In de Nederlandse “democratische” samenleving kunnen de inwoners (o.a.) in twee categorieën worden verdeeld.

Categorie A bestaat uit pakweg 3000 mensen die samen de “overheid” vormen. Het zijn de “bovendanen”, en vooral “politici” die de macht hebben, met aan de top de “regering”.

Categorie B bestaat uit de 16 miljoen anderen, de “onderdanen” die samen de “onderheid” vormen. Grofweg ook weer in twee klassen te verdelen: De belasting-producenten en de belasting-consumenten.

 

Beide groepen ondergaan in hun leven verschillende fasen:

In fase 1: de producenten proberen te produceren en de welvaart te verhogen. De politici dwingen vooral de producenten om zoveel mogelijk belasting te betalen en te gehoorzamen aan hun regels. Alles vanwege de solidariteit waardoor de andere groepen ook kunnen consumeren. Alles voor het “algemeen belang”.
Doordat er steeds meer regels komen en de producenten steeds meer belast worden, loopt de economie spaak, de welvaart daalt en de  regering valt.

Deze fase is net gepasseerd en we komen nu
in fase 2.

Fase 2. Er moet een nieuwe regering komen. Uit de 3000 bovendanen vormen zich politieke partijen die ieder proberen een stel beloftes op te schrijven in zogenaamde “verkiezingsprogramma’s”. Daarmee trachten ze de onderdanen te verleiden om op hun partij(beloftes) te stemmen. Die stemmen worden na de verkiezingen verdeeld over 150  politici die het gelukt is op de kieslijsten te komen en voldoende stemmen te krijgen; die komen dan in het parlement.

Deze fase van “beloftes verzinnen” en “op kieslijsten komen” is de situatie waarin de Nederlandse burgers zich nu bevinden.

Fase 3. Die 150 uitverkoren politici trachten dan uit de 3000 bovendanen een regering te vormen met een programma waar minimaal 76 van die parlementariërs mee akkoord wil gaan.
Het eerste wat ze daarvoor doen is alle verkiezingsbeloften in de prullenbak gooien en een nieuw, voor hen acceptabel regeringsprogramma trachten te maken.  Meestal lukt dit na de nodige koehandel en de koningin zweert dan een nieuwe regering in, en . . . . ..

Dan ontstaat weer Fase 1.. Iedereen is blij. De onderdanen gaan weer produceren of consumeren.
De politici dwingen vooral de producenten om zoveel mogelijk belasting te betalen en te gehoorzamen aan hun regels. Alles vanwege de solidariteit waardoor de andere groepen ook kunnen consumeren. Alles voor het “algemeen belang”.
Doordat er steeds meer regels komen en de producenten steeds meer belast worden, loopt de economie spaak, de welvaart daalt en de  regering valt, en . . . . . .

 We komen weer in fase 2 en de mallemolen draait weer verder……. ENZ. .ENZ.  ENZ

———————————

Zit jij ook in die molen?
Blijf je in de mallemolen zitten en pretenderen dat je daarmee iets kunt veranderen?
Of heb je het door en laat je je niet langer misbruiken?

63 REACTIES

 1. Hub kerel ik ben bang dat je de bekende schreeuwer in de woestijn zult blijven.

  Deze blog geeft weer wat ik al jaren probeer iedereen te vertellen die het maar wil horen echter er is niemand die er dan ook daadwerkelijk iets mee gaat doen.

  Ik proef alleen een beetje bitter in jouw verhaal ten opzichte van het mijne, waar jij het individu oproept om vooral voor zichzelf te kiezen roep ik iedereen op om eens voor de ander te kiezen.

  Ik ben dan ook geen libertariër per definitie maar kan me wel in veel zaken vinden die ook voor de libertariër belangrijk zijn, mat juist dat éne punt het kiezen voor jezelf, het ikke ikke ikke dat is nou juist waar de wereld aan kapot gaat.

