Het Libertarisme creëert welvaart voor iedereen, niemand zal arm zijn en iedereen kan goedkoop zorg inkopen. Er zal werk zijn voor iedereen en criminaliteit is weg omdat de enige crimineel, de staat, verdwenen is.

Dit is natuurlijk volkomen onzin.Toch willen mensen in de discussie met een libertariër wel deze dingen horen. Hoe moet het dan met de armen? Hoe gaan die voor zichzelf zorgen? Hoe ban je dan criminaliteit uit?

Eigenlijk willen de meeste mensen horen dat alles geregeld is, sociale zekerheid noemen ze dat. Wanneer mensen het libertarische alternatief horen willen ze ook dat alles geregeld wordt, het liefst van wieg tot graf. Er is echter geen enkel systeem te bedenken dat in de praktijk perfect is. Zelfs het huidige ideaal van sociale ‘zekerheid’ is al lang niet meer zo zeker aangezien de belastingen alsmaar hoger worden en de overheid de dienstverlening constant terugschroeft.
Dus waarom is het Libertarisme dan geen Utopie, ofwel onmogelijke werkelijkheid.

[HTML2]
* Het gaat wel over amerika maar het zelfde is waar voor Nederland, en die heeft niet eens een grondwet gebaseerd op vrijheid.

Het blijkt keer op keer dat vrijheid de beste keuze is tegenover een volledig of zelfs deels gereguleerde economie of maatschappij op sociaal vlak. Ook zal niemand het onrealistisch noemen als ik zeg dat dwang van een persoon tegen een ander of welke vorm je er ook aan wil geven immoreel en slecht is.  De inconsistentie van die mensen ligt hem echter in het feit dat het wel goedgekeurd wordt als de staat het doet. Blijkbaar zijn het engelen die moreel superieur aan ons zijn.
Om het libertarisme uit het rijk der Utopische denkbeelden te halen dient men maar in de geschiedenis te kijken en 2 vragen te beantwoorden. De eerste vraag is:
“ Is het mogelijk dat zaken als onderwijs en zorg, infrastructuur en al de dingen die de staat nu doet, behalve dwingen en opleggen van beperkingen, tot stand kan komen zonder de dwang van een autoritair orgaan dat alle macht en geweldsmiddelen bezit.”
Zoals veel mensen zullen zien, is het antwoord JA!
Vraag 2:

Is het in het belang van ieder mens om de beste situatie te zoeken voor zichzelf, en is dit ook het natuurlijk gedrag van de mens”
Het antwoord is wederom Ja, dit zien we dagelijks in het handelen van mensen privé en in de Markt.

De praktische uitwerking kunt u lezen op andere artikelen inclusief die van mijzelf en andere sites zoals Meervrijheid.nl . Maar wat veel Libertariers vooral willen is dat de beste en makkelijkste situatie, niet het schenden van een ander zijn eigendom of vrijheid zal zijn. En dat is nu juist wat de huidige situatie van de staat faciliteert.

Is dit een onmogelijke werkelijkheid? Naar mijn mening niet. Het enige dat men het libertarisme kan verwijten, is dat het niet mee gaat in een Utopisch denkbeeld, dat een enkeling met dwang iedereen gelukkig kan maken en de beste situatie kan creëren voor iedereen.

[HTML1]

39 REACTIES

 1. Het is nog steeds gebaseerd op groei , winst en bezit. Datgene wat mensen zo verrot maakt.Daarom gaat het niet werken.Kun je wel een of ander gebod zoals het NAP verzinnen , maar de 10 geboden hield en houdt ook niemand zich aan als het om ik een beetje meer dan jij gaat…Maar goed , ben al weer weg, voordat iedereen hier weer agressief wordt als ze een beetje worden tegen gesproken.

  drnomad [5] reageerde op deze reactie.
  Mavado [8] reageerde op deze reactie.

 2. @Rice: mensen zitten van nature nu eenmaal zo in elkaar dat ze inderdaad streven naar groei, winst en bezit, hoewel die begrippen door iedereen anders uitgelegd kunnen worden. Winst kan ook zijn om een ochtend uit te kunnen slapen, en hoeft dus niet in geld uitgedrukt te worden, om maar iets te noemen.
  Als je weet dat de natuurlijk neiging van de mens nu eenmaal zo is, is het dan niet het meest verstandig om een maatschappij zodanig in te richten dat juist die natuur zo goed mogelijk benut wordt? Tegen-natuurlijke systemen zoals het socialisme gaan namelijk hoe dan ook niet werken in de praktijk.

