Een ondernemende geest is een fantastisch gereedschap om ogenschijnlijk onoplosbare problemen op te lossen. Dat gaat van gezondheidszorg, sociale wantoestanden tot en met voeding en communicatie. Ondernemers bewijzen dat dagelijks.  Maar politici, beleidsmakers en ‘experts’ beweren dat effectieve grootschalige verandering van bovenaf via een uitgebreide planning moet gebeuren. De ervaring laat echter het tegenovergestelde zien.

Het organiseren van deze ‘grote oplossingen voor grote problemen’ brengt zoveel bureaucratie met zich mee dat de geplande stappen voorwaarts bezwijken onder het gewicht van politieke ideologie, onderling wantrouwen, incompetentie en persoonlijke agenda’s. Het doel is daarnaast niet het oplossen van een probleem maar het in stand houden en uitbreiden van een verworven positie. Daarom lost de politie nooit de criminaliteit op, het ministerie nooit de files en sociale zaken nooit ‘de armoede’.

Kijken we eens naar twee actuele zaken: gezondheidszorg en onderwijs. Hier zit de overheid tot over zijn nek in en is constant bezig om ‘grote oplossingen voor grote problemen’ aan te dragen. Het resultaat is dat zorg en onderwijs steeds duurder worden én slechter van kwaliteit. Bij al deze sectoren is men top down bezig.

Tussen alle treurigheid zijn er ondernemers die wel het verschil maken. Privé klinieken en particuliere ziekenhuizen die goede zorg tegen lage kosten bieden. Particuliere scholen en cursussen die waar voor je geld geven. Maar ook internetondernemers die binnenkort grootschalig en zeer voordelig online onderwijs gaan aanbieden.

Grote veranderingen komen van kleine initiatieven uit de massa. Omdat er beperkte en slimme stappen genomen worden, voorkom je de tirannie van het optimale goede antwoord. Iets wat tegenstanders van het libertarisme ook regelmatig dwars zit overigens.

Terug naar ‘een groot probleem’. Daar moet iets aan gedaan worden, vindt men. De mening van een aantal experts wordt gevraagd maar het punt is dat de deskundigen het niet eens zijn. De een zegt dat er iets aan gedaan kan worden terwijl de ander dit afwijst. Weer een ander begint over de vele neveneffecten en weer iemand anders over het verleden waarin de aanpak ook niet werkte.

De toekomst is, met andere woorden, niet voorspelbaar. Iedereen is bijna zeker over hun voorspellingen maar de meesten spreken elkaar tegen. Het resultaat is een te grote onzekerheid en daardoor of impasse waardoor er in feite niets gebeurd of een operatie met een grote kans op een stevige mislukking.

Om dit te doorbreken, neem je kleine stappen die beperkt zijn door een acceptabel verlies. Je weet niet wat er gaat gebeuren en de enige manier om dit te ontdekken is om een stap te nemen. Kijken waar je bent en ontdekken wat de volgende stap zal zijn. Als meerderen dit doen, ontstaan er verschillende manieren hoe je iets kunt aanpakken. Een positief resultaat kan gebouwd worden op goed lopende experimenten.

In een wereld waar niemand het ultieme antwoord heeft, wil je zoveel mogelijk oplossingen genereren. Slimme actie in onbekend terrein is beter dan stilstaand getheoretiseer of rücksichtlose belastinggeldverbranding. En door de kleine beperkte stappen blijft het risico als je faalt, acceptabel en betaalbaar.

Op die manier werken succesvolle ondernemers die uiteraard ook een scherp oog voor kosten en budgetbewaking hebben. Anders dan de grote politieke besluiten die met veel tromgeroffel worden aangekondigd. Zij leiden altijd tot enorme kostenoverschrijdingen, vertraging, series van ongewenste neveneffecten en bieden een slecht tot ontbrekend antwoord op de marktbehoeften.

 

31 REACTIES

 1. Ik ben er gewoon stil van.

  “Grote veranderingen komen van kleine initiatieven uit de massa. Omdat er beperkte en slimme stappen genomen worden, voorkom je de tirannie van het optimale goede antwoord”

  Spijker, kop, dat werk.

 2. @probleemkind [2]:
  Ik lees hier toch echt over kleinschalige mogelijkheden voor ondernemers, niet megacorporaties met hun rendement-trekkers achterban, gewoon de huisarts die zelfs zorg-abbo’s verkoopt, de leraren die voor zich zelf beginnen en zelf bepalen welke lessen zij geven.

