Bij het debat over het ESM (Europees Slavernij Mechanisme) is vele malen, o.a. door Jan-Kees de Jager, verzekerd dat het maximale dat Nederlandse burgers moeten betalen 40 miljard euro is.

Dit is niet juist. Het is een leugen, misleiding of een vergissing!!

Eén van de zaken die voor veel Kamerleden van belang zijn, is of Nederland nu wel of niet de sleutel van de schatkist aan het ESM overhandigt. De meesten zijn overtuigd, dat Nederland maximaal 40 miljard aan het ESM zal moeten betalen.

Daarom leek het Rudo de Ruijter nuttig om de Kamerleden nog even een open brief te sturen met uitleg over dit punt.  Zie hieronder.

Of die op tijd ontvangen/gelezen is, is ook een vraag. Maar ondanks deze correctie zijn de door de kiezers gekozen jongens en meisjes toch akkoord gegaan met dat “mechanisme”.

Dat zegt wel iets over de kwaliteit van die mensen!

 

 ESM: Maximaal 40 miljard? U vergist zich. 

Open brief aan de leden van de Tweede Kamer

Geachte mevrouw de Voorzitter,

De 40 miljard die telkens genoemd wordt als maximale Nederlandse bijdrage aan het ESM berust op een misverstand.

Die 40 miljard komt overeen met de prijs van de 400 190 Nederlandse aandelen à 100.000 euro per stuk. Hoeveel daarvan gestort moet worden beslissen de gouverneurs (in principe) met eenparigheid van stemmen.

De bijdragen die totaal over het hoofd gezien worden, zijn de compensaties van de verliezen die het ESM zal lijden. Alle verliezen komen ten laste van het gestorte kapitaal en dat moet telkens weer tot het vereiste niveau aangezuiverd worden.

Met het kapitaal van 700 miljard kan het ESM uiteindelijk meer dan 4.000 miljard euro in- en uitlenen (met name aan landen en banken die er zo slecht voor staan, dat ze op de vrije markt geen leningen meer kunnen krijgen).

Dus zonder dat er sprake is van een verhoging van het huidige maatschappelijke kapitaal van 700 miljard, staat Nederland garant voor 40 miljard voor het volstorten van aandelen PLUS de betaling van de compensatie van de verliezen van het ESM om het gestorte kapitaal weer tot het vereiste niveau aan te vullen. Deze verliezen zijn uiteraard vooraf onbekend. De Nederlandse bijdrage die wij bij ratificatie garanderen kan makkelijk oplopen tot een veelvoud van 40 miljard en is feitelijk zonder einde, zolang het ESM zal bestaan.

Hoogachtend,
Rudo de Ruijter, Onafhankelijk onderzoeker

P.S.
Wanneer u twijfelt aan mijn woorden, raad ik u aan een onafhankelijk expert in te schakelen.

28 REACTIES

 1. Oplettende kerel die Rudo. Ik heb het ESM verdrag ook gelezen en heb hier toch mooi overeen gelezen. Ik denk vanwege geruststellende passages dat landen enkel voor het ingelegde bedrag, voor Nederland 40 miljard, aansprakelijk zijn. En wat is tegenwoordig nou nog 40 miljard 😉

  Dit is volgens mij de passage waar Rudo het over heeft.
  ARTIKEL 9.2
  De Raad van bewind kan bij besluit met gewone meerderheid van stemmen niet-volgestort maatschappelijk kapitaal opvragen om het niveau van het volgestort kapitaal te herstellen wanneer het bedrag van het volgestort kapitaal als gevolg van de absorptie van verliezen is gedaald tot onder het in artikel 8, lid 2, vastgelegde niveau, dat door de Raad van gouverneurs kan worden gewijzigd volgens de procedure van artikel 10, en een passende termijn vaststellen voor de betaling ervan door de ESM-leden.

