In de Nederlandse “democratische” samenleving kunnen de inwoners (o.a.) in twee categorieën worden verdeeld.

Categorie A bestaat uit pakweg 3000 mensen die samen de “overheid” vormen. Het zijn de “bovendanen”, en vooral “politici” die de macht hebben, met aan de top de “regering”.

Categorie B bestaat uit de 16 miljoen anderen, de “onderdanen” die samen de “onderheid” vormen. Grofweg ook weer in twee klassen te verdelen: De belasting-producenten en de belasting-consumenten.

 

Beide groepen ondergaan in hun leven verschillende fasen:

In fase 1: de producenten proberen te produceren en de welvaart te verhogen. De politici dwingen vooral de producenten om zoveel mogelijk belasting te betalen en te gehoorzamen aan hun regels. Alles vanwege de solidariteit waardoor de andere groepen ook kunnen consumeren. Alles voor het “algemeen belang”.
Doordat er steeds meer regels komen en de producenten steeds meer belast worden, loopt de economie spaak, de welvaart daalt en de  regering valt.

Deze fase is net gepasseerd en we komen nu
in fase 2.

Fase 2. Er moet een nieuwe regering komen. Uit de 3000 bovendanen vormen zich politieke partijen die ieder proberen een stel beloftes op te schrijven in zogenaamde “verkiezingsprogramma’s”. Daarmee trachten ze de onderdanen te verleiden om op hun partij(beloftes) te stemmen. Die stemmen worden na de verkiezingen verdeeld over 150  politici die het gelukt is op de kieslijsten te komen en voldoende stemmen te krijgen; die komen dan in het parlement.

Deze fase van “beloftes verzinnen” en “op kieslijsten komen” is de situatie waarin de Nederlandse burgers zich nu bevinden.

Fase 3. Die 150 uitverkoren politici trachten dan uit de 3000 bovendanen een regering te vormen met een programma waar minimaal 76 van die parlementariërs mee akkoord wil gaan.
Het eerste wat ze daarvoor doen is alle verkiezingsbeloften in de prullenbak gooien en een nieuw, voor hen acceptabel regeringsprogramma trachten te maken.  Meestal lukt dit na de nodige koehandel en de koningin zweert dan een nieuwe regering in, en . . . . ..

Dan ontstaat weer Fase 1.. Iedereen is blij. De onderdanen gaan weer produceren of consumeren.
De politici dwingen vooral de producenten om zoveel mogelijk belasting te betalen en te gehoorzamen aan hun regels. Alles vanwege de solidariteit waardoor de andere groepen ook kunnen consumeren. Alles voor het “algemeen belang”.
Doordat er steeds meer regels komen en de producenten steeds meer belast worden, loopt de economie spaak, de welvaart daalt en de  regering valt, en . . . . . .

 We komen weer in fase 2 en de mallemolen draait weer verder……. ENZ. .ENZ.  ENZ

———————————

Zit jij ook in die molen?
Blijf je in de mallemolen zitten en pretenderen dat je daarmee iets kunt veranderen?
Of heb je het door en laat je je niet langer misbruiken?

63 REACTIES

 1. @R. Hartman [30]:

  Onzin. Amerika

  Het gaat niet over Amerika , maar over Nederland.Een stukje geschiedenis over de overgang van een nachtwakersstaat naar een verzorgingsstaat en dan naar een welvaartsstaat.Ze beweren dat dit uiteindelijk resuteerd in een diktatuur en daar gaan we idd hard naar toe.Het zakenkabinet is een veelgehoorde schreeuw heden ten dagen van de voorstanders van een kapitalischtische diktatuur.

  maar dat geeft u niet het recht anderen te dwingen uw visie in te vullen.

  Zou niet weten waar ik anderen ergens toe dwing.Ik bestrijd alleen uw opvatting over liefdadigheid en dat die in een Libertarisch concept naar mijn mening te wensen over laat.
  Tip: Zorg dat uw ideologie geen obsessie wordt.
  Is me wel vaker opgevallen bij Libertaristen.
  Halen ze er opeens van alles bij waar geen woord over is gerept

  waarbij ik de geschiedenis aan mijn zijde heb.

