De SP ziet ze weer vliegen. Ze klagen steen en been dat de overheid de controle op de woningmarkt kwijt is. Dat gaat natuurlijk regelrecht tegen SP-retoriek in. Volgens de SP komt alles wat de overheid doet op z’n pootjes terecht en zijn het juist marktkrachten die de samenleving in het verderf storten.

Wie denkt dat de overheid de woningmarkt aan z’n lot overgelaten heeft moet maar eens proberen om een huis op zijn eigen terrein een woning te bouwen om dat te verhuren onder voorwaarden die hij zelf vaststelt. Allereerst is het niet de eigenaar van het terrein die bepaalt of je er wel of niet mag bouwen, maar de staat. Dit werkt natuurlijk speculatie in de hand. Een vermogende projectontwikkelaar kan proberen een stuk of vijf lappen grond te kopen in de hoop dat er één tot bouwgrond wordt gepromoveerd. Dat wordt dan gelijk een veelvoud waard en uiteindelijk is de huizenkoper de klos. Deze onnatuurlijke hoge huizenprijs maakt het natuurlijk voor veel mensen knap lastig een huis te kopen.

Huurders hebben huurbescherming en andere rechten. Een verhuurder kan geen huis verhuren tegen de voorwaarden die hij zelf bepaalt. Lastige huurders kunnen een jarenlang blok aan je been zijn, reden te meer om met verhuren erg voorzichtig te zijn. Dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor de huurprijs. Een lagere huur zou het huisjesmelkers – de natuurlijke vijand van de SP – onmogelijk maken zijn praktijken voort te zetten maar de wens van de SP is hier al in vervulling gegaan: de overheid heeft de boel stevig onder controle.

Belasting is diefstal, maar als je dan toch al belasting heft is de hypotheekrenteaftrek een wangedrocht waar je nauwelijks nog vanaf komt. De hypotheekrenteaftrek drijft de huizenprijzen nog eens stevig op wat mensen tot onverantwoorde leningen kan aanzetten en het voor starters moeilijk maakt.

Een vergelijkbaar wangedrocht is huursubsidie. Doordat de markt van huurwoningen nauwelijks vrij is leidt huursubsidie alleen maar tot hogere huren. Het tekort aan huurwoningen is op veel locaties schrijnend en huurprijzen voor bijvoorbeeld appartementen zijn zeer hoog. Woningcorporaties vragen juist kunstmatig lage huurprijzen waardoor het aanbod veel te klein is en de wachttijd langer is dan de celstraf voor moord met voorbedachten rade of belastingontduiking. Veel huurders die bij een corporatie huren blijven liever goedkoop bij een corporatie zitten en belemmeren de doorstroom. De wat kapitaalkrachtigeren onder hen krijgen ook nog het verwijt dat ze scheef wonen…

Laat de onzichtbare hand van de vrijheid zijn werk doen. Ga uit van het principe dat iemand op zijn eigen terrein mag bouwen wat hij wil, of het nou een strohut of een appartementencomplex is. Hij mag het verkopen voor elke prijs die hij wil, al is de meest logische prijs de hoogste die iemand er nog daadwerkelijk voor wil geven. Als hij het wil verhuren stelt hij een mooi contract op dat iemand kan tekenen of er de kachel mee kan aanmaken. Overdrachtsbelasting is een verhuisboete en belemmert doorstroom hetgeen de staat erkend heeft door ‘m te verlagen – helaas nog niet af te schaffen.

Als de huizenmarkt een trabantjesfabriek moet zijn moet de SP haar zin maar krijgen. Als vraag en aanbod fatsoenlijk op elkaar moet worden afgestemd moet de markt zijn werk kunnen doen. Met de huidige huizenprijzen zullen betaalbare woningen – niemand gaat onbetaalbare bouwen – als paddestoelen uit de grond schieten tot er genoeg van zijn!