 3. “Het is nog steeds gebaseerd op groei , winst en bezit. Datgene wat mensen zo verrot maakt.”

  Neen Rice, uw opmerking is wel terecht ! Moeilijke materie…Maar om hieruit te raken heb ik mij de vraag gesteld; hoe rijk mag je worden en kunnen we daar een maximum plafond aan stellen. Als alle financieel succesvolle personen rijkdom blijven vergaren rest enkel de kruimels voor de (minder)begaafden en (minder)bedeelden. Waardoor ook een libertarisch systeem gedoemd is te corrumperen door de hebzucht van enkele individuen. Het is maar een suggestie om zonodig aan te vullen of volledig af te breken.

  Hoc Voluerunt [7] reageerde op deze reactie.
  Ron Arends [22] reageerde op deze reactie.

 4. Alle -ismes zijn een utopie, maar het libertarisme staat wel het dichtst bij de realiteit..

  maar nu is de tijd voor het populisme zodat het libertarisme met een schone lei kan beginnen..

 5. @leo [3]:
  Dit zou waar zijn, als er een beperkte welvaart was.
  Er is maar 1 taart en die kan niet groeien.. Dat isgewoon niet zo. Daarbij, als iemand rijk is en veel geld heeft, wat doet hij er mee?
  hij geeft het uit. Aan een huis waardoor jij geld kan verdienen.
  De 1 taart en verdelen ervan is zo achterhaald.

  Door meer mensen met rijkdom die hun geld op de bank zetten zodat die kunnen lenen en investeren of producten kopen die andere mensen van hun brood kunnen laten voorzien, groeit de welvaart alleen maar.

  Immers is iedereen op het geld van de ander uit, en moet er iets voor doen.. Welvaart zit hem niet in geld.. Geld heeft namelijk geen waarde, het zijn producten en diensten die waarde bevatten.
  Geld is waardeloos, als het niet gedekt zou zijn door de diensten en producten er achter of een ander iets, zoals goud.

  leo [12] reageerde op deze reactie.

 6. @Rice [1]:
  Het komt allemaal neer op zoveel mogelijk krijgen voor zo min mogelijk inspanning.
  Dit kan je zien als een kwalijke eigenschap van de mens……
  Maar het is wel de eigenschap die ons tot hier gebracht heeft: De uitvinding van het vuur, pijl en boog, het wiel, allemaal ontsproten uit gemakzucht.
  Mijn mening is dat libertarisme deze eigenschap positief gebruikt.
  Je kan een wolf nou eenmaal niet afleren om te jagen, net zomin als je een koe kan afleren te grazen.
  Ik ben ervan overtuigd dat de meeste mensen gewoon een leuke baan, vrije tijd en een prettig sociaal leven willen. Oh ja, en beetje zekerheid.
  De paar mensen die meer willen hebben we gewoon hard nodig: Philips, Gates, Appie Hein, enz..
  Want zij zorgen voor werkgelegenheid. Lekker boeiend dat ze 10x, 100x, van mijn part 1000x zoveel verdienen als jij en ik, door dat soort “egoïsten” heb ik wel een baan.
  En liep ik niet nog steeds naakt, in weer en wind, vruchten te verzamelen en (levende) insecten op te eten.

  De één zegt: “ik werk 80 uur per week om mijn imperium op te bouwen”.
  De ander zegt: “ik verdien genoeg, zodat ik maar 3 dagen hoef te werken”.
  Prima toch?

  Wat vaak niet gezien wordt is het verschil tussen economische macht en wetgevende macht.

  Economische macht:
  Ik wil een spoorbaan aanleggen die door jouw land loopt. Ik bied 1000.000 euro om je uit te kopen.
  Zoniet, dan ga ik om jouw gebied heen.
  Wetgevende macht zegt: Hier heb je €10,- en nu opgedonderd.
  En het is nu juist de combinatie van die twee waar libertarisme tegen vecht: Corporatisme.