  Tepco is eigendom van de aandeelhouders, er is niemand die de eind verantwoording draagt, ik begrijp het sentiment maar naar mijn mening is dit artikel een uitzondering – het gaat over ruimte voor ondernemers, gewoon normale mensen die ook hun verantwoordelijkheid nemen.

  Vilseledd [8] reageerde op deze reactie.

 3. @probleemkind [2]: Tepco? Noem bijna elk klein en groot bedrijf maar. Natuurlijk ligt het voor een deel aan de overheid en de wet- en regelgeving, maar binnen dat bedrijf is er ook veel te doen aan verbetering, vooral waar het leidinggeven gebaseerd op feiten betreft, en onderlinge samenwerking, 2 weten meer dan 1.

  We proberen juist van al die tienduizenden “leidingevenden” ministers en ambtenaren af te komen, om ze te gaan vervangen door tienduizenden “leidinggevenden” in het bedrijfsleven.

  De burger zal nog eerder kiezen voor een overheid die op afstand de baas speelt, dan een baas die zich steeds meer (ook privé) met de werknemer gaat bemoeien. Het wordt vaak genoeg bewezen wat voor een dictatoriale bazen hebt, het is vaak genoeg in het “nieuws”.

  De mens moet veranderen, en daarmee verandert ook de politiek en het bedrijfsleven, en als we er voor zorgen dat dat een positieve verandering is, hebben we daar straks allemaal de vruchten van, ook onze nakomelingen.

  Dus, geef mensen zekerheid, verander niet teveel te vaak, waardeer ze, en geef ze ook levens- en ademruimte. Wat men nu allemaal blijkbaar moet doen, past niet meer binnen 24 uur.

 4. @probleemkind [2]:
  De industrieën die jij noemt, zijn bedrijfstakken die uitpuilen van de privileges die ze hebben gekregen van overheden. Daardoor (en alleen daardoor) zijn ze zo machtig.

  – Farmaceutische industrie
  Volledig afhankelijk van de overheid: die bepaalt immers of een medicijn wordt goedgekeurd én betaalt de rekening. Ongeacht hoe hoog die is.

  – Olie industrie
  Volledig geïntegreerd met de overheid: die zien brandstoffen als een cashcow en zijn gaarne bereid om landen die olie bezitten met democratie te bombarderen om zo toekomstige inkomsten veilig te stellen.

  – Internationale wapenhandel
  Bestaat bij de gratie van de overheid: overheden voeren oorlogen en hebben daarvoor oorlogstuig nodig. Er zijn weinig particulieren die een Patriotraket willen kopen en/of een Leopardtank.

  Haal de overheid uit het systeem en er kunnen geen privileges meer worden weg gegeven. Die megabedrijven zullen vervolgens snel bezwijken onder hun eigen gewicht.

  probleemkind [6] reageerde op deze reactie.

 5. “Privé klinieken en particuliere ziekenhuizen die goede zorg tegen lage kosten bieden.”

  Die pikken de krenten uit de pap. Een algemeen of academisch ziekenhuis moet alle zorg bieden, dus ook aan patiënten met zeldzame ziekten en zonder dikke beurs. Het probleem met volledige marktwerking is, dat de markt kan doen alsof de armste 20% niet bestaat. In een beschaving stellen we ons een hoger doel.

  “Particuliere scholen en cursussen die waar voor je geld geven.”

  Dara gaat het om beroepsopleidingen en veelal cursussen. Geschiedenis, Latijn, kunstwetenschappen en ander vakken zonder direct aanwijsbaar nut, maar wel voor onze cultuur van belang zijn, worden niet of nauwelijks aangeboden en overheidsscholen bereiken ook mensen, die er niet zelf aan zouden denken. Daarom moet je mensen soms verplicht bepaalde vakken aanbieden, anders worden het luie televisiekijkers en populaireblaadjeslezers. Door de uitholling van ons onderwijs is dat laatste al aan het gebeuren, getuige bijvoorbeeld de steeds kortere zinnen in onze media. Neem een Duits boek ter hand en je komt nog heuse volzinnen tegen. Zelfs Italiaanse teksten zitten beter in elkaar en internetreaguurders reageren met minder fouten dan hun Nederlandse evenknieën.

  “Maar ook internetondernemers die binnenkort grootschalig en zeer voordelig online onderwijs gaan aanbieden.”

  Internet is geschikt om oppervlakkig wat kennis op te doen van een onderwerp. Diepgaande kennis wordt het best van leraar tot leerling overgedragen.