90 REACTIES

 1. Hypotheekrenteaftrek en huursubsidie.

  De koopsector profiteert van hypotheekrenteaftrek. Dit betekent lagere inkomsten van plm. 11.5 miljard aan inkomstenbelasting voor de overheid. In feite kost het de overheid niets, maar ontvangt “minder” belasting, en gezien er ook baten zijn heeft de overheid meer voordeel dan nadeel.

  De baten voor de overheid bestaan uit de opbrengst van diverse belastingsoorten die van toepassing zijn op koopwoningen. Overdrachtsbelasting, bijtelling woningforfait, BTW, winstbelasting bouwbedrijf en toeleveringsbedrijven, milieuheffingen. OZB, en andere belastingen en heffingen infrastructuur enz. enz. Dit bedraagt in totaal meer dan 11.5 Miljard. In feite ontvangt de overheid het geld wel.

  Huursubsidie kost de staat 2.2 miljard. Daarbij nog alle andere vrijstellingen en bijdragen voor huurders maakt dat dit bedrag vele malen hoger zal zijn. Woningbouwverenigingen ontvangen ook nog vaak subsidie, maar dat bedrag is niet bekend bij mij, maar wel is duidelijk dat er geen eerlijk beeld ontstaat t.a.v. de inkomsten en uitgaven van beide groepen. Dit even voor de duidelijkheid medegedeeld, meer niet.

 2. Zo,n huisjesmelker vraagt rustig 500 euro voor een rotkamertje in een pand waar je één wc moet delen met 8 huisgenoten.Als je aan de diaré bent wil die ook nog het liefst de mogelijkheid om je zonder pardon op straat te schoppen omdat je de wc een paar keer te veel doortrekt.Zijn er ook nog die vrije jongens van de woonbemiddeling waar je flink moet betalen voor een paar telefoontjesen en eventueel een bezoekje. 100 euro rekenen voor vijf A viertjes die ze zo uit de PC printen en dat contractkosten noemen.Borgkosten die vaak niet worden terug betaald,want ze vinden altijd wel die vlek op het behang die er al zat toen je kwam..Die vrije markt van jullie wordt gewoon oorlog als er geen vadertje staat is die zo nu en dan zijn vingertje heft.

  Hub Jongen [4] reageerde op deze reactie.
  the red pill [5] reageerde op deze reactie.
  Igor [8] reageerde op deze reactie.

 3. Had de overheid die Trabantjeswoningfabriek maar wat eerder opgestart.
  Een fabriek heeft de mogelijkheid zijn productie aan te passen nietwaar ?
  Dan was een en ander wat ordelijker verlopen.
  Nu zijn er volksstammen die een woning hebben gekocht die gaat kelderen in prijs.
  Niet dat de markt verziekt is, maar de prijzen zijn erg ziek geworden door dat wanbeleid.
  En die kopers komen nu in enorme problemen doordat ze in een woning wonen die de betaalde prijs helemaal niet waard blijkt te zijn.
  Dat wordt de echte ramp.
  Had men het aanbod wat sneller op de vraag afgestemd, dan waren die prijzen nooit zo absurd doorgeschoten.
  En ja, de subsidieregeling voor de banken (dat is het) had meteen toen de markt uit de hand liep aangepakt moeten worden.
  Meer staatsbemoeienis dus, en zeker niet minder.
  Volgens mij zijn die aftrekposten voor de hypotheek wel degelijk inkomstentekorten.
  Kost dus wél iets en is onhoudbaar.
  Dat maakt de ramp nog erger dan het zich al aankondigt.
  Het feit dat ook banken niet meer uitlenen zorgt straks voor ellende,
  Banken moeten van uitlenen namelijk leven, niet meer uitlenen betekent hun einde.
  Dus dan wéér steun nodig.

  Mavado [7] reageerde op deze reactie.

 4. @Rice [2]:

  “Die vrije markt van jullie wordt gewoon oorlog als er geen vadertje staat is die zo nu en dan zijn vingertje heft.”

