Vroeger werden de bewoners van een naburig dorp of een naburige streek preventief omgebracht, opdat zij niet meer binnen zouden kunnen komen en  opdat zij geen schade zouden kunnen aanrichten.

De moderne versie hiervan is een systeem van een wereld, verdeeld in  200 hokjes. Zonder paspoort en visum is het verboden van het ene hokje naar het andere te springen.

Wie inzicht wil verwerven in de  complexiteit en absurditeit van het visumsysteem, adviseer ik bij zijn reisbureau een oud exemplaar te vragen van het maandelijks verschijnende  TIM ( Travel Information Manual).

Het gehele  systeem wordt in stand gehouden door miljoenen  ambtenaren die dagelijks zitten af te wegen of iemand er nu wel of niet in mag  en bezig zijn mensen in en uit te stempelen; in   sommige landen mag de lokale bevolking  er ook niet uit  zonder een vertrekvergunning of een uitreisboete.

De  kosten  en nadelen van dit systeem  overtreffen verre  alle voordelen die  het systeem met zich mee zou kunnen brengen.

In veel landen zijn  barrières  voor bezoekers opgeworpen op grond van  een of meer van de volgende redenen:

01.
Bezorgdheid, dat het gedachtengoed of  de godsdienst van de bezoekers niet overeenkomt met de overheidsdoctrine in het ontvangende land.

02.
Angst dat   de bezoekers zullen gaan werken.

03.
Verzoek van een  naburig land om voor bepaalde nationaliteiten de toegang te bemoeilijken, uit angst dat deze per boot of op andere  wijze  dit naburige  land zullen bereiken en asiel zullen vragen.( Voorbeeld:   druk van Australië  op Indonesië)

04.
De   wens van immigratieambtenaren in het betreffende land  illegale  inkomsten te verwerven van personen die een visum willen aanvragen of verlengen.

De visumbepalingen in  bijna  alle landen zijn onlogisch en discrimineren vaak om onbegrijpelijke redenen  tussen de staatsburgers van verschillende landen.

Men  is  nog niet jarig, wanneer men door geboorte  aan de verkeerde kant van de grens  levenslang onderworpen is aan een verbod, de meeste  landen te bezoeken  zonder door moeizame en kostbare procedures te gaan voor het aanvragen van een visum.

Het  is  uiterst gewenst  dat het hele systeem op de schop gaat , dat paspoorten en visa geheel afgeschaft worden en dat iedereen overal heen kan reizen op vertoon van een simpele identiteitskaart.  Hiermee bedoel ik uitdrukkelijk niet een kaart met een chip die iemands gehele doopceel licht.

Hugo van Reijen

 

 

44 REACTIES

 1. @Rice [30]:

  “Ze waren er achter gekomen dat alles nogal traag verliep omdat de neus van iedere provincie niet altijd de zelfde kant op wees.”

  Aha, volgens de centrale overheid verliep het traag, maar het volk werd uiteraard niets gevraagd.

  “Zo als je ook wel weet had het volk weinig te vertellen in die tijd dus de vraag over welk recht is in deze van geen enkel belang.”

  Nou, juist zeer belangrijk, want het antwoord is ‘geen’. En dus geheel in strijd met (niet alleen) libertarische principes.
  Rice [33] reageerde op deze reactie.

 2. @JanC [28]:

  Nee beste Janneman, het gaat er om dat er heeeeeeeel veel ambtenaren nodig zijn om de papperassen te controleren etc etc etc. Niet om de vraag wat dat soort papieren rechtvaardigt. Daarbij vind ik het antwoord over eigenaar van een land of geen eigenaar van een land, voor zo ver dat al mogelijk is ,een tikkeltje zwak.Het is nl algemeen bekend dat bepaalde landen geen vriendjes van elkaar zijn en ze de vijand het liefst buiten de deur houden.Dat heeft vaak meer te maken met politiek , idealen , geloof e.d.

  JanC [37] reageerde op deze reactie.

