Vroeger werden de bewoners van een naburig dorp of een naburige streek preventief omgebracht, opdat zij niet meer binnen zouden kunnen komen en  opdat zij geen schade zouden kunnen aanrichten.

De moderne versie hiervan is een systeem van een wereld, verdeeld in  200 hokjes. Zonder paspoort en visum is het verboden van het ene hokje naar het andere te springen.

Wie inzicht wil verwerven in de  complexiteit en absurditeit van het visumsysteem, adviseer ik bij zijn reisbureau een oud exemplaar te vragen van het maandelijks verschijnende  TIM ( Travel Information Manual).

Het gehele  systeem wordt in stand gehouden door miljoenen  ambtenaren die dagelijks zitten af te wegen of iemand er nu wel of niet in mag  en bezig zijn mensen in en uit te stempelen; in   sommige landen mag de lokale bevolking  er ook niet uit  zonder een vertrekvergunning of een uitreisboete.

De  kosten  en nadelen van dit systeem  overtreffen verre  alle voordelen die  het systeem met zich mee zou kunnen brengen.

In veel landen zijn  barrières  voor bezoekers opgeworpen op grond van  een of meer van de volgende redenen:

01.
Bezorgdheid, dat het gedachtengoed of  de godsdienst van de bezoekers niet overeenkomt met de overheidsdoctrine in het ontvangende land.

02.
Angst dat   de bezoekers zullen gaan werken.

03.
Verzoek van een  naburig land om voor bepaalde nationaliteiten de toegang te bemoeilijken, uit angst dat deze per boot of op andere  wijze  dit naburige  land zullen bereiken en asiel zullen vragen.( Voorbeeld:   druk van Australië  op Indonesië)

04.
De   wens van immigratieambtenaren in het betreffende land  illegale  inkomsten te verwerven van personen die een visum willen aanvragen of verlengen.

De visumbepalingen in  bijna  alle landen zijn onlogisch en discrimineren vaak om onbegrijpelijke redenen  tussen de staatsburgers van verschillende landen.

Men  is  nog niet jarig, wanneer men door geboorte  aan de verkeerde kant van de grens  levenslang onderworpen is aan een verbod, de meeste  landen te bezoeken  zonder door moeizame en kostbare procedures te gaan voor het aanvragen van een visum.

Het  is  uiterst gewenst  dat het hele systeem op de schop gaat , dat paspoorten en visa geheel afgeschaft worden en dat iedereen overal heen kan reizen op vertoon van een simpele identiteitskaart.  Hiermee bedoel ik uitdrukkelijk niet een kaart met een chip die iemands gehele doopceel licht.

Hugo van Reijen

 

 

44 REACTIES

 1. Correctie op de historische situatie. Toen kon men overal reizen zonder paspoort. Voor WO1 had men dat vaak gewoon niet nodig. Paspoorten zijn restrictieve middelen die daarvoor niet nodig waren. Een paspoort is er voor de staat en niet ten gunste van de burger.

  De gewenste situatie is er een waar je zonder paspoort en zonder ID kaart kan reizen. Waarom zou ik verplicht worden mezelf te legitimeren? Aan overheidsdienaren? Nee toch? Die verplichting hoort men niet te hebben. Een overheidsdienaar daarentegen zal zich altijd als zodanig kenbaar dienen te maken. Niet de burger. Die hoort geen legitimatie plicht te hebben. Legitimatie plichtige burgers zijn onvrij, gemarkeerd. Met dit soort schijnbaar logische beperkingen begint de gekte die uiteindelijk tot dictatuur voert. De gedachte dat de burger in deze onderworpen hoort te zijn aan administratieve bepalingen van een territoriale dwangmonopolist is onjuist en dient verworpen te worden.

  In een libertarische gemeenschap maakt het niet uit of je je kan legitimeren. Je bent welkom als je kan bijdragen aan de samenleving door bijvoorbeeld werk of als je voldoende middelen hebt. Een papiertje uitgegeven door een dwang organisatie is daar volstrekt irrelevant.

  Overnight [2] reageerde op deze reactie.

 2. Dat is nog niet eens alles:

  – Je hebt het paspoort nodig om je huis uit te mogen sinds 2005, hoewel men beweert, dat de grenscontroles bij landsgrenzen afgeschaft zijn.
  – Sommige landen menen aan de verloopdatum, door een ander land vastgesteld. te moeten rommelen en halen een halfjaar van de geldigheidsduur af.
  – Er is een levendige handel in valse documenten.
  – Als het gestolen wordt, dan wordt het slachtoffer gestraft met een boete.
  – In 2006 heeft het ervoor gezorgd, dat humorloosheid de norm is met het niet meer mogen lachen op een foto.

  “Het is uiterst gewenst dat het hele systeem op de schop gaat , dat paspoorten en visa geheel afgeschaft worden en dat iedereen overal heen kan reizen op vertoon van een simpele identiteitskaart.”

  Helemaal niks toch?