  Als de Nederlandse onderdanen uit jouw verhaal nou eens gingen opstaan en de bovendanen van de troon zouden stoten zouden we een heel eind komen, revolutie noem ik dat en ik roep ertoe op, zelfs hier.

  Revolutie is namelijk het enige middel dat ons land (en vele anderen) nog zou kunnen redden om onder het juk van de bovendanen uit te komen.

  Nederland is allang geen monarchie meer, Nederland is verworden tot een speeltje van de politici (vooral de rechtse want die blijft het volk stelselmatig uitknijpen) die goed leeft van al het geld en de privileges die ze heeft verworven (gestolen) op het volk.

  Revolutie en dan…… nou gewoon een echt gekozen bestuur, ja een bestuur, geen regering meer, geen politici, geen koehandel meer, gewoon een bestuur dat rechtstreeks gekozen word door het volk.

  Een gekozen bestuur betekend dan ook niet het Amerikaanse model dat vol is van de grootste zwendel die er bestaat maar naar het Chinese model, gebaseerd op het ooit zo bekende rode boekje van Mao Tsé Tung, geen communisme nee gewoon een volksbestuur.

  Als we dat ooit eens zouden mogen meemaken in dit land dat zou geweldig zijn, geen onrechtvaardig verdeelde rijkdommen meer, iedereen evenveel recht, iedereen evenveel eten, iedereen evenveel kansen, iedereen een eigen evenredig huis, oooooh ik geloof dat ik maar in m’n eentje verder droom dan is er toch nog iemand die iets doet met je betoog, dromen want dat is het enige wat je over je verhaaltje kan doen Hub beste kerel.

  Succes met je oproep tot een republiek, ik kies toch liever voor een ander model een volksrepubliek, dan kunnen we elkaar vinden.

  Libertarier [2] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman [3] reageerde op deze reactie.

 2. @J.Snijder [1]:

  Dan verleid je dus weer mensen om over jezelf, maar vooral over andere mensen heersen. Welke machtsmiddelen zou zo’n “volksbestuur” volgens U mogen hebben om “de wil” van “het volk” te “vervullen”?

  In een Lbertarische samenleving zal niemand U, en gelijkgestemden in de weg staan om Uw eigen leiders te kiezen, zolang U respecteerd dat anderen niet gedwongen kunnen worden tot het maken een keuze, laat staan dezelfde keuze als die U of “het volk”maakt. Dat is pas vrijheid!
  J.Snijder [5] reageerde op deze reactie.

 3. @J.Snijder [1]:

  waar jij het individu oproept om vooral voor zichzelf te kiezen roep ik iedereen op om eens voor de ander te kiezen.

  en

  het ikke ikke ikke dat is nou juist waar de wereld aan kapot gaat.

  Ik kan in beide sentimenten meegaan en juist daarom moet ik u verzoeken u beter in het libertarisme in te lezen. Wat u schrijft valt namelijk binnen de doelstellingen van het libertarisme.

  Libertarisme is niet veel meer dan NAP, het Non-Agressie Principe, dat betekent dat niemand een ander mag dwingen tegen zijn zin iets te doen. Daar kunt u moeilijk bezwaar tegen hebben, en als dat wel zo is kunt u nu ophouden met lezen.

  Als u het NAP accepteert kunt u niet voor positieve rechten pleiten, en dient iedereen de eigen broek op te houden: zelfredzaamheid, iedereen heeft recht op zijn eigen leven en eerlijk verdiend eigendom. Zie ook mijn stuk Leve het Eigendomsrecht elders.

  Het aardige is nu dat het niet praktisch is als iedereen zijn eigen groente gaat verbouwen, zijn eigen vee gaat telen, zijn eigen brood gaat bakken, etc. Omdat iedereen andere talenten heeft gaat iedereen doen waar hij of zij het beste in is, waarmee men dus gaat voorzien in elkaars noden.

