamheid tot gevolg heeft dan in een seculiere samenleving mogelijk is. Zo wacht iedereen die dood gaat in de strijd voor de islam een grote beloning in het paradijs. De gevolgen van dit soort beloftes lezen we vrijwel dagelijks in de krant als weer een aanslag door fanatieke moslims is gepleegd op onschuldige slachtoffers. Het is echt geen toeval dat wereldwijd de meeste aanslagen door moslims worden gepleegd.

  De koran draagt moslims op om de hele wereld onder het juk van de islam te brengen waarbij geweld gebruikt mag/moet worden om dat doel te bereiken. De islam is de enige ‘religie’ waarin gelovigen mogen liegen tegen ongelovigen. Dat maakt deze ideologie een zeer grote bedreiging voor onze vrijheid. Iedereen kan in de koran lezen hoe onze samenleving zal veranderen als de islam ook hier te veel invloed krijgt. De situatie in de meeste islamitische landen vormen daar een afschuwelijk voorbeeld van.

Comments are closed.