  “Daarom lost de politie nooit de criminaliteit op, het ministerie nooit de files en sociale zaken nooit ‘de armoede’.”

  Evenmin als gezondheidszorg ziekte en dood oplossen of heb je daar niet aan gedacht, toen je dit zinnetje over de politie intypte?

 6. @Igor [3]:

  Ja, maar je kunt er niet omheen, dat grote ondernemingen ook ondernemingen zijn, en dus vallen onder de theorie, dat ondernemingen een zegen voor de mensheid zijn. Dan is het libertarisch verhaaltje, dat de meeste grote ondernemingen er alleen komen door de overheid, dus dat de meeste eigenlijk geen bestaansrecht hebben. Dat betekent dus, dat Microsoft, Google, internet (wordt genoemd, maar vergeet niet, dat het door de overheid tot stand gekomen is!), Boeing, General Electric, Amtrak, Standard Oil etc. niet hadden mogen bestaan en we lokale computerysteempjes hadden gemaakt door de computerboer op de hoek, die dan al niet konden communiceren met computersysteem van het volgende dorp. Vliegen was niet mogelijk evenals treinreizen maken of autorijden, zoals we het nu kennen.

  Igor [9] reageerde op deze reactie.

 7. @Vilseledd [8]:
  Niet onderneming maar ondernemer, het gaat om de vrijheid van mensen – niet de vrijheid van de fictieve entiteit van “bedrijven”.
  Ik snap niet waarom jij uitgerekend mij zou aanspreken op standaard libertarische verhaaltjes, mijn mening wijkt op tal van punten af van standaard verhaaltjes, wat betreft de zorg en onderwijs ben ik van mening dat alleen de uitvoerende mensen hier “winst” op mogen maken, geen aandeelhouders, geen megacorporaties.

  Alle zaken die je noemt zijn bedacht door mensen die iets hebben ondernomen, ondernemers, soms hebben ze een andere titel, uitvinder, techneut, wetenschapper, maar het zijn uiteindelijk allemaal mensen die zelf de eerste stap zetten in een nieuwe richting, en niet wachten tot een ander zegt wat er moet gebeuren.

  Rob ter Horst [10] reageerde op deze reactie.
  Vilseledd [13] reageerde op deze reactie.

 8. @Igor [9]: Vele uitvindingen zijn de mensheid onthouden, zoals dat men 100 jaar geleden al auto’s met batterijen had. Misschien als die ontwikkeling doorgezet was, en niet de benzinemotor, was waarschijnlijk de lucht een stuk schoner geweest, met alle voordelen voor de gezondheid…

  En wie houden die uitvindingen tegen, niet alleen de overheid, maar veelal belanghebbenden in het bedrijfsleven.

  Ik heb het al vaker gezegd, de overheid en het bedrijfsleven zijn twee handen op één buik. Zij zijn er niet voor de burger…

  Het libertarisme zegt dat ze er zijn voor de individuele mens. Toch heb ik sterk het gevoel dat ze er vooral voor het bedrijfsleven zijn.

  Igor [11] reageerde op deze reactie.

 9. @Igor [9]:

  Leuk, maar een ondernemer kun je niet los zien van zijn onderneming en vooral bij het grootbedrijf is de onderneming belangrijker dan wie toevallig directeur is, terwijl van een ondernemer als één persoon geen sprake is. Een ondernemer zie ik vooral als iemand, die er in de pioniersfase mee bezig is. Juist wanneer ondernemingen daar doorheen komen, gaan ze iets voor de maatschappij betekenen. Als Frits Philips niet had kunnen delegeren en erop gestaan had hoogst persoonlijk in zijn garage gloeilampen te maken, was Eindhoven nog steeds het arme heidedorp aan de lijn Weert-Boxtel geweest.
  Ik snap, dat de ZZP’er in dit artikel vooral bezongen wordt, maar veel ZZP-dom is toch uit nood geboren, omdat oudere werknemers moeilijker aan werk kunnen komen. De samenleving verliest iets, wanneer al die eenpitters opnieuw het wiel gaan zitten uitvinden en de kracht van het grootbedrijf zo langzaamaan verloren gaat. Een stuk arbeidsdeling, waar Adam Smith het eind 18e eeuw over had, gaat zodoende verloren.

  “niet de vrijheid van de fictieve entiteit van “bedrijven”.”