  Omdat iemand wel graag waardering wil zien voor zijn inspanningen, niet alle inspanningen gelijkwaardig zijn en niet alle bronnen even schaars ontstaat er verschil in waarde van de verschillende geproduceerde goederen, die zich uiten in een verschil in ‘prijs’. Het is dus handig een ruilsysteem te hebben met een basiseenheid die door iedereen als waardevol wordt erkend (zoals goud, dat ook met inspanning wordt verkregen en dus eigendom van de delver is), en waar men vrijwillig mee kan handelen: vraagt de een ’te veel’ voor zijn product, dan koopt de ander het niet, en zo ontstaat een balans op basis van vraag en aanbod.

  Iedereen werkt in een libertarische samenleving dus eigenlijk voor zichzelf en voor de ander, alleen is de basis volledig vrijwillig, en wie niets produceert kan dus ook niets ruilen. Voor wie echt niets KAN produceren door een gebrek is er altijd liefdadigheid geweest, en die zal er ook in het libertarisme zijn. De mens is nu eenmaal hulpvaardig van nature, maar heeft er een hekel aan misbruikt te worden. Wie niets WIL produceren heeft dus een probleem.

  Een libertarische samenleving zal bij uitstek sociaal zijn, juist door die basis van vrijwilligheid, daar waar andere systemen (democratie, communisme, socialisme) per definitie asociaal zijn, vanwege de noodzakelijke dwang. Dat betekent niet dat er in een libertarische samenleving geen criminelen zullen zijn, het is geen utopia, maar wie andermans eigendom schendt zal snel ervaren dat dat niet in zijn rationeel eigenbelang is. De verwachting is dus dat de individuele criminaliteit lager zal zijn dan nu, de geïnstitutionaliseerde criminaliteit van de staat zal sowieso ontbreken.

  Wellicht ten overvloede: het ‘ikke, ikke, ikke’ waar de wereld aan kapot gaat is onmogelijk zonder andermans eigendomsrechten te schenden, en behoort dus niet bij een libertarische samenleving.
  Locke [28] reageerde op deze reactie.

 4. “Omdat iemand wel graag waardering wil zien voor zijn inspanningen, niet alle inspanningen gelijkwaardig zijn en niet alle bronnen even schaars ontstaat er verschil in waarde van de verschillende geproduceerde goederen, die zich uiten in een verschil in ‘prijs’.”

  ahum, en daar wringt hem de schoen in uw denkbeeld, de prijs voor een goed wordt namelijk niet bepaald door degene die het goed maakt / verbouwd, maar door handige louche handelaren die zich ertussen hebben gewrongen, iets dat mogelijk is door het legaliseren van onderdrukking van het “mindere volk”

  Dat dit geen libertarische principes zijn is me bekend, ik schrijf dan ook dat ik geen libertarier ben (en door het ik denken dus ook nooit wil worden) pas als de libertarier erkent dat zijn denkwijze egoistisch en asociaal is, pas dan ben ik bereid mee te gaan in al zijn denkwijzen tot die tijd houd ik het voorlopig bij het sociale denken.

  “Voor wie echt niets KAN produceren door een gebrek is er altijd liefdadigheid geweest, en die zal er ook in het libertarisme zijn.”

  Liefdadigheid, kijk dat is nou ook weer zoiets, DAT MOET NIET NODIG ZIJN, ook libertariers zullen ongetwijfeld een hart hebben.

  ikke ikke ikke, jezus waar zijn we beland in deze wereld.

  Overigens wil ik de discussie niet laten gaan om libertarisch of niet maar meer om het feit dat we af moeten van het huidige systeem, een volksrepubliek is in mijn ogen altijd beter dan wat we nu hebben, een systeem van categorische onderdrukking en manipulatie van de onderdanen.

  Bij een gekozen bestuur knikker je degene die niet past in het sociale beeld er gewoon uit met een echt democratisch kiessysteem en niet de slappe hap die we nu hebben, als jantje niet in dezelfde kerk gaat als kees mag je niet meebeslissen, of als pietje geen grote zak snoep meeneemt kan klaasje wel thuisblijven.

