Laten we eens een experiment doen. Op Facebook zijn de meeste liberalen waar ik mee spreek fel tegen de privatisering van spoor en wegen. Eigenlijk hoort infrastructuur thuis bij overheid, en het liefst volledig, want anders zou het te duur worden.

Het idee voor dit experiment komt voort uit een discussie die ik voer op het internet nadat de VVD Prorail wil nationaliseren.
Ik kan het aangeleverde excuus dat het te duur zou worden en het excuus van de bonussen wel op honderden manieren ontkrachten, maar ik wil liever een experiment doen. Ik blijf een antwoord verschuldigd, maar dat doe ik volgende week.

Als er veel inhoudelijke reacties komen op dit artikel kan er een mooie uitkomst uit komen.

Scenario: De overheid trekt zich volledig terug uit de infrastructuur, het is nu aan de markt om dat gat te vullen. De NS heeft geen keuze dan te concurreren met nieuwe aanbieders van rail en treinen. Ook zullen we wellicht andere vormen van abonnement bedacht worden.

De wegen zijn vrij, geen wegenbelasting meer of belachelijke accijnzen op Benzine. Er wordt ook geen onderhoud meer verricht aan de wegen of het spoor door de overheid.

jij bent de nieuwe upcomming talent en wil je geld gaan verdienen, door de inmiddels geprivatiseerde infrastructuur te verbeteren, onderhouden en/of misschien ook uitbreiden.
Het doel van het experiment laat ik even achterwegen. Wat ik wel wil weten is”

hoe zie jij het voor je dat de private sector dit in gaat vullen?

Schrijf het in de comments, dan kom ik er volgende week op terug.

Hier is alvast een opwarmertje om je op weg te helpen.
[HTML1]

17 REACTIES

 1. Als het aan de vrije markt lag dan was er al lang een directe verbinding tussen de twee grootste steden van het land. Een eeuw overheidsplanning heeft gefaald in het aanleggen van en directe snelweg tussen Amsterdam en Rotterdam (de geplande A3). We moeten ofwel omrijden via de A2, A12 en A20 over Utrecht ofwel via de A4 en de A13 via Den Haag. Lekker goed voor het milieu ook, al die omrijdende auto’s.

  Pas recent is de HSL aangelegd en is er een redelijk directe spoorverbinding die niet via Utrecht of Den Haag loopt. Alleen halen de treintjes de beoogde ontwerp snelheid nog steeds niet.

  Ik hoop dat in de praktijk de spoorwegen geasfalteerd gaan worden en de stations in de steden afgebroken zodat er eindelijk midden in de stad voldoende parkeergelegenheid is. Denk dat dit een betere benutting is van de schaarse grond in de stad dan de huidige spoorwegen die gesubsidieerd transport verrichten aan de economische onderklasse ten koste van de wel economisch bijdragende burger. De propaganda van de overheid is continu gericht op samen, collectief, tegen de auto, maar daar is maar weinig mis mee.

  Hoc Voluerunt [2] reageerde op deze reactie.

 2. zolang de situatie is zoals nu, dient het ook een hoger economisch belang. Namelijk dat van een eeuwen oude ELITE die de macht over
  G.O.D. hebben,G=goud O=olie D=diamanten. Het enige echte geld.

  Het zou al een hele verbetering zijn als, als er rond steden/dorpen /de ringwegen duidelijke snelheids signalering was..

  Aangave 30 ,40 etc.en het licht is groen.

  Soms hebben we het in ons kikkerlandje, maar vooral niet net als bij onze buren, stel je voor, wat dit met de Omzet van onze oranje ver. Royal D.Shell hier zal doen of de bonnenquota als ieder soepel rond de stad rijdt.

  En inwoners genoeg, dus daar kan met die stinkende files ook gelijk wat aan gedaan worden , ook lekker goed voor de omzet van de pharmaceuten.

  Wat dacht je wat een 1 chemokuurtje kost/opbrengt?

