PERSBERICHT 16 April 2012
Piratenpartij daagt Stichting BREIN.
(In vervolg op Persbericht vrijdag 12 april )

De Piratenpartij Nederland is zojuist een procedure gestart om de Stichting Bescherming Rechten Entertainment INdustrie te dagvaarden in een zogenaamd executiegeschil.

 

De Piratenpartij is van mening dat executie van de ex parte onmiddelijk opgeschort moet worden, omdat de beschikking op een oneigenlijke manier verkregen is. Voorts is zaterdagavond gebleken dat Brein de verkregen ex parte misbruikt om onder dreiging van het verbeurd verklaren van boetes vergaande extra eisen te stellen, die de werking van de onderliggende beschikking op onaanvaardbare wijze oprekken.

 Evidente Misslag
De Piratenpartij maakt onder andere bezwaar tegen het feit dat de rechtbank ons uitdrukkelijke en valide verzoek om gehoord te worden naast zich neer heeft gelegd. Dit steekt te meer daar Brein zelf wel in staat gesteld is geweest om met een aangepaste eis te komen nadat ons grijsmakingsverzoek in eerste instantie succesvol was.

De Piratenpartij maakt ook bezwaar tegen het absurd hoge toegwezen boetebedrag van €10.000 per dag(deel) tot een maximum van €1.000.000.

De Piratenpartij is een jonge politieke partij met alleen inkomsten uit donaties en lidmaatschapsgelden. Door een jonge politieke partij met een maximale boete te dreigen die vier maal hoger ligt dan de boete die aan grote financiëel draagkrachtige bedrijven  als XS4ALL en Ziggo werd opgelegd, is elke proportionaliteit zoek. De rechtbank heeft hier duidelijk verzuimd om een proportionele boete op te leggen. Het effect van het besluit van de rechtbank is een keuze tussen de politieke boodschap uitdragen en een faillisement.

 Open vizier
De partij ziet deze gang van zaken als een evidente misslag en een onaanvaardbare aanslag op de democratische rechtsstaat. Wanneer burgerrechten in het geding zijn, mag de rechtbank niet toestaan dat er niet met open vizier gestreden wordt.

 Aanvullende eisen
Ook verzet de Piratenpartij zich tegen de ongefundeerde aanvullende eisen die ook onder dreiging van executie van het boetebeding worden gesteld en zal de rechter verzoeken deze te vernietigen.

De Piratenpartij heeft er alle vertrouwen in in haar juridische gelijk en democratische recht te staan.
Zodra een definitieve datum en tijd voor de zitting is vastgesteld zullen wij dit op het blog melden.

==== Contact
Piratenpartij Nederland.
e-mail: press@piratenpartij.nl
Persvoorlichter: Dirk Poot
Over Piratenpartij Nederland — http://www.piratenpartij.nl/

8 REACTIES

 1. De mensen achter de schermen van de piratenpartij verdienen alle steun ! Waar blijven de hoernalisten, vakbondsleden, comités, campagnemakers, anarchisten, occupiers, sletjes-beweging … om te protesteren ?
  Wie organiseert wat ? Niemand ? Ik weet wel waarom. Omdat bovenvernoemde opsomming “uitdagende” oproerkraaiers die zo graag attentie krijgt middels zendtijd op de MSM en waarvan ik het vermoeden heb dat ze ervoor nog betaald worden door één of andere lobby die geld teveel heeft op zijn bankrekening… ook precies de agenda van het elitair korps uitvoert.
  Loyale mensen die zich inzetten voor de vrijheid van meningsuiting en internet zijn dan weer criminelen of terroristen waar geen enkele organisatie maar wat mee te maken wil hebben. Van een mindfuck gesproken !

 2. @pcrs [1]:
  Het is slap omdat Google natuurlijk in hetzelfde rijtje thuis hoort als Apple en FB. Vooral het argument: “zij bepalen welke software een gebruiker gebruikt” is natuurlijk onzinnig, want zij (Google) bepaalt welke websites een gebruiker te zien krijgt.

 3. @Han [3]:

  De rechter is niet vrij verkozen maar op zijn karakter beoordeeld.

  Onze rechtsstaat ,gaat ten onder in politiek kwaad.

 4. Timmetje Kuik heeft zijn stichtinkje BREIN genoemd uit frustratie over het zelf moeten ontberen van een dergelijk orgaan. Enig vermogen tot logisch redeneren kan hem althans niet aangerekend worden. Criminele zelfverrijking op basis van politiek correcte maar onhoudbare stellingnames echter wel.

  Vermoedelijk is Kuik het prototype van een socialist: claimen voor de belangen van anderen op te komen (ongeacht of die anderen daarom gevraagd hebben), en ondertussen stevig zijn zakken vullend met geld dat volgens hemzelf aan die anderen zou toekomen.

  Afgeperst middels lobby bij de geweldsmonopolist, want zelf kan/durft hij het uiteraard niet. Een corporatist pur sang, anders gezegd: een fascist.

 5. Wie er belang bij heeft, dicht in de buurt woont, en wat tijd over heeft..

  Stichting Brein zit aan de Siriusdreef 22 tot 28 (in 1 gebouw) in Hoofddorp 2132 WT
  Telefoonnummer: 023-7997870

Comments are closed.