 3. Ca 15 jaar geleden gingen de binnen grenzen van de EU Schengen-landen open .
  Wat was dat een geweldige verbetering .
  Voordien werd je elke keer door de douane geterroriseerd .
  In de rij staan wachten tot dat ze zin hadden je ,,te helpen ,,

  Burnitall [6] reageerde op deze reactie.

 4. @Hub Jongen [5]:
  Om te beginnen door “echte” boeven dusdanig hard te straffen dat ze maar 1 kans krijgen. De moordenaar van pim fortuyn gaat staat in 2014 weer buiten…

  Aan de andere kant zijn er veel minder boeven als misdaad zonder slachtoffer niet langer als misdaad wordt gezien.

  Boeven vindt je door “kenmerken” en “bewijs” niet doordat ze hun legitimatie op zak hebben.

  Vilseledd [10] reageerde op deze reactie.

 5. Het is gewoon een melkboertje…
  Je moet dit hebben omdat ik het zeg, en je mag het ook betalen.
  doe je dat moet houden wij je vast en mag je gewoon niet over de denkbeeldige grens heen.
  denk je vrij te zijn en doe je dat toch, dan wordt je in de cel geflikkert of krijgt een boete.
  Ow en ook als je jouw huis uit gaat.

 6. Ik blijf me echt verbazen over de kromme redenaties van de libertaristen.

  Paspoort is slecht , identiteitskaart is goed.

  Bij ieder groot bedrijf is het tevens zo dat als je daar binnen gaat je meestal een pasje ( lees visa)krijgt zodat ze weten welke vreemdeling er door het gebouw loopt en wat die daar komt doen.

  Mij lijkt het niet meer dan normaal dat landen ook willen weten wie zich op hun grondgebied begeeft en wat die komt doen.

  Ja ja , ik kom jullie weer een beetje plagen.Anders wordt het zo eentonig.

  Igor [13] reageerde op deze reactie.
  lonelymind [16] reageerde op deze reactie.
  JanC [21] reageerde op deze reactie.

 7. De angst dat een bezoeker gaat werken, vind ik nog wel het vreemdst. De officieele reden is dat men bang is dat er een baan gestolen wordt van het vaste aantal banen ooit tijdens de schepping voor een gebied uitgedeeld.
  Wat is echter de werkelijke reden? Iemand een idee?

  hugo van reijen [14] reageerde op deze reactie.

 8. @pcrs [12]:
  Ja,ik heb hier wel een idee over.
  Het valt niet te ontkennen dat het loonniveau van ongeschoolde arbeiders beinvloed wordt als er anderen binnenkomen.
  Dus deze mensen zijn tegen.
  Voor alle anderen is het juist voordelig.
  Hugo van Reijen

  pcrs [34] reageerde op deze reactie.

 9. als ik nog 2 a 3 nationaliteiten erbij kan krijgen zou ik het doen, dit is een verrijking voor mij zolang ik deze verrijking in mijn ongestoorde beleving en perceptie mag ervaren. 1 “universele” paspoort werkt niet en zou je ook niet moeten willen. bovendien kán het een vrijbrief zijn voor “hogere machten” om te doen wat ze willen met jou en dan heb ik het nog niet eens over wnetgeving. vrijheid is als je vrijwillig afstand kunt nemen van bv 2,3 of 4 nationaliteiten maar als je er ongestoord mee oud kan worden, waarom zou je dat doen?

 10. …en dat iedereen overal heen kan reizen op vertoon van een simpele identiteitskaart

  Dit lijkt me niet helemaal juist. In een libertarische wereld kun je ook niet overal naartoe reizen, want dan is alles privé-bezit en bepaalt de eigenaar dus wie er binnen komt. En als een aantal grondeigenaren de koppen (en hun grond) bij elkaar steekt, om bijv. samen de straten en riolering te beheren, dan heb je al gauw een flink stuk land waar je niet zomaar zonder toestemming doorheen mag rijden (al zal dat in de praktijk waarschijnlijk meevallen). Een andere mogelijkheid is dat een groep gelijkgestemden samen ergens een eiland koopt en dat democratisch gaat besturen. Dan zit je met hetzelfde probleem.

  Ik denk niet dat dit zal leiden tot de grote stukken land (met landsgrenzen) die we nu hebben (want die zijn grotendeels bij elkaar geroofd), maar het is ook niet zo dat er geen grenzen meer zouden zijn en dat je zomaar overal naartoe zou kunnen reizen.

 11. @Rice [15]:

  Het verschil tussen een bedrijf en een land is niet per definitie princieel, maar eerder gradueel. Het is gewoon veel makkelijker om van bedrijf te wisselen als het je niet aanstaat, dan te emirgreren naar een ander land. Daarom zijn veel libertariers ook tegen Europa. Ben je voor Europa en vind je het een goed idee om zoveel mogelijk zaken centraal te regelen, dan zouden we net zo goed één wereldstaat met één regering kunnen beginnen (brrrr….).
  Hoe meer zaken decentraal geregeld zijn deste meer keuzevrijheid zullen mensen hebben. Als productieve mensen wegtrekken uit een bepaald gebied omdat de regels hen niet aanstaan, dan legt dat druk op de lokale beleidsmakers om de regels aan te passen, wat zal resulteren in regelgeving die beter aansluit bij burgers in het algemeen.