 3. @pcrs [34]:
  Niet alleen onzekerder, maar vaak onmogelijk!
  Wie immers het minimumloon njet waard is, is tengevolge van dit ontwrichtende ingrijpen van de staat op de markt gedoemd, zijn hele leven werkloos te blijven ( kan hoogstens als stemvee met ingebrand lijstnummer fungeren) en wordt tevens de mogelijkheid onthouden zich gedurende het verrichten van laag betaalde arbeid bekwaamheden eigen te maken, die zijn waarde en opbrengst per arbeidsuur verhogen.
  Hugo van Reijen

 4. @Hoc Voluerunt [8]: Strafbladen zijn in de meeste landen niet publiek toegankelijk en je lijst met misdaden staat niet op je paspoort. Dus een paspoort heeft hier nauwelijks toegevoegde waarde. Je weet dat het Pietje is, maar of Pietje crimineel is staat er niet bij.

 5. @Rice [32]:

  Nee beste Janneman, het gaat er om dat er heeeeeeeel veel ambtenaren nodig zijn om de papperassen te controleren etc etc etc.

  Dat is inderdaad een van de praktische bezwaren die gegeven wordt in het artikel, en dat bestrijd ik ook niet.

  Niet om de vraag wat dat soort papieren rechtvaardigt.

  Aan het eind kun je lezen dat het de schrijver daar wel degelijk óók om ging:
  “Men is nog niet jarig, wanneer men door geboorte aan de verkeerde kant van de grens levenslang onderworpen is aan een verbod, de meeste landen te bezoeken zonder door moeizame en kostbare procedures te gaan voor het aanvragen van een visum.”

  Daarbij vind ik het antwoord over eigenaar van een land of geen eigenaar van een land, voor zo ver dat al mogelijk is ,een tikkeltje zwak.Het is nl algemeen bekend dat bepaalde landen geen vriendjes van elkaar zijn en ze de vijand het liefst buiten de deur houden.Dat heeft vaak meer te maken met politiek , idealen , geloof e.d.

  Waar beweer ik dan dat dat niet zo is? Natuurlijk hebben mensen tal van redenen om bepaalde mensen niet toe te laten tot hun grondgebied, en politiek, idealen, geloof zijn inderdaad drie veelvoorkomende redenen.
  De hamvraag blijft echter wat bijv. Frankrijk het recht geeft om een Nederlander te weigeren, en dàt komt voort uit eigendomrecht. De bevolking van Frankrijk is eigenaar van Frankrijk, en een Nederlander heeft daar logischerwijs niets te vertellen, dus als Frankrijk een visum wil invoeren, dan mogen wij dat vervelend en onpraktisch vinden, maar dat is dan gewoon hun goed recht.

  Rice [39] reageerde op deze reactie.

 6. @Rice [33]:

  Principes ? Zijn die niet belemmerend voor een vrije geest ?

  Iedereen heeft principes. Jij ook, dus dit is een beetje een flauwe opmerking. Ik weet trouwens niet precies wat een vrije geest is. Ik ben in ieder geval niet vrij om te geloven dat de maan van kaas is. Lukt me gewoon niet. Mijn gedachten worden in hoge mate gedicteerd door de werkelijkheid, daar kan ik niet omheen.
  Zo kan ik er voor mezelf ook niet omheen dat ik anderen niet zomaar geweld mag aandoen. Proportioneel geweld is echter wel toegestaan als je door iemand wordt aangevallen. Voor mij is dat een waarheid als een koe, en we noemen dit ook wel het NAP (Non-Aggressie Principe).

  Daar hoorde ik in linkse kringen ook altijd over.

  Zoals ik al zei heeft iedereen principes, dus linkse kringen ook. Grofweg zijn die meer voor het gelijkheidsprincipe, en libertariers zoals ik meer voor het vrijheidsprincipe.

  Denk aan je principes zeiden dan met opgeheven vingertje tegen elkaar.

  Alsof jij niet met je vingertje zwaait. Iedereen die een poging doet om andere mensen te corrigeren (zoals jij hier doet), zwaait me een opgeheven vingertje.
  Ik zou er dus niet al te hard aan tillen dat wij een visie hebben op de maatschappij waar we andere mensen van proberen te overtuigen. Andere mensen hebben misschien wat minder zendingsdrang, maar bijna iedereen heeft een mening (en dus een vingertje), jij ook. Daar is niets mis mee.

