Hallo mensen,
Is het Libertarisch voor een libertarier om mee te doen aan het democratisch proces.  Gezien dit jaar de Libertarische partij mee kan doen worstelen sommige met een dilemma. Waarom mee doen met het democratische dwangproces, om iets libertarisch te bereiken? Ik ben van mening dat iedere libertarier met een gerust hart op de LP kan stemmen, en hier is waarom.

Eigenlijk zou ik een lang artikel schrijven over de infrastructuur, en geloof mij die komt er aan.Er moet nog wat knip en plak werk verricht worden. Ondertussen kwam ik een vraag, en een terrechte vraag, van een libertarier tegen. “is het wel libertarisch om op de LP te stemmen”. Zelf worstelde ik ook even met die vraag want, gezien de democratie een besluitvorm is van de overheid omtrent wetten, die op hun beurt weer dwangmiddelen zijn gesteund en opgelegd door vormen van geweld.

Na het lezen van het partij programma komen een aantal dingen aan het licht. Dus laten we beginnen met de pro’s en con’s.

Pro’s
– Het erkend de volledige soevereiniteit van het individu en zal nooit een nieuwe wet steunen die deze soevereiniteit aantast en alles wat dit vergroot wordt aangemoedigd.
– Meer eigendomsrecht, maar dit staat eigenlijk op gelijke voet met individuele soevereiniteit.
– Bevriezen van de overheid zoniet verkleinen in stappen. ( iets waar ik zelf erg voor ben)

Dit zijn de 3 grote lijnen in het partij programma.
De Con’s, ik ken er geen, behalve misschien een doorgewinterde anarcho-kapitalist die revolutie moet en zal hebben zou een stapsgewijze verkleining van de overheid slecht vinden.

Uiteindelijk draait het dilemma op mandaad.

Normaal als we het mandaad of steun geven door te stemmen op een partij als de VVD of de PVDA, geven wij hen een stem om namens ons het eigendom van een ander af te nemen of individuele soevereiniteit te schenden.
Belasting graaien bij de rijken, bij iedereen of alleen de armen in de stront laten zakken, waar de VVD nu heel goed mee op weg is met hun “tax catch and no release” programma.
Bij alle partijen in Nederland draait het om de groep die iets wil van de andere groep omdat zij zichzelf anders niet denken te kunnen redden, of simpelweg omdat zij al eerder geplunderd of uitgebuit zijn middels de politiek door een andere groep.
Iedereen wordt gebeten, tijdens de verkiezingen grijpt iedereen naar de stok om misschien 4 jaar lang een ander namens hen de andere groep te slaan.

Met de libertarische partij is hier geen spraken van. Het belemmert niet de persoon en zorgt niet dat de ene groep de andere uitbuit, maar zorgt enkel dat het middel waarmee men  volgens democratische regels mag bepalen wie uitgebuit wordt, vermindert, zoniet verdwijnt. De welbekende “gun in the room”wordt zichtbaar gemaakt en  de kogels 1 voor 1 uit het magazijn gehaald als het ware.
Leest u het partij programma eens en je begrijpt wat ik bedoel.

Een stem op de Libertarische partij is geen stem om een ander te laten opdraaien voor jou wensen, maar om de mogelijkheid te krijgen ze zelf na te streven. Dit gebeurd door de hoeveelheid dwang van de wet te verminderen. Dus het mandaad geven aan de libertarische partij om er voor te zorgen dat er vanaf nu alleen maar minder geweld zal worden gebruikt met als doel helemaal geen meer lijkt mij een goed streven omdat jouw mandaat voor deze partij niet direct de vrijheid, het eigendom of leven van een andere groep zal schaden of libertarische principes in conflict raken.
Het slot wordt niet meer op de vrijheid gelegd maar op de staat en de corrupte wet zelf.

Kansen

Laten we wel realistisch blijven, de kans dat de LP een meerderheid of uberhaubt aanzienlijk zal winnen acht ik nu niet groot.
Zoals eerder gebleken is zal de Media het niet oppikken, en zal Toine Manders of wie er ook naar voren komt weinig kans maken om bij het lijsttrekkersdebat te mogen verschijnen.

We zullen als Libertarier, als we iets willen bereiken toch even moeten bijten op die zure appel om toch mee te doen met de staat, willen we een platform krijgen in de tweedekamer. Maar als die er is, dan kan het na 4 jaar nog eens gaan meevallen als de ideeën en filosofie van vrijheid eindelijk bekend wordt in een land dat wordt geregeerd en gedomineerd door de sociaal-democratie en socialisme.

Ik stem  in het ieder geval wel als ik de keuze heb, het druist niet tegen mijn principes in om  een mandaat te geven aan een organisatie die geen geweld zal gebruiken, maar het gebruik va geweld middels de wet wil beperken of weg wil hebben.