  Dit is ook deels de insteek van Ron Paul. Ook hij wil veel bevoegdheden weghalen bij de federale overheid en meer overlaten aan de staten.
  Rice [23] reageerde op deze reactie.
  Rice [26] reageerde op deze reactie.

 12. @Rice [11]:

  Ja ja , ik kom jullie weer een beetje plagen. Anders wordt het zo eentonig.

  Kritiek is prima, maar ga dan wel de dialoog aan. Gelieve geen ‘hit and run’.

  Ik blijf me echt verbazen over de kromme redenaties van de libertaristen.

  Libertariers zijn het ook niet altijd met elkaar eens (zie mijn eerste reply), dus als je een bericht leest mag je er niet meteen vanuit gaan dat het de mening van alle libertariers verkondigt. Integendeel, vaak is een stuk bedoeld om een discussie op gang te brengen. Hou dat alsjeblieft in de gaten. Verder ben ik er helemaal voor om kromme redenaties te ontzenuwen, dus doe je best! 🙂

  Rice [24] reageerde op deze reactie.

 13. @lonelymind [16]:

  Of een land tegenwoordig geen private onderneming is ?
  De B.V. Holland is bv. een term die aangeeft dat het er wel de smaak van heeft.Tenslotte zijn we een groot organisme waarin al die private ondernemingen niet zonder elkaar kunnen.

 14. @JanC [21]:

  Hit and run doe ik niet aan want iedereen krijgt netjes antwoord.Kun je gewoon terug lezen.Dat ik wegens een overload aan aandacht niet aan alles toe kom.

  Vergeef mij.

 15. @Igor [18]:

  In een Libertarische maatschappij eindig je waarschijnlijk onder een brug. Tja , ik heb wel eens gehoord dat dat ook een bewuste keuze is van sommige.

 16. @JanC [20]:

  Het verschil tussen een bedrijf en een land .

  Volgens mij gaat het trouwens over het paspoort , identiteitskaart en het Visum.

  Wat ik aan wilde geven met het voorbeeld is dat er behoefte bestaat om te weten wat iemand op een terrein, in een gebouw of in een land komt doen en dat een visum niet zo onredelijk is.

  Het is mij een raadsel waarom je de insteek van het verschil tussen een bedrijf en een land kiest om over te doceren.
  Misschien vanwege de drang naar keuzevrijheid of te beleren ?
  Misschien het eigenlijke onderwerp subtiel negeren ?

  Beetje vreemd.

  JanC [28] reageerde op deze reactie.
  JanC [29] reageerde op deze reactie.

 17. @Rice [23]:

  Rompslomp is misschien onpraktisch, maar niet perse slecht. Belastingaangifte vind ik trouwens ook een rompslom.
  En de vraag is met welk recht ze die 7 provincien hebben afgeschaft. Hebben ze de burgers iets gevraagd? Konden ze kiezen uit verschillende opties? Of hebben de machthebbers gewoon maar de knoop doorgehakt?

  Rice [30] reageerde op deze reactie.

 18. @Rice [26]:

  Volgens mij gaat het trouwens over het paspoort , identiteitskaart en het Visum.

  Het gaat om de vraag wat dat soort papieren rechtvaardigt, waarom je de toegang tot een land geweigerd kan worden als je niet de juiste papieren hebt. Welnu, dat is omdat jij geen eigenaar bent van een ander land (ook niet gedeeld eigenaar). Als de eigenaar wenst dat jij je op een bepaalde manier moet kunnen legitimeren, dan is dat zijn goed recht. Zijn grondgebied, zijn regels. Dat is de link tussen identiteitspapieren/visa en grondgebied.

  Ik ben dus niet per definitie tegen identiteitspapieren, en het dus deels met je eens. Valt me, of niet?

  Rice [32] reageerde op deze reactie.

 19. @Rice [26]:

  “Misschien vanwege de drang naar keuzevrijheid of te beleren ?
  Misschien het eigenlijke onderwerp subtiel negeren ?”

  Nou doe ik toch m’n best om een plezierige dialoog met je aan te gaan en dan nog kom je met dit soort suggestieve en onaardige opmerkingen. Waarom???

 20. @JanC [27]:

  Ze waren er achter gekomen dat alles nogal traag verliep omdat de neus van iedere provincie niet altijd de zelfde kant op wees.
  Toen vonden ze het niet zo van belang welk recht ze meenden te hebben en vonden de vraag niet zo van belang.Ze deden dat gewoon omdat ze dachten dat dat het beste was voor het volk.Zo als je ook wel weet had het volk weinig te vertellen in die tijd dus de vraag over welk recht is in deze van geen enkel belang.

  JanC [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.