Is de economie tegenwoordig gebaseerd op arbeid, kapitaal of kennis? Hele debatten worden daarover gevoerd want als we de huidige economie snappen kunnen we wellicht de economie laten groeien. Of is de moderne economie gebaseerd op andere grondslagen? Ik stel dat de hele discussie minder relevant is. De huidige economie is gebaseerd op leugens. Iets dat ik in de komende paragrafen probeer te verhelderen.

Als er naast de technologische innovaties van de afgelopen eeuw iets opvalt dan is het wel de opkomst van de politiek. De politiek houdt zich thans met bijna alle aspecten van de samenleving bezig. Maar vooral met de economie. Naast het directe beslag op een steeds groter deel van de middelen van de maatschappij (belastingen, premies, etc) legt ze indirect middels regelgeving beslag op het restant van de middelen. De staat bepaalt daardoor wat je met je arbeid, eigendom en kennis mag doen.

Nu ik heb vastgesteld dat de economie beheerst wordt door de staat, de politiek, is het de vraag waar de politici naar luisteren. Zijn dat om maar iets naïefs te noemen de kiezers? In sommige gevallen kunnen kiezers op de lange termijn wellicht iets betekenen. Maar niet op de korte en middellange termijn. Na het verraad van Lissabon is er nu het verraad van de ESM. Het moge eenieder intussen voldoende duidelijk zijn wat de positie van de kiezers is als het echt ergens om gaat.

Over de intrinsieke motivatie van de politici zelf kan ik weinig melden. Er zijn er zoveel van dat het lastig is ze over een kam te scheren. Ik kan wel onderzoeken hoe ze hun macht uitoefenen. Als de staat de overheersende factor is van de huidige economie, en de politici samen met ambtenaren aan het roer staan, dan is het van belang te bepalen waarmee ze hun macht uitoefenen. Dat zou dan de basis zijn van de huidige economie. We zien dat veel maatregelen uiteindelijk collectivistisch zijn, ze worden afgedwongen.

Dwang is dus een hoeksteen van de huidige economie. Er valt wel iets op. Meer dan absolute monarchen uit het verleden zijn politici bezig met het verzinnen van een reden waarom er sprake dient te zijn van afgedwongen altruïsme. Dit is opvallend gedrag. Als je als huidige politieke leider een veel breder beleidsterrein hebt dan de monarchen uit het verleden, waarom dan toch steeds redenen verzinnen voor maatregelen? Wat is er hier aan de hand?

Hier komt Hoppe om de hoek kijken, de reden dat thans meer wordt geaccepteerd van politici is dat eenieder zijn kans heeft om deel te nemen aan het politieke spel. Ofwel direct als speler, ofwel indirect via belangen groepen. Waar monarchen een aparte leidende kaste waren los van het volk, die derhalve bedacht diende te zijn voor het volk, omdat het volk zich vooral om zichzelf bekommerde en niet echt warm liep voor de hobby’s van de monarch, is het thans zo dat de politici uit het volk kunnen komen. Daarom lijken politici ook zo op de burgers en is het lastig hun intrinsieke motivatie te bepalen.

Binnen het politieke spel waar eenieder aan kan deelnemen is er echter geen markt waaruit blijkt wat de prijs van verschillende beleidsopties is. Er is geen maatstaf voor het woord “beter”. De politicus claimt immers te streven naar een betere maatschappij. Dat is waar hij voor zegt te staan. Aangezien “beter” niet blijkt uit een markt, laat staan dat de manieren om naar deze “betere” situatie te geraken kunnen worden geëvalueerd, is dit een betekenisloos doel. Het is niet meetbaar. Zeker gezien de complexiteit van de huidige samenleving gaat een optimalisatie op het ene beleidsgebied ten koste van diverse andere beleidsdoelstellingen. Waardoor het maar de vraag is hoeveel “beter” de maatschappij uiteindelijk af is. Bovendien is de causaliteit van de beleidsmaatregelen en de uitkomst vaak niet te bepalen.

Aangezien de doelstellingen vaak niet meetbaar zijn is het politieke proces niet rationeel. Zeker omdat de gevolgen van de beleidsmaatregelen vaak niet meetbaar zijn. Voor zover de doelstelling wel meetbaar lijkt (werkloosheidspercentage) is de prijs daarvan zoals Bastiat ons leert de vooruitgang die we niet zien. De niet gerealiseerde nieuwe medicijnen, de niet gebouwde fabriek. Omdat de doelstelling niet meetbaar is, en de negatieve indirecte effecten van de beleidsmaatregelen elders niet bepaald kunnen worden,  telt slechts de waan van de dag. Hoe de perceptie is van het beleid. Hoe de burgers en de belangengroepen denken over de resultaten van het beleid. Voor zover men al interesse heeft in de resultaten.