  Je hebt ze echter wel nodig vanwege de risico’s, die niemand als hoofdelijk aansprakelijke wil nemen. Je kunt een groentezaak opzetten, maar ik zie geen ZZP’er of MKB’er de Transsiberische Spoorlijn aanleggen.

  “Alle zaken die je noemt zijn bedacht door mensen die iets hebben ondernomen, ondernemers, soms hebben ze een andere titel, uitvinder, techneut, wetenschapper, maar het zijn uiteindelijk allemaal mensen die zelf de eerste stap zetten in een nieuwe richting, en niet wachten tot een ander zegt wat er moet gebeuren.”

  Klopt, maar die vind (vooral: vond) je even goed in de gelederen van overheid en politiek.

  Seneca [16] reageerde op deze reactie.
  Igor [18] reageerde op deze reactie.

 10. @R. Hartman [12]: Ondernemer: Een ondernemer (ook: zakenman, zakenvrouw of entrepreneur) is een persoon die iets onderneemt, en daarmee een of andere maatschappelijke bijdrage levert.

  Bedrijfsleven: Bedrijfsleven is het geheel van bedrijven in een samenleving.

  Corporatisten: Corporatisme als maatschappijsysteem is een model waar wetgevende macht aan burgervergaderingen wordt toegekend die economische, industriële, agrarische en professionele groepen vertegenwoordigen. In tegenstelling tot pluralisme, waar vele groepen strijden voor de controle van de staat, nemen in het corporatisme verscheidene onverkozen lichamen een beslissende rol aan in het besluitmakingsproces. Het is een politiek-economische leer, die probeert een middenweg te vormen tussen het marxisme en het kapitalisme, en die verwant is aan het solidarisme.

  En om het hele verhaal nog even compleet te maken…

  Burger: Een burger is een inwoner van een gemeente of staat. In dat opzicht is dus iedereen een burger.

  Werknemer: De werknemer is (in Nederland) de contractuele wederpartij van de werkgever bij de arbeidsovereenkomst.

  En als je het nog steeds niet begrepen hebt, de burger komt bij mij op de eerste plaats, vooral de burger die het goed doet, goed bedoelt, de man/vrouw op straat, de man met de pet, ook de “ondernemer”, maar ook de straatveger…

  De burger moet in mijn visie echter niet het slachtoffer worden van allerlei systemen, bedacht door mensen met een hoog “IQ”, maar met een laag EQ.

  Ik denk dat we dan als individualisten binnen de samenleving veel verder komen, en de samenleving daar de vruchten van plukt.

  Dus, bij mij komt de burger op de eerste plaats, en staat de “ondernemer” ten dienste van deze burger, en is de overheid in dienst van zowel de burger als de ondernemer, zonder echter de burger te mangelen, dus geen 1-2tje, of handen op één buik, zoals nu het geval is…

  De werknemer echter is in eerste instantie wat men verstaat onder de werknemer, in dienst van. Het zou echter eens duidelijker moeten zijn voor het bedrijfsleven hoeveel kennis en inzicht deze mensen hebben, en wat voor voordeel dit kan hebben voor de samenleving, en het bedrijfsleven, de ondernemer…
  Igor [18] reageerde op deze reactie.

 11. @Vilseledd [13]: Je gaat uit van de ondernemer in de klassieke zin des woords. Dat type ondernemen is achterhaald omdat het geen economisch voordeel meer biedt. Bijvoorbeeld het bij elkaar zetten van mensen in een gebouw die samen wat doen: iemand voor de boekhouding, de administratie, de productie, de logistiek etc. De noodzaak en voordeel hiervan is weggevallen. Het enige wat je hieraan hebt, zijn torenhoge kosten (mede veroorzaakt door de overheid). Uiteindelijk zullen al die organisaties verdwijnen.

 12. @tiny [14]: Alles kan veel efficiënter gedaan worden. Een andere oplossing is minder regels, maar dit kan wel eens ten koste gaan van de werknemer. Efficiënter en minder regels betekent in principe minder werk…

  Doelstelling van het bedrijfsleven is echter zoveel mogelijk producten verkopen, die zo kort mogelijk meegaan. Duurzaamheid levert geen geld op, en wat heb je nou aan natuur. Natuur is lastig, want dat levert niets op.

  Mooi voorbeeld laatst in Duitsland. Daar doen ze veel aan de natuur, en waren ze bezig om een zestal windturbines te plaatsen in jawel, een bos, alleen moesten ze hiervoor nog ca. 5 hectare bos kappen…
  Ook leuk vindt ik die mensen die meer in de natuur willen leven. Ze bouwen daarvoor woningen en wegen in… juist, het bos.

