(lees eerst voorgaand artikel Nieuwsbericht 08-12-2010). De staatsbedrijven Gasunie en EBN (Energie Beheer Nederland) investeren   tot 2014 € 8,2 miljard in binnen- en buitenland in de ontwikkeling van een ‘gasrotonde’, waarbij Nederland knooppunt moet worden voor gastransport in Noordwest-Europa. De ambitie voor de gasrotonde is door het kabinet omschreven als ‘beleidsicoon’.

In het onderzoek Gasrotonde: nut, noodzaak en risico’s schrijft de Algemene Rekenkamer op 14 juni 2012 dat de ambitie voor een gasrotonde bij het kabinet destijds is voortgevloeid uit een advies van de Algemene Energieraad uit 2005. Aanvankelijk zijn door de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I, voorheen EZ) geen onderbouwende studies uitgevoerd om het gasrotondebeleid op te baseren. In 2010 heeft de minister alsnog een studie laten uitvoeren, maar toen was door Gasunie al € 7,2 miljard geïnvesteerd.

Tot zover letterlijke aanhalingen van de website van de algemene rekenkamer.

De rekenkamer concludeert verder dat de beoogde baten onzeker zijn. De 2,1 miljard (onderdeel van dit project) die is neergeteld voor een Duits gasnet zijn gezien het verwachte lage rendement versneld afgeschreven. Er is reeds 1,4 miljard afgeschreven en er wordt nog 400 miljoen afgeschreven. Foutje, je betaalt het 7 voudige voor wat iets waard is. 2,1 miljard of 0,3 miljard, hoe verzin je het. De belastingbetaler is geduldig. Van te voren kon dit wellicht voorzien worden want er was geen tariefsvrijheid voor dit netwerk en de duitse staat bepaalt de tarieven.

Voor het renderend zijn van de overige investeringen in NL was het belangrijk dat de tarieven omhoog zouden gaan. Zo kan ik ook winst maken. De minister die de commisarissen van de gasunie benoemt (eigenlijk een staatsbedrijf) dacht zelf wel even de tarieven te kunnen bepalen. De verhoging van de transport tarieven van gas maakte de minister in 2007 mogelijk zodat de gasrotonde strategie van de gasunie winstgevender zou zijn. De minister is hier door de NMA teruggefloten. Daar wordt dus het tweede deel van de winst onderuitgehaald. (zie pagina 14 en 15 van  onderzoek Gasrotonde: nut, noodzaak en risico’s)

Voor de goede orde merk ik op het het onderzoeksdoel niet primair het beoordelen van het rendement van de investeringen van de Gasunie is (Gasunie is een NV 100 procent in handen van de staat). Het onderzoeksdoel van de Rekenkamer is de onderbouwing van de gasrotondestrategie, naar de wijze waarop de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) de totstandkoming van de strategie controleert en naar de manier waarop de Tweede Kamer over dit hele proces wordt geïnformeerd. (pagina 5  onderzoek Gasrotonde: nut, noodzaak en risico’s). Pagina 13 van dit rapport somt een aantal bedragen op waar dit artikel mede op is gebaseerd. De investeringen bedragen verder onder andere aandelen in pijpleidingen die wellicht wel hun waarde behouden en een faciliteit in de Rotterdamse haven waar verder geen gegevens over worden verschaft.

De leugen lijkt te regeren. Ook al geeft de rekenkamer verder geen beeld van de resultaten, het lijkt erop dat het zeer onwaarschijnlijk is dat we hier 20 miljard mee gaan verdienen. Toch wel grappig hoe de politiek werkt. War is peace. De euro brengt welvaart. Nutsbedrijven moeten van de staat zijn.

1 REACTIE

Comments are closed.