  Misschien heb je gelijk want iedereen wil immers altijd iedereen bedriegen, en iedereen is zo dom dat hij/zij zich laat bedriegen.
  Wie heb jij vandaag bedrogen of geprobeerd te bedriegen?

  Rice [9] reageerde op deze reactie.

 5. @Rice [2]:

  volgens mij mis je de crux van het artikel. de huidige situatie is er 1 met enorme problemen op de woonmarkt die allemaal veroorzaakt worden doordat de overheid de marktwerking verstoort. schaarste leidt tot hogere prijzen en slechtere service. en momenteel is het moeilijk voor verhuurders (en soms huurders) om hun contracten nageleefd te krijgen. Wie runt er ook al weer de rechtspraak? juist. die vrolijke vriend vadertje staat die je voor 70% beroofd van je inkomen om je te kunnen beschermen tegen diefstal.
  Tom [6] reageerde op deze reactie.
  Rice [11] reageerde op deze reactie.

 6. @the red pill [5]:

  Dacht u dan dat met rechtsspraak dit probleem uit de wereld geholpen kon worden ?
  In mijn beleving was ooit regering Den Uyl de enige die er echt wat aan deed in zijn tijd.
  Complete wijken werden uit de grond gestampt, het waren dan vaak wel woningen van trabantkwaliteit, maar je kon er goed in wonen.
  De prijs was voor die tijd ook wat aan de hoge kant, maar men vond daarom de huursubsidie uit.
  Een aantal van die flatwoningen is inmiddels weer gesloopt, maar de huizen moeten nu zeker zes maal de stichtingsprijs opbrengen.
  Sommigen wel tien maal.
  Nog niet zo gek bedacht destijds.
  Nadien werden de regeringen door rechts gedomineerd, en zie het resultaat.
  De projectontwikkelaars maakten voortaan de dienst uit.
  En dat is niet goed verlopen.
  Tenminste niet voor de maatschappij.
  keuleniscool [71] reageerde op deze reactie.

 7. @Tom [3]:
  “Had de overheid die Trabantjeswoningfabriek maar wat eerder opgestart.”

  Onze alwetende en goddelijke probleemoplosser, de overheid bemoeit zich al vanaf WOII met de woningmarkt.
  Bedoel je met eerder vanaf 1600VC ofzo?

  Ik garandeer je, als de overheid zich met de bierproductie had bemoeit, dan was er een overschot in Groningen en een tekort in Limburg geweest. Ook zou het onbetaalbaar en niet te zuipen zijn.

  Jij “gelooft” dus ook in een overheid die alles regelt en oplost:

  Tsunami op komst? Geen probleem, vadertje staat verbied hem gewoon de grens over te steken.
  Aardbeving? Een kwestie van een wet er door jassen die dat gewoon verbied. (werkt ook bij overstromingen).

  Slaap rustig verder met je duim in de mond en je knuffel tegen je aan.

  Tom [10] reageerde op deze reactie.

 8. @Rice [2]:
  Onzin rice, huisjesmelkers krijgen nu juist de mogelijkheid omdat het aanbod in de vrije sector zo beperkt is, in de vrije markt kan de overheid nog steeds een “beperkte” rol spelen door informatie te verschaffen over “hoe een eerlijk contract er uit ziet” of sancties op het moment dat volksgezondheid of brandveiligheid in gevaar is, nu gaan ze nog veeel verder als dat en bemoeien ze zich overal mee, en dat kost geld.

  Rice [14] reageerde op deze reactie.

