Het libertarisme heeft 1 levensgroot zwak punt: het wordt alleen middels zelfkennis verspreidt.

Waar andere memes via geweld worden verspreid daar wordt er bij het libertarisme verwacht dat de mens zelf door reflectie en zelfstudie tot het inzicht komt dat het NAP het antwoord op de ongestelde vraag is.

 

Christenen doen iedere zondag weer braaf een duit in het zakje. Moslims onderwerpen grote bevolkingsgroepen aan hun geloof. Democraten vinden belasting een goede zaak. Communisten dwingen iedereen tot hun versie van geluk.

Maar libertariërs zitten gewoon thuis met een laptop of een boek en hopen dat hun ideaal zich vanzelf verbreidt.

Hoeveel mensen heb jij al overtuigd om libertariër te worden? 1000? 10? 1?

Ik ben geen partij man, ik ben geen lid van de Libertarische partij. Ik heb geen wens om in die partij actief te worden. Maar ik denk dat wanneer de LP 1 zetel zou kunnen halen ik met mijn stem meer mensen kan bereiken, meer mensen kennis kan laten nemen van het libertarisme dan op welke andere manier dan ook.

Principes mogen geen excuus zijn voor luiheid. Als je principieel niet kunt stemmen dan is dat natuurlijk helemaal jouw zaak. Maar mijn vraag aan jou is: wat doe jij om het libertarisme te verbreiden?

Er zijn natuurlijk ook mensen die zelf libertariër zijn, en het niet nodig vinden dat andere mensen ook libertariër worden. Bij die groep reken ik me zelf eigenlijk ook. Maar ook dan is er een vraag: laat jij iemand die verdrinkt gewoon kopje ondergaan onder het motto “ik heb gisteren nog geblogd hoe je moet zwemmen”?

Daarom zal ik LP stemmen.

Ingezonden door Rien

————————————————
REDACTIE:
Dit is een geweldig goed spontaan initiatief van Rien.
Geheel los en onafhankelijk van de LP partij.
Wij vragen lezers om ook hun idee over stemmen (wel/niet)  in te sturen. Het is een goede manier om van te leren en onze houding te bepalen.

Stuur naar:   info@vrijspreker.nl

61 REACTIES

 1. Ik woon al jaren in het buitenland (tegenwoordig in Peru) en ik had me in principe voorgenomen niet meer aan de NL verkiezingen deel te nemen. Ik betaal geen NL belasting en zou dus ook geen zeggenschap moeten hebben over hoe die belasting besteed moet worden.
  Maar goed, nu de LP verkiesbaar is laat ik misschien toch mijn stem horen in september. Echt principieel is het niet, in mijn geval, maar misschien maakt het wat uit voor een beter en eerlijker Nederland.

 2. Tip voor de LP: verschuif in je communicatie het accent van ‘wat is libertarisme’ naar ‘waarom zou het jou iets kunnen schelen’. Kies een paar duidelijke doelgroepen (tip: ondernemers, ZZP’ers, maar ook studenten e.d.) en adresseer zelf alvast de grootste vragen en twijfels (zoals de zorg voor zieken en minder bedeelden).

  Erik van der Luijt [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Eddie Willers [2]: Helemaal mee eens. De logica van in vrijheid geboren worden ontgaat de meeste mensen al. Het systeem (democratie ahum) zit zo diep in de mensen dat ze geen alternatief kunnen voorstellen behalve natuurlijk de vreselijke experimenten, fascisme, communisme. Jarenlang eenzijdige informatie… Om succevol te kunnen zijn zal de LP op zo veel mogelijk concrete wijze moeten schetsen hoe de maatschappij er dan uit zou komen te zien… SUCCES! Mijn stem hebben jullie…

 4. De LP krijgt mijn stem ook. Het is zo’n beetje de enige gezond-verstand partij die ik ken.

 5. Dank. Het probleem is echter dat de lezers hier al aardig zelf denken en onderzoeken. Om in de kamer te komen moet je een deel van de massa aanspreken. Tot nu toe (de afgelopen 10 jaar) is de Libertarische Partij voor de niet-ingewijden volledig onzichtbaar. Ik hoor/zie daar niets in veranderen.

