Deze week valt op dat “Jongeren” van zich laten horen. Zondag in Buitenhof werd een nieuwe jongerenorganisatie aangekondigd: G500. En donderdag was er een gezamenlijke actie van jongerenorganisaties van de VVD-CDA-D66-CU politieke partijen.

 

Politieke jongerenorganisaties van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie hebben met elkaar een plan opgesteld voor miljardenbezuinigingen dat werd aangeboden aan de Regeringspartijen die in het Catshuis al wekenlang onderhandelen over een “Bezuinigingsplan”.

 De G500 met deelnemers (leden?)  uit verschillende partijen (of partijlozen?) hebben een tienpuntenplan gepresenteerd. “Het is een visie voor de toekomst die, wat ons betreft, past bij de tijd waarin we leven én rekening houdt met de uitdagingen waar we nu, maar vooral ook in de toekomst, tegenaan lopen.

Beide acties zijn in principe positief.

Maar wat er toe nu toe van bekend is (bij mij) zijn er ook grote vraagtekens. Het lijkt er op dat die jongeren wel al heel erg gebrainwashed zijn door de politiek. Hun terminologie is wel erg collectivistisch en de plannen zijn wel erg gebaseerd op politiek en staatshulp.

Willekeurig voorbeeld: (uit <http://www.g500.nl/themas/> )

-ONDERWIJS: Uitgangspunt: Voorkom dat jongeren zich al op jonge leeftijd in de schulden steken en investeer 2,5% van het BBP meer in het onderwijs

-WONEN: “Uitgangspunt: Maak starterswoningen betaalbaar, beperk de hypotheekrenteaftrek en maak het huurrecht flexibeler”

–DUURZAAMHEID:”Uitgangspunt: Fossiele brandstoffen worden te duur door schaarste en conflicten. Overheid en bedrijfsleven moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat Nederland in 2030 50 procent van haar energie uit duurzame bronnen haalt.”

GRONDWET:”Uitgangspunt: Spreiding van welvaart moet ook tussen generaties worden verankerd in de Grondwet”

Allebei de genoemde organisaties blijven (nu nog ?)  veel van de overheid, de staat te verwachten. Die moet maar alles oplossen. Waar is de individualiteit van de jongeren?

 Maar misschien zijn er toch mogelijkheden.

Stel dat veel “Libertarische Jongeren” nu mee gaan doen en snel zorgen bij die eerste 500 te komen. Dan is het niet onmogelijk dat ook bij de andere jongeren de ogen worden geopend. Die horen dan feiten en mogelijkheden waarvan ze nog nooit gehoord hebben.

Deze nieuwe organisatie kan nog alle kanten op gaan. Maar als de Libertarische Jongeren niet snel handelen en mee gaan doen, kun je het voorlopig weer vergeten.

Wat kunnen we doen om te helpen het de goede kant op te laten gaan?

15 REACTIES

 1. Ik ben bang dat Hub gelijk heeft. De jongeren van tegenwoordig zijn gebrainwashed en met elk probleem in de samenleving verwachten ze een oplossing van de overheid. Op mijn opleiding wordt ik voor gek verklaard als ik zeg dat belasting principeel gelijk staat aan beroving.

  @Roy [1]:
  De Libertarische Partij mag inderdaad wel eens wakker worden. Eind februari heb ik mij voor deze partij aangemeld en kreeg slechts een geautomatiseerde bevestiging. Sindsdien niets meer van vernomen.

 2. Als een van de jongeren vind ik oude grijze mannen wat zielig en willen ze ons niet begrijpen, en vraag ik waarom hebben jullie het zover laten komen dat is jullie fout, en dat willen wij voorkomen!!
  Peter Kampen.

 3. Dus de overheid gaat nog steeds overal voor zorgen ?

  Een libertarische partij is mijn inziens niet slagvaardig.
  Het uitgangspunt is namelijk het individuele recht om te beslissen over je eigen leven, zolang dat dat van anderen niet aantast.

  Zo’n partij beslist dus dat iedereen voor zichzelf gaat denken en beslissen.
  Dus je oefent macht uit op anderen.
  Maar dat wil je juist niet.

  En nu?

  Hub Jongen [8] reageerde op deze reactie.

 4. G500 is oude azijn in nieuwe zakken 😉 Onder het motto jong & fris probeert men met doodlopende collectivistische dooddoeners het vastgelopen systeem te reanimeren. Lekker laten doodbloeden zou ik zeggen !
  Wat de jeugdbeweging (Brinkman doemt opeens op) betreft: de ouderen hebben de toekomst gezien de voortdenderende vergrijzing.