  Dat soort gekonkel maakt ons land kapot en dat zou je per definitie niet moeten hebben in een echt volksbestuur, natuurlijk zullen er altijd slechte appels zijn maar daar reken je dan heel snel mee af door elk bestuurder (lees individu) aansprakelijk te stellen voor zijn daden.

  Dat ik geen libertarier ben weet u allang, maar ik kan het wel eens zijn met veel punten die een libertarier als leidraad neemt.

  Vrijheid voor het volk, en niet alleen voor het individu, immers als het individuele denken wordt gepromoot staan we in korte tijd weer op hetzelfde kruispunt waar we nu zijn aangeland, toch ?

  Libertarier [6] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman [7] reageerde op deze reactie.
  MMAP [20] reageerde op deze reactie.
  Ron Arends [37] reageerde op deze reactie.

 5. @Libertarier [2]:

  Machtsmiddelen zouden in een goed bestuurd land weinig tot niet nodig zijn, natuurlijk leven we niet in een ideale wereld en zal je altijd mensen hebben die buiten de pot piesen, daarvoor hebben ze bijvoorbeeld in China natuurlijk ook politie nodig, maar van een heel ander soort dan de westerse modellen.

  Goed enige vorm van handhaving moet je hebben, maar laat het volk daar dan maar eens mee komen, zij weten echt wel hoe ze dat moeten aanpakken, daar hebben we geen dwangmiddelen voor nodig.

  Een simpel voorbeeld zou zijn berechting door de leefgemeenschap (commune als je het zo wilt stellen) dan pak je iemand aan daar waar het kwaad is gedaan.

  Ik heb ook niet alle antwoorden maar als mens en niet als “individu” denken lijkt me een beter uitgangspunt dan waar we nu mee bezig zijn.

  En daar mijn beste kunnen we alleen maar van dromen want werkelijkheid wordt het NOOIT helaas en zijn de onderdanen gedoemd, nee verdoemd altijd te gehoorzamen aan de bovendanen (lees de happy few, of, the richest few moet je eigenlijk zeggen toch ?)

  Libertarier [8] reageerde op deze reactie.
  Igor [18] reageerde op deze reactie.

 6. @J.Snijder [4]:

  ahum, en daar wringt hem de schoen in uw denkbeeld, de prijs voor een goed wordt namelijk niet bepaald door degene die het goed maakt / verbouwd, maar door handige louche handelaren die zich ertussen hebben gewrongen, iets dat mogelijk is door het legaliseren van onderdrukking van het “mindere volk”

  Tja, J.Snijder, u maakt het me moeilijk om hierop te reageren. U geeft immers al aan dat wat u hier beschrijft de niet-libertarische gang van zaken is, terwijl u deze uiting doet om aan te geven dat mijn wel-libertarische niet klopt.

  Ik kan alleen maar hopen dat u deze tegenstrijdigheid zelf ook ziet, evenals de volgende:

  Liefdadigheid, kijk dat is nou ook weer zoiets, DAT MOET NIET NODIG ZIJN, ook libertariers zullen ongetwijfeld een hart hebben.

  Wat is liefdadigheid anders dan mensen die vrijwillig andere mensen helpen? Vanuit dat hart, dus?

  Liefdadigheid is kapot gemaakt door de staat, door alles ‘gratis’ te maken en het begrip een slechte naam te bezorgen. Dat gratis niet bestaat (ergens moet iemand een niet-betaalde inspanning geleverd hebben) wordt niet gezien, maar mensen die voorheen vrijwillig anderen hielpen (uit solidariteit, dus) met geld, diensten en goederen zijn daar nu mee gestopt omdat de staat die resources nu onder dwang afneemt en herverdeelt op een wijze waar de voorheen behulpzame niets meer over te zeggen heeft. Zo maak je de coherentie van een samenleving kapot, en dat is nu de norm van waaruit u uw bezwaren opschrijft.

  Bij een gekozen bestuur knikker je degene die niet past in het sociale beeld er gewoon uit met een echt democratisch kiessysteem

  Wat verstaat u onder

  een echt democratisch kiessysteem

  en waarom zou dat andere resultaten opleveren dan het huidige Algemeen Kiesrecht?

