Uit het nieuws van week 13, 2012
“Tonnen troep geraapt langs kusten”, NU.nl
Honderdduizenden vrijwilligers hebben op één dag zo’n 4 miljoen kilo zwerfafval op stranden opgeruimd. De vijf meest gevonden vormen van afval waren sigarettenpeuken, deksels van drinkbekers, plastic flessen, plastic tassen en voedselverpakkingen.

Zwerfafval blijft een hardnekkig probleem op deze aarde. Het libertarisme biedt er een oplossing voor. Door alle publieke eigendommen zoals stadsparken, rivieren en meren, wegen en parkeerplaatsen, stranden en andere openbare terreinen volledig te privatiseren. In tegenstelling tot de overheid biedt de vrije markt snellere en effectievere manieren om de omgeving schoon te maken. Net zoals dat nu al geldt voor afval in bioscopen, restaurants en dierentuinen zal een ondernemer met een stuk strand dat bezaaid ligt met afval, al snel veel van zijn klanten verliezen. Overheidsorganisaties daarentegen weigeren zich aan te passen aan de wensen van de klant, omdat ze simpelweg buiten de markt staan. Ze verkrijgen haar opbrengsten toch wel door belastingheffing (lees: beroving).

“Benzineprijs torenhoog”, Hart van Nederland
Afgelopen dinsdag is de benzine opnieuw duurder geworden. Een liter ongelood Euro 95 kost nu aan de pomp 1,851 euro. Grofweg gaat hiervan 60% naar BTW en accijnzen, 30% naar de raffinaderijen en 10% naar de pomphouders. De politiek wil vooral dat de laatste 2 hun tarieven naar beneden brengen, terwijl deze juist essentieel zijn voor de productie en distributie ervan. Als er één partij is die zijn tarieven naar beneden moet brengen dan is het wel de overheid zelf, die uiteindelijk geen waarde toevoegt aan het product.

Verder is de opinie nu dat de stijgende olieprijs het gevolg is van schaarste en de toegenomen spanningen  in het Midden-Oosten. Volgens de vrije-markt econoom Peter Schiff is dat onzin. Het is vooral het fiscale beleid dat ervoor zorgt dat de olieprijs blijft stijgen. Door de grote overheidstekorten wordt er keer op keer geld bijgedrukt. Hierdoor verliest het geld zijn waarde en koopkracht ten opzichte van fossiele brandstoffen. Deze stelling blijkt aardig te kloppen als er wordt gekeken naar de oliewaarde uitgedrukt in de goudprijs. Dan blijkt ineens dat olie gemeten in goud nog evenveel kost als in de jaren ‘50.

“Waarschuwing oud CDA-ministers over ontwikkelingshulp”, NOS
Volgens deze ministers zou onevenredig bezuinigen op het buitenlands beleid en ontwikkelingssamenwerking betekenen dat we onszelf in de voet schieten. Ze vinden dat Nederland zijn sterke internationale positie voor een belangrijk deel dankt aan het imago van internationale openheid en betrokkenheid. Ook zijn de landen van belang voor de toekomst van onze voedselvoorziening.

Structureel geld sturen naar Afrikaanse landen is volgens deze ministers dus een teken van openheid en betrokkenheid? En als deze landen zo belangrijk zijn voor onze latere voedselvoorziening, dan moeten we in Europa nu ook maar stoppen met het subsidiëren van de agrarische sector en blokkeren van de handel uit Afrika. Door ontwikkelingshulp blijven foute leiders langer in het zadel en het meeste geld wordt door deze leiders op banken in Zwitserland gezet. Niet voor de bevolking, maar voor hen zelf uiteraard.

 Ingezonden door Eize

4 REACTIES

 1. Als de oud minister zo bezorgd is over onze voedselvoorziening. lijkt het me beter om direct actie te ondernemen om te stoppen met ontpolderen van onze landbouw gronden! Met belastinggeld worden er duizenden hectaren landbouwgronden onder watergezet zg om de natuur te compenseren of om “nieuwe natte natuur” aan te leggen. Waarvoor in godsnaam de natuur gecompenseerd moet worden blijft een raadsel maar het klinkt waarschijnlijk goed. Daarbij staat al 75% van de aarde onder water.
  Diverse malen heb ik milieu clubs aangeraden echt iets voor mens en milieu te doen en dat is het opruimen van de duizenden tonnen mosterdgas granaten die in zee op de Paardenmarkt liggen, een zandbank voor Zeebrugge. Stel u de ellende eens voor als die troep doorgeroest is en de inhoud komt vrij.
  Dus oud minister, als u zich aangesproken voelt, zet u liever in voor echte schoonmaak van de natuur.

 2. Nog een actueel probleem: De schoonmaker wordt onderbetaald volgens liberaal Jort Kelder.

  Met de beste bedoelingen komt hij voor deze branche op.
  Toch verbaasd het me dat hij het niet heeft over de oorzaak van deze onderbetaling.
  Namelijk ; “het ontslagrecht”

  Doordat bedrijven niet eenvoudig zonder kosten van hun personeel af komen of hun bedrijf eenvoudig kunnen sluiten, als er geen droog brood meer valt te verdienen, komt er meer aanbod dan vraag naar schoonmakers.

  Iedereen weet dat, wanneer meer aanbod is dan vraag, de prijzen gaan dalen.
  Dit resulteert dus in een lage prijs voor de schoonmaak.

  Als er enkele bedrijven eenvoudig kunnen sluiten, dan zou
  het overschot in een tekort resulteren. Hierdoor kunnen de overblijvende schoonmakers meer verdienen.

  Als de overheid zelf hun gebouwen willen laten schoonmaken voor absurd lage prijzen, dan hebben ze genoeg werk en komen ze gewoon niet bij hun werken.

  Wordt de schoonmaak te duur, dan kunnen er eenvoudig nieuwe bedrijven starten zonder belemmeringen en drempels, (ontslagrecht) om de markt in balans te houden.

  De meeste bemoeienis van de overheid levert schaarste op.
  Deze keer levert het een overschot op.
  Een overschot van schoonmakers.
  In beide gevallen is het een verstoring van de natuurlijk correctie van de markt door regels van de overheid.
  (uiteraard ontslagrecht niet afschaffen zonder geheimhouding en concurrentiebedingen)

  Omdat overheid ook heel vaak opdrachtgevers zijn voor deze branche zit er ook een heel stuk hypocrisie in verborgen.

  Zelf sluiten ze contracten waar ze eenvoudig weer af kunnen of na een bepaalde periode bedrijven weer tegen elkaar kunnen uitspelen via b.v een facilitair bedrijf.(aanbesteding)
  Dus zelf geen verplichtingen aangaan voor onbepaalde tijd, maar ondernemers dit wel opleggen via het ontslagrecht.

  Vilseledd [4] reageerde op deze reactie.

 3. Nog een@Romee [3]:

  Nog een reden is het opknippen van werk in functies. Thuis doet iedereen de administratie en de schoonmaak; in familiebedrijven is het vanzelfsprekend, dat je ook af en toe een emmer en een schrobber pakt; bij de overheid en het grootbedrijf echter meent men, dat je ‘hoogwaardige’ krachten niet moet laten poetsen, maar je ze beter ziekteverlof kunt geven wegens RSI, terwijl afwisseling van geestelijk werk door lichamelijk werk wonderen zou kunnen doen.

Comments are closed.