Uit het nieuws van week 16, 2012

“Onzekerheid Hedwigepolder blijft”, NOS.nl
In 2005 hebben Nederland en Vlaanderen een verdrag ondertekend over de verdere uitdieping van de Westerschelde, om zo de  Antwerpse haven beter bereikbaar maken voor grotere zeeschepen. Nederland moet deze verdieping compenseren door een groot stuk landbouwgrond onder water te zetten, met veel verzet van de grondeigenaren als gevolg. Hoe zou deze kwestie in een libertarische samenleving worden opgelost?

In ieder geval zou de kwestie dan opgelost worden tussen die partijen die er direct bij zijn betrokken, de omliggende grondeigenaren, eigenaren van de rivier, transportondernemingen en de havenexploitanten. En dus geen Europese Commissie, geen Henk Bleker, geen Antwerpen of andere belangenorganisaties die er in feite niets mee te maken hebben.

De eigenaren van de rivier zorgen voor een goede kwaliteit van het vaarwater en de vaargeul. In ruil daarvoor krijgen zij tolgelden van de schepen en de havenexploitanten die er gebruik van maken. Door de schaalvergroting van de transportindustrie (grotere schepen), is het noodzakelijk dat de rivieren bij tijden worden uitgediept. De riviereigenaren willen hun economische voordeel behouden en zullen hieraan tegemoetkomen. Als, om de kwaliteit van de rivier te behouden, omliggende grondeigenaren hun land onder water moeten zetten, dan zouden ook deze eigenaren daar een passende vergoeding voor krijgen. Uiteindelijk komt er dus, zonder dwang van bovenaf, een oplossing waar alle betrokken partijen hun voordeel aan doen.

“Duitsland en Frankrijk pleiten voor terugkeer grenscontroles”, NU.nl
Verschillende landen waaronder Frankrijk en Duitsland roepen op tot periodieke terugkeer van de grenscontroles. De politiek komt er langzaam achter dat open grenzen in combinatie met een verzorgingsstaat op de lange termijn schadelijke gevolgen met zich mee brent. De oplossing is, zoals gewoonlijk in de politiek, meer controle en minder vrijheid.

Maar het zijn niet de open grenzen die de problemen veroorzaken. Het probleem ligt bij de gemaakte samenleving waar mensen op kosten van andere mensen kunnen leven en waarbij eigendomsrechten niet zo vanzelfsprekend zijn als ze behoren te zijn. Dat is de werkelijke oorzaak van het toenemende aantal gelukszoekers en criminelen. Niet de openstelling van de grenzen.

Het verdrag van Rome in 1957 was de belangrijkste volbrenging voor de klassiek liberale visie van Europa. Het verdrag zorgde voor vier basis vrijheden: vrije circulatie van goederen, vrijheid in het bieden van diensten, vrije circulatie van financieel kapitaal en vrije migratie van personen.

Als we één positief punt moeten noemen van de Europese samenwerking dan was het wel het bovenstaande. En laat het nu net dat zijn wat de regeringsleiders willen beteugelen.

Ingezonden door Eize

[RED: en na inzending van deze rubriek kwam nog dat politici zo goed als zeker het kabinet lieten vallen, Zie al andere commentaren!]

5 REACTIES

 1. Kan iemand mij uitleggen hoe kapitalisme in relatie staat met vrijheid?

  Is namelijk niks van waar.
  Net als democratie is kapitalisme een systeem die alleen maar een heel beperkt elite groep dient ten nadele van de wereldbevolking die als slaaf zal dienen om de elite in luxe te voorzien.
  Mensen die niks met deze systemen te maken willen hebben zijn altijd de pineut.
  Ten eerste omdat:
  1:Het monetaire systeem bepaald wat er gebeurt hier op aarde
  2:Geld bepaald waar mensen wel of niet mogen komen.

  De wereld is nu in het bezit van een heel beperkt elite groep(vaak bankiers) alle grond is in handen van grote kapitalisten. Grond gekocht(geroofd) met een monetair systeem waaraan maar een heel beperkt aantal mensen kan deelnemen.(en waaraan een aardig groot aantal mensen denkt deel te nemen)
  En als je hier niet aan wilt deelnemen en vrij over deze aarde wilt vertoeven is dat pertinent onmogelijk.En dit terwijl de aarde toch echt een geschenk is aan ons allen!!!

  Kapitalisme staat voor eigendom vergaren, privatiseren enz…precies datgene wat ons zo slaafs heeft gemaakt.

  Kapitalisten menen het recht te hebben om grondstoffen van verre landen af te nemen via een uiterst corrupt monetair systeem waarin gewoon papiertjes worden gedrukt die tegen echte waardes worden ingeruild.
  Vaak reageert men dan hierop met: Je hebt niks aan die stoffen als je niet weet wat je ermee moet doen. Maar waar halen ze het recht vandaan om iemand anders zijn land kapot te maken en leeg te roven?
  Waarom zouden dezelfde figuren het niet accepteren als een stel rovers hun huis in beslag zouden nemen omdat daaronder waardevolle grondstoffen liggen???
  Want dat is precies wat kapitalisme doet, het roven van alle rijkdom van deze aarde. Het roven van land/zee/lucht van de wereldbevolking ten voordele van een stel arrogante hebzuchtige schepsels.

  Eize [3] reageerde op deze reactie.

 2. @J.H [2]:

  In een ongehinderde vrije markt zonder overheid (kapitalisme) is er niemand slaaf. Individuen onderhandelen met elkaar, omdat ze met die onderhandeling een betere positie verwerven dan voor de onderhandeling het geval was. Van iemand die veel verdient kun je dan dus ook aannemen dat deze in de behoefte van veel mensen voorziet.

  Uw verhaal gaat niet over kapitalisme, maar over corporatisme. In plaats dat individuen met elkaar onderhandelen gebruiken ze een overheid om een betere positie voor zichzelf af te dwingen. Het systeem waar we nu allemaal in verwikkeld zitten.

  J.H [5] reageerde op deze reactie.

 3. Hub, in de Elsevier stond deze week een kleine column van Jelte Wiersma, waarin wat feiten over die Hedwigepolder op tafel kwamen waarvan je broek helemaal van afzakt:

  In 1839 is in een traktaat vastgelegd dat Nederland België de vrije toegang tot de Westerschelde garandeert. Omdat de schepen steeds groter worden, moet Nederland die rivier dus steeds verder uitgraven. Da’s de linkervoet.

  Nederland is met de EU de verplichting aangegaan om natuur te redden. Het “Rijk” (kunnen we niet beter spreken over: “de Pof”) heeft daarom 162 gebieden aangemeld als zijnde essentieel daarvoor. Waaronder de oevers van de Westerschelde. Dat is dus de rechtervoet.

  Momenteel zit Nederland dus in een spagaat. Op de Westerschelde regeren Brussel en Vlaanderen. Dat is een vreemde heerschappij. Een einde hier aan hoeft helemaal geen stuiver te kosten: het eenzijdig afvoeren van de Westerschelde-oevers van de lijst Natura 2000 is gratis en gewoon mogelijk. Daarmee zijn de Zeeuwse polders gewoon gered.

  Maar zoals altijd: Politici zoeken graag moeilijke en dure oplossingen voor problemen die ze zelf hebben gecreëerd.

 4. @Eize [3]:

  Corporatisme onderhandelt niet. Corporatisme en overheid bestaan voor 100% uit individuen die, zoals je dat zelf goed zegt, onderhandelen voor een betere positie voor hunzelf.Resultaat van individuen die onderhandelen voor een betere positie voor zichzelf is ons allen bekend.

Comments are closed.