Op de sp.a-website pakte partijvoorzitter Bruno Tobback uit met een vurig pleidooi vóór belastingen. Hij haalde een hele waslijst aan dienstverleningen boven waar het aan de burger ontstolen geld naartoe vloeit. Een pathetische “last resort” om de machtsgreep van de Staat op de burgers goed te praten. Zijn column kon zo gekopieerd zijn uit 1984 van George Orwell. “No Tax, No Freedom” noemt Tobback het. “Slavery is Freedom”, noemde Orwell dat.

De definitie van Orwell dekt toch net iets meer de lading dan het populisme van Tobback. Betaalbare gezondheidszorg zouden we te danken hebben aan de Staat, terwijl diezelfde Staat via haar absurd patentenrecht de prijzen van medicijnen artificieel hoog houden. De Staat subsidieert sportclubs, terwijl de vet-industrie miljardensubsidies opstrijkt en de boter- en zuivelberg steeds groter wordt.  Tobback haalt scoutsverenigingen, zomeranimatie en het jeugdhuis aan als argumenten die belastingen zouden moeten goedpraten. Wat Tobback eigenlijk bedoelt is dat onze eigenaars, de Staat, goed voor haar slaven zorgt, en onze slavernij daarom lovenswaardig is. Tobback maant ons aan dankbaar te zijn om de kruimels die de Staat ons toewerpt, terwijl wij zelf het brood gebakken hebben. Wanneer stopt deze populistische waanzin?

 

Als gezagsargument roept Tobback de beroemde quote van Justice Oliver Wendell Holmes in, die naar aanleiding van de zaak Compania General de Tabacos v. Internal Revenue Service uit 1927, de quote liet optekenen dat “belastingen de prijs van de beschaving zijn”. Bij het citeerrecht moet men opletten om de zaken niet uit zijn context te rukken. Dat geldt ook voor Bruno Tobback. In deze zaak moest uitspraak worden gedaan of een verzekering tussen Compania General de Tabacos en een brandverzekeraar, belastbaar waren op grond van de op dat moment geldende wetgeving. Volgens de gebrekkige bewoording van de wetgeving in kwestie (§ 192 van Act. No. 2427) beschouwde de IRS (de Amerikaanse fiscus) de boete die werd opgelegd aan Filipijnse ondernemingen die met buitenlandse verzekeraars een verzekeringscontract afsloten als een belasting. De Supreme Court gaf de IRS hierin ongelijk, tot groot ongenoegen van Tobback’s goeie vriend Justice Holmes, die de mening was toegedaan dat het verschil tussen een belasting en een boete moet worden beoordeeld volgens hun finaliteit. Een belasting wordt volgens hem aangewend voor diensten van algemeen nut, terwijl boetes een louter straffend karakter hebben. Pittig “detail”: de Supreme Court volgde de opinie van Holmes niet. Belasting is geen prijs voor de beschaving, belasting is de prijs voor onze eigen slavernij. Tobback maakt dus, zoals zovele belastingapologeten, de fout om deze uitspraak totaal uit zijn context te rukken. Maar dit is allicht iets te genuanceerd voor Tobback. En wat verstond Justice Holmes nu eigenlijk onder “de beschaving”? In hetzelfde jaar dat Holmes zijn uitspraak deed over de zogenaamde band tussen belastingen en “algemeen nut”, formuleerde Holmes de meerderheidsstelling in de zaak Buck v. Bell, waarin hij verplichte sterilisatie van zwakzinnigen vurig bepleitte. Het was immers “onbeschaafd” om zulke mensen te laten leven en sterilisatie “het algemeen belang” diende. Holmes sprak in dat arrest veelvloedig over “their kind”, “hun soort”. Het hoeft niet te verbazen dat iemand die van mening is dat diefstal (wat belastingen in wezen is) de prijs is voor onze beschaving, een even gestoord beeld heeft van wat beschaving precies is. Holmes lijkt me dus niet echt het soort gezaghebbende figuur waar een progressieve, sociaaldemocratische partij als die van Tobback graag mee uitpakt. Ik raad de socialisten ten stelligste aan om hun argumenten, waar zij zich ook bevinden tussen de populistische gevoelsretoriek, enigszins te checken en dubbel te checken.