[HTML1]

 

 

 

48 REACTIES

 1. Als we massaal zouden afspreken niet te stemmen dat zou de beste optie zijn. Maar kijk naar de christenen, kijk naar de linksen, kijk naar de onwetenden, zij allen staan iedere keer weer braaf in het stemhokje. Als tegenwicht stemt daarom de ander weer op degene die voor hen het beste lijkt.

  Als ik kijk naar de partijprogramma’s van de linkse partijen dan kan ik alleen maar constateren dat mensen die spaarzaam zijn of zijn geweest en af en toe nog de kans zien geld naar de bank te brengen er rekening mee moeten houden dat de linkse partijen dit geld als hun geld zien en je over dat geld aanwasbelasting en vermogensbelasting moet betalen, ook winst op je huis en aandelen zal worden belast. Bij de linksen is werkelijk niemand nog baas over zijn eigen zuur verdiende centen en zijn we allen slaaf geworden van deze handlangers van de banken/elite/nwo.

  Zeer zeker de linkse partijen (GroenLinks, SP, PVDA en ook, ja ook het CDA) worden nu op het speelveld van de elite ingezet om jacht te maken op vermogen/spaargeld.

  Wordt het niet eens tijd dat het gespaarde geld, het door onszelf verzamelde geld of erfenissen helemaal toebehoort aan ons zonder ooit nog weer belasting te betalen over geld waarover al is betaald? Of het geld nu buiten de boeken wordt gehouden of niet doet niet helemaal ter zake, het is ons geld en daar heeft een overheid, de staat, met zijn handen van af te blijven. Zolang men lijkentaks en andere heffingen op ons geld durft in te houden of zelfs nog meer belasting durft in te voeren dan is voor mij duidelijk dat de politiek de afgezanten zijn van de elite die baas is en wil blijven over al het geld. Politici zijn marionetten van de elite. De elite wil baas zijn over ons geld en de politiek is voor hen het machtsmiddel om baas te worden, te zijn en te blijven.

  “Geef me de macht over het geld van een natie en het is me om het even wie haar wetten maakt.” Rothschild

  Als er maar wetten worden gemaakt die hen bevallig zijn.

 2. Waarom mee doen met het democratische dwangproces, om iets libertarisch te bereiken?

  De “spelregels” zijn nu eenmaal zo. En men moet ze toch volgen, wil men de”regels” (en dus ook de “spelregels”) uiteindelijk kunnen veranderen.

 3. NL betaalt jaarlijks 11 miljard aan rente en dit zien de heren van de elite natuurlijk graag. Hoewel de rente laag staat zal een hogere rente helemaal catastrofaal zijn. Rutte wil naar de 3 procent en zegt daarom te moeten bezuinigen. Maar beste Rutte Buizingen betekent altijd nog geen geld uitgeven wat niet van je is en volop de kosten drukken. Maar betekent niet een elitaire ambtenaren kliek ten koste van alles en iedereen (de werkenden en spaarders) in stand houden of domweg de lasten keer op keer te verhogen.

  Als men in NL als een goed ondernemer zijn boekhouden zou volgen dan waren de burgers schatrijk. Alleen de burger die schatrijk is en zelfstandig kan opereren is een gevaar voor de gevestigde orde, dus houden we de burger dom en klein en trekken we hem het vel over de oren.

  Ik denk dat een libertaire partij een springplank zal zijn naar een minimale staat met maximaal rijke mensen die hun eigen broek kunnen ophouden en mogen beschikken over hun eigen verdienste, precies zoals het hoort. En dat alleen de overheid zal kunnen zorgen voor een goede verdeling is natuurlijk totaal onzin, de overheid heeft dit nog nooit gekund en zal het ook nooit kunnen. Het roven van en door de overheid zal namelijk altijd ten koste van anderen gaan.
  Crisis [39] reageerde op deze reactie.

 4. @Crisis [38]:

  Verdelen door de overheid = roven en pure diefstal = iemand anders gelukkig maken ten koste van weer een ander die dan ongelukkig en arm zal worden. En laat de sprookjes van Robin Hood nu maar buiten de deur. want roven is en blijft roven. Of mag ik ook stelen in de supermarkt als ik arm ben en de eigenaar van de super heel rijk? Neehu, mag dat niet? Nee, natuurlijk niet, want dat doet de overheid wel voor ons met gewapende dwang! Oh, net zoiets als de maffia?! Nee, want dat zijn boeven en dat is de overheid niet, echt waar. Maar als ik niet mag stelen omdat ik arm ben en verhonger en de overheid wel mag stelen en roven zonder te worden gestraft, waarom ben ik en blijf ik dan arm en hongerig? En moet ik mijn voedsel halen bij de voedselbank, waarom? Waar blijft dan al het geroofde geld???

 5. @J.H [34]:
  Libertariers: Het NAP is de oplossing. Wat gaan libertariers doen?
  Kun je concreet aangeven waar en/of hoe de leden van de libertarische partij het NAP schenden door mee te doen aan de verkiezingen?