 7. @Hoc Voluerunt [7]:
  Ik zal het warm water niet heruitvinden maar volgens A Spits moeten we het finan. systeem danig hervormen waarbij deposito’s zonder risico van een bankfalissement een veilig onderkomen vinden uitgedrukt in een waardevaste munt gulden, gouden louis…(Dus geen inflatie of deflatie meer maar uitgedrukt in koopkracht) tegenover een speculatieve fiatmunt (bv euro, dollar) voor handel en risico-kapitaal. Vandaar het idee van een geplafonneerd maximum waardevast kapitaal en een noem het maar, “non-profit”bank, is wat ik bedoelde. Veelverdieners kunnen ten allen tijde extra bijverdienen maar investeren het bovengrens-gedeelte rechtstreeks in de economie tegen een divident. Zou deze denkpiste volgens U een kans op slagen hebben? Zo niet, waarom? Ik wil ook graag bijleren weet je wel 🙂

  hoc Voluerunt [16] reageerde op deze reactie.

 8. @leo [12]: deposito’s zonder risico van een bankfalissement een veilig onderkomen vinden uitgedrukt in een waardevaste munt gulden.

  Sorry maar daar raak je me echt mee kwijt. Depisoto’s zonder risico van een bankfalissement een veilig onderkomen? je zal me even wat uitgebreider moeten vertellen wat je bedoelt met een duidelijkere context.

  tijde extra bijverdienen maar investeren het bovengrens-gedeelte rechtstreeks in de economie tegen een divident.””

  Wat is de bovengrens? waar is de grens.

  Over waardevaste munt uitgedfrukt iun koopkracht ben ik eens alleen dat is de euro ook. We waarderen onze producten met euro’s, of liever we drukken het uit in euro’s. Maar door inflatie zullen we meer euro’s nodig hebben. Eigenlijk de enige reden om ze te gebruiken is omdat het verplicht is.

  Daarbij staat dat los van wat ik zei, er is geen een geheel aan waarde dat vast staat. Dit is vloeiend, naar maten men meer producten en diensten op de markt brengt. Ieder product en dienst is ook aan zijn eigen inflatie en deflatie onderheven.

  Andere complexe constructies met dividenten en alle andere bankvormen en vormen van handelen volgen dit patroon neem ik aan ook.

  Zal ik eerlijk toegeven, zal niet alles weten op dit gebnied. Als ik dat was werd ik wel financieel adviseur..
  De fout ligt vaak in 2 dingen die ik zie, 1 is geld is waarde, de ander is dat er maar 1 hoeveelheid van iets is aan gelden. Er kan op 1 moment wel 1 vast aanbod zijn aan producten en diensten, maar dat kan morgen alweer veranderen.

  Voorbeeld zou kunnen zijn een harddisk, door die aardbeving stond de fabriek stil en verdubbelde de prijs. Inflatie door schaarste.. Een andere fabriek ging open en de prijzen stabiliseerde weer.

  Maar het is niet zo dat de rijken, die veel gelden bezitten, dat hebben ten kosten van een ander, zoals je eerder zei of ik dacht dat je dit bedoelde.

  leo [29] reageerde op deze reactie.

 9. Ik ben een overheid niet nodig. Als de overheid mij gewoon mijn gang had laten gaan en ik mocht leven en handelen zoals ik dat wilde en ieder ander mens zou ook zo denken en handelen dan waren wij allemaal schatrijk geweest.

  De overheid heeft veel mensen arm gemaakt en daarom moeten mensen die zuinig geweest zijn en gespaard hebben inleveren

  Nu ontvang ik AOW gelijk andere mensen die gewoon in ons land gewoond hebben, en of je er nu voor betaald hebt of niet je ontvangt het gewoon. Zo ziet u maar de staat zorgt goed voor U.

  Maar zouden mensen zich afvragen waar betalen ze dat allemaal van , dan is het antwoord van de jongere generatie die ook weer uitgekleed zal worden.

 10. Maar het is niet zo dat de rijken, die veel gelden bezitten, dat hebben ten kosten van een ander.

  Dat is onjuist en telt alleen voor mensen die bij een overheid instellingen hun geld weggehaald hebben.

  Dat is niet het geval in het zaken leven, daar doen ze gewoon met alle risico die daar bij komt een eerlijke winst maken.

