We kennen de term fiat geld. Maar wat is fiat eigendom? Hoe beïnvloedt de staat een ondernemer? Kan je kort uitleggen waarom de staat een verwoestende invloed heeft op het bedrijfsleven die verder gaat dan de belastingheffing? Hoppe heeft ons hier een theoretisch kader gegeven.

De ondernemer is iemand die met bedrijfsmiddelen een goed of een dienst produceert in de hoop er winst mee te maken. De ondernemer weet niet zeker of hij in de toekomst het product winstgevend kan verkopen. Hij loopt hier een risico. Hij moet de toekomstige vraag inschatten van consumenten. De concurrentie zit niet stil en probeert de consument beter te bedienen met betere producten.

De ondernemer baseert zich op 2 pijlers, de ene zijn zijn productie middelen, de andere is geld. De productie middelen zijn van hem, de grondstoffen, de eventueel ingehuurde arbeid. Geld is het ruilmiddel zonder welke er geen handel kan zijn. Zonder geld geen prijzen. En geen economische berekeningen. Geld kan in de vorm van goud of zilver zijn.

We komen tot dit plaatje, een eigen productie van Ratio, en niet toerekenbaar aan Hoppe. Net als de gebruikte beeldspraak met pijlers. Er zullen dus wel tekortkomingen aan zitten, anders had Hoppe dit plaatje wel getekend. Maar zo zou je een ondernemer kunnen visualiseren, staande op zijn twee pijlers, een solide fundament van bedrijfsmiddelen en geld:

Wat verandert er nu bij de introductie van een staat?

De staat erodeert beide pijlers. Het geld wordt fiat geld en de eigendom van de productie middelen vervalt tot fiat eigendom. Dit komt doordat de staat de territoriale monopolist is op het vlak van conflict oplossing. Ook voor conflicten met de staat zelf. Samen met het door de staat geclaimde geweldsmonopolie betekent dit dat de staat kan bepalen wat er met de eigendommen van iemand gebeurt. Dit kan indirect via wetgeving gebeuren, via vergunningstelsels of andere inbreuken op het volledige eigendomsrecht. Wat overblijft is schijneigendom, fiat eigendom. De onzekerheid voor de ondernemer neemt toe. Evenals de kans op falen en failliet gaan.

Niet alleen de eigendoms pijler wordt uitgehold, ook de geld pijler kan de overheid niet met rust laten. Als territoriale monopolist kan deze bepalen wat er gebeurt en kan deze ook geld introduceren dat goedkoper te produceren is dan goud of zilver. De edelmetalen kunnen door wetgeving buiten spel worden gezet en middels wettig betaalmiddel wetgeving kan worden overgegaan tot een fiat valuta. Voor de staat is de ideale valuta dan de valuta die zo min mogelijk kost om te produceren. Papiergeld dus, of electronisch geld. Zolang de staat maar middels het geweldsmonopolie het alleenrecht op geldcreatie kan handhaven werkt dit prima, voor de staat in ieder geval. Voor de burgers en de bedrijven holt dit echter de waarde uit. En zodoende wordt onzekerheid geïntroduceerd aangaande de tweede pijler van de bedrijfsvoering. Die extra risico op falen introduceert voor de ondernemer.

Met staat is het plaatje dus als volgt:

De ondernemer kan nu kiezen tot risico minimalisatie door samen te spannen met de politici en te streven naar bijvoorbeeld wetgeving die concurrentie vermindert of die deze gewoonweg verbiedt. De nodige grote ondernemingen zijn zo dominant geworden. De ondernemer kan ook ervoor kiezen schone handen te houden en de staat de staat te houden en zelfstandig proberen te overleven. Een veel riskanter pad.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dit is een korte samenvatting van: http://mises.org/daily/5817/Entrepreneurship-with-Fiat-Property

Als besproken en behandeld in de Nederlanse Hoppe kring zaterdag 12 mei 2012

2 REACTIES

Comments are closed.