  Welke geschiedenis is dat precies ?

  bevestigt mijn opvatting slechts.

  Nee hoor. Het spreekt uw opvatting zoals in het kader gesteld geheel tegen.Het kader was dat mensen niet meer bereid waren te geven als de staat geld afpikt.Mijn opvatting is dat dat onzin is.

  Maar velen, waaronder ik zelf, zijn gestopt met doneren aan organisaties die al belastinggeld krijgen, en organisaties waar het eerste ingezamelde miljoenen in de eigen zakken/gebouwen/snoepreisjes verdwijnen

  Dat is een hele andere motivatie om te stoppen met geven dan dat het puur sec voor de armen bedoeld is.Tevens is dit fenomeen de laatste jaren pas aan het licht gekomen.
  Het geeft wel eens te meer aan in hoeverre mensen verrot zijn als het om geld en meer geld , winst en nog meer winst gaat.
  Pure egoisten worden het.Ikke Ikke Ikke.

  De huidige zieligheidsindustrie heeft nog slechts één doel: instandhouding van de status quo, terwijl zij erop gericht zou moeten zijn zichzelf op te heffen. Daarom trekken velen hun steun in; daarom gaat liefdadigheid kapot.

  Klopt . Dat zei ik ook al in mijn openingsreactie.

  (Tegenwoordig heeft liefdadigheid meer een politiek gewin, dan een sociaal karakter en is het vnl de bedoeling om religieuze stromingen de wind uit de zeilen te nemen die zich maar al te graag over de rug van stumpers willen profileren.Zoals de linkse kerk dit wel doet,maar ondertussen hun eigen zakken het liefst goed gevuld ziet)

  uw machtswellust

  Volg de tip die ik net voor u had maar goed op.

  Uw Libertarisme heeft obsessieve trekjes (want dat is het gewoon) die ik al ook eerder bij uw kameraden bespeurde op dit forum.

  Het NAP lijkt binnen het libertarisch concept meer op een opgedrongen vorm van passivisme dat middels het intellect beleden moet worden.Het komt uit het hoofd en niet uit het hart.
  Een vorm van, dat mag jij niet,maar als je aan me spullen zit bel ik de particuliere bewaking.

  Wel……Als iedereen te vreten zou hebben komt er ook niemand aan je spullen en heb je ook geen bewaking nodig.

  Het Libertarisme gaat dat niet worden.

  R. Hartman [33] reageerde op deze reactie.

 2. @Rice [31]: Allereest dank voor uw uitgebreide reactie.

  Libertarisme doet niet aan landen, en om een postzegel als Nederland nu als voorbeeld te nemen voor liefdadigheid in de (voormalig) vrije wereld vind ik te beperkt. Bovendien is er over de opkomst van Amerika veel meer te vinden dan die van Nederland sinds het Verdrag van Verlaetinghe (want dat is waar u vermoedelijk op doelt). Ik neem het dus breder dan u. En dan laat de geschiedenis wel degelijk zien dat naarmate mensen meer en meer van hun eigendom worden beroofd ten behoeve van mensen die zonder onderscheid met dat geroofde geld worden gesteund (na afroming) de bereidheid tot vrijwillige ondersteuning afneemt.

  Ik zeg nergens dat u anderen (wilt) dwingen, maar de bewering dat u vindt dat er een vangnet MOET zijn impliceert twijfel of dat vangnet er op basis van vrijwilligheid ZOU ZIJN (en dat zegt u ook in uw reactie hierboven: dat die in een Libertarisch concept naar mijn mening te wensen over laat) en dan zult u ook moeten aangeven hoe dat dan zonder dwang gerealiseerd zou moeten worden. Daar zit namelijk een inherente tegenstrijdigheid.

  We zij het eens over de status quo van de zieligheidsindustrie, maar dan zult u toch ook inzien dat die status quo zonder de inbreng van de staat (eindeloze subsidie) nooit bereikt had kunnen worden.

