Als je de instelling hebt om altijd eerlijk te zijn moet je wel opkomen voor je rechten en vrijheid als je ondernemer bent. Zelfs bij de overheid is het onmogelijk dat te realiseren doordat je als ondernemer te maken krijgt met ambtenaren die jouw vrijheid beperken, en die zelfs zover gaan dat men je chanteren gaat.

 

Mijn ervaringen zijn, dat als je vaak schriftelijk reageert op lopende zaken, je mondeling medegedeeld wordt dat als u nog één keer reageert dan ga ik uw zaak een aantal maanden in een la leggen. En gezien de schade welke je daardoor oploopt, houd je je gedeisd.
Ook is het mogelijk dat als je een vergunning vraagt om woningen te bouwen dat men je schriftelijk bevestigt, dat als je ook andere gronden voor industrieterrein koopt je alle medewerking krijgt, anders wordt er niet aan meegewerkt. De overheid chanteert dus ook met haar macht.

Je koopt gronden en maakt afspraken met de Gemeente over de infrastructuur. Als je alles geregeld heb en enkele kavels verkocht hebt, deelt de gemeente aan de kopers mede dat ze geen bouwvergunning krijgen want de gemeente wil zelf de infrastructuur aanleggen. Uiteraard heb je dan gelijk een aantal Advocaten aan de deur. Dan ga je overleggen met de gemeente, en daar wordt dit bevestigd. Als je dan noemt dat ze het bestek goedgekeurd hebben, de prijsafspraken gemaakt zijn, en de gemeente dat zo over mag nemen, dan willen ze dat wel, als je maar even een ton extra betaalt. Moet je wel accepten, dat is ook chantage.

Je verkoopt een project en dan komt er een vreemde Advocaat of je even langs wilt komen. Ze delen mede dat je een ton zwart geld ontvangen hebt en ze eisen een 25 duizend en zullen dan akkoord gaan. Je neemt gelijk contact op met FIOD en vraagt om een onderzoek, daar komt niets uit, maar ze verzoeken wel om een klacht in te dienen via een Advocaat welke jij moet betalen, dan laat je het er maar bij want dat kost alleen maar geld. Dat is Recht !!!!

Je betrapt een overheid op het storten van vervuilde grond op jouw terrein, rechtszaak win je wel, maar ze gaan in hoger beroep en willen overleggen. Na maanden overleg erkennen ze en betalen een afkoopsom, en jij moet de vervuiling opruimen. Zo werkt het in de praktijk. Een provincie gaat van jou eisen dat je een terrein op moet ruimen waar anderen vervuiling op gestort hebben. Ze willen privé beslag leggen en je gaat gelijk naar de Raad van State. Door overleg met VROM had ik gegevens in handen welke ik niet aan mijn advocaat afgaf, met als redenen dat deze voor de zitting met zijn collega’s dit behoorde te bespreken. Tijdens de zitting overhandig ik deze stukken aan de Rechter en die ziet dat de Provincie deze gegevens niet aan hem verstrekt had, eind resultaat je treft maar een schikking anders gaan ze nog jaren procederen, en dat voelt als chantage. En zo zijn er nog wel meer zaken maar; Echte vrijheid bestaat er dus niet, ook niet in rechtszaken.

Wat is het woord vrijheid dan waard als overheden en anderen er misbruik van maken. De Overheid heeft het over vrijheden en de mensen die het beleid uitvoeren chanteren jou. Wat is het effect dan nog?

Rechtvaardigheid en vrijheid bestaat niet, volgens mij, en je moet voor je zelf opkomen.
Begrijpelijk dat er zoveel egoïsten zijn !!

Ingezonden door Reiny

11 REACTIES

 1. Reiny, de wetten zijn er niet voor jou, kleine armzalige burger, ze zijn er voor de overheid, die machtige kolos die zich steeds onaantasbaarder maakt.
  Vandaar dat we hier zo tegen steeds grotere overheid zijn: hoe groter, hoe gemener en hoe groter hoe kanslozer de vrijheid.

 2. Wat is het woord vrijheid dan waard als overheden en anderen er misbruik van maken. De Overheid heeft het over vrijheden en de mensen die het beleid uitvoeren chanteren jou. Wat is het effect dan nog?

  Overheden en anderen, die anderen zijn burgers?

  Ik kom genoeg burgers tegen, waarvan ik weet dat als ik eerlijk ben, zij er misbruik van maken…

 3. “Wat is het woord vrijheid dan waard als overheden en anderen er misbruik van maken.” Onder die waarheid verstaat een overheid de aangeleverde dienstverlening via toezicht van ambtenaren en uw tegenexpertise bwv een zelf te kiezen advokaat (cfr. uw vrije mening- en interpretatierecht), die U zoals altijd, zal betalen… Niets is gratis, die kromme “rechten” moeten “gekocht” worden. Dat (staats)mechanisme om zaken gecompliceerd en langdradig te behandelen, is hun bron van inkomsten. Mensen die verstrikt zitten in zo’n web, zoeken natuurlijk de kortste uitweg en vooral de goedkoopste manier om een goede afloop te bestendigen… maar in hun belang, is dit uw gevangenis (chantage). Mocht u dit allemaal op voorhand weten dan denk ik dat er velen zouden zijn, die enkel om die reden al, een expert zouden aanstellen om de belastende ambtenaar een totaal kostenplaatje (verborgen kosten) te laten berekenen, zodanig dat je op tijd kan verzaken… Dat vertelt men er nooit bij, maar burgers moeten belastingkoeien blijven, geen entrepreneurs…

 4. @Jhon [5]:

  “Ervan uit gaande dat een zekere ongelijkheid in de samenleving gerechtvaardigd is …”

  De natuur, de feiten bestaat uit volledige ongelijkheid. Dat IS zo.
  Er zijn geen twee mensen precies hetzelfde.
  Onrecht komt pas ter sprake als iemand het NAP overtreedt.

 5. Herkenbaar.
  Pestende ambtenaren, ongeïnteresseerde bestuurders, incompetente rechters en corruptie op nog hogere niveaus. De burger is helemaal niets.

 6. Wat is vrijheid in de praktijk?………………..
  Geld is macht en macht is geld .
  En corruptie is meer geld en dus meer macht .
  Het huidig school-voorbeeld is Putin .
  En hoe meer macht bij een persoon of groep ,
  is meer ON-vrijheid van de rest .
  Derhalve alle overbodige wetten en ambtenaren , weg er mee .

 7. @Igor [2]: autobiografisch.
  En dit zijn nog maar een paar gevallen welke ik persoonlijk als kleine ondernemer meegemaakt heb.

 8. een regering die alle belangijke beslissingen per referenda aan het volk voorlecht en doodstraf op corruptie en belangen verstrengelingen zou wel wat zijn denk ik

 9. vrijheid
  Een recht of vrijheid die door een grondwet of fundamentele wet wordt gegarandeerd en die het vrij zijn van of de bevrijding uit slavernij, gevangenschap of onderdrukking door een despotische macht verzekert.

  Democratie
  Democratie of volksheerschappij is een staatsvorm waarbij de bevolking soeverein is en zichzelf regeert. In een democratie kan dus niemand aan de meerderheid van de bevolking ongewenste maatregelen of wetten opleggen.

  Staat straks alleen nog maar in sprookjesboeken:D

Comments are closed.