Maar waarom zijn we dat nu dan niet meer, waarom zijn we met mooie woorden bezig alle ellende te omschrijven in plaats van recht voor de raap zeggen hoe we ergens over denken. Hoe moet je dat verklaren en waar heeft dat mee te maken, terwijl wij in een vrij land leven maar ons vaak toch onveilig voelen.

 

Zijn wij te tolerant voor andersdenkenden of kunnen wij niet omgaan met de multiculturele samenleving die naïeve sociaal voelende politici aan ons opgedrongen hebben?

Waarom zijn wij niet altijd tevreden met de open grenzen en vrije vervoer van mensen en goederen in Europa? Openlijk protesteren wij wel eens bescheiden, maar daar is het ook mee gezegd en accepteren wij wat ons gratis aangeboden is door bestuurders.

Waarom denken wij dat andersdenkenden intolerant zijn en ze zich niet kunnen of willen aanpassen aan onze samenleving zoals het hier altijd geweest is?
Dat mag ieder voor zich invullen!

Ons eens zo tolerante instelling is verdwenen, en de mensen zijn egoïstischer geworden, zou dat het kunnen zijn? Waarom zijn de kerken leeg gelopen en zoeken mensen naar andere wegen om zekerheden in het leven te vinden?
Waarom komen er in ons land andere soorten geloven en Godshuizen vanuit andere minder tolerante landen?  Zijn ze daar verbannen of zoeken ze hier hun geluk?

Onder de mom van multiculturele samenleving zijn onze grenzen opengegaan voor een andere soort gelovigen, en met de beste bedoelingen is dat helaas niet helemaal goed gegaan, en helaas zijn er soms haat predikers in ons land gekomen die het voor alle partijen verpesten en daar moet men iets aan veranderen wil men de tolerantie weer in ons land terug brengen.
Ons land is altijd al bedreigd door andersdenkenden of dictators. Maar ons land heeft altijd het hoofd boven water kunnen houden en is tolerant gebleven.

Het is dus een kwestie van optreden tegen mensen die niet tolerant zijn met onze cultuur, dan kan alles wel weer goed komen.

 Ingezonden door Reiny

————————————————————–
RED: Goede en indringende vragen, al heb ik problemen met de generalisatie van “wij”, “ons”.”onze”.
Maar los daarvan zou het goed zijn deze vragen serieus te onderzoeken.

 De Oplossing ligt duidelijk eenvoudig in het libertarisme :
De Vrijspreker streeft naar een maatschappij waarin ieder mens soeverein is: ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.

16 REACTIES

 1. Een echte multiculturele samenleving kan alleen bestaan in een land waar iedereen zijn eigen broek ophaalt en de overheid zich beperkt tot een paar kerntaken zoals veiligheid en infrastructuur. Als een multiculturele samenleving betekent dat nog meer mensen een portie van mijn inkomen krijgen toebedeeld dan ben ik tegen.

 2. Vergeet niet dat de “tolerantie” van de laatste 50 jaar vooral een opgelegde tolerantie was.
  Denk aan de jongleur die steeds meer borden draaiend moet houden op stokjes. Dat gaat heel goed met 5 bordjes, het gaat met 10 bordjes, en met 15, maar er komt een punt daar gaat het ineens fout, en zodra de eerste valt is er geen houden meer aan, scherven overal.

 3. De Vrijspreker wil een maatschappij waarin een ieder vrij is te denken, geloven, leven, praktiseren etc. wat hij wil, zolang “zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert”. Dat is een vorm van tolerantie, waar een intolerante begrenzing aan zit. Ergens moet de intolerantie beginnen, dat is gezond. Zonder grenzen is het spreekwoordelijke eind zoek…

  Systemen waar macht gecentraliseerd wordt, ofwel waarbij de een macht over de ander heeft, corrumperen per definitie. Ik heb het niet over ouder-kind relaties, maar wel over alle andere typen van relaties. Hoe meer macht iemand krijgt, hoe meer er de neiging is die te misbruiken. Dat krijg je als de machtbalans verstoord is geraakt. In de kern is er een ongezonde situatie omdat mensen het toegestaan c.q. toegelaten hebben dat anderen macht over hen kregen. Op het gebied van religie, economie, gezondheid, voeding, noem maar op…

  Pilosoof G&R Eigenwijs [6] reageerde op deze reactie.

 4. @Harald [5]
  Tolerantie is meelevendheid, uit vrije wil.
  Van uit de verwachting dat de ander zich ook zo zal op
  stellen t.o. van jou gevoelens.
  Zo niet dan verdwijnt de tolerantie.

  @Nico [4]:
  ALS je de macht niet toe wil laten,dan ontstaat er strijd.
  En nu onvrede met de ontstane situatie.

  Nico [8] reageerde op deze reactie.

 5. Bestuurlijke dwaling: een redenen om een eerste stap te zetten naar een andere maatschappij waar ieder mens zijn rechten en vrijheden houd. Zo kunt u het lezen gaan en als doel tweedracht zaaien!!.

  Als je de politiek in de Tweede Kamer een beetje kunt volgen dan constateer je dat er ontzettend veel vaak nutteloze vragen gesteld worden, en enkel als doel hebben een Minister naar de kamer te roepen om uitleg te geven. De meerderheid van de Kamer vragen worden gesteld naar aanleiding van een bericht in de media, en merendeels door Kamerleden van de oppositie om daarmee een wig te kunnen drijven tussen de coalitiepartners. Vaak is het een niet rechtstreekse aanval op PVV.