  Uw opmerking over de door mij genoemde machtswellust is een beetje flauw, daar hangt namelijk een hele grote ALS aan, die u niet voor het gemak kunt negeren:

  Zoals steeds komt de discussie op hetzelfde punt uit: meent u dat u anderen met geweld mag dwingen uw zienswijze te realiseren of niet? Als u meent van wel bent u tegenstander van het NAP en heeft een discussie met u geen enkele zin totdat u uw machtswellust (want dat is het gewoon) verwerpt. (vet toegevoegd)

  Als u mij dus een verwijt van machtswellust voor de voeten wilt werpen heeft u die ALS kennelijk bevestigend beantwoord. Het feit dat u mij dit verwijt zou impliceren dat u ontkennend antwoordt, dus u brengt mij in verwarring. De vraag blijft dus staan:
  Bent u voor- of tegenstander van het NAP?

  Ik zou daar graag een direct antwoord op krijgen, maar uw sneer stemt mij niet hoopvol. NAP heeft niets met pacifisme van doen, dan was die A een G geweest. Er is een duidelijk onderscheid tussen Agressie en Defensie.

  ‘Niet te vreten hebben’ is zelden een bron van criminaliteit; wie met eigenwaarde is opgevoed zal het zijn eer te na vinden om te stelen. Dat ontkennen zou alle ‘arme’ mensen criminaliseren. Mensen zijn trots op wat ze zelf bereiken, niet op wat ze gestolen hebben.

  Uw snerende opmerkingen richting het libertarisme zijn misplaatst en komen voort uit (eveneens misplaatste) emotie; in een schriftelijke discussie dient men goed te lezen en de voorbehouden in acht te nemen. Emotie heeft geen plaats wegens het ontbreken van lichaamstaal (een onderschatte factor) waardoor foutieve interpretaties eerder gemaakt worden dan in een gesprek van mensen onderling.

  Libertarisme vergt een veel grotere consequentheid dan de meeste mensen gewend zijn te hanteren en dat maakt dingen wel eens lastig. Zo hebben de meeste mensen er geen problemen mee om ‘Fair Trade’ producten te kopen, ook niet als ze er eigenlijk tegen zijn. Een libertariër zal die zaken niet kopen, ook niet als er geen alternatief is, zoals tegenwoordig in sommige supermarkten al het geval is. Dan gaat men wel ergens anders heen, en anders maar niet.

  Mogelijk vindt u dat obsessief, ik vind het consequent.
  Rice [35] reageerde op deze reactie.
  Igor [55] reageerde op deze reactie.

 3. @R. Hartman [33]:

  meent u dat u anderen met geweld mag dwingen uw zienswijze te realiseren of niet?

  Er zijn nou eenmaal zienswijzen die ik minder kan waarderen.Daarbij is de definitie van wat opgevat kan worden als geweld erg ruim.Het lijkt mij ook erg moeilijk om met een knuppel een visie in iemand zijn hoofd te rammen.Zo kun je je ook afvragen of mensen vrijwillig of onder maatschappelijke sociale dwang naar de kerk gaan en of de zienswijze die in je kop wordt gepraat ook geen vorm van dwang is.

  Zo kom ik vanzelf op de kwestie of het NAP , het Libertarisme ook geen vorm van opgelegde sociale dwang is of wordt.Het is tot slot een geloof in een maatschappelijk, economisch concept gebaseerd op het kapitalisme en sterk afhankelijk van vertrouwen.

  Vertrouwen dat vaak ook wordt gekweekt , gemanipuleerd , gekunseld met rentestanden, verwachtingen en indexen.

  Ik doe hooguit de Libertarische waarheid een beetje geweld aan.
  R. Hartman [43] reageerde op deze reactie.

 4. @J.Snijder [4]:
  de prijs voor een goed wordt namelijk niet bepaald door degene die het goed maakt / verbouwt, maar door handige louche handelaren die zich ertussen hebben gewrongen
  Tussenhandelaren zijn dienstverleners en brengen vraag en aanbod bij elkaar. U wilt schorseneren, maar heeft geen tijd om alle boeren in de regio af te gaan. En als u er wel tijd voor heeft, loont het niet om 50 liter benzine te verstoken voor één maaltje. Daarom zijn er veilingen (marktplaats) waar boeren (producenten) hun goederen verkopen aan commissionairs (jouw louche handelaren) die weer handelen namens jouw supermarkt en/of groenteboer. Hun prijs is beduidend lager dan de de prijs die jouw tijd en benzine zou kosten om zelf alle boeren af te gaan. Er is dus niets louche aan een tussenhandelaar. Mits die handelaar niet overheidsgerelateerd is.