 9. @Mavado [7]:

  Het is uw goed recht alles tot in het absurde door te drijven, maar ja, zonder staat leeft u mogelijk niet erg lang.
  Geen inviduele burger of groep zal intiatieven ontwikkelen die de veiligheid zullen gaan waarborgen.
  Zeker niet als die groepen uit graaigrage hufters bestaan.
  En die zijn er volop, zo blijkt steeds maar weer.
  Individuen die menen dat alles wat ze vergaren ook meegenomen kan worden in het hiernamaals.
  Of mensen die het voldoende vinden als hun omgeving het maar net lang genoeg volhoudt zolang ze er zelf nog zijn.
  Of meent u dat de hele wereld zich meteen aan uw nieuwe normen vrijwillig zal gaan aanpassen ?
  Weet u niet dat er overal werkplaatsen zijn waar Kalasnikofs en ander materieel wordt vervaardigt ?
  En dat er figuren rondlopen die dat vrijheid/blijheid beginsel ook huldigen.
  Maar héél andere bedoelingen in petto hebben ?
  Dat u daar wel eens het loodje mee kunt gaan leggen.
  Omdat hun vrijheid/blijheidsmiddelen nét wat krachtiger zijn dan de uwe.
  Zonder staat kan men eenvoudigweg niet overleven.
  Zelfs andere godsdiensten zullen u in notime plattrappen.
  Mavado [13] reageerde op deze reactie.
  Reteip [15] reageerde op deze reactie.

 10. @the red pill [5]:

  Bij de overheid kan ik huurverlaging bedingen als door de schaarste de prijzen in de vrije verhuur kunstmatig hoog worden gehouden.Veel huurders doen dit niet om problemen met de huurbaas te voorkomen.De sector zorgt zelf ook voor de nodige “marktverstoringen” om maar zo veel mogelijk pegels over te houden aan iedere vierkante meter woonruimte.Ik zie investeerders in een vrije markt niet als een gek huizen bouwen in de wetenschap dat hoe meer ze er bouwen , hoe minder ze overhouden.

  the red pill [20] reageerde op deze reactie.

 11. Wat is er mis ; Je hebt 5 HA grond wat in de toekomst woonbestemming heeft, maar de Gemeente heeft geen tijd om het ontwikkelingsplan uit te werken. Je wilt dit zelf wel gaan doen en de grond voor 40 euro M2 verkopen aan partikulieren. Deze mensen kunnen daar dan goedkoop een huis op bouwen. Het probleem is dat je de grond aan de gemeente “moet” verkopen voor een zelfde prijs, en dat de gemeente het dan gaat verkopen voor minimaal 250 euro 2M aan kopers. Zo werkt het tegenwoordig.

 12. @Tom [10]:

  Met dit commentaar bewijst u de enorme hersenspoeling die de meeste mensen in hun denken beperkt.
  Ik kan u alleen aanraden zich in het libertarisme te verdiepen. Voor vrijwel alle problemen waar u zo (broekpoepend doods)bang voor bent, heeft de vrije markt een oplossing.

  Libertarisme geeft lemmingen zoals u tenminste de vrijheid om een gemeenschap van geloofsgenoten op te richten, zonder daar anderen mee lastig te vallen.
  Nu word ik verplicht om voor uw onzin, zoals betuwelijn, Afghanistan, Griekenland, woonverprutsing, te betalen.
  Ik kan mijn geld wel beter gebruiken.

  Johannes C. [18] reageerde op deze reactie.

 13. @Tom [10]: maar ja, zonder staat leeft u mogelijk niet erg lang.

  Vertel dat eens met droge ogen aan de bewoners van myanmar, irak, saudi arabië, zimbabwe, argentijnen ten tijde van pinochet, surnamie ten tijde van de decembermoorden, of elk ander bananenrepubliek. Kijk naar noord-somalië (niet erkend als land). Overheidsloos, maar die doet het veel beter dan de rest van somalië waar er wel een overheid alles in het honderd laat lopen.
  Wat dacht je van overdreven dure medische zorg, allemaal dankzij halfbakken ‘privatisering’ van de ziektekostenverzekering. Dat kost ook levens. Een overheid die 12 jaar geleden nog altijd oogluikend een vuurwerkfabriek toeliet in de wijk roombeek in enschede. Een overheid die een chemische fabriek tot de grond toe af laat branden omdat hun ‘personeel’ niet eens met gezond verstand een brand kon blussen.
  Wij zien lokaal misschien minder oorlog, maar de afgelopen 100 jaar waarin wereldwijd overheden zijn gegroeid is er meer bloedvergieten dan ooit geweest. De overheid verkort het leven. Het is aan knappe koppen te danken dat ondanks dat onze quality of life is verbeterd en de overheid dicht zich die prestaties onterecht toe.