 13. @R. Hartman [12]:
  Ja met dank aan libertariers die consequent de mantra geldverdienen = altijd goed, hanteren is de nuancering tussen ondernemers, bedrijven en corporaties compleet zoek.

  In een van mijn eerste reacties op de vrijspreker heb ik een gepleit om de ondernemer centraal te stellen en vanuit de kleinschaligheid begrip te kweken, toen kwamen dezelfde argumenten als nu van de andere kant; er is geen verschil, bla bla als ondernemers goed zijn zijn bedrijven dat ook.

  Als het dus voor mensen moeilijk om een scheiding aan te brengen tussen de ondernemer en de fictieve entiteit van bedrijven, dan is dat met dank aan de libertariers.

  “Het libertarisme zegt dat ze er zijn voor de individuele mens. Toch heb ik sterk het gevoel dat ze er vooral voor het bedrijfsleven zijn.” < Dat gevoel deel ik met RtH.

  @Vilseledd [13]:
  Onderneming staat wel degelijk los van ondernemers, je hoeft niet alles zelf te doen om ondernemer te zijn, Frits Philips was de eigenaar van philips, misschien dat het ook een ondernemer was maar dat staat in dit geval los van het bedrijf philips.

  “De fundamenten van Philips werden in 1891 gelegd toen Anton en Gerard Philips Philips & Co. oprichtten in Eindhoven.”

  Anton en Gerard, dat waren de ondernemers.

  Als niemand de hoofdelijke aansprakelijkheid wil nemen is het een onnatuurlijk groot bedrijf, dan zeg je dus eigenlijk; mijn bedrijf is zo groot dat ik het niet meer zelf in de hand heb dus mag je mij niet verantwoordelijk houden voor wat mijn “bedrijf” allemaal doet.

  Ga je verder met transiberie expres, infra compleet ander onderwerp maar ongeacht of iets een publieke of private aangelegenheid moet zijn; Verantwoordelijkheid moet!

  In het huidige systeem is zowel publieke als private sector vrijwel onaantastbaar, Verantwoordelijkheid wordt afgeschoven of afgekocht – als het echt goed fout loopt bij de overheid of een groot bedrijf dan dumpen ze het op een zondebok; het ongelukkige individu in kwestie is vaak ten dele schuldig maar vangt wel de klap op voor de hele organisatie.
  In navolging van deze corruptie bij de grote spelers zie je dit ook steeds meer uitzakken naar kleinere bedrijven, echte corporaties zijn het niet maar met een maar verschillende B.V. ontstaan er ook leuke afschuif mogelijkheden.
  De overheid is een verhaal apart, maar ook daar is het probleem aansprakelijkheid / verantwoordelijkheid.

  Ondernemers binnen de politiek? Um….zoals?

  @Rob ter Horst [15]:
  Te veel hokjes, als de straatveger uit zichzelf gemotiveerd is om te vegen is het eigenlijk ook een ondernemers, iedere burger is potentieel “ondernemer”, ook als werknemer kan je ondernemer zijn, het is maar net hoe je tegen dingen aankijkt; Accepteer je het geboden salaris of onderhandel jij erover? Toen ik 17 ofzo was bij het uitzendburo, komen ze met zo een lijst minimum jeugdloon, nou deze jongen was er al vrij snel achter dat het een beetje vreemd was dat ik minder zou krijgen een ander voor hetzelfde simpele werk, dus zei ik gewoon; nou doe die lijst maar weg anders ben ik weg.

  Sommige bedrijfjes zitten vol met ondernemers, die zien zelf hun werk , die trekken de kar, maar die komen ook op voor hun eigen belangen! en daarbij hoeven ze zich niet te verschuilen achter een vakbond.

  Trouwens, hoe meet je iemand zijn EQ?
  Rob ter Horst [19] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman [21] reageerde op deze reactie.

 14. @Igor [18]: http://www.123test.nl/eq-test/ is er een van. Er zijn ook boekjes te koop.

  “Toen ik 17 ofzo was bij het uitzendburo, komen ze met zo een lijst minimum jeugdloon, nou deze jongen was er al vrij snel achter dat het een beetje vreemd was dat ik minder zou krijgen een ander voor hetzelfde simpele werk,”

  Een soortgelijke opmerking plaatste ik hier al eens eerder. Waarom zou iemand in Afrika of in Azie minder moeten verdienen voor hetzelfde werk als bijv. hier. Natuurlijk, de lokale kosten zijn minder, maar dan nog. Gaat hierdoor de prijs van het spotgoedkope artikel soms omhoog?