  Pas als de libertarier erkent dat zijn denkwijze egoistisch en asociaal is, pas dan ben ik bereid mee te gaan in al zijn denkwijzen tot die tijd houd ik het voorlopig bij het sociale denken.
  Ik ben libertariër. Ik zorg in mijn vrije tijd voor mijn chronisch zieke vriendin, onderhoud (gratis) de tuin van mijn 20 jaar oudere buurvrouw en in de winter hield ik, samen met een Turkse man die een blok verder woont, de oprit van mijn straat (waar ruim 100 huizen staan) sneeuw-, en ijsvrij omdat de gemeente te beroerd was te strooien. Wat is daar asociaal of egoïstisch aan? Sociaal zijn zit in jezelf, NIET in een politiek systeem.

  Liefdadigheid, kijk dat is nou ook weer zoiets, DAT MOET NIET NODIG ZIJN
  Ah, dus als de benodigde fondsen om zwakkeren te verzorgen vrijwillig worden verstrekt is dat verwerpelijk, maar als die fondsen worden geroofd uit de portemonnee, dan is dat lovenswaardig? Volgens mij hanteren wij verschillende definities van “sociaal” en “asociaal”.

  Een volksrepubliek is in mijn ogen altijd beter dan wat we nu hebben
  Zoek niet verder: emigreer naar China.

  Als het individuele denken wordt gepromoot staan we in korte tijd weer op hetzelfde kruispunt waar we nu zijn aangeland, toch ?
  Dus als iedereen doet waar hij het beste in is, zodat ie zijn maximale waarde voor de samenleving behaalt, dan komen we in de ellende? Mmm… Ik adviseer toch Vrijspreker te verruilen voor http://www.sp.nl

  Peter [40] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman [54] reageerde op deze reactie.

 5. @Locke [41]:

  Bovendien bevestigt dat dan tevens weer de morele juistheid van het NAP en de stompzinnige kwaadaardigheid van collectivistisch denken.

 6. @Rice [35]: Het feit dat u niet in staat blijkt een direct antwoord te geven op een directe vraag is ook een antwoord. U draait om de hete brei heen zoals politici dat doen, om maar niet te hoeven toegeven dat u er geen probleem mee heeft mensen tegen hun zin dingen te laten doen, zolang u de zienswijze van waaruit die dwang gebruikt wordt kunt waarderen. Ondertussen heeft u dat inmiddels dus wel gedaan, maar de confrontatie daarmee leidt verbazingwekkend genoeg tot verontwaardiging. Ergens voelt u de immoraliteit dus wel.

  U bent gewoon tegen het NAP, en om dat te rechtvaardigen probeert u NAP als dwang voor te stellen. Het feit dat u een ander met rust moet laten kunt u alleen als dwang zien als u meent een recht te hebben die ander niet met rust te laten. Dat recht heeft u niet.

  En dat betekent dat deze discussie voortzetten zinloos is. Ik kan slechts hopen dat u uw eigen gedraai herkent en dat u bereid bent daar over na te denken.

  Gegroet.
  Onbezoldigd ruifvuller [45] reageerde op deze reactie.
  Rice [49] reageerde op deze reactie.

 7. @Rice [36]:
  Wat bedoel je nou met niet met me mee lullen? Hartman verwoordt exact wat ik zou willen zeggen. Kon ik het maar zo.

 8. @Peter [39]: Helemaal zinloos is het niet. Rice heeft in ieder geval toegegeven tegen het NAP te zijn, al probeert hij dat te verhullen omdat dat hemzelf ergens niet lekker zit. Ik neem tenminste aan dat hij gewoon vriendelijk is tegen zijn buurman en op vrijwillige basis met zijn kennissen en leveranciers omgaat. Dus als hij daarover na wil denken is dat winst.