Als we dan concluderen dat politici de dominante factor zijn geworden in de economie. Dat politici dwang uitoefenen en niet naar het volk luisteren. Dat de term “betere maatschappij” niet definieerbaar en meetbaar is, dan rest slechts de conclusie dat het niet om argumenten gaat. Onze economie is niet gebaseerd op de markt of logica en argumenten. Maar op vage doelstellingen en nog vagere uitkomsten. Waarbij de perceptie over de uitkomsten leidend is. In zo’n situatie regeert de leugen. Omdat die in deze omstandigheid bijna nooit kan worden ontmaskerd.

De huidige politiek strevende naar een betere maatschappij  is derhalve geen rationeel proces. Omdat het niet rationeel is, kan het ook niet door logische argumenten onderbouwd of ondruit gehaald worden. Het is niet meer dan een mengsel van percepties, leugens en propaganda.

De leugen is aan de macht. Al dan niet ondersteund door wetenschappers. Iedere partij die “betere maatschappij” interpreteert als iets dat door overheidsingrijpen zal dienen plaats te vinden zal derhalve voor de leugen bezwijken. De uitingen van politici zijn op zijn best te kwalificeren als oncontroleerbare uitspraken (de euro brengt welvaart, de ESM is nodig, minimumlonen beschermen de zwaksten, inflatie is nodig, etcetera). Omdat het echter uitgaat van dwang zijn het hoe dan ook leugens. Omdat de leugens vaak niet controleerbaar zijn en vaak te ondervangen zijn voor volgende leugens (de crisis is de schuld van de hebzuchtige bankiers) is dit een proces waar leugens voor politici meer succes bieden dan het zoeken naar de daadwerkelijke oorzaken en verbanden. Politici stapelen al vele decennia leugen op leugen. Het is intussen zo erg dat de waarheid voor velen juist een leugen lijkt omdat die niet past in het huidige plaatje.

Zouden politici daadwerkelijk zoeken naar oorzaken en verbanden dan zouden ze wellicht een maatschappij die niet op dwang gebaseerd is als moreel superieur moeten erkennen boven afgedwongen altruïsme zoals nu het geval is.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Ik probeer een aantal artikelen te schrijven waarin ik de stelling dat leugens de basis zijn geworden toelicht. Eigenlijk is dat overbodig omdat dat op deze site al vaak genoeg gedaan is. Neem bijvoorbeeld de euro. De leugenstapeling is enorm. Eerst dat de Grieken en andere piigs er best bij hoorden, daarna dat de euro ons ten minste 1 procent extra economische groei zou brengen, daarna dat er niets aan de hand was met de piigs, daarna dat we aan de leningen aan de piigs gingen verdienen, nu het ESM wat voor NL geen bedreiging zou zijn en waar de grens op 40 mld zou liggen wat een aperte leugen is. De ene leugen wordt vervangen door de andere leugen.

Het thema van dit artikel is niet dat politici soms liegen, ze liegen vanwege de oorzaken die ik aandraag juist bijna altijd. De economie en maatschappij worden derhalve door leugens gedomineerd.