  Als u voor een Volksrepubliek bent moet u even kijken hoe heilzaam dat in China is gebleken, en aan hoeveel mensen dat het leven heeft gekost. Het probleem is dat ALLE systemen behalve het libertarisme uitgaan van dwang, in plaats van vrijwilligheid. Alleen libertarisme gaat uit van vrijwilligheid, van het NAP.

  Als het individu vrij is is de logische consequentie dat ‘het volk’ vrij is. Andersom is onmogelijk. Het huidige kruispunt is bereikt middels collectivisme, niet via individualisme. De staat ontbeert concurrentie en heeft zichzelf onschendbaar verklaard. Daar zit het probleem.

 7. @J.Snijder [5]:

  Een goed begin zou zijn, dat mensen vrijwillig deel kunnen nemen aan communes, maar ook mogen weigeren. Dwang en geweld om binnen een uitgelijnde ideologie te leven is dan overbodig.

  Jaloezie in combinatie met politiek heeft reeds honderden miljoenen doden gekost in de recente geschiedenis, dus dat lijkt mij geen uitgangspunt voor een “eerlijkere” maar vooral niet voor een vredigere samenleving.
  J.Snijder [11] reageerde op deze reactie.

 8. Fantastisch, uitermate doeltreffend, haast volledig geabstraheerd verhaal, aangevuld met een prachtige, en door mij onderschreven, reactie van J. Snijder.
  Enige aanvulling mijnerzijds op het verhaal van Hub is het woord ‘schaduw’ voor het woord ‘regering’ bij categorie A.
  (En misschien het woord ‘bovendanen’ vervangen door het woord ‘bovenonsgestelden’, hoewel de koppeling naar ‘onderdanen’ dan een probleem wordt.

  Onbezoldigd ruifvuller [12] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman [22] reageerde op deze reactie.

 9. @Max Delius [10]: Meent u dan werkelijk, net als J.Snijder, dat uw denkbeelden en principes dan ook maar moeten gelden voor anderen? Of is het misschien een beter idee dat u anderen domweg met rust laat. U kunt zelf een soort gemeenschap opbouwen met gelijkgezinden. Daar zal geen libertariër bezwaar tegen hebben.

  Max Delius [15] reageerde op deze reactie.

 10. Liefdadigheid is kapot gemaakt door de staat.

  In vroeger tijden waren het de kerk en rijke particulieren die voor de armen zorgden.Op goed moment was dit ontoereikend en kwamen er steeds meer en meer schrijnende gevallen.Sindsdien is de staat zich er mee gaan bemoeien.

  Tegenwoordig heeft liefdadigheid meer een politiek gewin, dan een sociaal karakter en is het vnl de bedoeling om religieuze stromingen de wind uit de zeilen te nemen die zich maar al te graag over de rug van stumpers willen profileren.Zoals de linkse kerk dit wel doet,maar ondertussen hun eigen zakken het liefst goed gevuld ziet.

  Complete onzin dus dat de staat liefdadigheid kapot heeft gemaakt.

  ( Kon het weer ff niet laten, maar ben al weer weg.)

  R. Hartman [19] reageerde op deze reactie.

 11. @J.Snijder [5]:
  Ik kan mij best vinden in sommige problemen die jij signaleert maar de oplossingen zijn voornamelijk onderbouwd door middel van emoties, en laat dat nou precies iets zijn waar de politici ook vaak dankbaar misbruik van maken.

  “Ik heb ook niet alle antwoorden maar als mens en niet als “individu” denken lijkt me een beter uitgangspunt dan waar we nu mee bezig zijn.”

