Het euro onderzoekje van D66 is uit. De management samenvatting bedraagt 10 punten. Ik herhaal hun punten en geef commentaar. Lees en huiver.

Punt 1. De ‘Eurocrisis’ is geen crisis van de euro, maar een schuldencrisis in Europa.

Hier heeft men zowaar een punt, reeds decennia lang leven de overheden op de pof. Dat kan niet goed gaan, euro of geen euro. De euro heeft dit wel erger gemaakt. De euro heeft dit gedrag geïnstitutionaliseerd door een tekort van 3 procent van het BBP toe te staan. En zoals op deze site geregeld is uitgelegd is een tekort van 3 procent van het BBP bij een collectieve sector die 40 procent van de economie bepaalt gelijk aan een kloof tussen de staatsinkomsten en uitgaven van 7,5 procent. Onhoudbaar, maar een van de fundamenten van het zogenaamde stabiliteitspact. Instabiliteit is door het stabiliteitspact geïnstitutionaliseerd. We worden nu geconfronteerd met de rekening van decennia lange onverantwoorde “deficit spending” (geld uitgeven dat je als staat niet hebt en dat je door tekorten financieert. Ooit moet dat worden betaald en het lijkt erop dat we nu aan de beurt zijn te betalen en het niet langer op een volgende generatie kan worden afgeschoven).

Punt 2. Banken en overheden houden elkaar ‘gegijzeld’.

Onzin. De overheden hebben maar al te graag geprofiteerd van de kunstmatige economische groei die het gevolg was van toename in liquiditeit door de toename in leverage bij banken. Na zo’n kunstmatige high moet ooit de rekening met rente betaald worden. Dat is wat dreigde te gebeuren. Echter is er uitstel gekocht door een enorme groei van liquiditeit door centrale banken zowel in de EU als daarbuiten. En het zeer goedkoop dan wel zonder interest aanbieden van leningen door centrale banken aan bankiers. Er is helemaal geen sprake van onderlinge gijzeling, we worden geconfronteerd met de gevolgen van onverantwoordelijke politieke beslissingen uit het verleden. De rekening moet betaald worden. De ballon is te hard opgeblazen. De leverage is te hoog opgelopen en de toezichthouders stonden met de handen in de zakken. En nu het te laat is beginnen de toezichthouders te blaten en geeft eenieder de schuld aan de bonuscultuur om maar niet de balk in eigen ogen te zien. Iedere politicus zweeg toen de bubble economie aan de gang was, en nu zijn er de krokodilletranen.

Punt 3. De Euro als eenheidsmunt is niet de aanstichter van de schuldencrisis, maar heeft wel een rol gespeeld in de totstandkoming van deze crisis

De paper gaat in op een Europa met verschillende economische snelheden. Dit was al bekend bij het begin van de euro. En een van de redenen waarom er nooit aan de euro begonnen moest worden. Een monetaire unie met verschillende economische snelheden kan alleen maar bestaan als er een politieke unie is en er loon en prijspolitiek bedreven kan worden. Dan wel indien de verschillen in onderlinge concurrentie kracht kunnen worden verbloemd door blijvende inkomensoverdrachten van de economische sterke regio’s naar de economische zwakke regio’s. De gedachte dat Brussel de economische zwakke regio’s kan verheffen tot sterke regio’s is natuurlijk te dwaas voor woorden. In praktijk zal een politieke unie een bureaucratische inkomensoverdracht carrousel op Europees niveau worden, kijk maar naar het landbouwbeleid. Leuk voor politici maar fnuikend voor de economie.

Punt 4. De terugkeer naar de oude, nationale munten is geen oplossing voor de huidige schuldencrisis

Laat ik dit argument voor argument behandelen: De terugkeer naar de oude munten zal de schuldencrisis alleen maar erger maken, aangezien de schulden in Euro’s zijn genoteerd en dus hoger worden als de nationale munt in waarde daalt”. Duhhh. Er zullen valuta’s zijn die in waarde stijgen en valuta’s die in waarde dalen. D66 kijkt hier selectief naar de landen waar de valuta’s in waarde dalen en ziet dus maar de helft van het verhaal…

“De introductie van een nationale munt zal bovendien leiden tot een grote kapitaalvlucht, waardoor de financiële sector in deze landen zal omvallen”. Duhh, wederom alleen kijken naar de landen waar de valuta zal devalueren.

