Ik heb een aantal stukjes geschreven over liegende politici. Ik heb daarmee proberen aan te tonen dat de maatschappij gebaseerd is op de leugens van de politici. Wat betekent dat nu? Wat is de positie van een leugenaar?

De positie van een leugenaar kan ik het beste met een anecdote toelichten. De hoofdverbindingsweg tussen 2 dorpen werd al een half jaar gereconstrueerd. De werkzaamheden hadden volgens de oorspronkelijke planning al lang afgerond dienen te zijn toen een nieuwe fase van overlast haar intrede deed en de wachttijden voor de burgers buitenproportioneel werden. Velen maakten gebruik van een sluiproute parallel aan de hoofdverbindingsweg. Totdat daar op een gegeven moment een mannetje stond. Een verkeersregelaar.

Deze verkeersregelaar vertelde Ratio dat hij niet door mocht rijden. De weg was vanaf nu alleen voor bestemmingsverkeer. Dat was aangegeven met een bord dat Ratio voorbij was gereden. Ratio keert dus braaf om maar controleert of dat bord er wel staat. Het bord stond er niet. Ratio sluit wederom braaf aan in de rij met auto’s voor de verkeersregelaar. De verkeersregelaar begint wederom zijn verhaal maar Ratio onderbreekt de brave man. “Er staat helemaal geenverkeersbord man, je bent een leugenaar!” Zo riep Ratio. De verkeersregelaar houdt eerst vol dat het bord er stond. Maar stelt daarna dat mocht dat volgens mij niet zo zijn hij wel mooi de regelaar is die vertelt wat er moet gebeuren. Hierop antwoordt Ratio ”sorry kerel, maar je hebt aantoonbaar gelogen, dus je bent vanaf nu een leugenaar en dan ga ik je niet langer geloven. Vind jij dat ik leugenaars moet geloven?”. Na nog wat stellingen van de verkeersregelaar aangehoord te hebben die Ratio glimlachend verwierp met de boodschap dat de regelaar aantoonbaar een leugenaar was en dus per definitie niet geloofwaardig, wenste Ratio de leugenaar een prettige dag, gaf gas en reed over de heerlijk lege sluiproute naar zijn werk.

We weten allemaal dat politici wel eens liegen, daar hoef ik geen stukjes voor te schrijven. Wat wel stotend is, is hoever de leugens gaan. En dat gesteld kan worden dat een groot deel van de economie, maatschappij en ook de wetenschap niet langer rationeel is maar is gebaseerd op vaak onderling ook nog eens tegenstrijdige leugens. De leugen verwordt zodoende tot het centrale thema van de samenleving. De leugen zorgt voor uitholling der taal en van het debat. Met een leugenaar valt zoals ik met mijn kleine anecdote heb  proberen aan te tonen niet te praten. Dialoog is niet langer mogelijk. Het gevolg is dat de meerderheid der uitingen van politici maar ook van wetenschappers met zeer kritische blik dienen te volgen. Ga ervan uit dat je met een leugenaar spreekt. Wees kritisch, ook jegens artikelen op deze site, en ook van deze auteur. Ga ervan uit dat je wordt voorgelogen. En bepaal daarna pas je standpunt.

8 REACTIES

 1. Hallo schrijvert,
  Interessant onderwerp! Maar voordat je weer een nieuw stukje schrijft raad ik je aan het een paar keer door te lezen en dat schrijf ik niet voor niets. Er staat namelijk iets in je stukje waar ik geen touw aan kan vastknopen. Kijk in de 3e alina. Het is de zin die direct komt NA:
  De verkeersregelaar houdt vol dat het bord er stond.
  Snap je wat ik bedoel? Snap je dat die zin niet deugt?
  Dat politici en andere hotemetoten liegen als hobby hebben is onderhand wel duidelijk. Die mentaliteit* kan alleen gestopt worden als iedereen over bv. politieke leugens klaagt, en aangeeft waarom het echt leugens zijn.
  *Tijdens één van zijn beruchte toespraken zei de Duitse propagandaminster J.Goebbels: “als je een leugen maar vaak genoeg herhaalt gaat iedereen het vanzelf als de waarheid beschouwen”.
  Tot op de dag van vandaag doen politici dat ook. Voorbeeld: dat ESM. Zou bedoeld zijn om de eurozone veilig te stellen maar ook op deze site weet iedereen nou onderhand wel dat dat een grove leugen is.

