Zowaar had POWNED! een lezenswaardig artikel te melden, hoewel hetzelfde bericht ongetwijfeld ook op andere nieuwssites terug te vinden zal zijn. De indianen in de VS zouden hun land terug moeten krijgen, zo betoogt expert James Anaya.

Als er van indianen land is afgenomen moeten die indianen dat natuurlijk terugkrijgen, net zoals met afgenomen geld, fietsen, smartphones, auto’s en gitaarfretten. Dat is eigenlijk een waarheid als een koe. Ik heb echter niet de indruk dat James Anaya bedoelt dat privé-eigendom dat van individuele indianen is afgenomen moet worden teruggegeven aan de rechtmatige eigenaars maar eerder dat deze gebieden onder een staatsvorm geleid door indianen moeten vallen.

Het lijkt op het eerste gezicht rechtvaardig te zijn, de Indianen zaten er immers al geruime tijd voor Columbus. Toen de Europeanen merkten dat er in het westen een mooi grondgebied lag gingen we er zelf ineens wonen. Deze – vanuit Amerikaanse perspectief – allochtonen waren zo dominant dat er van een indiaans verleden van de VS nauwelijks nog iets te merken is.

Het op deze manier oordelen over aan wie grondgebieden toebehoren is echter niet erg praktisch, alleen al omdat het zo moeilijk is om een ijkpunt vast te stellen. Je wil tenslotte niet dat een verdwaalde neanderthaler het grondgebied van de moderne mens gaat opeisen omdat we hem daarvan verjaagd hebben door al het beschikbare voedsel op te vreten. Ons laten inlijven bij de Italianen omdat we vroeger bij het Romeinse rijk hoorden ligt ook niet echt voor de hand. 1940 Lijkt me als ijkpunt al helemaal ongeschikt, bovendien moeten we dan gelijk Israel opheffen. De VS kunnen ook weer bij Groot-Brittanië gaan horen, ze hebben zich er tenslotte gewelddadig van afgescheiden in 1783. Frankrijk is hier ook nog eens de baas geweest, dus 1810 is ook een slecht ijkpunt (*).

Het idee dat volkeren de baas mogen spelen over grote stukken grondgebied hoort wat mij betreft naast Das Kapital in het Museum voor Grootste Mislukkingen der Moderne Mensch. Zolang volkeren autonomie kunnen opeisen op gebieden krijg je natuurlijk problemen. Israel is daar een uitstekend voorbeeld van, de bevolkingsgroepen op Israelisch grondgebied kunnen het maar niet erover eens worden wie er nou de baas is. Maar dat is ook helemaal de vraag niet. De vraag is waarom de één de baas mag spelen over de ander. Het antwoord daarop is simpel: dat mag helemaal niet!

Een staat is een uitstekend instrument om jezelf te verrijken ten koste van anderen en van diegenen nog te eisen dat ze het aanvaarden ook. Door meer het eigendomsrecht leidend te laten zijn en de staatsinvloed voor het overgrote deel terug te draaien zijn we van deze narigheid verlost. Er zullen altijd problemen blijven bestaan, zoals wat er moet gebeuren met een fiets die door iemand in goed vertrouwen van een dief is gekocht. Dat zijn echter futiliteiten vergeleken met staten die volledige dominantie claimen over een geografisch gebied. Die nemen wel meer van je af dan een fiets, sterker nog met hetgeen dat ze van je afnemen kan je elke maand talloze fietsen kopen!

Maak privé-eigendom in plaats van staatsdwang leidend en veel prangende vragen op wereldschaal hebben een handige oplossing.

(*) Even vlug van de wiki gehaald

4 REACTIES

 1. Onder de naam “Mexicanen” zijn die Indianen al druk bezig ‘hun’ land te heroveren. Even afgezien van het feit dat er aanwijzingen zijn dat vóór de Indianen er andere volken leefden, zoals misschien blanken(!) en Zwarte Australiërs, kan er ook worden gewezen op het feit dat de Arabieren Noord-Afrika op de Berbers hebben veroverd. Waarom zouden blanken altijd moreler en ethischer moeten zijn dan de rest?

 2. Bovendien, één van de redenen waarom de genocide op de Indianen zo wreed is verlopen, is dat de Puriteinen zich lieten inspireren door het Oude Testament, en de moordpartijen op de Kanaänieten. Op zijn beurt vormde de holocaust op de Indianen en model voor de holocaust op de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  Er zijn ook goede aanwijzingen, dat vóór Columbus de Afrikaanse koning Mansa Musa Amerika ‘ontdekte’. Volgens veel mensen waren de Olmeken, de oudste beschaving van Amerika, Zwarte Afrikanen.

 3. Als indianen zich afscheiden en hun eigen staat beginnen, dan lijkt mij dat alleen maar een goed idee. Het levert belastingconcurrentie op en zorgt ervoor, dat de Amerikaanse president minder macht krijgt (omdat die een minder groot grondgebied en minder inwoners onder zich heeft). Doen dus!

  Ratio [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Rechtse Rakker [237093]: Eens. In de tussentijd geldt hoe meer staten hoe beter. Einddoel zou nachtwakersstaat kunnen zijn of wellicht nog beter geen staat.

  Historisch onrecht dient echter geen leidraad te zijn zoals Paul stelt. De rapporteur heeft het over “intergenerationele trauma’s” en dat soort onzin. Omdat indianen 6 generaties geleden niet correct zijn behandeld zouden ze nu extra rechten hebben die door niet indianen moeten worden opgebracht. Terecht dat Paul dit afwijst.

  De ontwikkeling naar het opheffen van staten zou wellicht het beste kunnen plaatsvinden door het recht van afscheiding toe te staan, net zolang totdat de staat de facto niets meer te vertellen heeft. Voor afscheiding gelden geen kwalificaties als ras of bevolkingsgroep, als een clubje zich wil afscheiden, bijvoorbeeld de Urkers, dan moet dat kunnen.

  persbericht: http://unsr.jamesanaya.org/statements/un-expert-calls-for-stronger-action-to-address-serious-issues-affecting-indigenous-peoples-in-the-usa
  missieverklaring: http://unsr.jamesanaya.org/statements/statement-of-the-united-nations-special-rapporteur-on-the-rights-of-indigenous-peoples-james-anaya-upon-conclusion-of-his-visit-to-the-united-states

Comments are closed.