 5. @Roy [1]:

  “…..om met dat volk om tafel te zitten en compromissen te sluiten.”

  Als jonge libertariers in deze G500 mogelijkheden zien, zullen ze dus GEEN compromissen moeten sluiten.
  De opzet zou moeten zijn de libertarische filosofie bekend te maken aan jongeren die wel politiek geïnteresseerd zijn, maar nog nooit zover hebben nagedacht.

  Grote (?) kans dat de G500 deelnemers nog niet zo erg verpest zijn als ouderen!!!

  Roy [7] reageerde op deze reactie.

 6. @Hub Jongen [6]:
  Jongeren die zich vrijwillig aansluiten bij een van die drie establishment partijen zijn geen doorsnee-jongeren, die doen het vanuit volle overtuiging. Ik ken er heel wat en ben niet bereid hun collectivistische compromissen te ondersteunen. Als 10% libertarier is in zo’n groep en 90% collectivistisch, is het enige wat je kunt doen ‘nee’ stemmen. Bovendien zijn VVD,CDA en Pvda bij uitstek arrogante bestuurderspartijen die elkaar middels een incestueus circuit van vriendjespolitiek in het zadel houden. Die lachen gewoon om die 500 snotapen en trekken zich er toch niets van aan. Een eigen beweging lijkt me dus stukken effectiever.

 7. @Hub Jongen [8]:
  Je gaat iemand dwingen om voor zichzelf te denken.

  De allereerste hindernis is dat er ook mensen rondlopen die gewoon zelf niet willen nadenken of beslissen.

  Wellicht te filosofisch, maar ook libertarisme ontkomt dus niet aan het uitoefenen van macht.

  Het pragmatische probleem is een eventueel verkiezingsprogramma.
  Het zal in beginsel zeer kort zijn : “Zelf beslissen als je maar niet aan een ander z’n vrijheid komt.”

  Begrijp me goed, ik ben een zeer overtuigd libertariër, ik vraag me alleen af hoe dit in ons “democratisch” bestel (deels) ten uitvoer kan worden gebracht.

  Dit vergt een paradigma verschuiving, en dat kan alleen onder dwang.
  Net zoals de huidige sheople gedwongen zijn om te “denken” zoals ze nu doen.
  Hub Jongen [10] reageerde op deze reactie.
  Eize [11] reageerde op deze reactie.

 8. @Ivor Biggun [9]:
  @Hub Jongen [10]:

  Volgens mij bedoelt Ivor dat er voor deze mensen, die niet zelf willen nadenken, een gedwongen verandering plaats vindt.

  Om dwang weg te nemen, moet je ook dwang uitoefenen om dat voor elkaar te krijgen. Toch is dwang wegnemen iets wezenlijks anders dan dwang uitoefenen. De overheid kan je zien als een soort dikke laag dat over vrije individuen heenligt. Het weghalen van deze laag betekent dat de mensen eronder vrij worden gemaakt, zonder dat je dwang op deze mensen uitoefent.

  Per slot van rekening kunnen deze mensen, die niet willen nadenken, leiders zoeken die dat voor hun doen of in dergelijke gemeenschappen gaan wonen. Zonder dat dat ten koste gaat van de vrijheid van mensen die wel zelf willen nadenken.

  Ivor Biggun [12] reageerde op deze reactie.

 9. Is het misschien een idee om de G500 eens uit te nodigen om kennis te maken met het Libertijnse gedachtengoed? Een goed in elkaar gezette presentatie en discussie of Q&A sessie kan volgens mij wonderen doen.

  Als Ron Paul duizenden jongeren bij elkaar kan brengen, kunnen wij dat ook!