  @Rice [14]:
  Het aanbod in de vrije sector is juist voldoende omdat er zo goed aan verdiend kan worden.

  Dat is interessant: dus hoe beter ik ergens aan verdien, hoe hoger het aanbod? Volgens mij heeft hier iemand de basis van economie niet begrepen: vraag en aanbod. Ik heb het vermoeden dat jij het artikel niet goed begrepen hebt.
  In de huidige situatie zijn ze misschien in balans maar dat heeft een reden: de overheid heeft kunstmatig een enorme schaarste gecreëerd. De overheid houdt de markt op slot, heeft de afgelopen 20 jaar de prijzen flink op lopen pompen, houdt de grond duur (want op slot door bestemmingsplannen etc), zorgt voor hoge belastingen bij overdracht, zorgt dat je zelf een huis niet eens kan verkopen zonder tussenkomst van een notaris, etc. In zwitserland zijn koopcontracten van huizen 5 pagina’s… Als onze markt een natuurlijke balans had, waren de huizen hier 10km over de grens (gronau) net zo duur als hier. Echter kun je daar een vergelijkbaar huis voor de helft van het geld kopen. De enige juiste conclusie is dat onze markt kunstmatig is, in elk geval meer kunstmatig dan in duitsland.
  Rice [21] reageerde op deze reactie.

 14. De communistische SP wil dit met nog meer ambtenaren aanpakken .
  Er zijn reeds te veel ambtenaren ,
  stuur minstens 50% naar huis , ze storen echt .

 15. “Allereerst is het niet de eigenaar van het terrein die bepaalt of je er wel of niet mag bouwen, maar de staat.”

  Klopt, maar de staat blijft ook eigenaar van de grond, ook al maakt men de mensen wijs, dat ze grond kunnen kopen. De staat past niet jaarlijks de kaarten aan of het getal, dat de oppervlakte van Nederland weergeeft. Als ik er geen bordje ‘Vilseledia’ mag zetten en geen ‘gränskontroll’ mag voeren, zal ik nooit grond kopen.

  “Lastige huurders kunnen een jarenlang blok aan je been zijn, reden te meer om met verhuren erg voorzichtig te zijn.”

  De andere kant is, dat zonder huurbescherming verhuurders huurders zo op straat kunnen zetten. Ook huurders hebben recht op een eigen stekkie en geworteldheid in hun gemeenschap. Het moet toch niet zo zijn, dat een begrip als ‘ouderlijk huis’ alleen voor de rijken zou mogen gelden. Verder is er regelgeving nodig om negentiende-eeuwse uitwassen als kelderwoningen, gebrek aan sanitair, verkrotting en infectieziekten te voorkomen. Dat was de praktijk, toen er nog niets geregeld was. Uiteraard moet je niet doorschieten en als overheid beseffen, dat er ook voor veelverdieners behoefte aan goedkopere woningen is. De idee, dat je “op stand” moet wonen, is achterhaald. Willen we dat, dan begin weer met dienstwoningen aan te bieden in personeelsadvertenties.

  “Zo,n huisjesmelker vraagt rustig 500 euro voor een rotkamertje in een pand waar je één wc moet delen met 8 huisgenoten.”