  De LP ***MOET*** een paar belangrijke boodschappen als speerpunt kiezen, afgestemd op haar ideale doelgroep. Ze MOET een doelgroep kiezen. Ze moet onderzoeken wat daar leeft en zal haar boodschap daar op in moeten haken. Vervolgens is het zaak om de vraag “why should I care?” kort en duidelijk te beantwoorden zonder te verwijzen naar “austrian economics, Rand, Mises, etc etc. Tip: Bekijk de strategie van Ronald Reagan’s verkiezing. Misschien is het handig om ondernemers en ZZP’ers aan te spreken als er genoeg van zouden zijn die de ideeën goed vinden. (Onderzoek dat).

  Sprekers in Den Haag is leuk maar ‘preken voor eigen parochie’. GET THE F*** OUT THERE! Show me you care and I will care.

 6. Probleem met de LP is dat het de filosofie van de vrijheid wel erg rigide toepast. Er zijn een flink aantal programmapunten die echt niet praktisch zijn en waaruit enorme ellende kan voortkomen. Het is mijns inziens gewoon niet goed genoeg doordacht. Bijvoorbeeld:

  Vrijheid is ook gevoel van veiligheid. Hoe zou ik mij veilig kunnen voelen in een wereld waar iedere gek zich zwaar mag bewapenen? En dat in een kapitalistisch systeem? Ain’t gonna work… Er zijn op dit moment al wapens ter grootte van een tennisbal waarmee je gebieden ter grootte van een kleine stad kan wegvagen van de aarde, moeten we dat vrijgeven? Of waar leg je de grens?

  En hoe is het geregeld met de resources van de aarde en de enorme waste die gestopt moet worden om vernietiging van het ecologisch systeem op aarde te voorkomen? In een onbegrenst kapitalistisch systeem dat gebaseerd is op winst door consumeren? Ik zie geen programmapunten die daarin voorzien.

  Zo kan ik nog wel even doorgaan. Het ontbreekt de LP gewoon aan visie en daarom is de LP geen oplossing zoals het zich nu presenteerd.

  Hub Jongen [7] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman [8] reageerde op deze reactie.
  Rien [9] reageerde op deze reactie.

 7. @probleemkind [6]:

  Goede tips, maar toch een opmerking:
  Het libertarisme, en ook de LP, zeggen niet dat NU onmiddellijk vrij wapenbezit moet komen. Natuurlijk zullen alle stappen naar een grotere vrijheid met verstand en overleg moeten gebeuren. Zo zal bij voorbeeld een eerste stap zijn om vast te leggen dat iedereen het recht heeft zijn lijf en eigendom te verdedigen (zo nodig met wapens).
  Daarna kan bezit van een (verdedigings)wapen, in stappen worden ingevoerd, desnoods via een vergunningenstelsel.
  Dat zou ik best aandurven.
  En dan zou mijn gevoel voor veiligheid een stuk beter liggen dan nu het geval is.

  ikwordgenaaid [15] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman [16] reageerde op deze reactie.
  probleemkind [17] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman [33] reageerde op deze reactie.

 8. @probleemkind [6]:

  Het is mijns inziens gewoon niet goed genoeg doordacht.

  Zoooo… Het libertarisme is niet goed doordacht?

  Of bedoelt u dat de LP haar programmapunten maar moet aanpassen zodat de gemiddelde gehersenspoelde Nederlander niet meer ziet wat libertarisme inhoudt? Met andere woorden, dat de LP uit electoraal belang meteen maar moet beginnen met de libertarische principes te verloochenen? Oftewel een politieke partij als alle andere moet worden?

