Mensen zouden me voor gek verklaren als ik dat hardop zou zeggen. Ik zou mezelf voor gek verklaren als ik het zelfs maar zou denken. Wees gerust: ik weet in elk geval dat ik onmogelijk alles kan weten. Als ik iets niet weet en het toch wil weten, zoek ik het op. Net als de meesten die deze regels lezen. Er zijn echter mensen die een dergelijke inspanning te veel moeite vinden. Zij zijn er van overtuigd dat er iemand is die wel alles weet. Iemand die alle antwoorden op alle denkbare vragen heeft: Vadertje Staat.

Het griezelige is dat als mensen eenmaal in deze comfortabele valkuil stappen, ze hun gemakzucht met hand en tand zullen verdedigen als zijnde de waarheid. In hun ogen is het simpelweg ondenkbaar dat een gewone sterveling op basis van feiten of logica aan kan tonen dat Vadertje Staat er ook wel eens naast zit.

Als je uitlegt dat bepaalde maatschappelijke ongemakken het directe gevolg zijn van overheidsingrijpen, dan word je voor gek verklaard: hoe kun jij, als individu, een beter antwoord hebben dan (vul de naam van een politicus in)?!?

Het volk schijnt maar niet te willen begrijpen dat de bediscussieerde politicus ook maar een schepsel is. En wel één van het soort dat waarschijnlijk bovengemiddeld veel weet van rechten of politicologie, maar verder weinig van (vul de naam van een onderwerp in).

Onze minister van financiën is bijvoorbeeld van origine een ICT’er die nogal moeite had met het afdragen van pensioenpremies voor zijn eigen personeel. Deze man heeft nu belangrijke zeggenschap over ons aller pensioen.

Ik ben ook ICT’er en van bescheiden mening dat ik een betere pensioenoplossing heb dan JKdJ. Feit is ook dat mijn blazoen op het gebied van het betalen van pensioenpremies onberispelijk is. Het mag allemaal niet baten: ik ben immers geen Vadertje Staat, dus ik kan het niet beter weten.

En zo zijn er talloze voorbeelden waarbij het maar niet wil lukken het gepeupel te overtuigen van het feit dat er slimmere individuen in Nederland rondlopen dan de 150 stervelingen in Den Haag.

Hoe kunnen we daar verandering in brengen?

8 REACTIES

 1. zou ik het beter weten?

  Inkomsten van milieuheffingen kunnen eventueel gebruikt worden om de staatsschulden te verlagen. Dat zal veel commotie geven, en nu PvdA in feite overgenomen is door milieugroepen, als bewijs dat PvdA wel met VVD samen wil werken mits men milieu op de agenda plaats, is het bijna onmogelijk dat te realiseren. Maar de aarde zal nog wel 10.000 jaar bestaan en is het niet erg even een pas op de plaats te maken. Daarbij Nederland wil co2 verminderen, maar China en andere landen op aarde gaat het gelijk weer verhogen. Dus een pas op de plaats is wel reëel denk ik.

  Igor [2] reageerde op deze reactie.

 2. @reiny [1]:
  Epic fail idee reiny, beetje haagse denkwijze; zo van waar gaan we het geld vandaan trekken inplaats van geld besteden waar het voor bedoelt is, dat jij niet in het doel gelooft staat daar los van.

 3. Maar God weet wél alles hoor.
  En die hoort en ziet ook alles.
  Maar doet al miljarden jaren niets.
  Wel zo veilig lijkt me, want hij stuurt je ook geen belastingaanslag.
  Dus er is wél iemand die alles weet.

