Denken overheden nu echt dat ze corruptie en steekpenningen via wettelijke regels kunnen verbieden? Je kunt het proberen, maar het verbieden van ‘stelen’ wil niet zeggen dat het daardoor niet meer voorkomt. En zelfs als ze steekpenningen in de VS en EU verbieden, wat denk je dat China/Azie, midden Oosten, Afrika en Zuid Amerika  doen? Of elk land waar steekpenningen als normaal worden gezien?

In een libertarische maatschappij mag iedereen elk kadootje of steekpenning aanbieden, echter de ontvanger, niet zijnde de eigenaar van het bedrijf, behoort! aan zijn meerdere te vertellen dat er iets is aangeboden (ook al gebeurt dat niet altijd want ook in Libertaria zullen er mensen zijn die de bedrijfsregels overtreden). En die meerdere kan dan beslissen wat daar mee moet gebeuren. En daarbij, een overheidsfunctie aannemen, een riante vertrekpremie innen en dan hetzelfde werk voor een particulier bedrijf doen, is natuurlijk niet corrupt?

Vijftien procent van de Chief Financial Officers is bereid een cash betaling te doen om een order te krijgen, hetgeen een jaar geleden nog 9% was volgens   report by Ernst & Young.van EY. EY onderzoekt dit al 12 jaar en baseert dit op 1700 gesprekken in 43 landen. Globaal geeft 39% van de respondenten aan dat er vaak omkoping of corruptie in hun land plaatsvindt . In ontwikkelinglanden meer: Brazilie 84 % .

In Indonesie vindt 60% van de response steekpenningen acceptabel en in Vietnam vindt 36% van de respons het acceptabel om de bedrijfscijfers anders voor te stellen.

2 REACTIES

  1. In Spanje en Portugal, op locaal, provinciaal en nationaal niveau is
    ‘kickback’ een ONGESCHREVEN REGEL ! Zonder dat je onderhands tussen de 5 en 10& terug betaald aan de opdrachtgever krijg je geen deal.

    IDEM EUROPESE UNIE KANALEN; LOBBIES ETC.

Comments are closed.