  Soms denk ik dat het libertarisme met het non-agressie en het vrije markt principe juist toch de mensen in een houdgreep houdt. Men bepaald voor de toekomstige generaties al hoe men moet zijn. En het lijkt er ook sterk op dat men met het non-agressie principe juist de eigen vrije markt wil beschermen, en daar anderen juist niet van wil laten proberen. Iets wat men al heeft, wil men niet graag delen met anderen, tenslotte…

  Overigens, ik werk vrijwel elke dag 1-2 uur over, en dat verdiend lekker, maar geld is niet alles. Vooral als het steeds dezelfde problemen zijn, waarvan de oorzaak mij duidelijk is, maar er door het “systeem” in het bedrijf toch niets aan gedaan kan worden. Maar ooit barst de bom, en die staat sinds enige tijd op barsten…

  Igor [20] reageerde op deze reactie.

 15. @Igor [18]:

  geldverdienen = altijd goed

  het gaat niet om geld, het gaat om productie. Geld is daar slechts een afgeleide van, als universeel ruilmiddel, maar dan dient het wel waarde te hebben, dus gesteund door bv. edele metalen als goud en zilver. Fiat geld is gemonetariseerde schuld en dus waardeloos.

  In een van mijn eerste reacties op de vrijspreker heb ik een gepleit om de ondernemer centraal te stellen en vanuit de kleinschaligheid begrip te kweken, toen kwamen dezelfde argumenten als nu van de andere kant; er is geen verschil, bla bla als ondernemers goed zijn zijn bedrijven dat ook.

  Ik weet niet sinds wanneer u deze site frequenteert, maar niet iedere reageerder hier is libertariër, ook al pretendeert men dat soms, en u kunt mij daar niet op afrekenen. Ik ben hier sinds eind 2010 afwezig geweest, en acteer hier slechts weer vanwege de deelname aan de verkiezingen van de LP, iets dat ik zie als de enig overgebleven kans om de Titanic NL vreedzaam te redden.

  Ik geef u in overweging dat corporatisme niet verschilt van fascisme, en slechts kan bestaan bij de gratie van de staat. ‘Het bedrijfsleven’, zoals vertegenwoordigd door Wientjes, is bij uitstek corporatistisch; ondernemers in de ware zin van het woord, die voor eigen rekening en risico een bedrijf uitbaten, zijn zeldzaam geworden en worden aan alle kanten belemmerd door de staat.

  Het gloeilampenverbod is een typisch voorbeeld van dat corporatisme, waar fabrikanten als Philips en Osram niet tegen de Chinese concurrentie konden opboksen, en dus het product maar verboden wilden zien. ‘Spaarlampen’, met al hun milieunadelen zoals kwik) werden onder het mom van milieu doorgedrukt, met steun van de milieumaffia (!), terwijl de (wederom goedkopere) Chinese concurrentie met invoerheffingen op afstand werd gehouden. Allemaal met dank aan de machts- en geweldsmonopoliepositie van de staat, zonder welke ‘het bedrijfsleven’ hun intellectuele luiheid niet zou overleven.

  Scheiding van economie en staat is daarvoor de oplossing. Vrije markt levert het beste product tegen de beste prijs, en haalt de internationale verschillen tussen prijs en prestatie onderuit. Zijn we meteen van het ‘Oost-Europeanen-probleem’ af, dat kunstmatig is gecreëerd door diezelfde overheden, met hun minimumlonen, minimumprijzen en ‘ontslagrecht’.

  RtH acteerde hier al voor mijn vertrek als trol onder minimaal 3 verschillende namen (sokpoppen) en heeft in die tijd niets bijgeleerd. Ik vraag u rechtstreeks, op de man af, wat het bezwaar is tegen een samenleving die op vrijwilligheid is gestoeld. Waar u niet gedwongen wordt de vruchten van uw noeste arbeid te delen met parasieten, met lieden die weigeren zich verantwoordelijk te gedragen, maar die wel via de staat u dwingen hen iedere keer weer uit de stront te trekken. Even aangenomen dat u werkt in de private sector, dan.

  RtH heeft die vraag niet kunnen beantwoorden, voorstander van agressie zijnde, onder conditie dat die agressie hem welgevallige doelen nastreeft. Ik ben benieuwd of u onvoorwaardelijk tegen dwang kunt zijn, dus ook als het u even wat minder uitkomt.
  Rob ter Horst [23] reageerde op deze reactie.
  Igor [24] reageerde op deze reactie.