  Tegelijkertijd zijn er natuurlijk anderen die deze discussie volgen, en hopelijk meer inzicht krijgen in wat libertarisme inhoudt. Consequent zijn is daar een belangrijk onderdeel van. Maar voor wie dat niet gewend is kan dat in het begin lastig zijn.

  ‘Gewone’ mensen (niet denigrerend bedoeld) vinden het normaal dat mensen elkaar niet naar het leven staan, maar dat landen elkaar wel naar het leven staan.
  Evenzo vinden zij dat mensen elkaar niet mogen beroven, maar ook dat het normaal is dat mensen die een overheid vormen dat wel mogen.

  Libertariërs delen de opvattingen van hun medeburgers in grote mate, maar zijn veel meer consequent:
  1) Als mensen elkaar niet mogen doden mogen mensen die een overheid vormen dat evenmin.
  2) Als mensen elkaar niet mogen beroven mogen mensen die een overheid vormen dat evenmin.
  3) Vult u maar in.
  Inconsequentie is één van de grote facilitatoren van de huidige misstanden in de samenleving, mede omdat het immoraliteit maskeert.

 9. @Onbezoldigd ruifvuller [45]: Ik begrijp de oorzaak van uw leedvermaak, maar uitingen als deze helpen de discussie niet vooruit, omdat ik ervan uitga dat Rice oprecht niet ziet hoe hij zichzelf tegenspreekt, al voelt hij wel dat er iets niet klopt.

  Uitingen van leedvermaak suggereren een blamage, een nederlaag, en dat helpt niet om de bereidheid van bv. Rice over de discussie na te denken te verhogen. Het feit dat hij draait geeft aan dat hij voor zichzelf in de gaten heeft dat er iets niet klopt aan wat hij hier opschrijft. Ik probeer helder aan te geven waar de knelpunten zitten.

  Als Rice vanwege uitingen van leedvermaak zijn eventuele bereidheid er nog eens over na te denken zou laten vallen is die winst weg. En dat zou jammer zijn.

  Dit geldt eveneens voor Peter [39]. Zoals ik al diverse malen heb benadrukt helpen ad hominems niet om een discussie zinvol te houden. Een discussie kan alleen zinvol zijn als
  1) beide van mening verschillende partijen elkaar in hun waarde laten.
  2) er gediscussieerd wordt op basis van argumenten, zodat deze gewogen en erkend of weerlegd kunnen worden.

  Schelden doet geen zeer, maar heeft geen enkele nuttige bijdrage aan het debat. En voor wie niet gewend is consequent te denken kan libertarisme een lastige kluif zijn.

  Om Cruijff te paraphraseren: Het is moeilijk te zien, totdat je het ziet.
  En dan is het opeens vanzelfsprekend.

  Locke [52] reageerde op deze reactie.

 10. @R. Hartman [43]:

  niet in staat blijkt een direct antwoord

  het was al laat en dan lees je wel eens ergens over heen. Is heel menselijk..Maar wat menselijk is , is jullie hier een beetje vreemd heb ik al gemerkt.

  U draait om de hete brei heen

  Het is u nog steeds niet duidelijk dat jullie dat hier vnl zelf doen.
  Draaien en draaien tot het gelijk is gehaald.Met het schuim op de kaken en de meest uit de lucht gegrepen flutargumenten waar geen zinnig denkend mens iets van kan maken.
  Vanwege mijn talenten in de omgang met draaikonten kan ik jullie van dienst zijn…Helaas is de inspanning niet helemaal nuttig besteed.

  om maar niet te hoeven toegeven dat u er geen probleem mee heeft mensen tegen hun zin dingen te laten doen,

  Hoe verzin je het allemaal..Het begint een beetje triest te worden.

  U bent gewoon tegen het NAP, en om dat te rechtvaardigen probeert u NAP als dwang voor te stellen

  Waarom zou ik er tegen zijn ? Het is een nobel principe , alleen geloof ik er niet in.Als het jullie hier blij maakt om er een levensdoel in te vinden zoals een Moslim Mohammed aanbidt, Vind ik dat prima.

  Ik kan slechts hopen dat u uw eigen gedraai herkent en dat u bereid bent daar over na te denken.

