Gisteren was ik bij de bijeenkomst van de LP in ‘s-Gravenhage. De LP gaat meedoen met de verkiezingen op 12 september en daardoor was de opkomst wat beter dan gemiddeld. Toch had ik na afloop een wat onbestemd gevoel. Een dubbel gevoel eigenlijk. Enerzijds was ik verheugd te horen dat dat de LP gaat proberen om het systeem van binnenuit te verbeteren en misschien zou ik daar best een steentje aan bij willen dragen. Anderzijds is mijn aversie tegen dat systeem zo groot dat het mij geen goed idee lijkt om je daarin te mengen.

 

Ik ben bang dat het systeem reeds lang te verrot is om met rationele denkbeelden iets te kunnen veranderen. Het is een corrupte, onbetrouwbare roversbende waar je niet normaal zaken mee kunt doen. En dus was ik best wel blij dat ik daarin vanmorgen al bevestigd werd door ene mevrouw Spies; het boerkaverbod hoeft ineens geen doorgang te vinden nadat ze datzelfde verbod eerst van onvoorstelbaar groot belang vond. En dat is nou precies wat ik bedoel, met zulke mensen kun je niks.

Mijn conclusie is dat ik toch maar niet als vrijwilliger mee ga helpen met de LP in het zadel krijgen. Alle goede bedoelingen ten spijt, het is water naar de zee dragen. Ik zie veel meer heil in het zand strooien in de machine. Die machine draait op feitelijk twee dingen; gestolen geld en de bevestiging van de kiezer dat dat ok is door te gaan stemmen. In de eerste plaats probeer ik dus zo weinig mogelijk geld richting overheid te laten vloeien. Legaal en illegaal hoewel, kun je het illegaal noemen als je je niet laat beroven? (Daar kom ik eerdaags nog weleens met een artikeltje over.) Ten tweede stem ik niet. Als niemand meer zou stemmen, althans het merendeel niet, waar kunnen die incompetente hufters dan hun bestaansrecht aan ontlenen?

Maaarrr; waarom ik dit artikeltje vooral schrijf is omdat ik zo nieuwsgierig ben hoe mede libertariërs hier nou over denken. Zakt bij jullie ook al direct de moed in de schoenen? Het is allemaal zo tegenstrijdig…

Ingezonden door Onbezoldigd Ruifvuller
——————————————————–

 VRAAG van Redactie:
–Ga jij stemmen?
–Op wie?
–Waarom? Wat denk jij er mee te bereiken?

34 REACTIES

 1. Ja, ik ga op de libertarische partij stemmen omdat ik vind dat we de libertarische ideologie zoveel mogelijk moeten laten horen – hoe dichter bij Den Haag hoe beter.
  Eenvoudigweg ‘zand in de machine strooien’ helpt geen zier. Omdat er geen verhaal bij zit zal iedereen je gewoon zien als een egoïstische belastingontduiker en profiteur. Mijns inziens moeten we inzetten op de vreedzame revolutie door het idee van vrijheid te verspreiden en juist daarom moeten we meedoen.
  Wat betreft het stemmen; elke stem die niet op de regerende partijen wordt uitgebracht ondermijnt hun legitimiteit, dus daar hoeft niemand voor thuis te blijven.

 2. Ik sluit mij aan bij Corné, ik ben ook van plan om op de LP te stemmen. Maar een risico houdt het wel in. Leuk natuurlijk zo’n libertarische partij, maar je bent erg afhankelijk van welke mensen er onderdeel vanuit gaan maken. Aan de ene kant hoop ik dat het net zo’n vlucht zal nemen als bij de campagne van Ron Paul, wat mijns inziens goede reclame oplevert voor libertarisme, maar die garantie is er natuurlijk niet. Tot nu toe staan veel libertarische ideeen zover af van wat mainstream is, dat het ook wel eens anti-reclame kan zijn als een woordvoerder bijv. e.e.a. komt uitleggen bij Pauw & Witteman (ik noem maar wat). Je hebt dan eigenlijk iemand nodig met dezelfde kennis en reputatie als Ron Paul (en die wordt al regelmatig afgeschilderd als compleet gestoord).
  Toch wil ik het een kans geven…

 3. Ja, ik ga stemmen op de Libertarische partij. Sterker nog: ik ga zo veel mensen proberen te enthousiasmeren om dat ook te doen, en nog sterker: wat mij betreft ben ik ook verkiesbaar.
  Het mooiste motto dat de LP wat mij betreft kan voeren is de slogan: Stem libertarische partij, of stem niet!