 10. Wat mij aanspreekt in de nieuwe jongerenbeweging G500 is het zoeken naar verbinding. Wat het realiseren daarvan betreft, ben ik echter niet hoopvol gestemd. Hoe broodnodig het samen doen ook is, het zal nooit op vruchtbare wijze van de grond kunnen komen, zolang er geen overeenstemming is over het begrip ‘algemeen belang’. Het democratische kernbegrip dat het partijpolitieke gedachtegoed en daarmee de partijpolitieke verschillen overstijgt. Dit impliceert dat ons verdeeldheid zaaiende partijpolitieke bestel fundamenteel tekortschiet voor het adequaat behartigen van het algemeen belang. Dit vraagt nu eenmaal niet om een verdeel en heers politiek, maar om een eenheidsbeleid op basis van een gedeelde levensopvatting. Een politiek hanteerbare zienswijze op het kenmerkende van leven, dat los staat van religie en ideologie, zonder daarvoor een bedreiging te zijn.
  Voor die overkoepelende levensopvatting leent zich de gedachte van onze aarde als organische eenheid, waar de mens niet boven staat (als ware hij de schepper ervan) maar een integrerend deeltje van is. Dit houdt in dat we met elkaar (6 miljard mensen) verantwoordelijk zijn voor die instandhouding van die levende totaliteit of organische eenheid. Niet alleen in ons eigen belang, maar in het bijzonder in dat van onze eerste zorg, ons nageslacht.
  Om die mondiale verantwoordelijkheid handen en voeten te geven in democratische zin, zullen wij (als wereldbevolking) allereerst afscheid moeten nemen van zowel het dictatoriale parlementaire (wie regeert dicteert) als het dictatoriale monetaire (wie betaalt bepaalt) denken en de daarop gebouwde systemen.
  Politiek Den Haag zou voor die ongekende doorbraak het mondiale voortouw kunnen nemen door het op touw zetten van een Brede Maatschappelijke Discussie (BMD) over het tekortschieten van ons parlementair en monetair bestel, ter beteugeling van de (wereld-)problemen. Voor het warm maken van de Haagse geesten voor die broodnodige en perspectief biedende BMD, zie ik hier een taak weggelegd voor de initiatiefnemers van de G500-beweging.
  Hopelijk zien de jongeren dat ook in, want zolang het initiatief voor die BMD (die partijpolitieke en economische belangen verre overstijgt) op zich laat wachten, zal er geen begin gemaakt kunnen worden met het adequaat behartigen van het algemeen belang, waar ons kroost op zeker moment onherroepelijk de rekening van gepresenteerd zal krijgen. Daarbij is het nog de vraag of ons nageslacht die rekening ooit zal kunnen voldoen
  Over verantwoordelijkheid gesproken.

 11. Waarom zullen wij ons nog druk maken!

  Geniet van het leven en maak je nergens meer druk over! Om te beginnen bestaat de aarde al ongeveer vier en een half miljard jaar en zal normaalgespoken nog wel 5 miljard jaar blijven bestaan. Er is nog voldoende gas, olie en steenkool voor ongeveer 200 jaar en wij leven gemiddeld maar 85 jaar. Zorgen maken over dat er dan geen Nederlanders meer zijn hoeft men niet want de echte Nederlanders zijn dan gelijk als de oude indianen stammen alleen nog te vinden in oude geschiedenis verhalen, De multiculturele samenleving, zoals sommige mensen dat wilden, is dan voltooid. Alle plannen welke eerst door dictators en later bestuurders bedacht zijn is overgegaan in een democratische samenleving, waar men de gedachte had dat er een sociale collectief geldsysteem opgezet moest worden met het geld van de inwoners, waar de inwoners zelf niet over kunnen of mogen beschikken, maar de overheid dit voor ze zou regelen. De reden was dat men dacht dat de inwoners maar marionetten waren die niet met geld om konden gaan, en dat daarom, met de belofte en gedachte dat een overheid dat beter kan, hoeven mensen zich nooit geen zorgen meer te maken. En zo geschiede!!! ( Ironisch)

  Maar Helaas vergaten de bestuurders dat ze met geld van de burgers om gingen en hadden er geen enkel probleem mee meer collectief gespaard geld uit te geven dan dat er ontvangen werd. En zo ontstond er een staats schuld waar de burgers voor opdraaien. De Banken kwamen in de problemen en bestuurders hevelden geld van de burgers over naar het bancaire systeem, en daarna stortte de huizen markt in en werd ieder bang gemaakt, maar ondertussen ging de overheid kapitalen overhevelen naar Europa om andere landen te redden. En gezien burgers bang gemaakt waren dat ze daar mede aan schuldig waren, en als enige dit maar moeten gaan betalen, raken er inwoners in paniek en vluchten gelijk zoals veel ex bestuurders naar elders. Maar gelukkig hebben we in Nederland een sociaal collectief stelsel en zullen de bestuurders alle problemen wel oplossen, en hoeven de inwoners zich nergens druk over te maken, enkel zorgen dat de overheid voldoende geld binnen kan halen. En aangezien de aarde nog jaren bestaat zal dat allemaal wel goed komen en kan alles democratisch met de mantel de liefde toegedekt worden. Waarom zullen wij ons dan nog druk maken!!

Comments are closed.