  Als je de kwaal hebt, dat je je wel eens beschijt, omdat je het niet haalt, dan vind ik het op zijn zachtst gezegd niet prettig, wanneer daar een aantal huisgenoten getuige van zijn. Dus mocht men ooit vinden, dat ik op een kamertje moet wonen, dan is de weg naar de medische indicatie snel gevonden. Daarnaast kun je van studenten niet verwachten, dat ze het huis gaan delen met allerlei 40-, 50- of 60-jarigen, die de studentenfase allang ontgroeid zijn. En op een hospita, die gaat tellen, hoe vaak je de WC doortrekt, zit niemand te wachten. Alleen al het woord ‘hospita’ geeft aan, dat sommige rechts-conservatieven wel heel erg in een heel oubollige tijd zijn blijven steken. Het geeft me nog een wonder, dat ze een computer kunnen bedienen.

 16. @Johannes C. [18]:
  Ik bedoel hier de beste of minst slechte oplossing.

  Libertarisme zal nooit beweren dat er een “hemel op aarde” bereikt zal worden.
  Hooguit dat de problemen minimaal zullen zijn.
  Je hebt tenslotte met individuen te maken.
  En met vrije markt bedoel ik hier een markt zonder overheids inmenging.

 17. @Rice [11]:

  ik detecteer een fundamenteel onbegrip in de werking van de vrije markt. waarschijnlijk heeft u teveel staatsonderwijs genoten (weer een voorbeeld dat de overheid rotzooi levert voor een te hoge prijs).

  1) doordat u met behulp van de overheid (dus met wetten en uiteindelijk geweld) een lagere huur kan afdwingen, zal de verhuurder zich genoodzaakt voelen om a) helemaal niet meer te verhuren b) dit risico in te prijzen c) te verhuren aan illegalen die zich niet kunnen beroepen op de overheid.

  2) op een vrije markt zijn er geen ‘ kunstmatig’ hoge of lage prijzen. Elke prijs is een reflectie van het -zonder dwang – samenkomen van vraag en aanbod.

  3) u heeft goed gezien dat het incentive om te investeren daalt naarmate het rendement afneemt. het mooie van compleet vrije markten is nu juist dat er geen woekerwinsten gemaakt kunnen worden. alles tendeert naar een gemiddeld rendement (ik heb wel eens gehoord 7%) . als een bepaalde investering meer oplevert dan het gemiddelde dan trekt dat investeerders aan (geen ‘ barriers to entry’ omdat er geen restricties zijn opgelegd door overheid) en dat creëert meer aanbod waardoor de prijs – en dus rendement – omlaag gaat.

  wat denkt u dat er gaat gebeuren als bijv. boeren huizen mogen (laten) bouwen op hun landbouwgrond? dan zal de boer een afweging maken tussen rendement op aardappels verbouwen en huizen verkopen/verhuren. ik gok dat hij kiest voor het laatste. totdat inderdaad de prijzen dermate laag zijn geworden dat de investeringen niet meer rendabel zijn. maar tegen die tijd heeft die vermaledijde marktwerking wel de meeste woonproblemen opgelost.

  hier een aardig artikel over de bemoeienissen van de roverheid op het gebied van wonen:

  http://www.meervrijheid.nl/?pagina=1160

  Rice [22] reageerde op deze reactie.

 18. @Reteip [15]:

  dus hoe beter ik ergens aan verdien, hoe hoger het aanbod?

  Klopt als een bus in het geval van woonruimte en de overheid knijpt zelfs een oogje dicht om de praktijken in stand te kunnen houden.Ze hadden anders al lang ingegrepen om de woekerprijzen in te dammen.Dan is echter niemand meer bereid zijn ruimte beschikbaar te stellen.Tot een bepaald bedrag hoeft er zelfs geen inkomstenbelasting betaald te worden als stimulans tot verhuren van kamers.De hele vrije verhuursector heeft de overheid aardig in de tang en er is daar geen enkele sprake van marktwerking.Eerder van willekeur.