  Om je heen hoor je steeds meer mensen die inzien dat de politiek op alle fronten faalt. Wilders leek voor die mensen soms een aanvaardbaar alternatief, maar is dat ook niet gebleken. Ook Wilders is inmiddels naar links opgeschoven, waardoor kiezers nu de keuze hebben uit 20 smaken links, van nationalistisch links tot aan links-liberaal en religieus links.

  De LP biedt eindelijk een échte keuze aan die mensen, en die groep is groot genoeg voor minimaal één, maar met wat inspanning zelfs meer dan één zetel.

  En nee, die zeteltjes zetten geen zoden aan de dijk. Maar geven wel iets heel belangrijks: het libertarisme kan meer main-stream worden. Als Libertariër zul je niet meer als eenzame gek gezien worden. Er zal hoe dan ook veel meer ruimte komen voor een libertarisch geluid in den lande. En dat zou wat mij betreft al een enorme winst zijn.

  En daarnaast: één libertariër in het parlement kan meer vragen stellen dan 149 statisten kunnen beantwoorden.

  Als er ooit een kans was om het Libertarisme in Nederland vast voet aan de grond te laten krijgen dan is die kans er nu. Wat mij betreft is het dus niet de tijd om een strijd aan te gaan tussen de ‘rekkelijken en preciezen’, maar is het een moment om gezamenlijk zo veel mogelijk te doen om die eerste bouwsteen onder het fundament te leggen, een fundament waar Libertariërs zoals Hub, Toine en vele anderen hun leven lang aan hebben gebouwd.

  Locke [11] reageerde op deze reactie.

 4. Wanneer de LP een zetel haalt kan zij vanuit Den Haag het libertarisme onder de bevolking verspreiden. Als we een complete monetaire collapse krijgen dan ben je echt f*cked als mensen geen goed alternatief kennen op het huidige systeem, op zo’n moment krijg je juist nóg meer collectivisme.

 5. Ik moet nog zien of ik ga stemmen. Ik wil in principe niemand legitimeren om me te beroven, of die persoon zich nu sociaal of libertarisch noemt. De vraag blijft toch altijd hoe een verkozen iemand zich gaat gedragen als hij eenmaal het pluche heeft gevoeld.
  Neem als voorbeeld de PVV…

  Kim Winkelaar [8] reageerde op deze reactie.

 6. Ik ga stemmen op de Libertarische Partij en doe dit vooral om onze filosofie onder de aandacht te kunnen brengen. Een zetel betekent 4 jaar lang gratis reclame en wordt zeker de opstap naar meer. Jouw idee in deze column deel ik, maar om zoiets te bereiken is een tussenstap nodig waarin wij het libertarisme onder de aandacht brengen dmv de Libertarische Partij.

 7. @Corné (2) [6]: Natuurlijk zijn dit bekende zorgen. Het verschil met andere partijen is natuurlijk dat de LP een duidelijk principe vertegenwoordigd. Een PVV of D66 is totaal onberekenbaar vanwege principeloosheid. En wie zou nu denken dat de opvolgers van de PSP vóór missies naar het verre Afghanistan zouden stemmen?

  Je zult dus binnen de LP ook veel minder snel tegenstellingen aantreffen, en daardoor ook minder snel ruzies tussen individuen.

 8. @alida [9]:

  Ik citeer uit het LP partijprogramma:

  13. IMMIGRATIE

  Wij menen dat mensenrechten niet mogen worden ontzegd op basis van nationaliteit. Wij verwelkomen alle vluchtelingen naar ons land en veroordelen de pogingen van de overheid om hen te weerhouden. Wij wijzen ten zeerste alle maatregelen af die werkgevers straffen die buitenlanders zonder werkvergunning aannemen. Zulke maatregelen breidelen de ondernemingsgeest, teisteren werknemers, en ontmoedigen werkgevers stelselmatig om allochtonen aan te nemen.

  Vreemdelingen zonder identiteitsbewijs mogen niet de fundamentele vrijheden van beweging en arbeid worden ontzegd. Bovendien mag immigratie niet worden beperkt op grond van nationaliteit, ras, godsdienst, politieke overtuiging, leeftijd, sexuele geaardheid of geslacht.