  Stemmen met gewone meerderheid zelfs! Ik denk dat dit het scenario is dat zich gaat ontvouwen:
  De armlastige met name zuidelijke landen, zullen uiteraard de meeste ESM hulp ontvangen. Zij kunnen zelfs hun ESM lidmaatschap betalen uit deze hulp, waardoor hun lidmaatschap feitelijk gratis is. Zodra de aankopen van het ESM moeten worden afgewaardeerd, zullen zij sterk de neiging hebben om de ESM buffers weer op peil te brengen.

  Deze ontvangende landen zijn in de meerderheid.
  De PIIGS hebben samen 36,7% van de ESM stemmen, samen met Frankrijk (20,4%) komt dit op 57,1% van de stemmen.

  Ik ben benieuwd hoeveel ronden bijstorten we krijgen, voordat Duitsland (of Nederland 😉 er de brui aan geeft.

 2. Of we zorgen dat we uit dit hele EURO circus stappen en gaan terug naar een souverein Nederland (ja, met eigen munt)

  Of we staan over een paar jaar in de rij voor de (EU-gesubsidieerde) voedselbanken..en mogen werken voor een maandloon van 650 euro (40 uur per week, tot je 69 ste).

  De keus is aan u op 12 september…….Kies wijs. Kies ANTI EURO

  Groeten uit Cambodja, ik ben 7 jaar geleden al weggegaan uit Nederland uit onvrede over die hele PLEURO en diens wetjes. Ik leef hier zeer simpel, maar wel erg gelukkig en uiterst VRIJ. Geen belastingdienst, geen politie, geen bekeuringen, alcohol of verkeers controles, verplichte verzekeringen, gemeentelijke bijdrage, verplichte identificatie of weedpasjes, maar gewoon lekkker leven zonder hierin gestoord te worden.

  Groeten en veel wijsheid toegewest op 12 september,
  Adam Onesto Sihanoukville

 3. Dit is een vrijbrief voor zuidelijke landen om er een potje van te maken. Er is toch een vangenet. Het zogenaamde sosciale vangnet in nderland is net verwijderd. Nu blijkt dat dit vangnet is opgehangen onder Griekenland, spanje , portugal en Italie …. HElaas hoor ik geen politici reppen over verplichte beleidsveranderingen als landen aanspraak maken op dat esm. En dat allemaal bij de belofte ( bij invoering van de Euro en EU) dat er geen financiele hulp geboden zou worden als landen getroffen zouden worden bij gebeurtenissen die nu aan de orde zijn in Griekenland. Wie pleegt er nu kiezersbedrog… Bijna de gehele club aan politieke partijen dus…

 4. Jan Kees de Jager is een slang waar ik graag mijn hak even op zou zetten. Wat een leugenaar is die vent. En het ook nog zo kunnen brengen zonder zijn gezicht te vertrekken.

  Het begint al met het feit dat hij ons zand in de ogen probeert te strooien door te zeggen dat het helemaal niet om 40 miljard gaat. Dat we daar alleen maar garant voor staan in hele ernstige gevallen (ahhh gelukkig Jan Kees. Het rommeld gelukkig niet in de EU). En vervolgens wordt er over de oneindige loop van het verdrag met geen woord gesproken.
  Moet je kijken wat iemand met een AWBZ indicatie elke 2 drie jaar moet doen om zorggeld te krijgen.

  Hahahahaha we worden genaaid en we vinden het lekker:)

 5. Ehhhh,

  Maar moet deze brief niet als de wiedeweerga naar de 1e kamer?

  Hurry!!

 6. Kennen jullie de film: The Sum off all fears?

  Daar zit een quote in waar ik al sinds gisteren aan moet denken. Ik zat te na te denken over de vraag of Europa eigenlijk niet al in oorlog is met zichzelf. Maar dan in een koude vorm. Zeg maar een koude Europese burgeroorlog om geld. Toen moest ik dus aan deze zin denken:

  Dressler: Let no man call us crazy. They called Hitler crazy. But Hitler was not crazy. He was stupid. You don’t try and fight Russia and America. You get Russia and America to fight each other… and destroy each other. (Tom Clancy is oud CIA)

  Ik vertaal dat even zo:

  Je gaat niet vechten tegen de EU. Je laat de EU tegen zichzelf laten vechten. En ook hier doe je dat door zich een ramp te laten voltrekken weermee je dan zelf met de oplossing komt (Goldman Sachs). Eerlijk is eerlijk Amerika heeft veel voordeel aan de val van Europa. We waren immers behoorlijk sterk geworden.