 4. @Vilseledd [3]: Dan ga je voorbij aan het feit dat bij de staat niet zomaar personen werken doch slechts zij van zichzelf beseffen dat ze het in een vrije arbeidsmarkt -zonder levenslange baangarantie- niet weten te maken en die dus vrijwillig een lager loon en minder prestige kiezen in ruil voor niet goed te hoeven presteren (iets waar ze zoveel schrik van hebben dat ze er graag loon voor inleveren om alzo als minkunkel toch een stukje zekerheid te kopen). Bovendien zegt het zich verbergen achter overheidsgeweld ook iets over hun gebrek aan moraliteit, dus zelfs als ze over een bepaald onderwerp over degelijke inzichten zouden beschikken, is het maar de vraag of ze wel besluiten zullen nemen in het voordeel van de burger die ze plegen te vertegenwoordigen of juist in hun eigen voordeel zoals het in stand houden van een nodeloos grote en dure burocratie (met werkgelegenheid voor henzelf en vriendjes) i.p.v. maximale efficiency en een streven zichzelf overbodig te maken voor de belastingbetaler.
  Kort samengevat: de staat wordt bemand door derde rangsfiguren die bovendien niet ons belang voorop stellen maar het hunne en dus zelfs wanneer ze iets begrijpen hun inzichten nog steeds niet in ons voordeel zullen aanwenden. En wij kunnen niet anders dan het ondergaan, simpelweg omdat de overheid over mee vuurkracht beschikt dan haar onderdanen/belastingkoeien.

  Philosoof G&R Eigenwijs [6] reageerde op deze reactie.
  Vilseledd [8] reageerde op deze reactie.

 5. @Vilseledd [3]:
  Ik wilde oorspronkelijk een alinea plaatsen waarin ik uitrekende dat de overheid technisch gezien nooit alles kan weten. De betreffende alinea heb ik geschrapt, maar ging ongeveer als volgt:

  Ik ga er hypothetisch van uit dat alle 7 miljard aardbewoners tezamen alles weten. Er zijn 1 miljoen Nederlandse ambtenaren die samen “Vadertje Staat” mogen spelen. Vadertje Staat kan in theorie dus 0,00142 % van alles weten.

  Ik betwijfel echter ten zeerste of dit percentage gehaald gaat worden: De meest heldere geesten werken immers niet voor de overheid omdat zij in het bedrijfsleven beter beloond worden. Daarnaast is het opvallend dat hoger opgeleide ambtenaren vaak dezelfde opleiding hebben genoten (rechten, politicologie) en dus over dezelfde kennis beschikken.
  Vilseledd [8] reageerde op deze reactie.

 6. @Scrutinizer [5]:

  Bij de overheid heb je echt niet zomaar meer een levenslange baangarantie. We leven niet meer in de jaren 70 tenslotte. Er werken heel veel uitzendkrachten. De overheid is daar zelfs kampioen in.

  Bij de overheid heb je ook geen lager loon dan in een soortgelijke functie buiten de overheid. Ook uitzendkrachten worden redelijk betaald volgens de geldende CAO. Dus dat gaat ook al mank.

  Niet goed hoeven te presteren, kan ik ook naar het rijk der fabelen verwijzen. Zelfstandige bestuursorganen moeten aan strenge prestatienormen voldoen qua tijdigheid, correctheid en klantgerichtheid. Eén keer niet binnen 24 uur teruggebeld hebben in één jaar, kun je al op je bordje krijgen tijdens het beoordelingsgesprek.

  Een kwalificatie als ‘minkukel’ zegt meer over jezelf dan over degene, die je zo noemt. Meestal wordt de overheidswerknemer tegenover de ondernemer gezet en de ondernemer wrijft de ambtenaar graag aan, dat hij weinig waarde heeft. Nu lopen overal mindere broeders rond, maar er zijn er genoeg, die harder werken dan jij, hun vak verstaan en die jij niet onder de tafel lult met wat vrijsprekerpraat. Typen op een forum is heel wat anders dan in levenden lijve in debat gaan over dergelijke materie.

  @Ron Arends [7]:

  De kern van het artikel is de drogreden de stoplap. Je maakt zelf van de overheid één persoon en stelt dan, dat één persoon nooit alles kan weten. Maar bedenk dan wel, dat je een personificatie Vadertje Staat, een stijlfiguur, zit te vergelijken met reële personen. Een vergelijking, die natuurlijk hartstikke mank gaat, omdat de overheid in werkelijkheid uit meer personen bestaat, die niet alles weet, maar wel meer dan één individu. Stel dat één individu 0,1% weet, dan weten 100.000 individuen 1-0,999^100.000 =1, dus praktisch alles van wat er te weten is. Je eigen berekening gaat uit van het verkeerde uitgangspunt, namelijk dat geen twee mensen eenzelfde iets kunnen weten.

Comments are closed.