  Slachten jullie de kip me gouden eieren.

  Ik hoop dat ik het ernstig mis heb.

 3. Allemaal leuk en aardig, dat nationaliseren van ProRail, maar de overheid is al 100% eigenaar van dit bedrijf. Dat de overheid zich nu opwerpt als redder nu het “private” bedrijf er een potje van heeft gemaakt is de grootst mogelijke onzin.

  Hoc Voluerunt [8] reageerde op deze reactie.

 4. @Hoc Voluerunt [8]:
  Waarom zou je iets willen privatiseren als er geen ruimte voor concurrentie is?

  Ik ga hier zeker geen lof trompet blazen voor prorail maar ze zijn vrijwel uniek in de overheid/semi overheid, ze houden namelijk geld over!*
  Meestal maken ze de potjes leeg bij de overheid, zodat ze weer bijgevuld worden! Als prorail dus een plan zou bedenken om het spoor betrouwbaarder te maken dan hebben ze in iedere geval het geld in kas om er voor te betalen.

  *http://nos.nl/artikel/278200-kamer-geschokt-over-geld-prorail.html

 5. @Hoc Voluerunt [2]: De automobilist betaalt nu zo’n 13 tot 14 miljard per jaar aan accijns, wegenbelasting, etcetera. Deze kosten zullen vrijvallen en je zal zien dat men dan inderdaad best wel wil betalen voor weggebruik.

  Ik ga ervan uit dat er meerdere niveau’s van wegeneigenaren zullen zijn. De wijkontsluitingswegen en de wegen in de woonwijken zullen door de huiseigenaren verenigd als aandeelhouders in een BV onderhouden worden. Een aandeel geeft recht tot toegang voor jezelf, je leveranciers en je bezoekers. Je koopt een huis en zorgt dus ook dat je een aandeel in de wegen BV verwerft. De BV’s in stadscentra kunnen meteen de eventuele baten van parkeergelden innen. In veel gevallen zal bij wijk BV’s het niet lonen om derden om geld te vragen voor het weggebruik, de inningskosten zijn hoger dan de opbrengsten. Bovendien lopen de inwoners kans dat de leveranciers de hogere kosten doorberekenen. Dus er zal weinig veranderen anders dan dat het goedkoper wordt. En bepaalde villa wijken kunnen ervoor kiezen om hun wegen af te sluiten voor verkeer, anders dan bezoekers die zijn aangemeld.

  Het is zelfs mogelijk dat de wijk BV’s zich verenigen in een overkoepelende organisatie waar een aandeelhouder van een wijk BV automatisch toegang heeft tot de wegen van alle andere wijk BV’s. De wijken die tot deze maatregel beslissen zullen profiteren van toegenomen bedrijvigheid door lagere transport kosten omdat bedrijven in deze wijken overal gratis in de andere aangesloten wijken toegang hebben.

  De doorgaande wegen en snelwegen lenen zich wel voor inning van tolgelden. Hier zal dat dus gelden. Indien er knelpunten ontstaan in het wegennet zullen die worden aangepakt door ondernemingen. Die snel een weg willen aanleggen en dus mogelijke schade zullen proberen af te kopen om lange procedures te voorkomen.

  Ratio [11] reageerde op deze reactie.
  Igor [12] reageerde op deze reactie.

 6. @Ratio [10]: Je zal dus 2 soorten organisaties hebben als ik er nu over na denk. Een in de vorm van een BV maar die meer een cooperatief karakter heeft en waar lage kosten icm voldoende kwaliteit worden nagestreefd (voor de woonwijken). En een waar een veel duidelijkere winstdoelstelling is en waar bijvoorbeeld beleggers en pensioenfondsen in kunnen deelnemen. En waar je diverse abonnementen en toegangstarieven kan vragen.

  Igor [12] reageerde op deze reactie.
  Hoc Voluerunt [13] reageerde op deze reactie.