 16. @Igor [20]:

  … uitbuiten van minder ontwikkelde landen.

  Mag ik u verwijzen naar Kapitalisme Werkt?

  Het zogenaamde uitbuiten van minder ontwikkelde landen is een win-win situatie. Waar in die landen de jeugd geen enkel toekomst-perspectief heeft en voor een kwartje per dag of zo op het land van hun ouders kan werken krijgt zij een alternatief voorgeschoteld: voor een dollar per dag (4 kwartjes dus) een vak leren en opgeleid worden om een afdeling of zelfs een bedrijf te leiden. Kortom: een toekomst-perspectief dat ook voor hun kinderen vooruitzichten biedt.

  Tegelijkertijd heeft het bedrijf dat die mensen die kansen biedt een goedkope bron van arbeid: win-win. Het boycotten van kinderarbeid, op het oog een nobel doel dat dan ook door velen wordt gesteund, is een kwaadaardige opzet om de armen arm te houden.

  Uitzondering is India, waar het kastensysteem een voortduring van kinderarbeid mogelijk maakt, zonder dat daar meer welvaart uit voortvloeit voor de uitgebuite kaste. Dat systeem is in zichzelf dan ook al immoreel en mensonwaardig.
  Igor [24] reageerde op deze reactie.

 17. @R. Hartman [21]: “RtH acteerde hier al voor mijn vertrek als trol onder minimaal 3 verschillende namen (sokpoppen) en heeft in die tijd niets bijgeleerd.”

  Leugenaar, ik heb en ben altijd zo eerlijk geweest om altijd mijn eigen naam te gebruiken!

  “RtH heeft die vraag niet kunnen beantwoorden, voorstander van agressie zijnde, onder conditie dat die agressie hem welgevallige doelen nastreeft.”

  Nu loop je alweer te liegen, zeker dat ik agressief ben, en dat ik eigen doelen nastreef!

  Jij en diverse andere libertaristen hebben de mond vol van het non-agressie pakt en vrije markt, maar hebben geen antwoord op de vraag hoe dit te bereiken. Men erkent alleen de individuele mens, maar niet de realiteit, die hoe zwart en negatief ook, bestaat uit groepen mensen, volkeren, landen, stammen met een bepaalde positieve en negatieve denk- en handelswijze.

  Ik praat en heb regelmatig gepraat met mensen van andere culturen en denkwijzen, en wat me opvalt is dat er heel veel vooroordelen en onjuiste feiten zijn. En deze vooroordelen en onjuiste feiten zijn juist de achterliggende grond van vele conflicten. Mensen zijn in principe juist niet agressief, maar gefrusteerd, waaruit juist een ander soort agressie ontstaat.

  Men moet ook eens naar de oorzaken kijken van alle ellende op deze wereld, en hoe men dat moet aanpakken, en vooral voorkomen. Daar zie ik geen oplossing binnen het libertarisme, ja, het non-agressie pricipe en de vrije markt, maar dat is hetzelfde als roepen dat god de enigste oplossing is, of socialisme, en we weten dat dat ook niet werkt.

  Dus, om het eindelijk eens beter te krijgen voor iedereen, zal men allemaal water bij de wijn moeten doen, ook het libertarisme en naar de werkelijke oorzaken moeten kijken waarom er armoede en honger is, oorlog en misdaad, machtsmisbruik en de hand in eigen boezem steken.

  Dus als je zegt dat ik agressief ben doordat ik iets wil doen aan deze ellende, dan ben ik dat maar. Dus blijf jij maar lekker op je luie stoel zitten, terwijl jij van de zijkant roept dat ik en vele anderen agressief zijn, waar deze wel hun stinkende best doen voor een betere wereld door “vuile” handen te maken. Voor zo iemand die toekijkt hoe anderen het vuile werk doen, bestaat waarschijnlijk wel een bepaald woord…

  Overigens, en dat voorspel ik, zal ook het libertarisme zijn handen vuil gaan maken, nl. zodra men meer als 50% van de stemmen heeft, want dan gaat het libertarisme ook gebruik maken van de democratie, en anderen dwingen.
  R. Hartman [25] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman [27] reageerde op deze reactie.

