Een ondernemende geest is een fantastisch gereedschap om ogenschijnlijk onoplosbare problemen op te lossen. Dat gaat van gezondheidszorg, sociale wantoestanden tot en met voeding en communicatie. Ondernemers bewijzen dat dagelijks.  Maar politici, beleidsmakers en ‘experts’ beweren dat effectieve grootschalige verandering van bovenaf via een uitgebreide planning moet gebeuren. De ervaring laat echter het tegenovergestelde zien.

Het organiseren van deze ‘grote oplossingen voor grote problemen’ brengt zoveel bureaucratie met zich mee dat de geplande stappen voorwaarts bezwijken onder het gewicht van politieke ideologie, onderling wantrouwen, incompetentie en persoonlijke agenda’s. Het doel is daarnaast niet het oplossen van een probleem maar het in stand houden en uitbreiden van een verworven positie. Daarom lost de politie nooit de criminaliteit op, het ministerie nooit de files en sociale zaken nooit ‘de armoede’.

Kijken we eens naar twee actuele zaken: gezondheidszorg en onderwijs. Hier zit de overheid tot over zijn nek in en is constant bezig om ‘grote oplossingen voor grote problemen’ aan te dragen. Het resultaat is dat zorg en onderwijs steeds duurder worden én slechter van kwaliteit. Bij al deze sectoren is men top down bezig.

Tussen alle treurigheid zijn er ondernemers die wel het verschil maken. Privé klinieken en particuliere ziekenhuizen die goede zorg tegen lage kosten bieden. Particuliere scholen en cursussen die waar voor je geld geven. Maar ook internetondernemers die binnenkort grootschalig en zeer voordelig online onderwijs gaan aanbieden.

Grote veranderingen komen van kleine initiatieven uit de massa. Omdat er beperkte en slimme stappen genomen worden, voorkom je de tirannie van het optimale goede antwoord. Iets wat tegenstanders van het libertarisme ook regelmatig dwars zit overigens.

Terug naar ‘een groot probleem’. Daar moet iets aan gedaan worden, vindt men. De mening van een aantal experts wordt gevraagd maar het punt is dat de deskundigen het niet eens zijn. De een zegt dat er iets aan gedaan kan worden terwijl de ander dit afwijst. Weer een ander begint over de vele neveneffecten en weer iemand anders over het verleden waarin de aanpak ook niet werkte.

De toekomst is, met andere woorden, niet voorspelbaar. Iedereen is bijna zeker over hun voorspellingen maar de meesten spreken elkaar tegen. Het resultaat is een te grote onzekerheid en daardoor of impasse waardoor er in feite niets gebeurd of een operatie met een grote kans op een stevige mislukking.

Om dit te doorbreken, neem je kleine stappen die beperkt zijn door een acceptabel verlies. Je weet niet wat er gaat gebeuren en de enige manier om dit te ontdekken is om een stap te nemen. Kijken waar je bent en ontdekken wat de volgende stap zal zijn. Als meerderen dit doen, ontstaan er verschillende manieren hoe je iets kunt aanpakken. Een positief resultaat kan gebouwd worden op goed lopende experimenten.

In een wereld waar niemand het ultieme antwoord heeft, wil je zoveel mogelijk oplossingen genereren. Slimme actie in onbekend terrein is beter dan stilstaand getheoretiseer of rücksichtlose belastinggeldverbranding. En door de kleine beperkte stappen blijft het risico als je faalt, acceptabel en betaalbaar.

Op die manier werken succesvolle ondernemers die uiteraard ook een scherp oog voor kosten en budgetbewaking hebben. Anders dan de grote politieke besluiten die met veel tromgeroffel worden aangekondigd. Zij leiden altijd tot enorme kostenoverschrijdingen, vertraging, series van ongewenste neveneffecten en bieden een slecht tot ontbrekend antwoord op de marktbehoeften.

 

31 REACTIES

  1. @R. Hartman [27]: Het staat zelfs in het partijprogramma:
    “Libertariërs zijn realisten. Zij begrijpen dat, zolang nog geen meerderheid van de bevolking de juistheid van de libertarische standpunten inziet, al grote vooruitgang ten aanzien van vrijheid, welzijn en welvaart van de bevolking kan worden bereikt, als de libertarische standpunten in de politieke besluitvorming worden meegenomen.”

    “zolang nog geen meerderheid van de bevolking de juistheid van de libertarische standpunten inziet”

Comments are closed.