 7. @Ratio [10]: @Ratio [11]:

  Krijg je in het optimale geval een soort van internet structuur voor op de weg, heel veel papierwinkel en geld en tijd die niet direct aan de infrastructuur wordt besteed.
  Ja goed die niet productieve mensen zijn er nu ook (bij de overheid) maar het is niet gezegd dat het voor de weggebruiker goedkoper of eenvoudiger wordt door het te privatiseren.

  Straten die onder een vve beheert worden zijn er vermoed ik nu ook wel, snelwegen die onder een design-build-operate-maintain methode worden gebouwd is ook niet nieuw.

  Wat is dan het grote voordeel van een vrije markt?(op dit gebied!) Wat weerhoud een partij ervan een kritieke verbinding extreem duur te maken? Concurrentie? In het optimale geval is er ruimte om er een snelweg naast te leggen, maar dat kost tijd, en in de tijd dat het kost heeft de eigenaar van de kritieke verbinden een financiële voorsprong behaalt op de concurrentie, de eigenaar van de nieuwe weg hoopt snel uit de kosten te aangezien de eigenaar van de oude weg de “marktprijs” hoog heeft gehouden, de eerste week gaat het geweldig iedereen is blij met de nieuwe weg, de eerste week mag je “gratis” en ook daarna is het tarief een stuk goedkoper – maar dan slaat de eerste bv terug, iedereen die in het afgelopen jaar x aantal keer heeft betaald mag nu voor bijna niks een jaar lang gebruik maken van de oude weg, daarnaast worden winst van het afgelopen jaar op diverse manieren ingezet om de concurrent aan te vallen, media campagnes of zelfs het inhuren van brokkenmakers om file te creëren op de nieuwe weg.
  De aandelen van de nieuwe weg BV gaan scherp omlaag, het beoogde resultaat valt tegen, hoewel er binnen het management een aantal mensen zitten die weten hoe de vork in de steel zit overheerst op de aandeelhoudersvergadering het korte termijn denken, waar is ons rendement! De oude BV doet een bod, het is niet optimaal maar wel $€% meer als de inzet met een beter rendement als de spaarrekening, en de eerste 5 jaar gratis gebruik van beide wegen voor alle aandeelhouders, de meerderheid gaat voor de snelle winst, de oude weg bv heerst, langzaam gaan de prijzen omhoog, en terug naar het begin.

  Natuurlijk, het is allemaal fictie maar de bureaucratie van al die BVs is uiteindelijk toch meer van hetzelfde in een ander jasje. Echte concurrentie is gewoon niet mogelijk, dus zal de vrije markt op dit gebied nooit echte vrijheid bieden.

  Hoc Voluerunt [13] reageerde op deze reactie.

 8. Vanavond las ik toevallig een passage dat hierop aansluit. In het hoofdstuk gaat het over het hoe en waarom Engeland in de 18e eeuw op economisch/technologisch gebied een voorsprong nam op de rest van de wereld:

  “De Engelsen boekten in die tijd ook veel vooruitgang op het gebied van transport, te land en te water. Nieuwe tolwegen en kanalen, vooral bestemd voor de industrie en de mijnbouw, maakten waardevolle bodemschatten toegankelijk, verbonden productiecentra met afzetmarkten en vergemakkelijkten de arbeidsverdeling. Andere Europese landen streefden hetzelfde na, maar nergens waren die verbeteringen zo wijdverbreid en effectief als in Engeland. Daar was een simpele verklaring voor. Nergens anders waren de wegen en kanalen het werk van particuliere ondernemingen; ze beantwoordden dan ook aan de behoeften (en niet aan prestige of aan militaire overwegingen) van de gebruikers. Dat was ook de reden waarom Arthur Young, agronoom en reiziger, de keurige brede Franse wegen bewonderde, maar klaagde over de eet- en slaapgelegenheid. De Franse Kroon had enkele fraaie rijkswegen aangelegd, ten behoeve van de bestuursmacht en de handel, maar Young trof ze verlaten. Britse investeerders hadden er veel meer aangelegd, uit goede zakelijke overwegingen, met herbergen die de weggebruikers kost en onderdak boden.”