  Ben niet zo’n complottheorie denker. Maar dit ging gisteren wel door mij heen.

  Economic Warfare

 7. Duncan 25-05-12, 08:02

  Ik heb nagenoeg hetzelfde knagende gevoel. Als de EU-slaven de sjaak zijn door die mooie ESM en de nodige muntjes ophoesten opdat banken/landen niet failliet gaan, dan kunnen de amerikaanse banken, die niet alleen de veelbesproken toxic assets maar ook de kredieten van banken/landen onderling verzekerd hebben de verzekeringspenningen in de knip houden. Dit zou in het slechtste scenario 21.000 miljard dollar bedragen. Zijn we nu via de ESM/EU de slaven van de Yankees of waren we dit al vanaf, laten we kalm blijven, de 1e WO?

  Crisis [12] reageerde op deze reactie.

 8. Het betreft artikel Dekking van verliezen
  1. Uit ESM-operaties voortvloeiende verliezen worden ten laste gebracht van:
  a. ten eerste het reservefonds;
  b. ten tweede het volgestort kapitaal; en
  c. ten slotte een passend bedrag van het niet-volgestort maatschappelijk kapitaal, dat overeenkomstig artikel 9, lid 3, wordt opgevraagd.
  • 2. Indien een ESM-lid verzuimt de betaling te verrichten die uit hoofde van een opvraging van kapitaal overeenkomstig artikel 9, lid 2 of 3, wordt verlangd, vindt een herziene, verhoogde opvraging van kapitaal bij alle ESM-leden plaats om ervoor te zorgen dat het ESM het vereiste totaalbedrag aan volgestort kapitaal ontvangt. De Raad van gouverneurs stelt een passende gedragslijn vast om ervoor te zorgen dat het betrokken ESM-lid zijn schuld jegens het ESM binnen een redelijke termijn vereffent. De Raad van gouverneurs heeft het recht de betaling van achterstandsrente over het achterstallige bedrag te eisen.

 9. De SP wil vermogensrendementsheffing, vermogenswinstbelasting over aandelen, maar ook belasting over vermogensaanwas. Zodra je een schilderij, verzameling of een boot wilt verkopen of zelfs winst op een huis maakt, moet je daar 35 procent belasting over betalen.

  Zie hoe zo’n verschrikking het ESM verdrag is, zie hoe een hitsige PvdA heerschap Samsom denkt iedereen en alles te moeten afromen. Ik kan uit alles niet anders concluderen dan dat je dit land stante pede moet verlaten.

  Voor komende jaren zal het heel raar en vooral heel zwaar worden voor iedereen die nog iets wil verdienen. We gaan het nu echt aan den lijve ondervinden hoe ziek de geest van de elite is en hoe door en door verrot onze politici zijn, maar vooral dat wij als individu niets meer hebben in te brengen. We zijn voer voor de bloedhonden.

 10. Weg uit EU en weg met de Nederlandse Staat. Dit is de enige oplossing voor ons. Weg met alle overheden.

 11. @Crisis [12]:

  Ja helaas. Sorry dat ik niet eerder wakker was. Maar het is nooit te laat om te vechten. Ik zal vechten tot ik er dood bij neerval.

 12. @Duncan [13]:

  Vechten? Bedenk dat we straks niet alleen op zwart zaad zitten, maar waarschijnlijk ook nog een geregisseerde WOIII mogen uitvechten met een door de Yanks bedachte vijand. De geschiedenis herhaalt zich. Kijk naar de parallellen en zie de overeenkomsten met de jaren ’20 tot en met de jaren ’40. Dat wordt niet alleen pijn lijden, dat wordt ook nog eens honger, dood en verderf.