  Eensgelijk…Vooral goed over nadenken. Op een zo extreme manier ergens aan vastklampen is erg ongezond…

  R. Hartman [51] reageerde op deze reactie.

 11. Ik begrijp de oorzaak van uw leedvermaak, maar uitingen als deze helpen de discussie niet vooruit, omdat ik ervan uitga dat Rice oprecht niet ziet hoe hij zichzelf tegenspreekt, al voelt hij wel dat er iets niet klopt.

  Uitingen van leedvermaak suggereren een blamage, een nederlaag, en dat helpt niet om de bereidheid van bv. Rice over de discussie na te denken te verhogen. Het feit dat hij draait geeft aan dat hij voor zichzelf in de gaten heeft dat er iets niet klopt aan wat hij hier opschrijft. Ik probeer helder aan te geven waar de knelpunten zitten.

  Als Rice vanwege uitingen van leedvermaak zijn eventuele bereidheid er nog eens over na te denken zou laten vallen is die winst weg. En dat zou jammer zijn.

  Eigenlijk ben je gewoon een heel zelfingenomen pedant persoontje en zou je je voor deze denigrerende uitlatingen diep moeten schamen…

  Goed dat ik weet dat idealisten altijd heel prikkelig worden als ze hun zinnetje niet krijgen en hun beeld gaat wankelen.

  Ik vergeef het je.

 12. @Rice [53]: Het is u mogelijk ontgaan, maar ik heb, behalve u erop te wijzen, niet gereageerd op uw ruime voorraad ad hominems. Ik heb zelfs andere lezers erop gewezen dat die tegen u gerichte van hen niet productief zijn, iets wat u ‘pedant’ vond. Zelf heb ik er zorgvuldig voor gewaakt me er aan te bezondigen. Ik heb me nergens ‘prikkelig’ geuit, in tegenstelling tot uzelf.

  Ondertussen blijft u uitvluchten spuien en zich te buiten gaan aan ad hominems en projectie. Misschien doet u er toch goed aan het advies van Ron Arends [37] op te volgen: bij de SP zult u ongetwijfeld meer gelijkgestemden vinden.

  Mocht u hier blijven trollen, dan zal ik u in ieder geval verder links laten liggen (pun very much intended).

  Gegroet.

  Rice [59] reageerde op deze reactie.

 13. @R. Hartman [33]:
  “in een schriftelijke discussie dient men goed te lezen en de voorbehouden in acht te nemen. Emotie heeft geen plaats wegens het ontbreken van lichaamstaal (een onderschatte factor) waardoor foutieve interpretaties eerder gemaakt worden dan in een gesprek van mensen onderling.”

  Mooi gezegd die moet ik onthouden.

  Leuke discussie hierzo, rice en snijder zijn op het spoor van een paar zwakke plekken van de libertarische visie maar bieden zelf helaas geen alternatief, ik neem aan dat jullie voorstanders zijn van meer van hetzelfde en variaties in de marge, zoals de huidige politiek werkt? (of beter niet werkt)

  R. Hartman [56] reageerde op deze reactie.
  Rice [59] reageerde op deze reactie.

 14. @Igor [55]:

  rice en snijder zijn op het spoor van een paar zwakke plekken van de libertarische visie

  Ik meende dat de bezwaren van Rice en J.Snijder inmiddels afdoende weerlegd waren, en niet alleen door mij. Kunt u aangeven welke ‘zwakke plekken’ u bedoelt en waarom deze nog niet afgedekt zouden zijn?

  Igor [57] reageerde op deze reactie.

 15. @R. Hartman [56]:
  Nee was ik niet van plan, ik heb er namelijk nog geen sluitende oplossingen dus blijft het bij het signaleren van problemen, en dat wordt hier al snel de suggestie gewekt dat je “vul maar in” bent.

  kortom als U ZELF een opening wilt maken in het “libertarische schild” dan hebben we een onderwerp waarop we een “opbouwende discussie” kunnen voeren.

  Tot die tijd zou het hoogst onverstandig van mij zijn om discussie te voeren met iemand die zo goed is met het geschreven woord 🙂

  Hub Jongen [58] reageerde op deze reactie.