  Uit: Arm en rijk – waarom werd het Westen rijk en bleven andere landen arm? – door David S. Landes (een dik en leerzaam boek!)

  R. Hartman [15] reageerde op deze reactie.

 9. @Hoc Voluerunt [13]:
  Ik ben niet zo van de cijfers maar gevoelsmatig zeg ik dat de opbrengsten van wegenbelasting/accijns en bmp bij elkaar veel meer geld opleveren als wat nodig is voor de infrastructuur.

  En aangezien “winst” op iets waarin geen marktwerking plaatsvind “niet oke” is, zou ook de overheid de inkomsten moeten besteden waar dat ze voor bedoelt zijn; een belasting aanslag zo net als een factuur voorzien moeten zijn van een specificatie; infra €, politie €, brandweer €, en naast een begroting zou er ook een jaarrekening moeten komen waarbij de uitgiften achteraf verantwoord worden, hoe kan je een begroting maken als de cijfers van voorgaande jaren niet helder en duidelijk zijn? Als investeerder in een bedrijf wil je toch ook weten hoe het ervoor staat? De relatie tussen de overheid en burger zou veel overeenkomsten moeten vertonen met de relatie van een bedrijf en de aandeelhouders, waarbij het burgerschap een aandeel/stemrecht vertegenwoordigd, het verschil zit in de “winst”, die winst is er niet in € maar in het resultaat (bv de infra), en als dat ook nog eens financieel voordelig uitpakt dan kan de “winst” worden gebruikt om belasting in het volgende jaar verder te verlagen.

  Op kleine schaal (wijk/straat) denk ik dat ratio(10) een goed beeld schets van de mogelijkheden, moet goed worden uitgezocht hoe veel % van infra kosten besteed worden op straat en wijk nivo zodat lasten voor mensen die hun eigen straat gaan beheren gelijk omlaag gaan, dat bied meteen volop werkgelegenheid en kansen voor de kleine aannemers die nu door de aanbestedings procedures volledig buitenspel worden gezet. Als dit op wijk/straat nivo goed uitpakt wellicht in de toekomst alle infra privaat, maar niet beginnen met de landelijke infra waar we met zijn allen voor hebben betaald zomaar op de zogenaamde vrije markt te dumpen.

  Die milton friedman is een rondjes prater eerste klas, in de discussie introduceert “hijzelf” het begrip “market faillure”, mijn argument is niet dat de zogenaamde “vrije markt” hier niet in zou voorzien alswel dat het niet wenselijk is om de vrije mark er op los te laten als de criteria voor een echte vrije markt niet aanwezig zijn.
  I have looked at both sides of the balance sheet. En hopelijk kan ik dat duidelijker uitleggen als de anonieme meneer met zonnebril.

 10. @Hoc Voluerunt [13]:
  Dit is ook de fout van de overheid.
  Belasting wordt niet (100%) gebruikt voor het doel wat in de noemer staat (in dit geval wegen-brandstofbelasting)

  Het kan nog erger.
  Nu betalen we voor belasting voor:
  1 Wat bezitten of gaan bezitten (eigendom en btw)
  2 Wat we af en toe gebruiken (wegen, riool etc.)
  De goederen zijn eigendom van de staat die je gebruikt.

  Nu komt er nog één bij.
  3 We moeten betalen voor wat niet van ons is of wat we niet
  prive gebruiken.
  De goederen zijn niet eens eigendom van de staat.

  Nl. betalen voor een dienstauto.
  We gaan belasting betalen voor een auto die eigendom is van je werkgever aan de overheid.

  Zeg dan gewoon, dat je de reiskosten wilt afschaffen.
  Oh nee, je kan geen belasting heffen over iets wat je afschaft.

  Makkelijker kunnen we het niet maken, wel ingewikkelder

Comments are closed.