 7. @JanC [37]:

  Waar beweer ik dan dat dat niet zo is?

  Dat beweer je nergens,maar omdat je zo hamert op recht en op wat rechtvaardig is vermoed ik dat dat één van je principes is.Het recht zal zegevieren , niet waar ? Zelf denk ik dat Frankrijk of welk land dan ook van niemand is ,ook niet van de Fransen.Grensen zijn allemaal denkbeeldige strepen op een kaart waartussen mensen allemaal verschillende regeltjes opgelegd krijgen.Had de link van het recht ivm eigendom van een land als zodanig dus nooit kunnen leggen.

  Daarom stelde ik ook dat Libertarische principes zoals recht, bezit , eigendom,zelfstandige keuzes, het NAP en welke nog meer soms de focus bepalen van het denken en je geest daardoor misschien wat minder vrij is. Het zijn tot slot begrippen die in veel antwoorden verweven zitten alhier.
  Helemaal een flauw antwoord was het dus niet.Wel een beetje.

  Grofweg zijn die meer voor het gelijkheidsprincipe, en libertariers zoals ik meer voor het vrijheidsprincipe.

  Zo lang jullie twee het niet al te hard van de daken schreeuwen en er niet de hele dag mee te koop lopen vind ik het best.
  Bij veel mensen die iets aanhangen wordt het vaak een levensdoel en valt er geen gesprek meer mee te voeren.

  Alsof jij niet met je vingertje zwaait. Iedereen die een poging doet om andere mensen te corrigeren (zoals jij hier doet), zwaait me een opgeheven vingertje.

  Ik probeer alleen ergens mijn vinger achter te krijgen.
  Deze site wordt ook al aangevallen vanwege een vermeende bedreiging van de staatsvorm en wil graag weten wat er gaat komen als jullie een coupe gaan plegen.

  Wat mensen verder met de gedachten doen die ik hier spui ,is geheel aan hun.

  JanC [40] reageerde op deze reactie.

 8. @Rice [39]:

  Dat beweer je nergens,maar omdat je zo hamert op recht en op wat rechtvaardig is vermoed ik dat dat één van je principes is.Het recht zal zegevieren , niet waar ?

  En jij vindt recht onbelangrijk? Maakt het uit hoe rechten ontstaan en waar ze op gebaseerd zijn? Is dat allemaal volstrekt arbitrair?
  Je hebt je op deze site herhaaldelijk uitgesproken tegen bepaalde gedachten en meningen van libertariers (en daar is niets mis mee), maar dat feit alleen als toont aan dat je er een zekere moraal op nahoudt die jij goed vindt. Als je bijvoorbeeld vindt dat je anderen de hersens niet mag inslaan, dan is dat hetzelfde als zeggen dan je niet het RECHT hebt om dat te doen. Iedereen met een moraal (en dat is zo’n beetje iedereen), gelooft tevens in rechten.
  Ik snap dus niet zo goed waarom je je afzet tegen zoiets doodnormaals als een rechten (even los van wat ze precies inhouden).

  Zelf denk ik dat Frankrijk of welk land dan ook van niemand is ,ook niet van de Fransen

  Dat is een onhoudbare stelling. Als geheel Frankrijk van niemand zou zijn, dan zou iedereen zonder enige belemmering elke plek in Frankrijk mogen bezoeken. Alleen al het feit dat je je hebt uitgesproken vóór reisdocumenten (waar ik niet persé tegen ben), toont aan dat je helemaal niet gelooft dat Frankrijk van niemand is. Frankrijk is het bezit van de huidige Franse bevolking. Zij hebben momenteel, via hun parlementaire deomcratie, de exclusieve zeggenschap over dat grondgebied.

  Daarom stelde ik ook dat Libertarische principes zoals recht, bezit , eigendom,zelfstandige keuzes, het NAP en welke nog meer soms de focus bepalen van het denken en je geest daardoor misschien wat minder vrij is.