15 REACTIES

 1. 1984 (2012)
  ik werd vanmorgen wakker en ik dag ik zal maar opstaan wand de linkse staat zie via de slimme elektriciteit meter of ik niet te lang blijf liggen.
  dus het eerste wat ik doe is et licht aan doen zodat de ambtenaren zie ik ben wakker.
  ik besluit mijn collega te bellen dat ik wat later kom ik moet dit wel op tijd doen want de telefoons worden zeker 1000 maal per dag afgetapt.
  dus zal de de linkse staat zich afvragen waarom zo laat.
  o ik moet de kraan dicht doen, slimme gas meter zal mij verraden dat ik te lang in bad ben.
  goed ik wat eten. ik heb eigenlijk wel trek in wat vlees op mijn brood, ik kan dat niet doen vandaag want via mijn pinkaard zal de linkse horde zien dat ik al te veel vlees op heb.
  en zij zullen dan het leger van dieren activisten op mijn af sturen.
  wel ik ga maar naar mijn werk,want als de politie mij ziet rijden via de chip op mijn kentekenplaat dan is het snel gebeurt met mij
  en ben dan verplicht een week naar de linkse staaromroep te kijken, en om nu vier per avond aan te zien hoe goed Europa (big Brother) en onze multiculturele samenleving eigenlijk is
  wel dat kan ik niet meer aan.
  ik moet wel op tijd aankomen op mijn werk wand de linkse staat kan via de bladbox zien of ik op tijd op mijn werk ben. maar gelukkig mag ik snel met pensioen dan ben ik 80.
  naar het harde werken voor de rode socialistische bond die mijn salaris uitbetaald volgens de berekening 10% voor mij 40% voor de islam bevolking 50% voor de linkse staat.
  rustig rij ik naar de winkel ja rustig u weet tomtom zie hoe hard ik rij en zal dit door geven aan de linkse staat.en verstoppen ga niet sinds die chip in mijn nek.
  bij de staat winkel ga nu boodschappen doen, ik mag van de milieupolitie niet zo veel groente meer halen en vlees helemaal niet meer dan krijg het dieren activisten leger op mijn dak.
  na het betalen zal de Europese Rekenkamer via mijn pinpas zien of ik niet te veel gekocht hebt.
  zij zullen inmiddels via de Europese belastingleger mijn bankrekening nagezien hebben en gekort hebben voor het elite volk genoemd de islamieten.
  ik moet snel naar huis want als de linkse staat niet zie hoe laat ik het licht aan doe zullen zij mij heel gauw komen halen
  . . . ___

 2. Sommige mensen worden paranoia van alle controles .
  Op alle plekken in de stad staan camera’s .
  Telefoons worden vaak afgeluisterd .
  Alle passen worden op luchthavens gecontroleerd ,
  per computer , ontsnappen is vrijwel onmogelijk .
  Elke cent probeert de belastingdienst te volgen .
  Zo werd ik door de belastingen in 10 dagen ,,doorgezaagd ,,
  Ik moest na meer dan 10 uur kruisverhoor enz. , een half miljoen betalen .
  Paniek … maar uiteindelijk kreeg ik 60.000 UITbetaald .
  Want ….het menselijk brein is vaak veel inventiever .
  Dit onder het motto , de beste verdediging is de aanval ….

 3. Een artikel op ZeroHedge bewijst de stelling van Ratio ook op internationaal terrein:
  Griekenland bewijst de leugens en fraude:

  Greece Has Proved That the ECB Bailout Scheme is Based On Nothing But Lies and Fraud
  However, there is one final element to Greece’s current predicament that is even more important than any of the above items. That element is the following:
   
  The Second Greek Bailout has proven to be based on a total and complete lie on the part of the ECB and EU politicians.
  Geplakt uit http: //www.zerohedge.com/contributed/2012-21-25/greece-has-proved-ecb-bailout-scheme-based-nothing-lies-and-fraud

 4. Hoewel ik het eens ben met je mening, is het een artikel van niks. Je probeert dingen te verhelderen en te onderbouwen, maar je blijft hangen in meningen. En nogmaals, ik deel je mening. Maar verder voegt dit niets toe.

  De reactie van ‘nederlands verzet’ snap ik ook al niet. Wat wil die met die reactie? En leer eens Nederlands.

  Kom op mensen, dit moet toch beter kunnen. Schrijf nu eens stukken waar niemand omheen kan. Ik wacht op de dag dat ik hier een artikel aantref waar ik elke (linkse) politicus mee om de oren kan slaan. Ik wacht nog steeds op een artikel waar mensen door worden bewogen, van in actie komen. Artikelen op het niveau van ‘De democratie voorbij’. Met het huidige songfestivalgehalte krijgen we geen mensen in beweging.

  Ratio [7] reageerde op deze reactie.

 5. @BertL [6]: Je zoekt het ultieme artikel. Dat zoek ik ook! Ik probeer in dit stuk te verhelderen dat het niet langer om argumenten gaat maar om leugens. Ik schreef dit omdat ik merkte dat bijna alles een leugen is. Het gaat veel verder in deze maatschappij dan een incidentele leugen. Daar ben ik over gaan nadenken en ik heb enkele redenen proberen aan te dragen waarom dat zo is.

  Dit betekent dat het schrijven van het ultieme artikel wellicht niet mogelijk is. Omdat de doelgroep, in jouw voorbeeld de linkse politicus, niet rationeel denkt. Wellicht is het ultieme middel om een linkse politicus te bereiken dan inderdaad een song festival nummer. Want luisteren naar rede doet ie niet…..