  Hoewel ik niet voor de LP kan spreken maar uitsluitend voor mezelf kan ik u vertellen dat dat niet gaat gebeuren. Ik wil u met klem verzoeken dit essay van Murray Rothbard te lezen om te begrijpen waarom niet.

  probleemkind [12] reageerde op deze reactie.

 9. @probleemkind [6]: Als de LP moet gaan hoeren om stemmen te krijgen, dat zou voor mij een reden zijn om niet op de LP te stemmen.
  Ik zou graag zien dat de LP een spiegel wordt, een spiegel waarin de kamer en de kiezers zich bewust kunnen worden van wat ze eigenlijk doen.

  Het gaat er niet om dat de LP de volgende regering leidt. Als de LP ooit zo groot zou worden dan zou ik zeer zeker niet langer op ze stemmen. Politiek kan imo nooit een oplossing zijn.

  Mijn reden om LP te stemmen gaat dan ook niet over “hoe het land geregeerd moet worden”, maar als een educatieve ervaring voor mensen die anders nooit met libertarische ideeen in aanraking zouden komen,

  Alex [11] reageerde op deze reactie.
  probleemkind [13] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman [14] reageerde op deze reactie.

 10. Eerst dacht ik om niet te stemmen omdat ik principieel hiertegen ben, maar een gedachte borrelde op welke me heeft laten besluiten toch te stemmen op de LP.

  Libertariërs keuren de initiatie van geweld af, maar zijn niet tegen gebruik van geweld bij het verdedigen van zichzelf. Dit gaat ook op bij het stemmen. Het stemmen wordt gebruikt om doormiddel van de overheid ons te dwingen naar de gedachtegoed te leven van anderen en een systeem in staande te houden die ons onderdrukt. Het stemmen is het initiëren van geweld door anderen tegen ons, waarom zouden wij dan niet ter verdediging ditzelfde apparaat gebruiken om ons te verdedigen hiertegen? Zouden we niet ernaar moeten streven een genoeg aantal zetels te behalen zodat we de besluitvaardigheid van de overheid teniet te kunnen maken? Zou het niet het doel moeten zijn om de overheid te verstoren en de overheid zijn macht te verminderen?

  Door actief in verdediging te gaan bereiken we meer mensen en zullen er meer zich tot ons toevoegen. Het zou de tussenstap kunnen zijn naar een vrijer systeem en uiteindelijk naar een echt Libertarische maatschappij.

 11. @Rien [9]:

  Ik denk dat er wel tussenstappen nodig zijn, Wel stappen en geen stapjes. Het wegstrepen van de overheidsonzin zal wel geleidelijk moeten gebeuren wil je niet dat alles instort en het je tegen gaat werken. De LP zou goed aan doen om een paar punten naar voren te brengen welke radicaal zijn maar wel op steun kan rekenen, zoals afschaffing van de BTW.

  Ik denk dat velen het, vooral in de huidige situatie waar we ons in bevinden, het als een verlichting zal ervaren.

 12. @R. Hartman [8]:

  Als je goed leest zie je dat ik het LP programma bekritiseer, niet het Libertarisme in zijn algemeen. De LP hoeft haar programma niet te wijzigen tbv electoraal belang, heb ik ook niet gezegd. Het ontbreekt de LP gewoon aan visie waardoor het verhelpen van het ene probleem een ander probleem creeert. Filosofie van de vrijheid op alles toepassen is niet hetzelfde als een goede visie hebben, zo simpel los je problemen niet op.

  Rob ter Horst [49] reageerde op deze reactie.

 13. @Rien [9]:

  Het gaat er niet om dat de LP de volgende regering leidt. Als de LP ooit zo groot zou worden dan zou ik zeer zeker niet langer op ze stemmen. Politiek kan imo nooit een oplossing zijn.

  In mijn optiek getuigt deze reactie van een onvoldoend doordacht hebben van de consequenties mocht de LP ooit een absolute meerderheid behalen. Tenzij u niet echt wilt dat de huidige op agressie gebaseerde wordt afgeschaft. Een argumentatie kunt u aantreffen in het hierboven door mij gelinkte artikel van Rothbard.