 18. @R. Hartman [21]:

  “k vraag u rechtstreeks, op de man af, wat het bezwaar is tegen een samenleving die op vrijwilligheid is gestoeld. Waar u niet gedwongen wordt de vruchten van uw noeste arbeid te delen met parasieten, met lieden die weigeren zich verantwoordelijk te gedragen, maar die wel via de staat u dwingen hen iedere keer weer uit de stront te trekken. ”

  Ik geloof niet dat er met het ontbreken van collectieve verbanden een geweldloze samenleving ontstaat, de staat is net als grote bedrijven misbruikt, als je die gereedschappen elimineert zijn de misbruikers erachter niet zomaar onschadelijk gemaakt en zonder een nieuw systeem zullen ze van de vrijheid en natuurlijke verdeeldheid gebruik maken om verder te roven.
  Het lijkt misschien alsof ik de vraag ontwijk maar dat komt omdat ik geen antwoordt heb gekregen op de huidige verdeling, en daar wringt de schoon want vanuit huidige verdeling naar een vrije markt, daar zie ik heel weinig brood in.
  Vanuit een fictieve nieuwe start zou een compleet libertarische samenleving best eens kunnen werken, vanuit de huidige situatie is dat niet het geval en lijkt het mij gevaarlijk om extreem radicaal alles om te gooien maar wel alle huidige eigendomsrechten in stand te houden.

  6 % of the world population own 52 % of the global assets.
  The richest 2 % of the world population own more than 51 % of the global assets
  the richest 10 % own 85 % of the global assets.
  1,125 Dollar-Billionaires own 4.4 trillion US$. They own 4 times more than the 50% poor people of the world.
  De rijkste 1,225 mensen hebben samen 4x zoveel als de 3.5 miljard aan de onderkant!

  Prima een vrije markt, maar niet vanuit een valse start, je gaat me toch niet vertellen dat dit soort statistieken een realistische afspiegeling zijn van de persoonlijke kwaliteiten van mensen erachter? Of wilt u wel de gevolgen van corporatisme en fascisme zien en deze aanpakken, maar de rovers wel de geroofde spullen laten houden?

  @R. Hartman [22]:
  Ik zat meer te denken aan de grondstof sectoren, natuurlijke bronnen worden verkocht door mensen die er eigenlijk geen rechten over hebben.

  Rob ter Horst [30] reageerde op deze reactie.

 19. @Rob ter Horst [23]:

  Overigens, en dat voorspel ik, zal ook het libertarisme zijn handen vuil gaan maken, nl. zodra men meer als 50% van de stemmen heeft, want dan gaat het libertarisme ook gebruik maken van de democratie, en anderen dwingen.

  Geen idee waar u deze voorspelling op baseert, maar uw verwachting mist vooralsnog elke grond. Zodra libertarisme zou gaan dwingen is het geen libertarisme meer, dus uw verwachting is per definitie onmogelijk.

  Ik vraag me dan ook af wat u in dit verband ‘dwang’ noemt.

  Rob ter Horst [31] reageerde op deze reactie.

 20. “Zodra libertarisme zou gaan dwingen is het geen libertarisme meer”

  Inderdaad.
  Maar hier hebben verschillende personen uitspraken gedaan die je achter je oor doet krabben, betreffende hun werkelijke motieven, bijv. richting “links”, de democratie en groepen mensen…

  Je kan dan zeggen dat dat geen echte libertariers zijn, maar die discussie heb ik ook al gehad met christenen en moslims, betreffende gelovigen die kwaad doen, en deze kwaaddoenende gelovigen zien zichzelf toch echt als christen of moslim, ondanks dat de vreedzame gelovige zegt van niet.

 21. @Igor [24]: “Vanuit een fictieve nieuwe start zou een compleet libertarische samenleving best eens kunnen werken, vanuit de huidige situatie is dat niet het geval en lijkt het mij gevaarlijk om extreem radicaal alles om te gooien maar wel alle huidige eigendomsrechten in stand te houden.”

  Zo zie ik het ook. Men wil niet vanuit en met het huidige systeem mee doen, maar men verwacht wel dat de anderen massaal hun kant opgaan. En waarom dat niet lukt is omdat de meeste mensen nog nooit iets heeft gehoord over en van het libertarisme, en er gewoon 99,99% niet-libertaristen zijn in Nederland.

  Nederland verbouwen zie ik nog steeds als de beste optie. De juiste mensen op de juiste plaatsen zien te krijgen, zou ook al veel helpen. Als men ziet dat men eerlijk en betrouwbaar is volgt de rest wel…

  En ja, een goed punt, eerst alles eerlijk verdelen.

Comments are closed.