 

Terug naar het pathetische stuk van Tobback. Zijn retoriek wordt enkel geëvenaard door organisaties als de maffia die beschermgeld vragen van winkeliers. Dat beschermgeld is ook de prijs voor de welvaart van die winkeliers, want als ze dat niet zouden betalen, zou de maffia hun winkeltjes slopen, of erger. En ja, ook het beschermgeld wordt terug “geïnvesteerd” in de samenleving. Met dat geld kopen de maffiaclans de goederen die ze nodig hebben in die winkeltjes. Zie, zo wordt het beschermgeld in de lokale economie geïnvesteerd! Tobback zegt ook letterlijk dat belastingen eigenlijk in wezen bibbergeld is: “we kopen er immers onze angst mee af om oud of ziek te worden”.

 

Ik raad Tobback en de zijnen een boek aan: “De vrijwillige slavernij” van Etienne de la Boétie. Daarin schrijft de la Boétie dat een slaaf die goed behandeld wordt door zijn eigenaar, nog steeds een slaaf is. Sterker nog, een meester die geregeld kruimels, of zelfs hele boterhammen aan de slaaf geeft van het door de slaaf gebakken brood, zal nooit de opstand van de slaaf moeten vrezen. Dit hebben de Staat en het socialisme goed begrepen. Nu moeten de slaven nog leren begrijpen dat zij zelf het brood bakken. Onze gezondheidszorg, ons publiek vervoer bestaat dankzij ons, burgers. Wij hebben de staat nergens voor nodig. De politieke kaste draait u een rad voor ogen om zichzelf en haar industriële vrienden te verrijken. Begeerte heeft Tobback aangeraakt. Begeerte naar het brood dat jij zelf gebakken hebt!

Ingezonden door Xavier Everaert.

6 REACTIES

 1. Goed gezegd. Belastingen gaan altijd gepaard met (het dreigen van) geweld.Dit middel toepassen betekent dat geweld gebruikt wordt om de wensen van bepaalde personen te kunnen vervullen.

  Dit begint met het accepteren dat geweld een goed middel is, en eindigt met dit middel ook toe te passen bij meningsverschillen tussen landen onderling.
  Dan heet het niet belasting, maar oorlog!

 2. Zolang ik mij kan herinneren bestaat er in elk dorp of gemeente, een dergelijke ‘winkeliers’ ‘vereniging, beheerst door de respectievelijke ‘elite’ die de burgemeester z’n verkiezingscampagne financierden, en de locale raadsleden benoemden, – die op hun beurt en om hun eigen ‘broodwinning’ niet te verliezen – door de toekenning van ‘vergunningen’ een locale slaaf het tijdelijk recht ’toekennen’ om een winkeltje te openen.

 3. Wat is het verschil tussen de huidige EU en de Oost-Indische Companie ?

  http://www.google.es/searchrlz=1C1SKPL_enES409&sugexp=chrome,mod=6&sourceid=chrome&ie=UTF8&q=Oost+Indische+Companie

  Het Oost-Indisch Huis door Reinier Vinkeles
  Doel: Vestiging van handelsposten, factorijen en forten; het bestrijden van Spaanse, Portugese, maar ook Engelse en Chinese concurrentie.

  Oprichting: Octrooi verleend op 20 maart 1602 tegen betaling van 25.000 gulden (25.000 gulden in 1602 aan de toenmalige Nederlandse STAAT ! )

  Opheffing:17 maart 1798 of 31 december 1799

  Oorzaak einde: Corruptie, mismanagement, inzakkende economie als gevolg van de Vierde Engelse Zeeoorlog, verlies van de winstgevende opiumhandel aan Engeland

  Oprichter(s; De Staten-Generaal op initiatief van Johan van Oldenbarnevelt

  Sleutelfiguren:Pieter Both, Jan Pieterszoon Coen, Antonie van Diemen, Joan Maetsuycker, Rijklof van Goens
  Bestuur: De ‘Heren XVII’

  Hoofdkantoor: De Kamer van de VOC in Amsterdam, Rotterdam, Delft, Hoorn, Enkhuizen en Middelburg

  Producten: Aanvankelijk vooral specerijen als peper, foelie, kruidnagel, nootmuskaat, kaneel, maar ook porselein en zijde. Later koffie, thee, suiker, katoen, en opium.