  Dit EU drama kan alleen maar groter worden en niet kleiner. Het kan overwonnen worden door er nu onmiddellijk een eind aan te maken, maar de VS zal dat nooit toestaan. Dus geraken we alleen maar dieper in het moeras.

  Wat een ellende ligt er nog voor ons, bah.
  Crisis [15] reageerde op deze reactie.
  Duncan [24] reageerde op deze reactie.

 13. @Crisis [14]:

  We moeten nu UIT DE EU en weg met de EURO!! Terug naar een eigen valuta, terug naar ons eigen land!

  Maar nogmaals, ik vrees het ergste. De komende 3 jaar zullen cruciaal worden ons vertellen welke richting we opgaan. En ik denk dat het heel dramatische jaren worden, waarbij geen enkele burger gespaard gaat worden of nog maar iets heeft te vertellen over zijn eigen lijf, have of goed.

  En nog even dit; is er in de geschiedenis ooit een moment geweest dat de Amerikanen niet de baas waren en de regie voerden? Waarom zouden zij dat dan nu opeens niet meer zijn?

 14. @Meneer Storm [7]: Zijn jullie allemaal met jezelf bezig of zo? Hebben jullie niet in de gaten dat dat door de heren zo bepleitte vrije internet een grote farce is??
  AP=amsterdampost.nl
  Nu al vergeten..?????????????????????????
  O ja, en dat lamme facebook gaat net als dat gedrocht van Nina Brink destijds, ook als een nachtkaars UIT.

  R. Hartman [20] reageerde op deze reactie.

 15. Politically astute individuals are aware, capital gains taxes in the USA are set to double in January 2013 and taxes on dividends will nearly triple – as in “cripple” the stock market. To avoid those higher taxes, investors and holders of dividend paying stocks will need to sell out by the end of this year. That too may be playing a role as to why so many stock indices are falling now. Now one wants to get caught in the stampede that will surely happen by the end of this year if the proposed changes in these taxes are not repealed. Contrary to faulty logic, these taxes will not bring in more revenues. They will just escalate the financial crisis and lead to a massive sell off in stocks, which in turn means a massive loss of wealth for both the nation in terms of lost tax revenues (not gains) and for businesses that need investors to provide capital for them to produce goods and hire – instead of fire – employees. I know this is not a popular thought in today’s class warfare climate, but it is reality.

 16. ESM is inderdaad een stabiliteits- mechanisme. Het zorgt ervoor dat er stabiliteit is tussen verschillende mogendheden. Zodra de EU aan kracht wint treedt het mechanisme in werking en zal de kracht omgezet worden in zware verliezen.

 17. Zijn er reacties verwijderd? Mijn reactie over het stabiliteits meganisme ESM kan ik niet terugvinden.

  ESM is een stabiliteit mechanisme die tussen grote mogendheden werkt. Als de EU te goed en te sterk is, dan treedt het ESM in werking om er voor te zorgen dat de EU afzwakt en minder groeit of zelfs vele malen zwakker wordt dan zijn overzeese ‘bondgenoot’. Iets in die strekking had ik hier geplaatst, maar kan hem niet terugvinden.

  Nah, vreemd, nu zie ik de reactie opeens weer terug. Reactie komen en gaan en komen net zo snel weer terug?
  R. Hartman [21] reageerde op deze reactie.

 18. @Meneer Storm [7]:
  @Meneer Storm [16]:
  Iets kritischer kijken s.v.p. Is gewoon een goede stunt van Frik.

  Of denkt u echt dat als de EU een site platlegt ze deze
  Official European Union Website of the former Kingdom of the Netherlands
  noemt en daar links naar de verrader-partijen op plaatst, met een video van het Europese volkslied?
  En ook het HVV archief is nog gewoon beschikbaar, hoor.