  Dat mensen rijk worden van en door de overheid waar ze gewoon werken is in mijn ogen diefstal van de burgers. En bonussen vanuit die sector zou strafbaar moeten zijn.

  Een iemand die steelt krijgt normalite ook straf.

 11. @Lajos Lucacsi [19]:
  Klopt, maar wetten zijn gebaseerd op de losse eindjes die nog overblijven bij de gehanteerde normen en waarden. “Onze” wetten hebben geen rekening gehouden met afwijkende normen en waarden. Daarom alleen al kun je culturen niet mengen.

 12. “ Is het mogelijk dat zaken als onderwijs en zorg, infrastructuur en al de dingen die de staat nu doet, behalve dwingen en opleggen van beperkingen, tot stand kan komen zonder de dwang van een autoritair orgaan dat alle macht en geweldsmiddelen bezit.”

  Nee, als je wel eens Rail Away kijkt, dan hoor je altijd, dat de staat moest investeren in de aanleg van een spoorweg, omdat dat voor privémaatschappijen te risicovol was om in hun eentje te dragen. Een libertarische maatschappij zou alleen uit midden- en kleinbedrijf bestaan, geen Microsoft, geen Apple, geen internet, geen vliegmaatschappijen, geen post en noem maar op. Alleen maar keuterboertjes en huisvlijtproducten. De moderne economie kwam tot ontwikkeling, doordat machthebbers deze stimuleerden, vergelijk bijvoorbeeld de De’ Medici in het Middeleeuwse Florence. Alles wat we daar nu als toerist bewonderen (en welke sector we beschouwen als bijna geheel privaat) is wel tot stand gekomen door staatsinmenging.

  @drnomad [5]:

  Er is een verschil tussen groei en bloei, laat staan tussen groei en krimp. De groeidwang, waar veel politici tot aan de crisis aan leden, is zeer ongezond. Vergelijk het maar met de mens zelf. Als een kind groeit, noemen we dat gezond; begint een volwassene te groeien, dan is er iets mis. Wat de volwassene wel moet doen, is zijn status quo in stand houden. Wat in Spanje gebeurt en ook in Griekenland, is alles kapot maken, wat in de afgelopen 50 tot 100 jaar bevochten is.

  @Eddie Willers [6]:

  Wat is er mis met iedereen “een gelijkwaardige baan” dan. Ieder mens heeft talenten en ieder heeft recht op een gelijkwaardige behandeling. Waarom bepaalde beroepsgroepen met de nek aankijken of ze financieel helemaal uitknijpen?

  Ron Arends [23] reageerde op deze reactie.

 13. @leo [3]:
  Als alle financieel succesvolle personen rijkdom blijven vergaren rest enkel de kruimels voor de (minder)begaafden en (minder)bedeelden.

  Op dit moment zijn die financieel succesvolle personen zo rijk geworden dankzij privileges die zij van overheden hebben gekregen (subsidies, toetredingseisen, quoteringen, importheffingen, het ontbreken van hoofdelijke aansprakelijkheid (!)).

  Zonder overheid geen privileges en dus zijn diezelfde personen een stuk minder rijk. In een libertarische samenleving heeft iedereen gelijke kansen.

  leo [29] reageerde op deze reactie.

 14. @Vilseledd [21]:
  Spoorwegen zijn zo’n beetje allemaal aangelegd door uitgifte van aandelen aan private investeerders. Op enig moment klapte die zeepbel en gingen de spoorwegen failliet. De overheid nationaliseerde voor een prikkie de lijnen. Nationalisatie is de grootste vijand van iedere ondernemer.

  Een libertarische maatschappij zou alleen uit midden- en kleinbedrijf bestaan, geen Microsoft, geen Apple, geen internet, geen vliegmaatschappijen, geen post en noem maar op.
  Post was in vroeger tijden zéér lucratief en werd daarom al snel een voorrecht voor edelen. Het kon immers niet zo zijn dat “het gewone volk” een aardige boterham verdiende. Later is het genationaliseerd. Helaas voor overheden is email net zo snel.

  Internet is een overheidsuitvinding (het leger), maar ik ben er heilig van overtuigd dat het anders óók had ontstaan, alleen dan veiliger.

