Deel (1) gisteren op Vrijspreker.

Er zijn nog meer punten, waarop het ESM-verdrag op zeer gespannen voet staat met de Nederlandse Grondwet. 

 

Artikel 49 Grondwet

Zo eist het ESM, dat degene die verantwoordelijk is voor Financiën (onze Minister van Financiën) Gouverneur wordt in het ESM. Als Gouverneur moet hij de stabiliteit van de eurozone bevorderen. Artikel 49 van onze Grondwet verplicht hem echter tot een getrouwe invulling van zijn ministerschap. Dat Eurozone-de rol van Gouverneur en de nationale rol van minister van Financiën vaak zullen conflicteren spreekt vanzelf. De foutieve informatie die Minister de Jager de Kamer voorgespiegeld heeft over de gesuggereerde maar niet voorziene rol van de Kamer bij ESM-besluiten is typerend voor de spagaat waarin de minister belandt als dienaar van twee meesters.

Artikel 19.1 Grondwet

“Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.” Wanneer je weet, dat de overheidsbestedingen verantwoordelijk zijn voor de helft van de economische activiteit, dan kun je op je vingers natellen, dat de miljarden die we moeten bezuinigen voor het ESM het verlies van werkgelegenheid betekent voor duizenden, tienduizenden of misschien zelfs honderdduizenden Nederlanders, al naar gelang de verliezen die het ESM zal lijden en/of de besluiten van de Gouverneurs het ESM kapitaal te verhogen.

Verder is het ESM onderdeel van een desastreuse euro-politiek, die regeringen ook vanwege andere afspraken (bijv. terugdringen van de staatsschuld en beperking van de staatsbegroting) dwingt tot enorme bezuinigingen. Waarom deze drastische bezuinigingspolitiek geen logische oplossing is en zelfs totaal overbodig is kunt u lezen in ESM, een zwarte dag voor de democratie.

P.S.:

Goed om te weten (toevoegingen die Arend Lammertink onder de aandacht brengt)

http://adbroere.nl/web/nl/columns/in-het-oosten-gaat-de-zon-op.php
-:-
Een uitspraak van het Centrum voor Europese Politiek (CEP) zorgt ervoor dat  het ESM verdrag in elk geval niet geruisloos door de Bondsdag kan worden geloodst. De Duitse coalitie van christen-democraten en liberalen is nu afhankelijk geworden van de sociaal-democraten om de noodzakelijke twee-derde meerderheid te kunnen bereiken.

Volgens het CEP rapport is een twee-derde meerderheid essentieel omdat het ESM een systeemverschuiving in de constitutie teweeg brengt, die op grond van artikel 23 van de grondwet slechts met genoemde meerderheid kan worden aangenomen.

‘Het ESM verdrag koppelt de nationale financieel economische politiek duurzaam aan een met de EU verbonden internationale financiële organisatie’, volgens het genoemde oordeel, ‘Hierdoor wordt de budgettaire soevereiniteit van het Duitse Parlement structureel en onomkeerbaar aangetast.’ De wetenschappelijke dienst van de Bondsdag was in februari 2012 tot een gelijkluidende mening gekomen.

Bron: Welt-Online 26 maart 2012, vertaling Ad Broere

http://www.earth-matters.nl/60/4928/europa/Artikel%20printen
-:-
In Duitsland wordt er op een andere manier naar de komst van het ESM gekeken dan in ons land. Door de inzet van burgerbeweging Die Zivile Koalition zijn er 600.000 mails naar de Bondsdag gestuurd van Duitsers,  die hun parlementsleden vragen het ESM verdrag niet te ratificeren. Verder kwam het Centrum voor Europese Politiek (CEP) in een op 26 maart 2012 gepubliceerd rapport tot drie belangrijke conclusies met betrekking tot het ESM:

