Kruipstromen zijn continue economische bewegingen die veranderingen veroorzaken. De realiteit die langzaam maar zeker de maatschappij voortstuwt en tot wijzigen dwingt. Een voorbeeld van zo’n kruipstroom is het immense vracht- en handelsverkeer van Oost- naar West-Europa dat dag en nacht doorgaat. Karl Schlögel schreef er een boek over: Kriechströme. Hieruit blijkt dat handel en economische activiteit onmiskenbaar de drijvende, vaak ondergrondse,  krachten zijn in de samenleving. Niet de politiek maar de markt bepaalt wat er gebeurt en welk systeem er uiteindelijk zal komen.

Oost Europa deskundige Schlöger zag aan de hand van dergelijke ‘kruipstromen’ hoe het communisme ineenstortte. Hij verrichte veel veldwerk voor zijn boek door in Litouwen op  internationale vrachtwagens te stappen en mee te reizen. De 24-uurs bewegingen zelf te volgen. Hij noemt de nieuwe routes ‘metropolitane corridors’. Rondom die corridors heerst continue topdrukte en een tijdsbeleving als in Moskou, Berlijn of Warschau.

Uit West Polen pendelen schoonmakers en bouwvakkers naar Berlijn waar ze een veelvoud meer verdienen dan thuis. In Warschau werken vervolgens weer mensen uit Oekraïne. En in Boedapest is de Chinese markt de overslagplaats geworden voor de gehele Balkan. Daar worden goederen verhandeld die niet te vinden zijn in Roemenië of Sarajewo. Er bestaat een sterk uitbreidend net van zogenaamde ‘mierenhandel’. Illegale en (half) legale handelsactiviteiten van veelal kleine handelaren die over de grenzen heen aan de vraag voldoen.

‘Het nieuwe Europa’ zegt Karl Schlögel, ‘groeit langs de routes van de mierenhandel die de handelscentra in Oostelijk Europa verbinden. Het groeit langs de routes van transportondernemingen die Europa opnieuw verbinden. Daardoor ontstaan ook nieuwe structuren: verkeers- en communicatieknooppunten, kennis- en wetenschapsnetwerken, pendelbewegingen van arbeidsmigratie, herlocatie van internationale bedrijven en de infrastructuur van de moderne communicatie.’

Niet alleen de goederenbewegingen kan je zien als kruipstromen maar internet en de groei van steden ook. Dankzij internet is de oude bedrijfsvoering (productie, administratie, boekhouding, verkoop in één gebouw) in feite overbodig geworden omdat zij geen meerwaarde meer biedt. Deze ontwikkelingen zijn dagelijks – bijna onmerkbaar – aan de gang en eroderen beetje bij beetje het oude systeem totdat de zaak in elkaar stort.

Politici zitten vast in het oude denken. Het achterhaalde systeem dat wordt ondergraven door kruipstromen en vervangen wordt door een beter passende – liefst libertarische – indeling. Hoe dat er exact uit zal gaan zien – lokaal-autonoom, stedelijke suprematie, vrijhandelszones of direct beslissen via internet – is onbekend. Maar dat kruipstromen, internationale handel en economie plus technologische ontwikkelingen de maatschappij op zijn kop gaan zetten, is onafwendbaar.

 

2 REACTIES

  1. De diverse “zwarte” markten, zoals in Beverwijk, Brunssum, Cuijk etc. zou je er ook onder kunnen scharen. Waar binnensteden steeds meer leegstaan, groeien deze markten.

  2. Het is een vorm van evolutie.
    Het vindt plaats binnen de mogelijkheden van het moment.
    Ook weerstand tegen het gebeuren als zodanig, valt onder
    de evolutie verandering.
    Even als bevordering van het proces.

Comments are closed.