  Het ene recht is het andere niet. Ik ben uiteraard niet automatisch voor alle geldend rechten dat momenteel in alle verschillende landen van kracht zijn.
  Nee, ben juist zo vrij om daar anders over te denken, en mijn zoektocht heeft me doen uitkomen bij libertarische rechten.
  Jij lijkt van mening te zijn dat je nooit een conclusie mag trekken, dat je altijd moet blijven twijfelen, omdat je anders niet vrij meer bent. Ik vind dat een beetje vreemd, want uiteindelijk zul je toch beslissingen moeten nemen in je leven.

  Zo lang jullie twee het niet al te hard van de daken schreeuwen en er niet de hele dag mee te koop lopen vind ik het best.

  Integendeel. Laat socialisten vooral te koop lopen met hun overtuig. Laat ze hun ideeen spuien en de discussie aangaan. Wat is daar in vredesnaam mis mee?
  Vrijspreker is niets anders dan een (betrekkelijk kleine) intenetpagina waarop artikelen geplaatst worden waarover gediscussieerd kan worden. Als je dat al onder schaart onder ’te koop lopen met’….

  Bij veel mensen die iets aanhangen wordt het vaak een levensdoel en valt er geen gesprek meer mee te voeren.

  ALS iemand een goed idee heeft, dan is het waardevol om andere mensen daar warm voor te maken. That’s all.

  Ik probeer alleen ergens mijn vinger achter te krijgen.

  Dat geldt voor mij ook. Ik erken echter dat ik er een bepaalde moraal op nahoudt en dat leidt er automatisch toe dat ik af en toe met een opgeheven vingertje moet zwaaien. Morele verontwaardiging is niets mis mee.

  Deze site wordt ook al aangevallen vanwege een vermeende bedreiging van de staatsvorm…

  En misschien is de huidige staatvorm inderdaad wel aan verbetering toe, en dan is het goed dat er mensen zijn die daarover nadenken.
  Pretensieus? Ja.
  Verkeerd? Nee!

  …en wil graag weten wat er gaat komen als jullie een coupe gaan plegen.

  Lolbroek….
  Rice [41] reageerde op deze reactie.

 9. @JanC [40]:

  Ik snap dus niet zo goed waarom je je afzet tegen zoiets doodnormaals als een rechten (even los van wat ze precies inhouden

  Zo snap ik weer niet waar je uit opmaakt dat ik me afzet tegen rechten.Ik stelde alleen dat het bij jou iets meer deel uit maakt van je referentiekader waar het bij mij nog niet was opgekomen.

  uitgesproken vóór reisdocumenten.

  Ik heb me er in die zin over uitgesproken dat het in de huidige situatie geen slechte optie is.Hoorde weer iets over spionerende Chinezen.Wat mij betreft ga ik met slechts een geboortebewijs de hele wereld over en mag ik gaan en staan waar ik wil.Helaas is dat utopische droom.

  uitgesproken tegen bepaalde gedachten .

  Ik geloof niet dat het Libertarisme kan gaan werken omdat we met te veel zijn en er voor het Libertarisme een andere balans nodig is om het goed te laten werken.Om iedereen een plek te geven.

  Jij lijkt van mening te zijn dat je nooit een conclusie mag trekken

  Niet zo snel als jij dat deed in ieder geval.

  dat je altijd moet blijven twijfelen, omdat je anders niet vrij meer bent.

  Verkeerde conclusie. Ik zei dat te veel principes er op na houden belemmerend voor de geest kan zijn omdat ze de focus in het denken overmatig kunnen bepalen.

  Laat socialisten vooral te koop lopen met hun overtuig. Laat ze hun ideeen spuien en de discussie aangaan. Wat is daar in vredesnaam mis mee?

  Op een gezellig borrelavondje werd het wel eens vervelend.

  Lolbroek.

  Deze zegt misschien nog wel het meeste over mij.

  Soms komt het alleen een beetje verkeerd over bij mensen die iets te principieel zijn en de dingen daardoor iets anders interpreteren dan bedoeld.Er hoeft niet altijd een vingertje geheven te worden natuurlijk.

 10. @hugo van reijen [43]:
  multi culti is niet allemaal tuig ,
  gelukkig zitten er ook hele goede tussen .
  Maar …..volgens het CBS zijn Marokkanen en Turken 30 a 40 x zo crimineel .
  En dat is niet bevorderend voor een goede acceptatie

  .

Comments are closed.