  Puur uit nieuwsgierigheid: wat doet jou denken dat ondernemers niet produceren wat mensen willen hebben?

 15. Het zal allemaal wel. Zelfzorgzaamheid. 90% van de populatie kent zelfs het woord niet. 95% is er al genetisch aan gewend geraakt dat ‘ze’ verplicht zijn om hullie van de wieg tot na het graf te vertroetelen, een en ander geheel ingebed in angst en afgunst. Als de overheid de handen van de westerse mens af trekt sterven ze binnen een week uit van honger, jaloezie en ellende. Dus, stemp op de rooien dan duurt ’t een weekje langer.

  Lajos Lucacsi [25] reageerde op deze reactie.
  Peter [26] reageerde op deze reactie.

 16. @Breinbrouwsels [24]:
  Hier op het platteland valt het nog wel een beetje mee, hoor! Maar het is wel zo dat stadsmensen veel te zwak en verwend zijn om op het land te werken. Daarom barst het hier van de Polen en die gaan niet meer terug!

 17. You are a non-conformist ? Outside the perrimeters of acceptable discourse you are -no longer to exiled to Siberia –

  There is an informal mechanism that functions in the same manner. in academia, media and government.

  There is a similarity between totalitarian marxist Soviet Union – the enlightment free western society.

  Political correctness The Communism of the 21st Century.

  http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=TF9cemgkUeQ
  Aequitas [29] reageerde op deze reactie.

 18. @hoc Voluerunt [16]:

  Een verhaal over twee geldsystemen

  Gepost op 24 april 2012 door Wilge

  Rudo de Ruijter – o.a bekend om zijn stellingname en petitie rond het ESM verdrag – heeft een Nederlandse vertaling geschreven van ‘A tale of two monetary systems’ van Ellen Brown en gepubliceerd op CourtFool

  Rudo: Waarom is dit artikel juist nu belangrijk? Omdat het aantoont, dat als de regering van de centrale bank zou lenen en niet van private partijen die met rentevoeten speculeren, de staatsschuld vanzelf terug loopt. (De winst van de centrale bank vloeit terug naar de gemeenschap.) Het enige wat deze nuchtere oplossing in de weg staat is artikel 123 van het verdrag van Lissabon, dat centrale banken verbiedt rechtstreeks aan overheden te lenen. Ook het ESM is totaal overbodig als regeringen weer gewoon van hun centrale banken zouden lenen. Het zijn echter de speculanten en de banken die de speculanten van geld voorzien, die “geholpen door de centrale banken” zich tegen deze oplossing verzetten. Zij zijn het die een vet slaatje slaan uit de rente die wij met extra belastingen betalen.

  Misschien is het tijd dat er een nieuwe politieke partij komt, niet van rechts of links, maar eentje die zich uitsluitend richt op de invoering van een staatsgulden. Al was het alleen maar om de gelegenheid te krijgen het onderwerp beter onder de aandacht te brengen. Met de staatsgulden zouden overheidsinvesteringen een gigantisch stuk minder duur worden, kunnen de belastingen omlaag en worden we minder afhankelijk van de grillen van de private financiële sector. Met de staatsgulden openen we ook de weg naar een maatschappij waarin de doelstelling van eindeloze groei vervangen wordt door het nastreven van verbetering. (Reacties, commentaar en suggesties zijn welkom.)

  Met vriendelijke groet,

  Rudo de Ruijter – Courtfool

  http://www.edelmetaal-info.nl/2012/04/een-verhaal-over-twee-geldsystemen/

  Dit wou ik aantonen ! Zou dit alternatief mogelijk kunnen zijn ?

  @Ron Arends [22]:
  Cliëntelisme/ corporatisme noemt men dat
  “In een libertarische samenleving heeft iedereen gelijke kansen.”
  Ja, is waar… maar hoe weerhoudt je individuen met kwalijke bedoelingen om anderen terug, uit te buiten of te misbruiken waardoor we terugkomen op reactie 1 van rice die als eerste die opmerking maakt. Die kwaadwilligen zijn geen kleine kinderen die je met de vinger wijst of bang maakt met het NAP. ideeën?

  Mavado [30] reageerde op deze reactie.
  LvM [31] reageerde op deze reactie.
  Ron Arends [34] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.