Voor uit het buitenland afkomstige werknemers kan op verzoek de 30%-regeling worden toegepast. Dat is een forfaitaire regeling voor de vergoeding van de extra kosten van verblijf buiten het land van herkomst, de zogenaamde extraterritoriale kosten.

 

Op grond van deze regeling kan 30% van het totaal van loon uit tegenwoordige dienstbetrekking plus vergoeding van extraterritoriale kosten onbelast worden betaald aan de werknemer.

Volgens de Hoge Raad geldt dat niet alleen voor het vaste salaris, maar ook voor variabele loonbestanddelen, ongeacht hun vorm.
Dat betekent dat ook optierechten tot de grondslag van de 30%-regeling worden gerekend. Niet van belang is dat een optierecht pas onvoorwaardelijk is geworden nadat de werknemer weer vertrokken is uit Nederland.

Een voormalige buitenlandse bestuurder behaalde in 2006 een voordeel uit de opties van € 2,3 miljoen. De werkgever paste daarop de 30%-regeling toe.

Ingezonden door Reiny

RED: Deze extraterritoriale regeling is volkomen nieuw voor me. Maar ongezien lijkt het  volkomen idioot.wel

6 REACTIES

 1. Nee, dit is niet idioot. De duiding hiervan is dat aan buitenlanders werkend in Nederland een hogere toegevoegde waarde gegeven wordt dan onze eigen bevolking. Hier komt gewoon tot uiting, hetgeen wij in ons dagelijkse leven telkens meemaken. Er zijn zelfs politieke partijen, die ons bewust vertellen dat wij NLers 2e rangs volk en dom zijn ! De intentie van deze bevoorrechting is dat verondersteld wordt, dat een buitenlander (30%) meer kosten maakt om hier te werken dan een ‘eigenheimer’ ! Dat is natuurlijk kolder, daar heb je onkostenvergoedingen voor en sinds kort ook nog de ‘werkkostenregeling’ ! Heel simpel uitgelegd, dit is een regeling om vooral grote bedrijven, zij die hier het meest van profiteren, een douceurtje te geven ! Vriendendienst van/voor VVDers !

 2. Wat extra info:

  De regeling is beperkt tot 5 jaar met een mogelijke verlenging van 5 jaar.

  De regeling is allen gelding voor beroepen waarin onvoldoende nederlands aanbod is. I.e. de werknemer moet verklaren dat hij geen nederlandse werkenemer voor de job kon vinden.

  De regeling is niet alleen voor buitenlanders, ook voor nederlanders die meer dan 10 jaar in het buitenland gewoond hebben. Doe er je voordeel mee 🙂

 3. De regeling is helemaal niet zo raar. Het is zelfs niet nodig dat je als buitenlander in Nederland woonachtig bent. Het is in ieder geval een hele leuke regeling voor niet-Nederlanders.

 4. mooie regeling, NL is trouwens helemaal niet onaardig voor buitenlandse ondernemingen die zich willen inschrijven in NL, ik kijk er zelf na nu.

 5. Deze 30% regeling betreft enkel een zeer specifieke groep werknemers, die onlangs nog eens aangescherpt is. Niet gewoon elke migrant, en je mag er ook niet zomaar voor kiezen, maar het moet aangevraagd worden.

  Maar de regeling is nodig omdat anders bepaalde top-werknemers gewoon niet naar Nederland komen. Die zijn wel gek, met Neerland die de op 2 na duurste *ter wereld* is voor hogere inkomens qua belastingen.

  Verder heeft zo’n werknemer ook vaak niet de mogelijkheden diverse belastingaftrekpopsten te gebruiken. Den aan aftrek van de hypotheek. In veel gevallen huren die vaak tijdelijke (enkeel jaren) migranten.

Comments are closed.