  Daarom pleiten wij voor het intrekken van alle beperkingen van immigratie, afschaffing van de vreemdelingenpolitie en de douane, en amnestie voor allen die het land illegaal binnengekomen zijn. Wij wijzen bijstand, subsidies of privileges van overheidswege voor immigranten af net zoals wij dit voor alle andere mensen afwijzen.

 9. @Kim Winkelaar [3]: “Om je heen hoor je steeds meer mensen die inzien dat de politiek op alle fronten faalt. Wilders leek voor die mensen soms een aanvaardbaar alternatief, maar is dat ook niet gebleken.”

  De mensen hadden denk ik al langer negatieve gevoelens (bij de politiek), Wilders maakte dit kenbaar en verzette zich tegen de manier waarop zaken normaliter in de Tweede Kamer behandeld werden/worden. Hij gedroeg zich dan ook als een knuppel in een hoenderhok.

  Echter was het ‘grootste probleem’ wat hij steeds meer ging aankaarten de Islam. Uiteindelijk blijken de mensen dit niet het grootste probleem te vinden en gaat Wilders zich nu meer anti-Europa opstellen, omdat hij inmiddels weet dat de mensen zich hier veel meer aan ergeren.

  Wij weten allemaal dat Europa slechts een symptoom is van het socialisme en dat de kern van vele problemen veel dichter bij huis liggen. Dit hebben de meeste mensen echter nog niet helemaal door.

  Mij lijkt het een hoofdzaak om de mensen volkomen wakker te maken door ze het totaalplaatje van de werkelijkheid voor te houden! De politiek zou als een geweldig middel kúnnen dienen.

  Niet iedereen komt op eigen benen achter de oorzaak van de problemen, via het internet. Maar steeds meer mensen beginnen, voor mijn idee, steeds vaker negatieve gevoelens te creëren bij allerlei ‘producten’ van het socialistisch bewind.

  De Eurocrisis was het duwtje in de rug dat de mensen kennelijk nodig hadden. Wilders doet erg zijn best om hierop in te spelen, door zijn charisma en anti-establishment houding lukt hem dit aardig. Ik weet zeker dat al deze mensen, potentiële LP-stemmers kunnen zijn.

  De meesten stemmen niet op de PVV voor de sociaal-economische punten, dan zouden ze wel op de PVDA of SP stemmen, maar puur door de manier waarop hij overkomt op de mensen thuis. “Ik ben boos, en ik accepteer het niet langer” Die houding trekt de mensen volgens mij het meeste aan.

  Ik ben dus ook van mening dat een Ron Paul-achtige voorman van cruciaal belang is voor de LP. De ideeën an sich zullen voor de meesten, volgens mij, niet direct veelzeggend zijn.

  Vertaal het onderbuikgevoel op Libertarische wijze en maak de burgers hiermee kenbaar.

 10. @alida [9]: Let vooral ook op het laatste zinnetje uit Toine’s reactie:

  Wij wijzen bijstand, subsidies of privileges van overheidswege voor immigranten af net zoals wij dit voor alle andere mensen afwijzen.

  De ‘ruifeters’ waar u kennelijk op doelt zullen het dus helemaal niet interessant vinden om naar Nederland te komen. Lijkt teveel op hard werken.

  Vergelijkt u het maar met Zwitserland, waar immigranten hun ‘rechten’ moeten opbouwen met productief zijn, en waar de eerste 10 jaar nergens aanspraak op gemaakt kan worden. U kunt ook naar Dubai kijken, weet u meteen waar die economische groei daar vandaan komt.

 11. Dit schreef ik vandaag o.a. op Artikel7.nu in een reactie op een opmerking dat niet uitgebrachte stemmen de niet-gewenste partijen in de kaart zouden spelen:

  Alle gevestigde partijen zijn niet-gewenste partijen voor wie een einde wil aan de afpersing de zelfverrijking, de betutteling en de steeds verdergaande criminalisering en verhuftering van de samenleving.

  Helaas geschiedt de zetelverdeling aan de hand van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, 60% opkomst betekent helaas niet dat slechts 60% van de zetels wordt verdeeld. Maar opkomst is wel een maat voor de bereidheid van de ‘kiezer’ om de spelregels te accepteren, wie stemt, al dan niet blanco, erkent de spelregels en verklaart daaraan gebonden te zijn. Wie niet stemt doet dat niet, maar blijft helaas ‘democratisch’ wel onderworpen aan de uitkomst van het spelletje.