  Ik zie de LP als een ZZP. Die verhuurt zich voor tijdelijke opdrachten met de missie zichzelf overbodig te maken. Om dat doel te bereiken is het nodig dat de LP een meerderheid verwerft, liefst een absolute, zodat de onmiddelijke afschaffing van alle belemmeringen van vrijheid gerealiseerd kan worden. Tot die tijd zal men immers gedwongen zijn compromissen aan te gaan, waarbij die totale vrijheid niet gerealiseerd zal kunnen worden, doch slechts stappen in de goede richting.

  Om de overheid te kunnen afschaffen (en daarmee zichzelf) zal de LP een absolute meerderheid moeten behalen. Als u nu beweert af te haken op het moment dat dat dreigt te gebeuren kan ik u niet meer volgen, want als die afschaffing niet uw doel is, waarom zou u dan nu LP stemmen? Om ‘vrij genoeg’ te worden?

  Let wel, ik spreek hier voor mezelf en niet voor de LP, maar ik ga ervan uit dat de LP zonder meer blij zou zijn met uw stem nu; hoe meer stemmen hoe beter, en zoals u zegt, zonder daarvoor te ‘hoeren’. Mij treft alleen de inconsequentie dat u zou afhaken op het moment dat het zou blijken te werken.

  Rien [23] reageerde op deze reactie.

 14. @Hub Jongen [7]: Gradualism in theory is perpetualism in practice.

  Ik weet dat velen het aanklikken van links als een onnodige actie zien die maar lastig is, om vervolgens te blijven argumenteren alsof de link niet gegeven was. Maar die link is wel gegeven, en daar is een reden voor.

  Ik begrijp de gevoelsmatige angst om iedereen zomaar ineens de gelegenheid te geven een wapen te kopen, maar principiëel gezien is het wel een irreële angst. Immers, iedereen heeft nu al de vrije beschikking over wapens, van balpennen tot auto’s tot keukenmessen, maar als het over vuurwapens gaat slaat ineens de angst dat iedereen zomaar ieder ander af gaat knallen toe. Analoog aan het sentiment dat bij het vrijgeven van drugs iedereen zomaar ineens verslaafd zal raken.

  Onzin. Wie een vuurwapen wil hebben heeft dat nu ook al, net zoals iedereen die drugs wil gebruiken dat nu ook al doet. Dat er praktisch iets geregeld zal moeten worden rond mensen met een ontoereikend verantwoordelijkheidsbesef (kleine kinderen, verstandelijk gehandicapten) lijkt wel voor de hand te liggen, maar kinderen die ‘Riddertje’ speelden in mijn jeugd deden dat ook met houten zwaarden en niet met keukenmessen, en die zwaarden werden zodanig gehanteerd dat er geen gewonden vielen.

  Ik wil iedereen nogmaals met klem verzoeken het essay van Rothbard te lezen, zo lang is het niet, om te begrijpen waarom gradualism niet werkt, en hoe lieden als Alan Greenspan en Guy Verhofstadt het libertarisme hebben kunnen verraden. Helaas hoort ook Robert Nozick in dat rijtje Do as I say, not as I do lieden.

 15. @Hub Jongen [7]:

  Beste Hub, hier een regel uit het LP programma:

  ‘Wij bevestigen het persoonlijke recht van het houden en dragen van wapens’…

  Dat is nogal wat gezien de huidige stand van de technologie. Erg kortzichtig mijns inziens.

 16. @ikwordgenaaid [15]: Exact. Het principiële recht op zelfverdediging houdt in het principiële recht zich te bewapenen. In Zwitserland ligt in de meeste huizen een automatisch wapen, en als mensen het over Zwitserland hebben gaat het nooit over de WildWest taferelen daar (of misschien juist wel, want het Wilde Westen was aanzienlijk vrediger dan Hollywood wil doen geloven).