  —- Van wikipedia
  In de dagelijkse omgangstaal verwijst het woord individu meestal naar een persoon of, vergelijkenderwijs, naar één bepaald object binnen een groep. Bijvoorbeeld: U, de lezer, bent een individueel persoon en een bos is opgebouwd uit individuele bomen. Van een gazon kan men niet altijd zeggen dat het is opgebouwd uit individuele grassprieten, omdat, door ondergrondse wortelstokken of door uitlopers, een individu kan bestaan uit vele sprieten. Ook bij kolonievormende organismen komt men voor de vraag wat een individu is. In de levenscyclus van organismen kan een afwisseling van individuen optreden, bijvoorbeeld afwisseling van een individu van de haploïde generatie met een van een diploïde generatie. Bij insecten met een volledige metamorfose is er onderscheid tussen het individu vóór en het individu ná de metamorfose, zoals bij de rups en het imago van vlinders.

  Mensen zijn geen gras ofzo dus denken als een mensen is hetzelfde als denken een individu.

 12. @Rice [17]: Uw slotzin volgt niet uit de voorgaande alinea’s. U geeft ook niet aan wat er niet klopt aan mijn argumentatie. Evenmin geeft u aan waarom liefdadigheid opeens ontoereikend werd en waar al die nieuwe ‘schrijnende gevallen’ dan vandaan zijn gekomen.

  Kortom, er mist nogal wat in uw ‘argumentatie’.

  Rice [21] reageerde op deze reactie.

 13. @J.Snijder [4]: ahum, en daar wringt hem de schoen in uw denkbeeld, de prijs voor een goed wordt namelijk niet bepaald door degene die het goed maakt / verbouwd, maar door handige louche handelaren die zich ertussen hebben gewrongen, iets dat mogelijk is door het legaliseren van onderdrukking van het “mindere volk”

  Dit is niet mogelijk (of hooguit kortstondig) in een libertarische wereld. Want de te dure tussenhandelaar zal dan concurrenten krijgen. Als de “heersende” tussenhandelaar denkt 100% te kunnen verdienen op zijn inkopen, door ze te duur te verkopen, kunt u zelf ook tussenhandelaar worden als het voor u genoeg is om er minder aan te verdienen. En ik ook. En iedereen. Zodat er weer een balans ontstaat waarbij de verkoper en de koper op basis van vrijwilligheid, begrip voor arbeidskosten en grondstofprijzen en op basis van overleg een nieuwe prijsstelling ontstaat.

  Onthoudt u a.u.b. dat er in een libertarische omgeving geen overheid is die u en mij belemmeringen oplegt om een concurrerend bedrijf te starten. Iedereen is vrij om een tussenhandel op te zetten, er zijn geen vergunningstelsels of overheidsbelemmeringen meer. De geleverde kwaliteit en de prijsstelling zulen altijd zorgen voor een optimale handel. Te duur? Slechte kwaliteit? Dan gaat het uw bedrijf slecht en zult u zich aan moeten passen of iets anders gaan doen.

 14. @R. Hartman [19]:

  Is gewoon een beetje algemene kennis over de geschiedenis.Zo de dingen zijn gegaan.

  Behoeft daarom ook verder geen uitleg.

  Misschien kun je wel uitleggen op welke manier de staat de vrijwillige hulp heeft afgepakt onder dwang.
  Iedereen mag nl gewoon anderen helpen middels b.v. vrijwilligerswerk.

  Er is ook niemand die je tegenhoudt om een zwerver geld of eten te geven.

  Het wordt een ander verhaal als de staat gaat dwingen om mensen in de tuinbouw aan het werk te schoppen met als dwangmiddel de bijstand stop te zetten.

  Maar daar zal de Libertarist wel weer niks op tegen hebben.

  R. Hartman [23] reageerde op deze reactie.

 15. @Rice [21]: U had beloofd weg te gaan. En dat had u ook beter kunnen doen, in plaats van dit enorme zwaktebod.

  U laat namelijk de rol van de staat bij die geschiedenis geheel onbelicht. Dus u kunt menen dat de dingen zo zijn gegaan, maar u weerlegt niet dat de staat daar in belangrijke mate de hand in heeft gehad.

  Behoeft geen verdere uitleg is dan ook de meest laffe reactie die u kunt geven, omdat u gewoon tracht te maskeren dat u geen argumenten heeft.