  Niet stemmen is dus het onthouden van legitimatie aan het systeem, en daarmee een daad van protest.
  Blanco stemmen telt net zo min als niet stemmen, maar legitimeert het systeem en is dus schadelijk.

  Voor wie wil stemmen is er eigenlijk maar één keuze, en dat is LP. De LP wil het systeem van binnenuit hervormen, en zal consequent stemmen voor maatregelen die de vrijheid van de burger bevorderen, ook in compromis-situaties, die nu eenmaal onvermijdelijk zullen zijn.

  Zo wil de LP bv nul-komma-niks aan belastingen, maar als er een compromis te bereiken is waarbij het toptarief met 10 of 20% zal dalen zal de LP daar toch vóór stemmen. Dat is dan niet ‘de principes (zijnde 0%) verkwanselen’, maar een stap in de goede richting zetten. Daarnaast zal de LP consequent tegen maatregelen stemmen die de vrijheid van de burger (verder) verkleinen.

  De LP is de enige resterende mogelijkheid om te pogen het systeem op vreedzame wijze te hervormen, en het zou uniek zijn als het zou slagen; tot dusverre is een tendens als de huidige altijd alleen nog maar met geweld tot staan gebracht. Het zou geweldig zijn als het vreedzaam zou lukken.

  Mijn devies: stem LP of stem niet!

  NB: Officiëel doet de LP nog niet mee; er is nog geen persbericht uitgegaan dus de huidige ‘stilte’ in de media is geen teken van kwade opzet. Maar achter de schermen wordt al hard gewerkt.

 12. Kijk ook allemaal eens naar de laatste uitzending van ‘Debat op 2′

  Volgens mij wordt er voor het eerst op nationale TV gezegd dat de Euro en Europese wetgeving ons door de strot is geduwd.

  Erg mooi om te horen dat zo’n geluid is geklonken.

 13. Ik had me net voorgenomen om helemaal niet meer te gaan stemmen. Deelname van de LP zal ervoor zorgen dat ik toch de gang naar de stembus maak om aldaar een hokje rood te kleuren. Mijn stem wordt dan tenminste niet naar rato verdeeld onder de andere partijen (die ik allemaal verafschuw). Verder zal ik blij zijn om libertarische geluiden te mogen horen vanuit de oppositie. Misschien, heel misschien opent dit de ogen van meerdere mensen…

 14. Op advies lees ik momenteel For a New Liberty van Murray Rothbard. Het geeft mij vele antwoorden en het gedachtengoed is heel overtuigend. Een verwende maatschappij zal echter die moeite niet nemen en daarom zal er eerst nog veel meer collectieve onvrede moeten komen als voedingsbodem voor de gedachte dat het heil niet van de overheid moet komen. Dan is het vervolgens goed dat er kennis wordt genomen van een werkbaar alternatief namelijk het Libertarisme. Ik zie dan een situatie met 1 kamerzetel zoals de Partij voor de Dieren die toch heel wat effect sorteert als het op reclame voor het gedachtengoed aankomt. Maar hoe krijg je voldoende aandacht in de tijd tussen nu en 12 september? Ik steun het graag.

 15. Onbezoldigd Ruifvuller, ik was er gisteren (voor het eerst in maanden) ook. Net als Ratio, maar die is er altijd. Ik was er inderdaad omdat de LP mee gaat doen. Na afloop had ik er dan ook een zeer goed gevoel over. Het is immers publiek geheim dat ook ik denk dat je vanuit het veld meer kunt betekenen dan vanaf de tribunes.

  Geert Wilders is als dissident van de VVD een eenmansfractie begonnen ooit. Kijk waar hij nu staat. Al zou de LP maar één zetel krijgen: iedere opmerking zal enorm worden uitvergroot in de pers!

  Belangrijk is dat opmerkingen congruent libertarisch moeten zijn, zodat je nimmer beticht kan worden van draaierij. Iemand als Toine zal zich nooit laten verleiden tot het doen van emotionele uitspraken die verkeerd worden geïnterpreteerd.

  Mijn stem heb je. En de handtekeningen in Alkmaar ook 😀

  • Beste,
   Je spreekt over ‘handtekeningen’ in meervoud. Ik heb jouw naam al genoteerd op de lijst ondersteuningsverklaringen, welke namen mag ik daar aan toevoegen?
   Groet,
   Hendrik

 16. @Toine Manders [21]:

  OMG NEE!! Je begrijpt mij verkeerd. Wie houden het huidige systeem in stand? Dat zijn de ondernemers. Diezelfde ondernemers zouden een keer moeten stoppen met het afdragen van belasting. En het brutosalaris eens netto moeten gaan uitbetalen. En winkels moeten geen btw afdragen. Etc. Wat wil de overheid dan gaan doen? Iedereen oppakken? Leg de motor die de overheid draaiende houdt eens stil.

