Dinsdag 10 April zal Ad Broere de petitie om te trachten de ratificatie van het ESM-verdrag te voorkomen officieel aan de Tweede Kamer aanbieden. De ratificatie van het ESM verdrag zal in april in de Tweede Kamer worden behandeld. Kleine kans, maar gebruik hem!!

Het ESM-verdrag (uit de petitie)

In Duitsland is veel ophef ontstaan over het ESM verdrag, dat op 11 juli 2011 door 17 ministers van financiën van de Europese lidstaten, die de euro als valuta hebben, werd ondertekend. Het verdrag volgt op een resolutie, aangenomen door het Europees Parlement op 25 maart 2011. De parlementen van de Euro lidstaten moeten het verdrag nog ratificeren. Dit houdt in, dat onder andere de Tweede Kamer in Nederland haar goedkeuring nog moet geven aan het verdrag.

Op basis van voortschrijdend inzicht werd het ESM verdrag gewijzigd (http://adbroere.nl/web/nl/columns/het-gewijzigde-esm-verdrag.php) en opnieuw getekend door vertegenwoordigers (niet de Ministers van Financiën) van de zeventien Eurolanden op 2 februari 2012.

Dit verdrag wordt 10 april aangeboden aan de Tweede Kamer ter ratificatie. De belangrijkste bezwaren tegen het ESM betreffen

— het ondemocratische karakter van het instituut,
–de prominente rol die ECB en IMF hierin gaan spelen,
— en voor Nederland de volstrekt marginale positie.
Door 5,7% van de stemrechten te hebben, speelt Nederland geen rol van betekenis, want vrijwel alle besluiten kunnen met 80% van de stemmen worden genomen. Er is geen sprake van een vetorecht voor het Nederlandse parlement, want Nederland kan vrijwel geen enkele beslissing zelfstandig tegenhouden, zelfs niet versnelling van de afdracht aan het ESM!

‘Towards a stronger European economic governance’ stelt de Europese Commissie. Binnen het kader van een goed functionerende democratie en uitgevoerd door democratische instituten zou hiervoor wat te zeggen zijn. Maar daarvan is weinig te merken in de EU. Alleen al het ontbreken van een publiek debat in de eurolanden over de komst van een instituut dat zich rechtstreeks gaat bemoeien met begrotingen, belastingen en bezuinigingen van de eurolanden en dus alle burgers van deze landen treft, bewijst dat.

De petitie wordt aangeboden op 10 april aan de voorzitter van de vaste commissie van Financiën van de Tweede Kamer. De ratificatie van het ESM verdrag zal in april in de Tweede Kamer worden behandeld.

Als u nog niet getekend hebt, doe het nu. En als u wel getekend hebt,kunt u misschien nog anderen op de (laatste?) mogelijkheid wijzen?  Er zijn al (of pas?) 8.054 ondertekenaars.

 TEKEN NU : http://petities.nl/petitie/het-esm-verdrag

7 REACTIES

 1. Het verdrag betekend dat de leiders van het verdrag kunnen doen en laten wat ze willen met het geld, zonder daarvoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld. Dus als er ineens 700 miljoen nodig is, moet nederland binnen 7 dagen zijn deel overmaken, zonder te weten waar het naar toe gaat. Het zou zomaar ineens op (privé) buitenlandse rekeningen worden gestort… en niemand mag er één woord over reppen. Dat is het verdrag. Als we dit gaan steunen, liggen we na een werkdag te kreunen… van armoede!! Het filmpje is te bekijken op youtube met alle condities.

 2. @Hub Jongen [4]:
  Het is net als al het andere in Nederland het wordt gewoon
  buiten ons om verkwanseld.
  We wonen hier, hebben er ons bezit en leijden er ons leven,
  maar hebben volstrekt niets in te brengen als het enig belang heeft.
  Dat is de reden dat mensen niet meer betrokken zijn bij hun land.
  Het kan ze gestolen worden en zo gaat het dan ook.

 3. Hieruit blijkt dat het goed fout is in Nederland, op alle fronten is die demoncratie goed fout en de media helpt er goed aan mee. Die politici zijn van de pot gerukt, dat zij dit onbesproken over hun kant laten gaan. In en in triest wat hier gaande de is en hoe goed de overheid je uitkleed op een gerafineerde manier. Wij wachten wel tot de pleuris uitbreekt en de afrekening komt!

 4. @Henk [1]: Klopt! De MSM hebben het EMS doodgezwegen.
  En als er al wat werd geschreven, dan was dat pro ESM. Van de politiek hoef je ook niets te verwachten. Een PvdA, VVD, CDA en GL zijn gewoon voor. Begrijpend lezen kunnen onze politici niet meer. Het blijft beangstigend hoe Robin de Ruiter dit allemaal al jaren geleden heeft voorspeld in zijn boek “De 13 Satanische bloedlijnen”. Wat hij daarin schrijft wordt bewaarheid. Als mens worden we tot slaaf gemaakt! Kijk maar eens hoe ons geld en vermogen ons afgepakt wordt.

Comments are closed.