  Hoe de staat liefdadigheid gesloopt heeft heb ik al uitgelegd in mijn vorige reactie; ik beweer namelijk niet zomaar, ik onderbouw. Ik zal nog een poging doen:

  Als de staat het geld dat men voorheen vrijwillig aan liefdadigheid gaf nu onder dwang afneemt kan men dat geld dus niet meer zelf spenderen. Is niet zo moeilijk in te zien, lijkt me.

  Dus wie voorheen 50 dollar per maand aan liefdadigheid spendeerde, maar nu 100 dollar aan de staat kwijt is die daar vervolgens 20 dollar van aan ‘gratis sociale hulp’ besteedt stopt met de liefdadigheid, want hij mist u maandelijks 50 dollar, en de liefdadigheid mist er 30.

  Het wordt een ander verhaal als de staat gaat dwingen om mensen in de tuinbouw aan het werk te schoppen met als dwangmiddel de bijstand stop te zetten.

  Ik ben zo vrij te denken (ik kan alleen voor mezelf spreken) dat een libertariër (Libertarist???) daar wel problemen mee zal hebben, i.t.t. wat u denkt. Een libertariër zal er geen enkel probleem mee hebben de bijstand stop te zetten van iemand die kan werken.

  Of die iemand vervolgens in de tuinbouw of elders aan het werk gaat moet hij/zij helemaal zelf weten. Een tuinbouwer zit namelijk niet te wachten op personeel dat absoluut geen zin heeft om te werken zonder dat de zweep erover gaat.

  Libertariërs zijn namelijk tegen slavernij.
  Rice [26] reageerde op deze reactie.

 16. @R. Hartman [22]:
  Ik verlies J. Snijder volledig na zijn eerste reactie.
  Zijn aanvulling tussen haakjes ‘(vooral de rechtse want die blijft het volk stelselmatig uitknijpen)’ in zijn eerste reactie zag ik door de vingers; het kunstmatig gecreëerde politiek onderscheidmodel links/rechts is aan mij niet besteed.
  Ik onderschrijf zijn oproep tot een burgerrevolte wel.

 17. Gewoon dooreten folks wij van de WC eend lossen het op!!

  EU voert forse verhoging toegestane radioactiviteit voedsel uit Japan in

  Al piept de geigerteller als een gek en gaan alle rode lampjes knipperen – de EU heeft zojuist bepaald dat een 20 x hogere radioactiviteit in bijvoorbeeld visproducten uit Japan plotseling geen enkel verschil uitmaakt.
  De Europese Unie heeft de toegestane radioactieve belasting in levensmiddelen uit Japan fors verhoogd. Tot nu toe was een radioactiviteit van maximaal 600 becquerel (caesium 134 en caesium 137) per kilo toegestaan, maar sinds afgelopen weekend is dat voor bijvoorbeeld visolie of kruiden plotseling 12.500 becquerel per kilo, meer dan 20 x zo hoog. De verhoging is vastgelegd in noodverordening 297/2011 en werd op 27 maart van kracht.

  Terwijl politici het hebben over ‘versterkte controle maatregelen’ en ‘speciale beschermingsstandaarden’ wordt alom gezwegen over de enorme verhoging van de toegestane grenswaarden in voedsel uit Japan. Niettemin worden we gerustgesteld met de verzekering dat we geen enkele zorgen hoeven te maken over radioactieve produkten uit Japan. Uitleg waarom een 20 x zo hoge waarde geen enkel verschil zou maken voor de veiligheid voor de consument kwam er echter niet.
  Volgens de belangenorganisatie Foodwatch leidt dit beleid niet bepaald tot meer vertrouwen van de Europese burger in de EU maatregelen. Foodwatch wil dat er een onmiddellijk importverbod komt voor alle goederen die uit de getroffen Japanse regio komen. Overigens worden er in Europa erg weinig levensmiddelen uit Japan geïmporteerd.