  Toine Manders [23] reageerde op deze reactie.

 17. @Ayn Rand [22]: De reden dat ondernemers dat niet willen doen, is omdat ook zij niet bekend zijn met libertarische ideeen. Daarom moeten we die ideeen verspreiden. En de meest effectieve manier is deelname aan verkiezingen. De libertarier die meer mensen dan wie ook kennis heeft laten maken met onze ideeen, is Ron Paul. Hij deed dat al sinds 1974, maar pas sinds hij kandidaat voor president is is hij wereldberoemd geworden.

  Ayn Rand [24] reageerde op deze reactie.

 18. Wat een reacties! Eerst eens even de vragen die Hub onder het artikeltje heeft gezet beantwoorden:

  -Nee
  -Zie hierboven
  -Niet het mandaat over mezelf weggeven aan anderen en niet het systeem legitimeren

  Toch zijn veel, zo niet de meeste reacties positief t.o.v. het in de politiek stappen en de meesten hebben daar hele goede redenen voor. De beste reden is natuurlijk dat er daardoor vééél meer bekendheid komt voor het libertarisme en dat is een goede zaak. Daarom wil ik best wat meewerken, met het krijgen van handtekeningen bijvoorbeeld. Maar niet door het mandaat over mezelf weg te geven, zelfs niet aan een libertariër.

  Dus als ik iemand kan verblijden met wat handtekeningen uit het district Noord Holland Noord (ben jij dat Ron Arends?) laat het dan maar weten via Hub, hij heeft mijn mailadres uiteraard. Ga ik ondertussen maar even verder als Onbezoldigd zandstrooier. 😉

  Ron Arends [30] reageerde op deze reactie.

 19. @Ayn Rand [26]: Een gecontroleerde overgang, via de politiek, op een libertarisch model lijkt me veel kansrijker en een veel beter plan.

  Wanneer er een revolutie uitbreekt geld altijd het recht van de sterkste. 1. Wij zijn niet de sterkste. 2. Al zouden wij dit wel zijn, zouden we de bevolking moeten dwingen om de nieuwe regels te accepteren.

 20. Mijns inziens gaat het om het bewust maken van de massa. Laten weten dat de mensen al van kinds af aan geindoctrineerd zijn door de overheid. De grootste groep stemmers heeft werkelijk geen idee hoezeer zij gebrainwashed zijn, het moet ze stapje voor stapje duidelijk gemaakt worden.

  Zeitgeist Movement, Venus Project, Anonymus etc… zijn goed bezig. Zij laten zien dat het huidige politieke en monetaire systeem volkomen abject is. De technologie is zo ongeloofelijk ver dat eerste levensbehoeften voor alle mensen op aarde gratis kan zijn. Alleen niemand weet het! Mensen zijn zo diep geindoctrineerd dat ze nog steeds denken dat een baantje heel normaal en gezond is! Sociale Patologie, meer is het niet. De wetenschap en technologie is daar allang voorbij.

  Blanco stemmen is de beste protest-stem volgens mij, tenzij de LP bereid is bovenstaande groeperingen te steunen en te helpen het volk te onderwijzen en afbraak te doen aan het huidige systeem.

  Onbezoldigd ruifvuller [31] reageerde op deze reactie.

 21. @Onbezoldigd ruifvuller [27]:
  als ik iemand kan verblijden met wat handtekeningen uit het district Noord Holland Noord (ben jij dat Ron Arends?) laat het dan maar weten via Hub, hij heeft mijn mailadres uiteraard.

  Ja, ik zit in Alkmaar, dus Noord Holland Noord. Eerdaags gaan we wat balletjes opgooien over hoe we als Vrijsprekers kunnen helpen die handtekeningen bij elkaar te sprokkelen. Dus je hoort vast van Hub.

  Wat Toine al zei: een handtekening zetten is niet hetzelfde als stemmen. Je geeft slechts aan dat je het een “goed idee” vindt dat de democratie wordt uitgebreid met een extra partij 😀
  Onbezoldigd ruifvuller [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.