  Zonder hysterie is het al erg genoeg…

 19. @Crisis [19]: Er lijkt iets vreemds met de cache van de site. Ik edit net mijn reactie om een link te maken van ‘goede stunt’. Na de edit staat de link er, maar als ik doorklik naar AP en dan browser-back doe om hier terug te komen is de link weg. Moet refresh doen om de actuele pagina weer te krijgen, met link, dus.

  Dit meende ik al eerder te zien. Mogelijk is uw ervaring een manifestatie van hetzelfde fenomeen.

 20. Zo vermoeiend dit….. het zijn de amerikanen, het zijn de chinezen, het zijn de joden, het zijn de grieken…..

  Nee nee nee, sorry hoor maar het is gewoon domme praat, in de US wonen meer dan 312 miljoen mensen en de overgrote meerderheid daarvan is net zo min kwaadwillend als het overgrote deel van de nederlanders.

  Met dat ongenuanceerd naar andere landen wijzen doe je precies wat er van je verwacht wordt, verdeel en heers

 21. Ik denk dat dit artikel onjuist is. Ik heb het ESM verdrag er een paar keer op doorgelezen en ben tot de conclusie gekomen dat de 40 miljard waar steeds sprake van is het wérkelijke maximum is waar Nederland zich tot nu toe verplicht te betalen.
  Het artikel 9.2 stelt duidelijk: “De Raad van bewind kan bij besluit met gewone meerderheid van stemmen niet-volgestort maatschappelijk kapitaal opvragen om het niveau van het volgestort kapitaal te herstellen wanneer het bedrag van het volgestort kapitaal als gevolg van de absorptie van verliezen is gedaald….” Deze zin beschrijft hoe het niet-volgestorte kapitaal (de garantie) kan worden opgeëist. Maar niet méér dan die garantiestelling (40 miljard voor Nederland).
  Artikel 8.5 stelt dan ook heel duidelijk: “De aansprakelijkheid van elk ESM-lid blijft onder alle omstandigheden beperkt tot zijn aandeel in het maatschappelijk kapitaal tegen de uitgifteprijs ervan.”
  Toch ben ik tegen het ESM. Vandaag werd duidelijk dat de Spaanse bank Bankia 19 miljard staatssteun heeft gevraagd. Dit is een kwart van het volgestorte beginkapitaal van het ESM! Voor één bank! Het spreekt voor zichzelf dat die 80 miljard volgestort kapitaal in een haverklap onvoldoende zullen blijken te zijn en dat Nederland binnen een paar jaar voor 40 miljard écht geld (dus géén garanties!) in dit systeem verstrikt zal zijn geraakt.
  Snel daarna zullen ze komen met uitbreidingen van het maatschappelijk kapitaal. Het argument zal dan zijn: “We zitten er nu al voor 40 miljard in, we moeten wel doorgaan”.
  Het ESM volgt het principe van een Nigeriaanse scam. Als je er eenmaal aan begint wordt je stapje voor stapje overgehaald om verder te gaan, omdat anders alle investeringen ‘verloren’ gaan.
  Voor zowel de Nigeriaanse scams als het EMS geldt dus: Nooit aan beginnen!

  Tom van Leeuwen.

  Duncan [25] reageerde op deze reactie.

 22. @Crisis [14]:

  Ja vechten ja. Brengt niets doen dan wat? Dit is precies wat ik bedoel met aangeleerde machteloosheid. Kijken wat we niet willen, kijken wat er niet klopt, kijken wat er niet kan, beren op de weg toveren, waar je niet tegenop gewassen bent. Inplaats van te kijken wat wel kan. Waar liggen je krachten, waar wil je naartoe, wat is het aandeel wat je zelf van leveren. Welke dingen zijn welk goed, kan je wel realiseren, wat zijn de mogelijkheden. We maken van de VS en de EU een onverslaanbare reus. Maar is dat werkelijk zo.
  Amerika heeft de oorlog in Vietnam verloren van boeren. Boeren die soms leefde van een handje rijst per week (een beetje te kort door de bocht maar het gaat om het moraal van het verhaal). In Iraq en Afghanistan lijkt haast het zelfde te gebeuren. Denkje dat die mensen in alle voorgaande voorbeelden zonder offers te brengen hebben kunnen bereiken wat ze hebben bereikt. Maar hier durven we niets eens op te staan. Dat is naar onzelf toch niet uit te leggen?
  We kunnen heel veel. We hebben meer kracht dan we denken. Met of zonder vreten. Maar voor ieder probleem is een oplossing.
  Wil je dat anders veranderd? Verander dan alles. Blijf je doen wat je altijd deed, dan zal de uitkomst altijd hetzelfde zijn. Maar je moet beginnen bij jezelf.

  Ga je dinsdag mee naar Den Haag?

 23. @Tom van Leeuwen [23]:

  Hoi Tom,

  Ik ben geen jurist. Misschien jij/u wel.
  Maar ik kwam dit tegen. Wat betekend dat dan?

  In artikel 10 van het ESM verdrag staat, dat de Raad van Gouverneurs kan besluiten om het maatschappelijke kapitaal te verhogen. De nationale procedures, waaraan wordt gerefereerd, komen aan de orde nadat het besluit genomen is en kunnen dus slechts over wijze van uitvoering van het besluit gaan.

  Door het optuigen van het Europees Stabiliteit Mechanisme, hebben de Europese Commissie, de ECB en het IMF een instrument, waarmee door middel van leverage meer middelen kunnen worden aangetrokken dan de 700 miljard euro die naar het fonds worden overgemaakt door de eurolanden:

  Tom van Leeuwen [26] reageerde op deze reactie.
  Tom van Leeuwen [28] reageerde op deze reactie.

 24. @Duncan [25]:
  Bedankt voor je reactie Duncan.

  Nee ik ben geen jurist. Informaticus / ondernemer.
  In het artikel 10 staat: “Dit besluit treedt in werking nadat de ESM-leden de depositaris in kennis hebben gesteld van de voltooiing van hun toepasselijke nationale procedures”.

  Ik begrijp hieruit dat de nationale parlementen moeten instemmen voordat de nieuwe garanties worden vastgelegd. De verdeelsleutel blijft echter in principe gelijk. Dus NL blijft 5,7% voor z’n rekening nemen.
  De grote vraag blijft natuurlijk hoe landen in noodsituaties die nieuwe garanties en de daarbijbehorende eventuele kapitaalstortingen moeten gaan opbrengen.

  Duncan [27] reageerde op deze reactie.

 25. @Duncan [25]: Wat de leverage betreft… In het ESM verdrag staat duidelijk: “Het aanvankelijke maximale leningvolume van het ESM is vastgesteld op 500 000 miljoen EUR, met inbegrip van de uitstaande EFSF-stabiliteitssteun.” Later is geloof ik besloten de EFSF fondsen apart te behandelen, dus bovenop die 500 miljard.
  Wat verderop staat dat het maatschappelijk kapitaal 700 miljard bedraagt, maar er wordt verder niet gesproken over verdere hefboomeffecten.
  Ik denk dat de feiten als volgt zijn:
  Het volgestorte kapitaal is 80 miljard (4 miljard voor NL), door het hefboomeffect (leverage) is het uitleenvermogen 700 miljard (NL 40 miljard).
  Nogmaals: wat wél duidelijk is is dat dit onvoldoende zal blijken te zijn. Men probeert NL in het plan te lokken door het idee te scheppen dat het maar 4 miljard kost. Die 4 miljard zullen rap veranderen in 40 miljard (écht geld, zónder verdere parlementaire goedkeuring) en binnen afzienbare tijd zullen ze met kapitaaluitbreidingen komen, waar het grootste argument zal zijn dat we wel mee móeten doen, omdat anders die 40 miljard verloren zullen zijn.
  Zo gaat het werken. En dat is al erg genoeg!

Comments are closed.