Daar komt bij dat, in tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, de terugkeer naar de nationale munten ook geen structurele oplossing biedt voor de gebrekkige concurrentiekracht. De landen die nu in de problemen zijn moeten zelfstandig hun concurrentiekracht weer op orde brengen via economische hervormingen.” De euro stond juist toe dat de landen een kunstmatige boom beleefden doordat de landen relatief geringe rentepercentages hadden. Van deze kans is geen gebruik gemaakt, de knoflooklanden hebben door deze boom een jaar of 5 de tijd gehad om relatief pijnloos de benodigde hervormingen door te voeren. Dat hebben ze niet gedaan. Dat hebben ze nooit gedaan. Keer op keer hebben de zwakkere zuidelijke economieën hun valuta gedevalueerd. Iets anders kunnen ze niet en zullen ze niet doen. Dat is decennia lang de economische realiteit geweest van Europa. Dat verandert niet doordat er wat broodpolitici in Brussel zitten die hun nu vertellen dat ze echt hun economie moeten hervormen. De enige oplossing voor deze landen is devaluatie. Dat is inderdaad geen echte oplossing, maar wel de enige methode die voorkomt dat deze landen economisch ten gronde gaan.

Punt 5. De terugkeer naar de nationale munten is bovendien een zeer dure en riskante operatie

Hier begint dit document hilarische vormen aan te nemen. De kosten van de terugkeer naar de gulden zouden 4500 euro per jaar per burger bedragen! Te gek voor woorden. De euro zo was ons beloofd zou Europa een procent extra economische groei per jaar bezorgen. Dat is niet gebeurd. We zijn aan het stagneren. Ondanks alle technologische vooruitgang. Dat betekent in praktijk dat we achteruit lopen. Als we nu deze verdraaide valuta gedag zeggen dan betekent dat dat we tienduizend ouderwetse guldens per jaar economische groei inleveren? Per persoon per jaar? De  euro heeft ons niet de extra beloofde groei gebracht, we zijn zelfs minder gaan groeien dan de jaren voor de euro, maar als we met dit experiment stoppen dan leveren we als Nederland per jaar 16 mln maal 1000 euro maal 4,5 in! Rekent u mee met Ratio? 16 mln inwoners maar 1000 euro is 16 miljard. Maal 4,5 is 70 miljard! (eigenlijk 72 miljard maar ik heb een paar wijntjes op). Dat zijn ruim 20 noord zuidlijnen, of meer dan een dozijn betuwe routes (stuk of 15 om precies te zijn a 4,7 mld). Die we ieder jaar kwijt zouden zijn doordat we de euro die ons geen enkele groei heeft gebracht vaarwel zeggen! En dat jaar op jaar. Dus na 10 jaar gulden tijdperk zouden we dus 200 noord zuidlijnen kwijt zijn aan de herinvoering van de gulden of 150 betuwe routes. Wie dit met droge ogen durft te beweren hoort inderdaad in de tweede kamer thuis!

Iemand die dit durft te beweren kijkt niet naar landen als Denemarken en Zweden die prima presteren zonder de euro. Zelfs de Engelsen doen het best goed. Het niet deelnemen aan de euro is geen economische zelfmoord zoals betoogd door D66. Sterker nog, het lijkt die landen niet te deren. Wie ons als onheilsprofeet durft bang te maken heeft te lang in de tweede kamer vertoefd. En heeft een totale minachting voor het intellect van de inwoners van Nederland. Tenminste, dat is mijn mening, voor zover die wat waard is.

Punt 6. Om de vicieuze cirkel van wantrouwen en onrust op de financiële markten op de korte termijn te doorbreken, moeten overbruggingskredieten beschikbaar worden gesteld voor de landen die nu in de problemen zijn

Tsja, waarom zijn die landen in de problemen? Door onze schuld? Neen, we zijn niet verantwoordelijk voor onverantwoordelijk gedrag van knoflooklanden uit de varkensklasse. Wie zijn billetjes brandt moet op de blaren zitten.

Punt 7. Om een herhaling van deze schuldencrisis te voorkomen, moeten structurele oplossingen worden gevonden voor de oorzaken van deze crisis

Tsja, de enige structurele oplossing van iets dat faalt is het opheffen, de euro heeft gefaald, was inderdaad te voorspellen. De oplossingen die worden aangedragen zullen maar weinig helpen.