 6. Ik ben het met BertL eens, Ratio. Ik snap je frustratie en deel ook je mening. Maar de leugens zijn een symptoom van een hogerliggende strategie, nl centrale heersing (control) over de mensen! Links of rechts willen deze controle allebei, hoewel links wat duidelijker is met collectivisme. Centrale controle van het geld is hierbij een onmisbaar instrument, en dat verklaart dat de politiek als een aap met vlooien heen en weer springt inzake de schulden, budget tekorten, bezuigingen, PIIGS en wat dies meer zij.
  Vrijwel iedereen die ik spreek ziet dat en wil zich verzetten. Maar het probleem is dat niemand weet hoe, en zolang we nog allemaal ons natje en ons droogje hebben duiken we liever onder in de grijze massa en willen we vooral niet opvallen. Wat dus nodig is, is dat er een actiegericht programma komt die al die vrijheidsbeperkende maatregelen in de wielen rijdt. Burgerlijke ongehoorzaamheid kan relatief eenvoudig. Als ik mijn ID moet laten zien, vraag ik altijd om die van de andere partij en liefst tot zo hoog mogelijk in de top. Ik betaal liever vooruit dan een ID te tonen (als het motivatie is dat men bang is dat ik in de toekomst betalingsverplichtingen niet zal nakomen). Maak een euro minder over bij betaling van belastingen en corrigeer dat na een week. Kunnen we op deze site geen ideeënbus creëren?

  Ratio [9] reageerde op deze reactie.
  Ratio [10] reageerde op deze reactie.
  Ratio [11] reageerde op deze reactie.
  leo [12] reageerde op deze reactie.

 7. @Leonardo Pisano [8]: Natuurlijk zijn er tal van middelen om tegen te stribbelen, ik denk ook dat dat goed is. Ik betaal zelf bijna alles cash. Ik heb geen smart phone. Ik neem niet deel aan klantenprogramma’s. Ik zit niet op facebook en hyves. Mijn communicatie met de belastingdienst resulteerde helaas in een boete onlangs van 950 euro, je kan niet altijd winnen.

  Er zijn intussen meer mensen bezig met het libertarisme in NL dan de meesten denken. Het moet eerst bekend worden voordat acties zin hebben. Anders wordt de onvrede gekaapt door de zoveelste volksmenner. Pas als we leren de volksmenners en de collectivisten, links en rechts, de middelvinger te geven, en dat inzicht door de hele maatschappij heen leeft, zijn acties kansrijk. Anders worden alleen de poppetjes veranderd, zoals nu ook al met de verkiezingen gebeurt, en daar schieten we niets mee op.

  leo [12] reageerde op deze reactie.

 8. @Leonardo Pisano [8]: Dank voor je idee mbt ideeen bus. Heb er maar meteen een artikeltje van gemaakt. Ik noem het tegenstribbelen in plaats van burgerlijke ongehoorzaamheid. Zie Ben benieuwd of en welke ideeen eruit naar voren komen.voorpagina.

 9. @Leonardo Pisano [8]: Dank voor je idee mbt ideeen bus. Heb er maar meteen een artikeltje van gemaakt. Ik noem het tegenstribbelen in plaats van burgerlijke ongehoorzaamheid. Ben benieuwd of en welke ideeen eruit naar voren komen.

 10. @Leonardo Pisano [8]:
  Kunnen we op deze site geen ideeënbus creëren?
  Zeer interessant, spitsvondig
  vrijspreker wilt u hiervoor aub ruimte reserveren ?

  @Ratio [9]:
  Anders wordt de onvrede gekaapt door de zoveelste volksmenner. Pas als we leren de volksmenners en de collectivisten, links en rechts, de middelvinger te geven, en dat inzicht door de hele maatschappij heen leeft, zijn acties kansrijk. Anders worden alleen de poppetjes veranderd, zoals nu ook al met de verkiezingen gebeurt, en daar schieten we niets mee op.
  🙂 deze opmerking, is bijna verplichte lectuur en klinkt als muziek in de oren waarvoor dank ratio !!!

 11. De economie wordt helemaal niet bepaald door de staat. Ze wordt gedicteerd door de bankfamilies, die verder alles bepalen; de banken, de media, de farmaceutische industrie.
  ‘Onze’ politici doen gewoon wat zij zeggen en staan deze elite ter dienst.
  Was het maar waar dat de staat bepaalde!

  (en dat we een staat hadden)

Comments are closed.