  De LP is ook voor het afschaffen van de helmplicht, en de gordelplicht. Betekent dat dat ik voortaan zonder helm op de motor stap? Lijkt me niet, die helm is voor mijn veiligheid, en dat is mijn verantwoordelijkheid. Het verschaft me echter wel de mogelijkheid iemand zonder helm even een lift te geven, als daartoe de noodzaak zou bestaan, of zelf even snel naar de supermarkt te gaan, zonder me helemaal op te tuigen.

  Eigen verantwoordelijkheid terug naar de burger. Het lijkt bijna onmogelijk na zoveel jaar debilisering, maar de LP zal niet van vandaag op morgen de omslag kunnen bereiken, dus al te bezorgd ben ik daar niet over.

 17. Met stilzitten heb ik tot de dag van vandaag nog niets bereikt. Wil je dat het libertarische gedachtengoed omzichheen spreid, dan is het handig als je bereid bent om je daar actief voor in te zetten.
  Ik kan mezelf met alle respect nog geen libertarist noemen, maar we delen absoluut veel ideologien. Je kan jezelf dan toch ook de vraag stellen, of het handig is alles maar aan het lot en toeval over te laten. Principieel niet stemmen doet mijn inziens het libertatisme geen goed. En daar zit voor mij wel een heel belangrijk punt wat mee gaat spelen in mijn stemkeuze. Wil je iets veranderen aan het systeem dan moet je eerst deel uitmaken van het systeem. Of willen jullie zeggen dat er ook maar 1 van jullie is die een auto totall loss heeft gereden zonder zelf in de auto te hebben gezeten?

  Ik vind het knap:D

  R. Hartman [22] reageerde op deze reactie.

 18. De meeste Nederlanders kennen (vuur)wapens alleen van de TV, waar boeven er ongecontroleerd mee in het rond schieten. Geen wonder dat ze er bang voor zijn. Met een Zuzuki Swift kan iemand makkelijker een grote groep mensen doden dan met een pistool hoor.

 19. Kan ik op mensen rekenen?

  Het ESM verdrag is zeer slecht voor Nederland.

  Nederland staat garant voor 40 miljard euro in het ESM noodfonds, maar bij de noodprocedure, dus op het moment dat er snel geld moet worden gestort, heeft Nederland geen vetorecht. Dit betekent dat, indien Nederland van die 40 miljard euro binnen 7 dagen bijvoorbeeld 10 of 20 miljard euro moet storten, wij dit niet kunnen tegenhouden, met alle nationale gevolgen van dien. De drie grote landen, zijnde Duitsland, Frankrijk en Italië hebben wel een vetorecht bedongen. Vreemd is dat bij een berekening van de hoofdelijke inleg in het noodfonds, Nederland opnieuw netto de hoogste betaler is. Waarom is Nederland richting Europa wel weer het beste jongetje van de klas, maar bedingt ze geen garanties? Nederland moet baas over haar eigen portemonnee blijven en zeker geen suikeroompje spelen voor landen die er een puinhoop van hebben gemaakt.

  De Onafhankelijke Burger Partij roept iedere onafhankelijke burger op haar stem te laten horen donderdagochtend 24 mei 10.00 uur op het Plein voor het Tweede Kamer gebouw. Laat uw stem massaal horen in de hoop de naïeve politici van dit land tot inkeer te brengen.

 20. @R. Hartman [14]:
  “Mij treft alleen de inconsequentie dat u zou afhaken op het moment dat het zou blijken te werken.”

  Het is mijn overtuiging dat macht corrumpeert.
  Zelfs als de stichters van de LP trouw blijven aan de principes van het NAP, dan nog zal de partij als zij machtiger worden mensen aantrekken die wel “water bij de wijn” willen doen. Gewoon omdat macht machtswellustelingen aantrekt.
  Tegen de tijd dat de LP een meerheid zou halen is de partij allang ondergraven of opgeplists in “real-NAP’ers” en “extreme NAP’ers”
  Dan zal ik er dus niet meer op stemmen.