Punt 8. In Europa moet, naast het gemeenschappelijke monetaire beleid, ook een gemeenschappelijk economisch beleid worden ontwikkeld

Meer macht naar Brussel dus. Als de Grieken niet naar Grieken in Athene willen luisteren, wie gelooft er dan in het sprookje dat ze wel naar Duitsers en Fransen in Brussel willen luisteren? Ik haal ook een leuke zin uit het D66 document aan” Met het oog op de vergrijzing in geheel Europa moeten bovendien de arrangementen van de welvaartsstaat worden aangepast aan de nieuwe demografische situatie en moet een verstandig immigratiebeleid worden gevoerd”. Dit betekent volgens mij in praktijk dat D66 een agenda voorstaat waarin mensen uit bijvoorbeeld Turkije en Marokko wederom massaal hierheen worden gehaald om hier voldoende kinderen te krijgen en daardoor de bevolkingspyramide in evenwicht te brengen. Het sprookje van de multi culti kruipt waar het niet gaan kan….

Punt 9. Voor de langere termijn moet worden gestreefd naar een effectievere, meer democratische politieke unie met verdergaande bevoegdheden over grensoverschrijdende problemen

Wederom meer Brussel als antwoord op onze problemen. Nogmaals, de Grieken zullen echt niet gaan luisteren naar ambtenaren uit Brussel. De enige manier is door dwang. En ja hoor, daar komt de dwang om de hoek kijken: ” Om dit mogelijk te maken, zullen de komende jaren verdragen moeten worden aangepast.” Dictaten uit Brussel dus voor landen die niet aan de wensen van de bureaucraten voldoen.

De EU is wel de laatste die autoriteit mag claimen als het om spaarzaamheid gaat. En mag al helemaal achteraan sluiten als het gaat om autoriteit aangaande het afleggen van financiële verantwoording.  Dus uit Brussel valt al helemaal niets goeds te verwachten op dit vlak. Alleen maar meer van waar ze goed in zijn, regeltjes uitvaardigen.

Punt 10. Als wij onze welvaart willen behouden en internationaal een rol van betekenis willen spelen, dan zullen wij moeten samenwerken in Europa

Als we onze welvaart willen behouden dan dienen we juist de euro af te schaffen. Waarom zouden we een rol van betekenis willen spelen op deze wereld is mijn tegenvraag. De enige morele rol van betekenis is een lichtend voorbeeld zijn van vrijheid. Voor andere landen in de wereld. Dus zoveel mogelijk afschaffen van regels en dwang in Europa. Zo min mogelijk gedwongen inkomensoverdrachten. Zoveel mogelijk kapitalisme. Corporatisme dat nu voor kapitalisme doorgaat ten grave dragen. Leading by example is het enige dat we hoeven te doen om echte invloed te verwerven.

9 REACTIES

 1. Inderdaad een goed stuk.

  Helaas wordt er niet ingegaan op het onzin argument dat juist Nederland als exportland gebaat is bij de Euro.
  1. Nederland is een doorvoerland. NL staat in de wereldwijde top-10 van zowel import- als exportlanden. De excelente geografische ligging is hier de oorzaak van.
  2. Na herinvoering van de Gulden staat bedrijven niets in de weg om rekeningen aan te houden in welke valuta dan ook. Import en export kunnen nog altijd in dollars of euro’s worden verrekend. Enkel het gedeelte dat in NL wordt besteed (kosten en winst) zullen moeten worden omgerekend.

  Ik vraag me af hoe het komt dat Eurofielen dit kulargument nog altijd durven te gebruiken.

  Tom van Leeuwen.

 2. Zowel politiek als economisch laat D’66 nu zien dat hun kennis en kunde binnen haar gelederen uiterst beperkt is. Terecht laat dit goede artikel de onzin redeneringen van deze partij zien.
  Ook ik stelde al vele keren dat de Euro geen groei heeft gebracht. Simpel naar de de groei van het nationaal inkomen v.a. 2002 kijken laat dat al zien. En dan die onzin van interne markt. Ook dat blijkt niet uit in- en exportcijfers. Bij D’66 regeert dus de leugen. En hoe dom kun je zijn om nog meer macht aan Brussel te willen geven? Nee met de gulden waren we veel beter af geweest.

 3. Uiteraard verdedigd het politieke establishment die onzalige EU en de euro.
  Dat hele circus betekent immers een groeiend aantal leuke baantjes voor gesjeesde politici. De nieuwe EU-clubjes schieten immers als paddestoelen uit de grond.

 4. Geweldig stuk.! Chapeau mijn waarde.
  Niet alleen naar Koolhaas sturen, maar graag een cc-tje aan alle partijvoorzitters, tweede kamer leden en JKDJ (waar staat dat eigenlijk voor? Jullie Kunnen Doodvallen Joh oh nee, Jan Kees De Jagert………

  Adam uit Cambodja

Comments are closed.