Politiek activisme heeft allemaal geen zin, je bent roepende in de woestijn, je wil toch niet als Duncan in je eentje met een bord op straat gaan lopen? Waarom meehelpen aan de LP verkiezingscampagne? Waarom schrijven of reageren op het internet. Er verandert toch niets. Vandaag een kort artikel dat er wel iets kan veranderen. ACTA is gestorven. En morgen behandel ik als het lukt een nog veel belangrijkere winst, de audit van de fed motie komt in juli ter stemming in het huis van afgevaardigden. Wie had ooit gedacht dat dat mogelijk zou zijn?

Vandaag over het goede nieuws uit Nederland. ACTA is verworpen, ACTA is dood. Waar al eerst duidelijk was dat als de EU voor ACTA stemde Nederland ACTA pas zou ratificeren nadat het europese hof zich erover had uitgesproken, thans is duidelijk dat we daar niet eens op willen wachten. ACTA gaan we niet ratificeren. Zo besloot de Tweede Kamer. Ik kon het moeilijk geloven, er is meer dan 5 jaar aan gewerkt en thans is het zowel in Polen als in NL verworpen. Ik heb het voor alle zekerheid opgezocht in de stemmingsuitslagen.

Dit is de motie:

De Kamer, gehoord de beraadslaging,
overwegende dat het kabinet voornemens is om het ACTA-verdrag aan de Kamer voor te leggen ter ratificering; overwegende dat de tekst van het ACTA verdrag in huidige vorm teveel ruimte laat voor brede interpretaties met negatieve gevolgen voor de privacy en internetvrijheid van burgers en innovatie bij bedrijven;
verzoekt de regering definitief af te zien van ratificering van het ACTA-verdrag in Nederland;
en gaat over tot de orde van de dag

Op pagina 2van de stemmingsuitslagen lijst van de tweede kamer het bewijs dat de motie is aangenomen (staat een A van Aangenomen achter 21 501-30, nr. 286)

De vraag is nu wat verder. Wordt de druk opgevoerd? Wordt er achter de deuren toch nog een akkoord bereikt?

In ieder geval is deze slag in ieder geval voorlopig gewonnen. Dankzij al die mensen die druk uitoefenden, al die mensen die internet petities tekenden die toch nooit iets zouden veranderen. Iedereen die Duncan uitlachte, die de LP uitlacht, die de schrijvers op deze site soms wellicht ook uitlachen. Er zitten meer winmomenten aan te komen. Niet iedereen bukt. En dat werkt nog beter als er nog meer mensen actief de middelvinger gaan opsteken, gaan tegenstribbelen.

5 REACTIES

 1. @Rien [1]: Er is nog een andere motie aangenomen die stelt dat een soortgelijk verdrag in de toekomst niet zal worden geratificeerd

  Betreft 21 501-30, nr. 288, en is ook aangenomen.

  overwegende, dat verdragen als ACTA lciden tot een verdere formalisering van auteursrechtregels op internationaal niveau;
  overwegende, dat dergelijke verdragen heel moeilijk kunnen worden aangepast en dat daarmee een extra hindemis wordt opgeworpen voor toekomstige hervormingen van het auteursrecht; overwegende, dat strikte handhaving van intellectueel eigendom op internet geen oplossing
  biedt voor de huidige problemen rondom auteursrecht en wel een gevaar vormt voor de internetvrijheid;
  verzoekt de regering tevens tegen nieuwe vergelijkbare verdragen te stemmen

  https://www.bof.nl/live/wp-content/uploads/21501-30-288-1.pdf

 2. @Rien [1]: In mijn artikel houd ik wel een slag om de arm, je weet nooit wat er in achteraf kamertjes gebeurt, de grondwet der EU is er ook doorgedrukt, evenals het ESM. Dit is echter deels anders omdat de politiek ook de stekels zelf heeft opgezet. Het is dus politici versus politici en niet zoals bij de grondwet politici die het allemaal met elkaar eens zijn tegen de burgers. politici zijn hier zelf verdeeld.

 3. Patriot act extention werd ook eerst verworpen door het huis van afgevaardigden, gewoon een teken dat de parlementariers een wat hogere prijs hebben. Werd daarna gewoon doorgevoerd met wat meer ‘porc’ er in.
  De illusie dat je wat kunt bereiken, is wat dat kleine sprankje hoop geeft waarmee je enthousiast door kan blijven gaan.

  http://www.youtube.com/watch?v=igbBItLemsM

 4. Ik zou eerst wachten op een antwoord op de vraag: “Wordt er achter de deuren toch nog een akkoord bereikt?” alvorens te juichen dat er iets ‘veranderd’ is.

Comments are closed.