 18. @R. Hartman [23]:

  U laat namelijk de rol van de staat bij die geschiedenis geheel onbelicht. Dus u kunt menen dat de dingen zo zijn gegaan, maar u weerlegt niet dat de staat daar in belangrijke mate de hand in heeft gehad.

  De staat had toen geen enkele rol want het was een nachtwakersstaat.

  U had beloofd weg te gaan.

  Ik zie het als een taak om enige kanttekeningen te plaatsen zo op z,n tijd.

  Hoe de staat liefdadigheid gesloopt heeft heb ik al uitgelegd in mijn vorige reactie; ik beweer namelijk niet zomaar, ik onderbouw.

  Ik vind de onderbouwing volkomen uit de lucht gegrepen en op geen enkel feit gebaseerd.Er zijn nog steeds instellingen zoals bv het leger des heils die nog steeds aan liefdadigheid doen.Zelfs voor de hulp aan zeehondjes geven de mensen geld.

  De beredenering dat als de staat geld afpakt in de vorm van belasting, valt alle hulp weg en zijn mensen niet meer bereid te geven is onzin.Er blijven er nog genoeg over die bereid zijn om te geven en misschien wel net zo veel als in een libertarische samenleving waar de behoevende maar af moet wachten wat wordt toegeworpen.

  Ik vind dat in een kapitalische maatschappij er gewoon een vangnet moet zijn.Dat is wat het systeem met zich meebrengt omdat het niet in ieders behoefte voorziet en er niet voor iedereen plek is.De mensen die achterblijven zijn slechts een symptoom van het systeem en die mogen daar niet op afgerekend worden.

  R. Hartman [30] reageerde op deze reactie.

 19. @Rice [26]:

  De staat had toen geen enkele rol want het was een nachtwakersstaat.

  Onzin. Amerika is al heel lang geen nachtwakersstaat meer, en liefdadigheid is nog niet zo heel lang op haar retour. Ook nu wordt er in Amerika nog erg veel gedaan, maar toch veel minder dan voorheen. In Nederland is liefdadigheid geen schaduw van wat die in de VS is, juist omdat er zo weinig vrij besteedbaar overblijft.

  Ik vind dat in een kapitalische maatschappij er gewoon een vangnet moet zijn

  Dat kunt u wel vinden, maar dat geeft u niet het recht anderen te dwingen uw visie in te vullen. Als u werkelijk meent dat in een kapitalistische samenleving geen (vrijwillig) vangnet zal zijn, wat ik dus bestrijdt en waarbij ik de geschiedenis aan mijn zijde heb, dan is er niets wat u belet mensen te benaderen om in alle vrijwilligheid zo’n vangnet op te zetten.

  Dat mensen in de huidige maatschappij nog steeds bereid zijn vrijwillig bepaalde doelen te steunen ondanks dat zij steeds minder vrij te besteden overhouden bevestigt mijn opvatting slechts. Maar velen, waaronder ik zelf, zijn gestopt met doneren aan organisaties die al belastinggeld krijgen, en organisaties waar het eerste ingezamelde miljoenen in de eigen zakken/gebouwen/snoepreisjes verdwijnen en waar de doelen er vooral zijn voor ondersteuning van het eigen imago, en niet voor doelmatige ondersteuning aan de voorgestelde doelen. Meestal zijn dat dezelfde organisatie die ook al fors belastinggeld krijgen.

  Liefdadigheid doe je naast je baan, niet als bron van (overvloedig) inkomen. De huidige zieligheidsindustrie heeft nog slechts één doel: instandhouding van de status quo, terwijl zij erop gericht zou moeten zijn zichzelf op te heffen. Daarom trekken velen hun steun in; daarom gaat liefdadigheid kapot.

  Zoals steeds komt de discussie op hetzelfde punt uit: meent u dat u anderen met geweld mag dwingen uw zienswijze te realiseren of niet? Als u meent van wel bent u tegenstander van het NAP en heeft een discussie met u geen enkele zin totdat u uw machtswellust (want dat is het gewoon) verwerpt.

  Rice [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.