 1. Het ESM verdrag verbindt de nationale economische politiek blijvend aan die van een internationale financiële organisatie, opgericht door de zeventien eurolanden.
 2. De eigen beslissingsbevoegdheid in de Bondsdag over de begroting  wordt structureel en duurzaam aangetast. In het slechtste geval wordt het bail-out verbod dat in het EU verdrag is opgenomen, door de oprichting van het ESM gewijzigd in een de-facto ongelimiteerd en oneindig bail-out gebod voor de eurolanden. Een bail-out verplichting overigens, dat niet alleen betrekking gaat hebben op landen, maar ook op banken.
 3. Het ESM veroorzaakt een dermate diepgaande structurele verandering in de constitutie, dat deze op grond van artikel 23 in de Duitse grondwet uitsluitend met een twee-derde meerderheid in de Bondsdag en Bondsraad kan worden uitgevoerd.

Het onderzoeksinstituut CEP wijst op de vergaande gevolgen voor de nationale soevereiniteit door de overdracht van bevoegdheden aan een internationaal instituut, op het permanente karakter van het Europees Stabiliteit Mechanisme en op de financiële consequenties die hieruit voortvloeien voor de landsbegroting. Deze gevolgen zijn dermate ingrijpend, dat het CEP op grond van de Duitse grondwet een meerderheid van twee-derde van de stemmen in de Bondsdag en Bondsraad noodzakelijk acht.

Dat is dus in feite dezelfde situatie als in Nederland. Ook de beslissingsbevoegdheid van de TK over de begroting wordt natuurlijk evenzo “structureel en duurzaam aangetast” en dat gaat dus in tegen artikel 150 van de grondwet. Zie ook:

http://www.quofataferunt.com/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=75&id=46777&limit=15&limitstart=30&Itemid=120

Euroverdrag gaat in tegen Grondwet
Brussel gaat dus voortaan bepalen of de Miljoenennota door de beugel kan. In Artikel 91 van de Grondwet is echter opgenomen dat een verdrag dat ingaat tegen de Grondwet, met tweederde meerderheid moet worden aangenomen. Als er geen 100 van de 150 stemmen in de Tweede Kamer en 50 van de 75 stemmen in de Eerste Kamer zijn te vinden, dan mogen de rode potloden weer worden geslepen. De vraag is echter hoe de zittende partijen het er dan van af gaan brengen. Of krijgen wij, net als Italië en Griekenland ook een niet gekozen bankierskabinet?
-:-

Tekst van het ESM-verdrag zoals getekend 2 februari 2012 en zoals deze ter goedkeuring voorgelegd is aan de Tweede Kamer:

http://www.european-council.europa.eu/media/582895/10-tesm2.nl12.pdf  (als niet beschikbaar, hier een kopie)

Korte video: http://www.youtube.com/watch?v=1GaH2MqXfxM

Ter vergelijking kunt u hier de tekst van het oorspronkelijke verdrag vinden: xx_ESM-treaty_11_July_2011.pdf       

Rudo de Ruijter  22 mei 2012

14 REACTIES

 1. De Grondwet is een stukje papier met woorden erop, dat klopt. Maar kan in dit geval wel even belangrijk zijn. Overigens hebben volgens het ochtend nieuws 100 van de 150 voor het ESM gedrag gestemd. Dus aangifte doen heeft geen zin (Dat is toch jammer. Maar misschien klopt het niet. Je weet met die hufters maar nooit).
  Zolang het nog niet door de 1e Kamer heen is dan heeft strijden nog zin. Tot slot; Als een beslissing mbt het PGB bij de val van een kabinet direct kan worden teruggedraaid, wie weet wat er dan nog met het ESM verdrag kan gebeuren. Want dat er in september rake klappen gaan valllen……Dat is zeker..Ik zal me dan ook actief tegen deze landveraders in zetten en tegencampagne’s gaan voeren om de ware aard van deze !*&%&&@^%$ te tonen.