  Je kunt een systeem niet vanuit zichzelf veranderen, dat heeft de geschiedenis ons intussen wel geleerd.

  Mocht ik er echter helemaal naast liggen, dan beloof ik hierbij plechtig toch op de LP te stemmen als ze de meerderheid (kunnen) halen.

  R. Hartman [25] reageerde op deze reactie.
  Romee [28] reageerde op deze reactie.

 21. @probleemkind [13]:
  “LP moet gaan hoeren? Vaag, … Ik heb dat iig niet geschreven noch bedoeld.”

  Je hebt het geimpliceerd. Ik citeer: “Probleem met de LP is dat het de filosofie van de vrijheid wel erg rigide toepast. Er zijn een flink aantal programmapunten die echt niet praktisch zijn”

  Hiermee suggereer je imo dat ze de “rigide” punten moeten opweken.

  probleemkind [32] reageerde op deze reactie.

 22. @Rien [23]: Ik begrijp uw sentiment, maar weet niet goed hoe dit te duiden in het geval van de LP.

  Uiteraard zullen er zich situaties voor kunnen doen, met name bij compromis-vorming, waarbij niet duidelijk zal zijn of de in stemming gebrachte motie de vrijheid van de burger zal bevorderen of verkleinen. Ingeval van bevordering zal de LP vóór stemmen, ingeval van verkleining tegen. Als echt niet duidelijk is wat de effecten zullen zijn zou de LP zich van stemming moeten onthouden.

  Dit zijn tamelijk simpele criteria om de trouw van een LP-lid te toetsen, en zodra iemand structureel afwijkt van deze criteria kan hij of zij geroyeerd worden alvorens meer schade aan te richten. Het lijkt me dat een LP gemakkelijker ‘zuiver’ te houden is dan de ‘gewone’ agressiegerichte partijen, omdat daar elke vorm van principe, en dus ook van toetsingscriteria, ontbreekt.
  Alex [27] reageerde op deze reactie.

 23. Andere politieke visie’s worden met geld en/of geweld bekend.
  Eigenlijk is dit een zwak punt van een democratie.
  Het invloed van geld op een open democratie is verkeerd.

  Meer geld betekend meer folders, advertentie’s, etc…
  Een politieke visie moet als een commercieel product aan de man gebracht worden, om maar een kans te hebben, om door te dringen bij de bevolking.

  Maar ja, ook al zouden alle partijen een gelijke som geld kunnen besteden, dan betwijfel ik nog of dit wat uit maakt.

  Het meedoen aan allerlei spelletjes en quizen op tv heeft soms meer invloed op de populariteit van een partijleider, dan een debat of zijn standpunten.

  Dit zegt toch genoeg over sommige kiezers

 24. @R. Hartman [25]:

  Een simpele eis zou kunnen zijn dat er geen wetten/regels/ gemaakt worden maar alleen afgebroken. Dan weet je ook meteen heel snel wie de fakers zijn.

 25. @Rien [23]: Het is een illusie om met een politieke partij de maatschappij te veranderen. Je kunt wel de richting veranderen, mensen wakker schudden of een geheel andere visie tonen.

 26. @ikwordgenaaid [29]: Anders dan u ben ik niet van mening dat ‘zoveel partijen’ starten met ‘goede bedoelingen’, maar uit opportunisme. In die andere partijen ontbreekt namelijk elke vorm van principe, en is het enig nagestreefde doel de uitoefening van dwang.

  De LP is de enige partij die gebouwd wordt op principes, specifiek één principe, het Non-Agressie Principe. En daar valt op geen enkele manier mee te marchanderen. Mocht de LP het NAP verkwanselen, dan zal zij in één klap haar aanhangers kwijt zijn. Want ook haar achterban zal naar verwachting principiëel zijn.

  En dan kom je dus niet weg met, nadat je het kabinet hebt laten vallen over de gekozen burgemeester, je te laten benoemen als… burgemeester.

Comments are closed.