 16. @Igor [57]:

  “…. rice en snijder zijn op het spoor van een paar zwakke plekken van de libertarische visie.. . . .

  Ïgor, jij bent nu al zo lang op deze tijd dat je toch echt moet weten dat het libertarisme geen zwakke punten heeft? 🙂

  Maar zonder gekheid, als je echt meent dat die er wel zijn, dan is dat zeker een onderzoek of discussie waard.
  Ook R.Hartman vraagt daar naar.

  Kom op, pak het meest zwakke punt dat jij vindt.

  Locke [60] reageerde op deze reactie.
  Igor [61] reageerde op deze reactie.

 17. @R. Hartman [54]:

  Mocht u hier blijven trollen

  Wie niet voor ons is , is een trol ?

  U bent een beetje wild in het rond aan slaan en probeert te raken wat u raken kan.

  Ik meende dat de bezwaren van Rice en J.Snijder inmiddels afdoende weerlegd waren

  Dat meende u dan helemaal verkeerd , maar bent slechts heilig overtuigd van het eigen gelijk.Toen u door de standaard argumentjes heen was , werd u persoonlijk en ging samen met u kameraden zich uitlaten in neerbuigende termen en uit de lucht gegrepen suggesties dat ik tegen jullie NAP ben en daarom dom , een hangjongere , iemand die het allemaal niet begrijpt. ( Waar heb ik dat eerder opgemerkt ? Oja , dat was Janneman.Die had daar ook al zo,n handje van.)

  bij de SP zult u ongetwijfeld meer gelijkgestemden vinden.

  Ik ben niet op zoek naar gelijkgesemden en die zal op zeker niet bij de SP vinden,niet bij groen links , niet bij de PVDA,niet bij het CDA en de CU.

  Ik ben nl een individu die wars is van groepsprocessen die met idealisme en levensbeschouwing te maken hebben.Al die verstikkende keurslijven zijn aan mij niet besteed.

  @Igor [55]:

  maar bieden zelf helaas geen alternatief.

  Mijn alternatief is net zo onwerkelijk als het Libertarisme.

  Ik geloof dat geld een overbodig ruilmiddel is en dat de mens meer baat heeft bij een betalingswijze die bestaat uit waardering , bewondering , respect.
  Uiteindelijk zal de gehele mensheid zichzelf naar een hoger niveau tillen en ieder zijn ,nu nog door het kapitalisme onderdrukte , ondermijnde capaciteiten ten volle kunnen benutten en geheel belangeloos inzetten voor het algemene belang.
  Ik geloof dat mensen dan uiteindelijk alleen zullen nemen wat ze nodig hebben en delen wat ze niet nodig hebben.Er zal een collectief bewustzijn ontstaan die alle vormen van agressie uitsluit omdat ze overbodig geworden zijn.Iedereen zal niets liever doen dan meewerken om zijn steentje aan het algemeen belang bij te dragen.Hoe klein of groot ook.

  Sterker nog geloof ik dat dat de enige manier is om deze planeet
  te redden en echte vrede en vrijheid te brengen.

  Igor [61] reageerde op deze reactie.

 18. @Hub Jongen [58]: Ik had in 4 havo een economie docent, met wie ik vaak discussie had over de vrije markt, die ons het begrip Meelift-gedrag en wilde uitleggen.

  Hij stelde dat wij de inwoners van een Betuwse plaats waren en dat we zelf mochten beslissen of we wilden meebetalen aan de dijkverzwaring die nodig was om het hoofd boven water te houden.

  We mochten niet overleggen en moesten op een kaartje per ronde opschrijven hoeveel we wilde overmaken aan de overheid: 0,1 of 2 ‘euro’ aan de overheid.

  Uiteindelijk bleek dat we inderdaad te weinig geld hadden, hoewel ik als geldige reden had, dat ik in dit fictieve voorbeeld op een woonboot woonde dus zodoende geen behoefte had aan dijkverzwaring.

  De docent was diep teleurgesteld in ons asociale gedrag en was meer dan ooit van mening dat verplichte ‘solidariteit’ nodig was.

  Volgens mij is dit het punt waar Igor op doelt als ik me niet vergis?
  Igor [61] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.