 19. @Rice [22]:

  Rice anno 1800: ‘ ik begrijp heel goed waar jullie naar toe willen met het afschaffen van slavernij, maar ik heb uitgelegd gekregen door mijn heersers in de indoctrinatiekampen (aka scholen) waar ik verplicht naar toe moest, dat een economie zonder slaven nooit gaat werken anders had die allang bestaan. ‘

  u heeft werkelijk geen flauw benul van economie, laat staan Oostenrijkse school economie. zonder de prijzen die ontstaan door het samenkomen van vraag en aanbod, weet niemand wat de beste allocatie is van resources. Een brug van goud bouwen? lijkt me een prima idee, want dat roest niet. Het ontbreken van die informatie is precies de reden dat de sovjet unie is ingestort (zoals al in de jaren 20 door Ludwig van Mises voorspelt).

  ik raad u aan om deze seminaries van het Rothbard insiituut te bekijken: http://rothbard.be/crusoe-tot-crisis
  dit begint vrij fundamenteel met een simpele economie op een onbewoond eiland tot aan de huidige kredietcrisis die overheden en centrale banken hebben veroorzaakt door in te grijpen in de marktwerking.

  Rice [26] reageerde op deze reactie.

 20. @MMAP [23]:

  Er is geen geschiedenis van een samenleving zonder een overheersende factor die de lijnen uitstippelt voor het gepeupel.In ieder geval geen één waaruit blijkt dat een overheid een vrije markt met geweld heeft overgenomen.

 21. @the red pill [24]:

  Dat is een antwoord waar veel indoctrinatie in verwerkt zit.
  Ik heb ook in die kringen vertoefd en het is mij bekend dat er binnen die kringen nogal verhit gereageerd wordt als het ideaalbeeld een beetje gaat wankelen.Komen ze met allerlei boeken die je maar eens moet lezen en seminars die je bij moet wonen..U voelt al waar ik op aanstuur natuurlijk.

  the red pill [27] reageerde op deze reactie.

 22. @Rice [26]:

  haha, het ideaalbeeld wankelt in het geheel niet omdat er geen enkel steekhoudend argument uwerzijds wordt geopperd.

  wat wel wordt bevestigd is dat het geen zin heeft om in debat te gaan met u. misschien vindt u de ‘Staatus’ quo wel prettig omdat u er voordeel bij heeft dat de overheid geweld gebruikt jegens onschuldige vredelievend productieve mensen.

  zou best kunnen dat er verhit gereageerd wordt. een vrij menselijke reactie als je te maken hebt met mensen die geweld en roof propageren.

  Rice [30] reageerde op deze reactie.

 23. @Rice [22]:

  De overheid is om een of andere vage reden bang, dat Nederland een groot dorp wordt met lintbebouwing. Het voordeel van lintbebouwing voor de mensen is, dat ze een mooi stukje land achter hun huis hebben en het aantal buren beperkt is. De natuurlijke situatie is ommuurde steden en niet-ommuurde lintbebouwing. Kijk maar in de Atlas van Nederlandse Gemeenten van Jacob Kuijper.

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Kuy_Goes_1867_scan.jpg

  Daar zie je de stad Goesch en wat lintbebouwing langs de westelijke “Straat- ende Kunschtweg” naar ‘s-Heer Hendriksettertjes. Het beetje overheidsingrijpen behelsde het begraven van de doden buiten de stad (hygiëne), de aanleg van spoorwegen (te groot risico voor een kleine ondernemer) en de verplichting vestingwerken in stand te houden (defensie, een van de nachtwakertaken).

  Rice [31] reageerde op deze reactie.

 24. @the red pill [27]:

  Uiteindelijk ben ik degene die met argumenten komt zonder iemand weg te zetten.

  Het argument was dat al die boze banken en instanties een uitvloeisel zijn van wat ooit als vrije vraag en aanbod markt bedoeld was en jullie systeem daarom nooit kan gaan werken.Het zou van hetzelfde laken een pak worden als de mentaliteit der hebzuchtige mensch niet verandert.

  Weerleg het maar zonder persoonlijk te worden en iemand weg te zetten.

  the red pill [36] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.