  Met deze gang van zaken belemmer je de normale gang van zaken en zorgt voor vertraging in het bestuursbeleid, veroorzaakt onrust in de maatschappij, en bij de achterban van een politieke partij. We begrijpen allemaal wel dat de oppositie partijen dit voornamelijk doen om Wilders aan te vallen en niet om het land op een ordelijke wijze mede te besturen. Ook de grap om nu met achterban van PvdA en CDA te onderhandelen om na een verkiezing samen te gaan werken is onrust stoken, waar in deze tijd niemand bij gebaat is. Daarbij vergeten ze dat de mensen waar ze nu mee overleggen al veel schade aangebracht hebben in hun eigen partij, en daar gezorgd hebben voor tweedracht, wat ze uiteraard nadien ook weer zullen gaan doen. Dat zijn de onbetrouwbare mensen!

  Als je dit dwaling kunt noemen, en het zou strafbaar zijn om de maatschappij op een zeer belastende wijze te verhinderen een goed beleid te voeren, dan zouden al deze mensen geroyeerd behoren te worden doordat ze niet capabel zijn om als bestuurders van ons land op te treden, en eigen belang en partijbelang boven de belangen van de inwoners stellen, dat zou je als dwaling kunnen aanmerken. Hoelang gaat deze onzin nog duren en het is te wensen dat de huidige coalitie er op een passende wijze voor de maatschappij uit zal komen, en achterbakse capriolen bij de oppositie achterwege zullen blijven.

  Nico [11] reageerde op deze reactie.

 6. @Anno Zijlstra [1] + @Harald [5]:
  En weer zie ik een vijandigheid jegens het christendom. Sprookjesboek, Gods-fundamentalist, …

  Dat zijn stevige hakken in het zand. Als ik het goed begrijp moet jullie religie (waarin er geen god bestaat) als superieur beschouwd worden. Daar zijn de meningen dan over verdeeld. Alleen al om redenen van fatsoen dunkt me dat een eventuele discussie op een respectvolle manier gevoerd kan worden.

 7. “Tolerance is another word for indifference” zei de Engelse schrijver William Somerset Maugham en zo is het maar net…

 8. @reiny [7]:
  Het is dus een kwestie van optreden tegen mensen die niet tolerant zijn met onze cultuur, dan kan alles wel weer goed komen.

  Mensen die niet tolerant zijn t.o.v. een andere cultuur zien we overal. Die komen van van buiten de landsgrenzen, en staan ook op binnen de landsgrenzen. Ik heb een hekel aan georganiseerde religie, maar constateer ook en vooral dat Nederland intern verdeeld is en mensen elkaar een bepaalde religie (zoals atheisme) zouden willen opleggen.

  Een rijk wat tegen zichzelf verdeeld is, kan geen stand houden.
  En dat, die interne verdeeldheid, is het begin van het einde.
  Vandaar dat ‘verdeel en heers’ nog steeds een effectieve strategie is.

 9. Tolerantie houd op met bestaan als intolerantie wordt toegestaan.

  — Jammer dat de schrijver weinig inzicht lijkt te hebben in de religies, in andere tijden waarin het wellicht mensen in het midden oosten die spraken over de intolerantie van de christelijke mensen – intolerantie en tolerantie zijn niet verbonden met een religie – los daarvan bieden vrijwel alle religies verschillende stromingen – sommige prediken tolerantie andere intolerantie en geweld – deze dingen gebeuren ook buiten de religieuze context – maakt allemaal niet uit ik wil alleen maar zeggen tolerantie heeft geen voorkeur voor huidskleur of geloof, en daar is voldoende bewijs van te vinden als je openstaat voor de mogelijkheid.

  Philosoof G&R Eigenwijs [12] reageerde op deze reactie.
  reiny [14] reageerde op deze reactie.

 10. @Philosoof G&R Eigenwijs [12]:
  vindt ik een goede omschrijving, hoewel het begrip beschaving wel moeilijk te definiëren is, of beter gezegd; makkelijk verkeerd begrepen. Ik denk dat veel mensen het begrip “beschaving” alleen kennen uit de culturele context, ik mag aannemen dat jij “innerlijke beschaving” als 1 begrip ziet en niet 2 losse woorden 😉

 11. @reiny [15]:
  Ik heb ook niks met geloof maar het artikel insinueert een verband tussen tolerantie, daling van kerkbezoek en instroom van moslims.

  “Waarom zijn de kerken leeg gelopen en zoeken mensen naar andere wegen om zekerheden in het leven te vinden?
  Waarom komen er in ons land andere soorten geloven en Godshuizen vanuit andere minder tolerante landen? Zijn ze daar verbannen of zoeken ze hier hun geluk?”

  Ik wil alleen maar zeggen dat (naar mijn mening) tolerantie een onafhankelijk begrip en dat het verlies van tolerantie als oorzaak heeft dat men te lang tolerant is geweest naar intolerantie, natuurlijk is een flink deel van die intolerantie afkomstig van buiten onze landsgrenzen maar ook in oer Hollandse plaatjes als Staphorst is de tolerantie soms ver te zoeken, ook het kindermisbruik binnen de kerken is een voorbeeld van tolerantie van de kerkelijke gemeenschap, maar uiteraard verdienen die pedo-priesters de tolerantie niet , wellicht dat de mensen die niet meer naar de kerk gaan juist wel heel tolerant zijn en dit uitdragen door niet langer naar de kerk te gaan, maar het omgekeerde is ook mogelijk, gewelddadige mensen die door een religie een grotere mate van tolerantie krijgen.
  Als tolerantie het doel is dan is religie soms een middel (+of-) maar zeker niet het eindstation.

Comments are closed.