Nederland   heeft met de stille trom de laatste jaren honderden   vluchtelingen uit Bhutan opgenomen die  etnisch Nepalees zijn  en met geweld uit het zuiden van Bhutan verdreven zijn.

Deze mensen  woonden daar al generaties lang  en beschikten over eigendomstitels van hun land.

Het land werd hun met geweld afgenomen. Zij werden onder aanwending van buitenproportioneel   geweld  verdreven van hun landerijen , vaak nadat zij ijlings in een paar uur al  hun spullen moesten pakken en eigensdomstitels en identiteitsbewijzen hen afgenomen waren.

Over Bhutan heeft te lang een romantisch waas  gehangen van vredelievend  koninkrijk, hoewel het in werkelijkheid een  wrede dictatuur betreft ,die onder aanvoering van de koning   meer dan 15  procent van de bevolking onder  toepassing van geweld, brandstichtingen , diefstal  en verkrachtingen het land uit heeft gedreven: vermoedelijk ten  detrimente van Bhutan zelf, want de landerijen die de Nepalezen zo vlijtig  bebouwden en exploiteerden , zijn er niet in betere staat door geraakt.

Zoals bij dergelijke gebeurtenissen altijd het geval is, spreekt dergelijk leed meer aan, als men de personen in kwestie persoonlijk  ontmoet.

Ten gevolge van mijn relatie  met zowel  Nepal als Bhutan ken ik een aantal van deze vluchtelingenfamilies persoonlijk.

De  verhalen die zij vertellen zijn niet om vrolijk van te worden; zij  maken  een zeer aangeslagen indruk.

Het  valt te hopen ,dat deze vluchtelingen  ondanks de taal-  en andere aanpassingsmoeilijkheden  die zij ervaren , in Nederland en de andere landen die hen opgenomen hebben, een goed onderdak zullen  vinden.

Of   de schuldigen van deze etnische  zuivering, onder wie de vader van de huidige koning , ooit voor een internationaal tribunaal gedaagd zullen worden , is zeer de vraag : vervolging van deze  Bhutanese criminelen schijnt politiek niet opportuun te zijn. En stemmen zijn er niet of nauwelijks mee te winnen.

Bij  deze zuivering heeft India een zeer kwalijke rol gespeeld, door vluchtelingen die terug trachtten  te  keren, de toegang tot Bhutan te  ontzeggen , de  regering van Bhutan ter wille te zijn en het toegepaste geweld te faciliteren.

Hugo van Reijen

6 REACTIES

  1. @Ratio [1]: ¨interessant om te weten dat dit door diverse personen als paradijs gepresenteerde land toch niet zo paradijselijk is.¨
    In de ogen van nopg steeds vele immigranten is FEMA-camp land VS immers ook nog steeds het beloofde land.
    De meeste mensen hebben gewoon geen idee. Ik ken zelfs Nederlanders die naar de VS emigreerden en blij zijn dat hun aldaar geboren worp Amerikaans staatsburger (lees IRS-slaaf zelfs als ie ooit het land verlaat) is. Absurd gewoon. Als ik ooit voor werk of wat dan ook naar de VS zou gaan en mijn vrouw is zwanger dan zal ik ervoor zorgen dat ze even elders gaat bevallen, al is het vlak over de Mexicaanse grens.

    hugo van reijen [3] reageerde op deze reactie.
    pcrs [5] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.