 2. Chapeau! Prachtige actie wat de verkeersregelaar betreft.
  Al zal de beste man (vrouw?) ongetwijfeld, met alle oprechtheid van de wereld, in de rechtvaardigheid van zijn taak hebben geloofd.

  Sprekend over politici, is er niet voor niets de gevleugelde uitspraak;
  ‘let niet op wat politici zeggen, kijk naar wat ze doen’.

 3. Een liegende politicus. Is dat niet een liegende burger in overheidsdienst…

 4. Wie heeft er ‘belang’ bij deze leugens ? Door wie worden deze leugens vertolk, – echt niet alleen door de ene of ander politicus !

  Wie beschermen deze leugenaars en door wie worden zij – op hun beurt beschermt.

  Allemaal lid van een lobbie, de ene of de andere
  belangen carroussel, die meewerken aan het tot stand werken
  van THE NEW WORLD ORDER.

 5. Ook al had het bord er wel gestaan, zou u hebben kunnen betogen “meneer, u leeft van afgeperst belastinggeld en bent dus een crimineel. Waarom zou ik verder voortgaan op wat iemand zonder enig normbesef me probeert wijs te maken?”.
  Ik geef toe, zelf heb ik wellicht ook niet meteen de moed.
  Maar goed, gezien u dus alvast zo heldhaftig was de man terecht een leugenaar te noemen, deinst u er mogelijk niet voor terug hem een mafioso te noemen mocht hij over het bord toch de waarheid verteld hebben.

 6. Mooi betoog. In de praktijk is er helaas één maar:
  We hebben te maken met wetten en ambtenaren en rechters die zo’n beetje vrij lijken/zijn om deze wetten uit te voeren en te interpreteren naar eigen goed dunken.
  De kritische burger zoals Ratio zal dus altijd aan het kortste eind trekken, ook al heeft hij 100% gelijk.

 7. Je hoort het nooit meer, maar ik kan mij toch herinneren dat het zo’n jaar of vijftig geleden nog wel gebruikt werd. Ik bedoel de uitdrukking “Liegen in Commissie’! D.w.z. men beweert iets omdat het bijv. zo in een encyclopedie of woordenboek staat, terwijl men tegelijkertijd twijfel heeft over hetgeen men beweert, dat heet dus ‘liegen in commissie’! M.i. komt dit erg veel voor, maar is het merkwaardig dat men deze uitdrukking nooit meer hoort!

 8. De belangrijkste taak van de overheden en rechterlijke macht,is de mondige en rechtzoekende burger buiten spel te zetten met ALLE mogelijke middelen !!

  En vooral de klokkenluiders monddood procederen,van het door de burger afgeperste geld !!

  Interessant in deze is de uitspraak van De Centrale Raad van Beroep inzake een door de Europese commissie bevolen onderzoek naar de discriminatie van buiten Nederland wonende gedwongen opzegging van hun ziektekosten verzekeringen.
  Er was en is overduidelijk sprake van discriminatie: uitspraak::
  Er kan niet gesproken worden van discriminatie of ongelijke behandeling als de overheid het zo niet bedoeld had !
  M.a.w. de overheid discrimineert openlijk,maar dat maakt niet uit als de overheid het zo niet bedoeld heeft,daarmee gaat de overheid dus vrijuit !!
  Zelfs de rechtspraak wordt volledig door de slager die zijn eigen vlees keurt gedomineerd;hoezo scheiding van de rechterlijke macht ?

  Overigens wordt er in de hele samenleving enorm gediscrimineerd door de roverheid,als het om belasting betalen gaat;iedereen hetzelfde percentage is al ongelijk;dan ook nog eens extra percentages,terwijl de véél belastingbetaler er NIETS meer voor terugkrijgt dan een GEEN belastingbetaler.
  Als er “solidair” gedaan moet worden mag er dus wél gediscrimineerd worden als dat de ambtenaren beter uitkomt !!
  Wordt tijd eens naar de anti-discriminatie “deskundigen” te stappen !!

Comments are closed.