Bankiers zijn verlengstukken geworden van de staat. Zouden we nog in een maatschappij leven waar kastransacties de norm zijn dan kan de staat geen toezicht houden zoals ze nu doen. Een op controle beluste staat zoals de huidige zou onmogelijk zijn.

Maar de rol van de banken gaat verder. Bankiers moeten ongebruikelijke transacties melden. Ongebruikelijke transacties zijn vooral grote geldstortingen. Minder bekend is dat de bank ook moet meewerken aan overschrijvingen richting staat. Als de staat eist dat een rekening van een burger voor een bedrag X geplunderd moet worden dan heeft de bank dat maar uit te voeren.

Nu mag deze laatste actie nogal weinig voorkomen, het gebeurt wel degelijk. Het feit dat bij disputen de staat eenzijdig een greep in iemands rekening mag doen vind ik abject. Dit zet de deur open voor meer misbruik. Hieronder een voorbeeld hoe diep de staat gezonken is, ik ontving onderstaande gerechtelijke brief:

Voor een dispuut over nog geen 100 euro wordt de bank gedwongen mee te werken aan het van mijn bankrekening plukken van geld. Geld dat ik keurig een dag eerder nog had overgemaakt werd er voor de tweede keer afgehaald, bevel is bevel nietwaar? (zie overeenkomend CJIB nummer, de transactie van de 23-ste mei is de pluk actie van de staat).

Dit gaat niet over het feit dat ik deze boete moet betalen maar om het feit dat de overheid zich gewoon teveel rechtsmiddelen toe eigent. Als de overheid geld wil dan kan ze ook de deurwaarder sturen. Het achter iemands rug om leeg trekken van iemands rekening en hem een week later vertellen dat dat heeft plaatsgevonden is iets dat in de relatie burger – staat niet thuishoort. (zie dagtekening gerechtelijke brief). Daarnaast hoort een bank dit gewoon te kunnen weigeren, een bank is geen incasso agent voor de staat.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Tenslotte moet maar eens gewezen worden op de betalingsmoraal die de staat er zelf op nahoudt. Zie artikel van Seneca per heden. Daarnaast is het natuurlijk wel zo dat bankiers de staat ook in een soort van houdgreep hebben. Banken en staat voeren een onderling verstikkende dans uit waar de burger het gelag van mag betalen. Dus vanuit die optiek verdient mijn artikel nuancering.

15 REACTIES

 1. Bedenk daarbij, dat ze je ook in het rood mogen zetten. De rekening leeghalen is dus onvoldoende.

 2. Tenzij ik mij vergis heeft de EU gisteren besloten dat alle kas transacties boven de som van 2.500 euros niet meer contant / dwz. met munten en biljetten mogen plaatsvinden.

  Dwz, dat ‘de burger’; lees de slaaf; alles boven dat bedrag moet doen door middel van een bank – ’transactie’, in de toekomst dmv. een CHIP-

  Als een ‘onwillige burger’ in de toekomst ‘wordt gepak’, wordt
  z’n chip geblokkeerd. Als deze geen chip heeft, valt er niets te blokkeren, doch de betreffende slaaf zal geen voedsel in de supermarkets, geen bezine, geen verzekering, geen baan, geen inkomen meer kunnen hebben, omdat tegen die tijd alles dmv. de CHIP zal gaan.

 3. Vooral interessant is : … ‘U kunt in uw verzetschrift geen bezwaar meer maken tegen de oplegde sanctie ‘ ….

  Een ‘verzet’schrift zou een juridische bezwaarschrift procedure moeten dienen in te houden, onder vermelding, door de OvJ – zonder naam (ilegaal) – aan de burger van het toepasselijk recht.(misleidende info).

  E.e.a. overigens ingevolge het nederlands administratief procesrecht en de EU richtlijnen.

  Met andere woorden, de boete is niet meer en niet minder dan
  intimidatie; MISBRUIK VAN MACHT / RECHT, hetgeen meerdere jaren gevangenisstraf voor de betreffende justiabelen – zou inhouden, alsmede MISLEIDENDE INFORMATIE / BEDROG.

  En voor de bank is het een strafrechtelijk feit, inzake
  VERDUISTERING – wederrechtelijke toe-eigening van goederen van anderen die men – onder zich houdt/ dan wel toespeelt aan een derde.

  De derde; in dit geval de Staat; zou strafrechtelijk kunnen worden aangeklaagd voor HELING !!!!

  Zoek de begrippen maar op in Wikikpedia.
  Igor [7] reageerde op deze reactie.

 4. @Aequitas [3]:
  probleem is als wet de overheid niet ten goede komt ze hem gewoon aanpassen, net als met de ID kaart, 7 jaar procederen en dan gewoon binnen 1 dag bam nieuwe wet maken en in werken zetten…

  @Ratio

  “Dus vanuit die optiek verdient mijn artikel nuancering.”

  Ik wou eigenlijk zeggen eindelijk weer eens een artikel dat geen nuancering behoeft 😀

 5. Hoe kenne ze eigenlijk je rekeningnummer?
  Van een vorige betaling?
  Misschien die rekening opzeggen en bij verdere overtredingen aan het loket op hun rekening storten, ALS je zin hebt en zoniet dan zullen ze er niet in slagen je rekening te plunderen.
  Of zie ik ergens iets over het hoofd?
  Mogelijk, maar laten we dan brainstormen hoe e.e.a. aan te pakken.

  Ratio [10] reageerde op deze reactie.

 6. @Lagoa [4]: Zie antwoord van Igor, de wet wordt meteen aangepast als ze verliezen

  @.M [9]: Wat weet de overheid nog niet van de burgers? Rekening nummer is wel het minste wat ze weten en waar ik me zorgen over maak.

  Dit soort politiestaat achtige acties zal uiteindelijk iedere burger tegenkomen. Nu ben ik het, straks bent u het. Ik heb overigens geweigerd een smeekschrift in te dienen om dit geld mogelijk terug gestort te krijgen. Daar is het bedrag te laag voor.

  BertG [11] reageerde op deze reactie.

 7. @Ratio [10]:

  Dus je hebt nou 2 x betaald?
  1 x een overboeking en 1 x inbeslagname?

  Dat dit hondsbrutaal is, ben ik volledig met je eens of is er toch nog een retour storting geweest. Anders wordt het helemaal mooi.
  Of is moet dit nog gebeuren.

  Dat haal ik nergens uit.

  Ratio [12] reageerde op deze reactie.

 8. @BertG [11]: er is twee keer betaald. Ik ga echter liever niet op de knietjes de grote rover vragen of hij terug wil storten. Niet voor dit relatief geringe bedrag

 9. Medewerking van de bank is niet eens echt nodig.
  Het geld kan al binnengeharkt worden, nog voordat het op de bank staat, door beslag te leggen op loon of uitkering.
  Op deze manier weet de overheid het “verschuldigde bedrag” bovendien nogmaals op te schroeven door tal van extra “kosten” in rekening te brengen : voor het uitzoeken wie de werkgever is, moet worden betaald, evenals voor het beslagleggen zelf. Dan kost het exploot 100 euro, het ‘aanzeggen’ ervan 90 euro, waarbij administratie- en andere kosten, en als klap op de vuurpijl nog eens 19 % BTW over het totaal.

  Zo kost een onbenullige boete van 35 euro uiteindelijk 460 euro.

Comments are closed.