De natte angstzweetdroom van velen is een islamitisch Nederland. Een land waarin de moreel superieure joods-christelijke traditie vervangen wordt door een andere levensvisie.

De korte rokjes verdwijnen uit het straatbeeld. Traditionele waardes worden in ere hersteld. Huwelijk en familie worden veel belangrijker. Precies zoals het eeuwen lang in Nederland is geweest. Gescheiden scholen voor jongens en meisjes. In plaats van de kerkgang op zondag doen we het op vrijdagavond. Bijbelscholen worden vervangen door koran scholen.

Dit zijn de zichtbare verschillen. Maar hoe zit het met de onzichtbare verschillen. Een volk dat geproefd heeft aan vrijheid en democratie, hoe kan dat ooit terugkeren naar een theocratie? Een islamitische theocratie?

Ik vraag U. Wat is er beter, het democratische juk of het islamitische juk? Worden beide systemen niet getolereerd door de onverschillige massa?

Een democratie is gebaseerd op discriminatie. De succesvolle productieve medemens wordt geplukt ter meerdere eer en glorie van de onder de maat presterende medeburger. De spaarder wordt gestraft ten gunste van de verbrasser. Democratie resulteert in een groot circus der immoraliteit. Een carrousel van diefstal en inkomensoverdrachten. De grote meerderheid weet wel dat er iets niet klopt maar kan niet precies benoemen waar het in zit. En leeft verder zonder zichzelf kritische vragen te stellen. Sterker nog, ze geloven dat democratie ondanks eventuele tekortkomingen het beste systeem is.

En een flink deel gelooft zelfs dat we dit in Afghanistan en andere landen moeten uitdragen. Waar eerst groen links de VVD redde met de politiemissie redt de SP nu de inzet van F16’s in Afghanistan. De gedachte democratie uit te dragen is dus een hardnekkige die bovendien breed gesteund wordt.

Het is lastig te voorspellen wat er in een islamitisch Nederland zal gebeuren. Wie weet zullen we de islam gewapenderhand gaan uitdragen in het buitenland. Zoals we nu de democratie uitdragen. Waarschijnlijk zullen de inkomensoverdrachten sterk beperkt worden. Hoe minder staatsinvloed hoe meer invloed van de religie. Men moet weer naar de kerk, de moskee of de synagoge gaan voor bijstand als men zonder inkomen zit. Dat is de beste manier om de godsdienst te verankeren in de maatschappij. Dit betekent lagere belastingen. Men zal genotsmiddelen proberen te verbieden. Zoals men nu ook al doet. Indien de nieuwe heersers het spel voldoende subtiel spelen zal de dictatuur een langzaam sluipend proces zijn. Waar de onverschillige massa straks net als nu van mening zal zijn dat de op theocratische gronden gevestigde maatschappij (en islam, jodendom en christendom delen veel punten) een beter antwoord is dan de “vrijheid” die democratie bracht.

De Nederlander die zal dan wederom bukken. Zoals hij nu de helft van zijn inkomen kwijt is en bukt, is de kans aanwezig dat hij de islamitische overheid steunt. Niet dat hij straks gaat meedoen met het vijf keer per dag Mekka gericht synchroon bukkend bidden. Thans is een zeer kleine minderheid onderdeel van de politieke partijen. Straks zal dat niet anders zijn. Net zoals nu zal hij met vage drogredenen zijn voorkeur verklaren. Waarschijnlijk zal de klassieke redenering “we moeten dit wel doen want anders krijgen we Amerikaanse toestanden” het straks nog steeds goed doen. Zonder ook maar enige moeite te doen om uit te leggen wat er waarom zo abject is aan de trans-Atlantische situatie.

Waar de Nederlandse burger thans een irrationeel immoreel stelsel aanhangt zal de Nederlandse burger in een Islamitische NL republiek een irrationeel en mogelijk ook immoreel stelsel aanhangen. Zoveel verschil is er niet tussen de burgers van Arabistan en Nederland. Alleen is er bij ons nog net wat minder dwang, maar bukken doen we. Wellicht zelfs fanatieker dan de Arbistanburger. Onze meerderheid gelooft net zo hard in democratie als een mohammedaan in de koran. De offers die velen hier onder dwang brengen zijn groter dan de offers die veel mohammedanen brengen voor hun geloof.

Het enige dat volgens onze burgers geldt is de nuance. Nooit de elementaire vragen stellen, maar de vraag of het collectivisme net iets strakker kan of dat de teugels een beetje gevierd moeten worden. Inkomensplaatjes politiek. Als wij als zogenaamd moreel superieure wezens voortkomende uit de Joods-Christelijke traditie de elementaire vragen ontwijken, wat doet ons dan verschillen met de Mohammedaan die tamelijk kritiekloos de koran volgt? Beiden denken immers slechts over details na en volgen hun heersers.

 

NB: ik wil onze cultuur niet relativeren, dat is al genoeg gedaan met de huidige situatie als gevolg. In NL is niet veel meer te vinden van het kritische denken. De grote meerderheid is getemd door staatsonderwijs. Zelfstandig nadenken is er nauwelijks meer bij. De Joods-Christelijke traditie is thans vervangen door een hol atheïstisch socialistisch – marxisme. Dat is de huidige maatschappij, en de huidige burgers passen prima in dat model. De stap naar een in eerste instantie gematigd islamitische staat is dan niet zo groot. En kan succesvol gebeuren als de morele holheid, eigenlijk immoraliteit van de huidige samenlevingsvorm, wordt aangevallen en vervangen door enige hogere normen die voor een deel terug grijpen op hetgeen de Joden en Christenen delen met de Islamieten.