  Sorry voor de censuur, maar ik dacht laten we het een beetje netjes houden. We moeten het goede voorbeeld geven:)

  vrijeradikaal [4] reageerde op deze reactie.

 2. De EU is een geweldig mooi streven ,
  we hebben er veel vooruitgang aan te danken .
  Helaas , kortzichtige mensen zien alleen de nadelen .
  We moeten kritisch positief volgen en steunen .
  Opbouwen is moeilijker dan afbreken ….
  En Nederland heeft zijn welvaart opgebouwd ,
  door kennis en handel .
  Een gezamenlijke markt en munt is derhalve zeer belangrijk .

  the red pill [6] reageerde op deze reactie.
  Alex [7] reageerde op deze reactie.
  Romee [10] reageerde op deze reactie.
  Duncan [13] reageerde op deze reactie.

 3. @keuleniscool [5]:

  alleen daarom zou ik al libertarier worden, zodat mensen zoals u geen dwang kunnen gebruiken via de Staat om hun waanideeën op te dringen aan anderen.

 4. @Aequitas [2]:

  Het zijn mensen die waarde geven aan zo’n papier en zij zijn ook de enige die besluiten of ze zich eraan houden. Als politici het schend… waarom zouden wij er ons wel aan houden? Of aan de wetten en regels die zij maken. ESM is ook maar een stuk papier en er mag nog zo mooi opstaan dat zij niet te vervolgen zijn maar als de dag komt dat wij als mens opstaan dan zal dat stuk papiertje hen niet redden. Het zijn met zijn allen een stelletje criminelen.

  Hoc Voluerunt [9] reageerde op deze reactie.

 5. Ben ik nu gek geworden…. of moeten er niet altijd voorafgaand aan een grondwetwijziging verkiezingen worden gehouden?
  Een huidige kamer mag dat toch niet zomaar beslissen?
  @Alex [8]:

  De wetgever zei “Op dit papier stata dat ik uw vrouw mag neuken zonder haar of uw toestemming en ik uw geld mag afnemen”.
  “Probeer maar” zei de burger met het pistool.

  Duncan [12] reageerde op deze reactie.

 6. @keuleniscool [5]:

  “we hebben er veel vooruitgang aan te danken .”

  Waaruit trek je deze conclusie?
  Heb je feiten, onderbouwing,…?
  Hoe weet je dat er zonder een Eu dingen slechter waren in jouw visie?

 7. @vrijeradikaal [4]:

  Nou geloof mij. Ik sta Den Haag indinsdag bij het prins Claus Plein 60 Er gaan al 2 personen mee (wauw) maar dat is wel een man met een invalide vrouw in een rolstoel. Ik loop zelf ook te schreeuwen, dan kan ik niet dinsdag gewoon naar mn werk gaan. Mijn baas weet het al. Ik zal de gemeente Den Haag netjes op de hoogte stellen dat ik voornemens ben waarschijnlijk een 1 mans actie te doen, maar dat ik niet kan uitsluiten dat er meerdere komen. Kan is groot dat ik alleen met die twee anderen sta, en compleet voor lul sta. Maar dat is het mij waard. Want ik sta liever een dag voor lul met mijn bord, dan dat ik de rest van mijn leven moet leven in schaamte omdat ik zelf ook niets heb gedaan. En er is niemand die dat straks over mij kan zeggen.

  NEDERLAND IN VRIJ BESTUUR STOP DE EU DICTATUUR!

 8. Die hele Grondwet stelt inderdaad niets voor omdat onze “leiders” wel zo slim zijn geweest om geen rechterlijke instantie in te stellen die gewone wetten aan de Grondwet toetst. Dit in tegenstelling tot b.v. Duitsland. Als burger heb je dus geen enkele mogelijkheid om ingrijpende wetten of verdragen (zoals nu b.v. het ESM) aan te vechten.
  Dat heet “democratie”….

Comments are closed.