  Schepen; In totaal 1772, waarvan er 629 vergingen of verdwenen

  Reizen naar Azië In totaal ca. 4700
  Vestigingen:

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f1/DutchEmpire3.png/262px-DutchEmpire3.png

  Tussenstation: Kaap de Goede Hoop en Mauritius, Ceylon, Bengalen, (met Hougly, lange tijd de meest winstgevende vestiging), Nederlands Malakka, Nederlands Formosa, en Desjima.

  Het ene Vrijmestel Empire; en daarna het NIEUWE WERELD ORDE VRIJMESTEL EMPIRE

 4. De West- Indische Compagnie – http://nl.wikipedia.org/wiki/West-Indische_Compagnie

  De ellende op Curaçao is er een derivaat van.

  …. ‘ De Geoctroyeerde West-Indische Compagnie of West-Indische Compagnie meestal afgekort tot WIC was een bedrijf of “multinational” met een corporatieve structuur, zonder dat de leden afzonderlijk aansprakelijk waren voor de beslissingen van het bestuur.

  In de 17e en 18e eeuw bezat de WIC het staatsmonopolie op de handel en scheepvaart op West-Afrika ten zuiden van de kreeftskeerkring, op Amerika, alsmede op alle eilanden tussen Newfoundland en Straat Magelhaes.

  Het duidelijk omschreven handelsgebied was gelegen tussen twee meridianen, die over Kaap de Goede Hoop en de oostpunt van Nieuw-Guinea waren gelegen[bron?], kortom ze dreef handel op West-Afrika, de Caraiben en Noord- en Zuid-Amerika.

  !!!!!!! De achterliggende doelstelling, en strategie, was de positie van Spanje en Portugal !!!! ( OUDE WERELD ORDE) aan te tasten in Afrika en Zuid-Amerika.[1]

  De WIC kreeg van de Staten-Generaal der Nederlanden de opdracht de oorlog met Spanje uit te breiden naar zee, zodat de aandacht werd afgeleid en in de Republiek een relatieve rust zou ontstaan.

  Het West-Indisch Huis in Amsterdam, hoofdkwartier van de WIC van 1623 tot 1647

  Oprichting 3 juni 1621, tweede maal in 1675

  Opheffing 1674, tweede maal in 1792

  Oprichter(s) o.a. Willem Usselincx

  Bestuur Heren XIX ? ( 19 steden ? Provincies ? of welke 19 HEREN, zogenaamde stelende elite ??? )

  Hoofdkantoor: Amsterdam, Zeeland, Maze, Stad en Lande en Noorderkwartier.

  Producten: Kaapvaart, tabak, suiker, goud en Afrikaanse slaven

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/de/West-Indisch_Huis.jpg/264px-West-Indisch_Huis.jpg

  IK ZIE GEEN VERSCHIL TUSSEN DIE NIEUWE WERELD ORDE EN DE HUIDIGE NIEUWE WERELD ORDE !

 5. Wikipedia http://nl.wikipedia.org/wiki/Vereenigde_Oostindische_Compagnie

  —-Aan het eind van zijn bestaan werd de VOC bestuurd door mensen die te weinig commerciële ervaring hadden, geen reder waren en die meestal ook nog nooit in Indië waren geweest.
  ————–

  (alle elite leden op een mestelcarrousel die slechts parasiteerden en geen enkel verstand ….. (van zaken) hadden. Trafficking of influence en het toespelen van de baantje aan de vrienden binnen de élite.)

  ——- Bovendien ontbrak het aan een doorzichtig boekhoudsysteem, zodat men in Amsterdam geen goed zicht had op het verloop van de geldstromen. ————-

  (Europese rekenkamer FRAUDE ?? zoals gemeld door Engwirda ?)

  ———— Een winst- en verliesrekening werd nooit opgemaakt en de vorming van een reservefonds werd nagelaten.[30] Volgens raadpensionaris Laurens Pieter van de Spiegel was de VOC !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”een lichaam zonder directie, ordre of spaarzaamheid”. !!!!!!!!

  EUROPESE COMMISSIE ? Europese Bank ? Europese Rekenkamer ???

  Precies dezelfde nieuwe wereld orde MAFFIA !

  Ik zeg niet dat de oude wereld orde van de katholieken beter was; in tegendeel ! Maar de wereld zelf was toen wél anders.

  Andere technologie; andere wereld populatie; dezelfde behoefige slaven !

Comments are closed.