 6. Mensen maken (on)bewust een chaos en een show van democratie.

  voorbeeld.
  Partij verkiezingen bij de CDA.

  Waarom?
  Alle deelnemers staan toch op de lijst van 12 september?
  Er is niets democratischer, om dan diegene die het meest gekozen is binnen een partij naar voren te schuiven?

 7. Als het zo was dat niet-stemmers vertegenwoordigd worden door lege zetels, dan zou ik niet gaan stemmen. Maar in praktijk betekent niet stemmen dat je invloed ongezien verdeeld wordt over de bestaande partijen.

  Een stem op de LP vergroot de kans dat er één zetel in de kamer minder voor de status quo is, met als bijkomend voordeel dat het streven naar een kleine overheid wat meer mainstream wordt.

  Vraag jezelf ook af: Wat heb je bereikt in de laatste 10 jaar door niet te stemmen, of door “liberaal” (VVD) te stemmen? De belastingen zijn hoger dan ooit, de privacy staat zwaar onder druk en Brussel wordt steeds machtiger. Het is hoog tijd voor pragmatisme.
  Ron [44] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman [45] reageerde op deze reactie.

 8. @Geert [43]: Men dient er bij dat pragmatisme wel voor te waken dat het doel niet uit het oog verloren wordt, en dat men vervalt in gradualisme. Hiermee bedoel ik dat het niet zo kan zijn dat omdat afschaffing van onderdrukkende maatregelen in één klap niet kan geleidelijke afschaffing het doel wordt, middels bv. 5-jarenplannen.

  Het doel dient te blijven om onderdrukkende maatregelen in één klap af te schaffen, zodra de gelegenheid zich voordoet. Dat het werkelijke proces van afschaffing geleidelijk zal zijn doet niet af aan het feit dat het doel niet die geleidelijkheid moet omvatten.

  Zoals Murray Rothbard het formuleerde:

  How, then, can we know whether any halfway measure or transitional demand should be hailed as a step forward or condemned as an opportunistic betrayal? There are two vitally important criteria for answering this crucial question: (1) that, whatever the transitional demands, the ultimate end of liberty be always held aloft as the desired goal; and (2) that no steps or means ever explicitly or implicitly contradict the ultimate goal. A short-run demand may not go as far as we would like, but it should always be consistent with the final end; if not, the short-run goal will work against the long-run purpose, and opportunistic liquidation of libertarian principle will have arrived.

  en
  William Lloyd Garrison:

  “Gradualism in theory is perpetuity in practice.”

  Rothbard keurde gradualisme af, maar verzet tegen stappen in de goede richting eveneens. Van dat laatste zou Polity zich rekenschap dienen te geven.

 9. Een zeer relevant stuk van Rothbard in relatie tot deze draad is dit: The Case for Radical Idealism. Hier komt ook het hierboven aangehaalde citaat uit, maar de overweging is veelomvattender.

  De in het essay beschreven issues, en de aanpak ervan, zijn terug te vinden in het programma van de LP. En die aanpak is niet in te vullen zonder een stem te hebben in de beslissingen die aangaande die issues genomen worden. Het stuk vereist dus min of meer de stap die de LP nu zet: meedoen aan de verkiezingen, in de Kamer komen en die stem te laten horen.

  Hopelijk wil ook Polity het essay even lezen en hier laten weten of en zo ja hoe het zijn inzichten beïnvloedt.

  Een ander zeer relevant stuk van Rothbard is Do You Hate the State?

 10. @Ratio [3]:

  Ik schaar me achter Ratio. Wil je een mislukt politieksysteem kunnen veranderen, dan zal je uit noodzaak eerst in dat mislukte systeem moeten stappen en vanbinnen uit aan verbeterening/veranderingen moeten gaan werken. Anders krijg je dit van ze langzalzeleven niet voor elkaar.
  We moeten natuurlijk ook oppassen dat er niet teveel in zwartwit kaders word gedacht. Soms heiligd het doel de middelen.

 11. Hoe kan een libertarische partij ooit doorwegen op het beleid? Als de samenleving bestaat uit 1/3 productieven, 1/3 ambtenaren van de overheid, 1/3 in-actieven (ziekte, werkloosheid, pensioen,loopbaanonderbreking..), Dit betekent dat 1/3 (de minderheid), in feite 2/3 (de meerderheid) ondersteunt. De productieve minderheid kan nooit de meerderheid behalen! Een dergelijke situatie leidt vermoedelijk tot productieven die afhaken. In dat geval leidt democratie op grote schaal niet tot een situatie van maximale welvaart en welzijn in de samenleving. De oplossing is kleine gemeenschappen, die kunnen concurreren ivm services die nu door de overheid worden geleverd. Een derhgelijk systeem kan best worden beschreven als “gemeentevrijheid’.

Comments are closed.