Kom svp niet met het argument dat in een islamitische wereld dictatuur heerst, als je kijkt naar de huidige situatie in het westen dan wordt de vrijheid die we zouden hebben hier heel hard en snel afgebroken. Ik ga er hiervan uit dat de islamitische revolutie hier zal zijn zoals die nu al plaats vindt, evolutionair, stapje voor stapje. Dat het waarschijnlijk de nodige generaties zal vergen voordat we mogelijk een echt hardcore islamitische maatschappij krijgen als Iran enige tijd is geweest.

Niemand kan denk ik goed voorspellen wat een islamitische republiek ons land brengt. Het zou best kunnen dat de islamitische heersers zich helemaal niet druk gaan maken om al de corporatistische en socialistische wetgeving die we nu over ons uitgestort krijgen. Waar het mij om gaat in dit artikel zijn 2 zaken: we leven in een grotendeels atheïstische marxistische maatschappij. Zelf ben ik atheïst, maar de combinatie met socialisme / marxisme is geen gelukkige. De overstap naar een in eerste instantie gematigde islamitische overheid is dan een kleine. Het andere punt is dat de massa kritiekloos is en dus gemanipuleerd zal worden.

Korte toelichting holheid van atheïsme in combinatie met marxisme. Een individu dat niet in god gelooft moet wel in zichzelf geloven en marxisme ontkent deels het individu. Dan blijft er niet zoveel over in je leven. Je gelooft niet in god, en je gelooft ook nog eens niet in jezelf.

34 REACTIES

 1. @Anno Zijlstra [31]:

  U bent kennelijk nooit in de achterstandswijken van de grote steden geweest.

  Islamisering is het proces waarbij islamitische waarden en normen op den duur de overhand krijgen boven alle andere waardensystemen, in alle aspecten van het leven.

  Islamisering betekent dat regels en gebruiken die door de Islam worden voorgeschreven worden overgenomen/opgedrongen.

  In ons land zijn Moslims bezig om op diverse manieren Islam critici de mond te snoeren. Men doet dat niet alleen door naar de rechter te stappen maar ook door intimidatie, chantage, dreigementen en grof geweld. Want volgens veel Moslims mag men geen kritiek hebben op de Islam of op hun zogenaamde profeet. Terwijl Moslims wel kritiek mogen hebben op niet-Moslims.

  Er zijn inmiddels veel incidenten geweest waaruit blijkt dat de Islamisering in volle gang is.

  Musea durven bepaalde objecten niet (meer) ten toon te stellen.

  Joden en vrouwen zonder hoofddoek worden gepest.

  Hulpverleners worden bedreigd.

  Leraren die de holocaust of de evolutietheorie willen bespreken worden bedreigd.

  Bouwvakkers worden gedwongen midden in de zomer een lange broek te dragen omdat Moslims zich storen aan een ontbloot bovenlichaam.

  Sinterklaas wordt lastig gevallen omdat Moslims het sinterklaasfeest niet goed vinden.

  Op de mijter van sinterklaas mag geen afbeelding staan van een kruis omdat Moslims dat niet willen.

  Moslims stichten eigen scholen en gebedshuizen (Moskee) waarin haat tegen de westerse maatschappij wordt gepropageerd.

  Studenten en leerlingen weigeren delen van het lesprogramma te volgen omdat deze in strijd zijn met hun geloof.

  Gevangen eisen vleeswaren waarbij dieren op afschuwelijke wijze volgens de regels van de islam zijn geslacht.

  Een spaarbank geeft geen spaarvarkens meer cadeau omdat Moslims dat niet willen.

  Moslims eisen een gebedsruimte in openbare scholen op onze kosten.

  Er zijn 2 islamitische omroepen die eenzijdige positieve informatie over de islam verspreiden.

  Moslims eisen dat kerstversieringen uit openbare gelegenheden worden verwijderd. Sommige scholen en gemeentes geven toe aan dese eisen.

  Columnist [34] reageerde op deze reactie.

 2. ik ben van huis uit RK maar toen ik tot de leeftijd kwam dat je gaat nadenken ipv buiten spelen alleen als kind was mijn geloven ‘in iets’ voorbij (ik heb denk ik nooit in iets geloofd qwa religie) ik geloof alleen in $, wat anderen doen mooi zelf weten, val me alleen niet lastig met welke bagger onzin dan ook over geloof en zo, bulshit allemaal, ik ga er niet eens een discussie over aan.Dus wie NL ‘iets oplegt’ kan wat mij meteen de koffers pakken en ophoepelen, houdoe en graag niet meer tot ziens. (en gaat over tot de orde van de dag)

 3. @Ton Hollander [32]: Gelukkig is de Islam verwikkeld in een interne ruzie: Sji’ieten tegen Soennieten. Deze ruzie kan niet beëindigd worden. Òf ze vernietigen elkaar, òf ze bekeren zich tot een derde godsdienst.

  Overigens is het opmerkelijk dat zowel Holocaust- als evolutie-onderwijs gesaboteerd wordt; Hitler was namelijk een overtuigd Darwinist.

Comments are closed.