De Nederlandse Staat heeft aan politieke partijen die aan de Tweede Kamerverkiezingen deelnemen, maar nu nog geen zetels in de Tweede Kamer hebben, de eis gesteld dat in elk van de twintig kieskringen dertig ondersteuningsverklaringen worden ondertekend.

Dit is een totaal aantal van ‘slechts’ 600 handtekeningen. Dit lijkt eenvoudig te halen, maar de Staat heeft wat hindernissen ingebouwd. Als extra check verlangt de Staat namelijk dat u de handtekening op de ondersteunings verklaring zet in het bijzijn van een ambtenaar welke handelt namens de burgemeester van de gemeente waar u bent ingeschreven. U kunt dus alleen naar uw eigen gemeentehuis gaan om de verklaring te ondertekenen.

Daarnaast is er een beperkte tijdspanne waarin deze verklaring ondertekend kan worden. Dit is de laatste week van juli. Dinsdag 31 juli is eventueel ook nog mogelijk, maar de Libertarische Partij streeft er naar om uiterlijk in het weekend van 28 en 29 juli alle verklaringen bij elkaar te hebben.

In deze verkiezingsronde is voor het eerst de kieskring Caribisch Nederland aanwezig, bestaande uit Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Vanwege het geringe aantal inwoners (+/- 20.000) is het niet eenvoudig om de dertig ondersteuningsverklaringen getekend te krijgen.

De Staat heeft het werven van ondersteuningsverklaringen gekoppeld aan een slot in “zendtijd voor politieke partijen” en, in iedere kieskring waar de 30 handtekeningen niet zijn gehaald, is de Libertarische Partij niet verkiesbaar. Dit zijn twee sterke prikkels om toch echt alle 600 handtekeningen te werven. Dit is waarom uw handtekening zo belangrijk is!

U geeft door het ondertekenen van een ondersteuningsverklaring aan dat u van mening bent dat de Libertarische Partij mee mag doen aan de komende verkiezingen. Er mag slechts één ondersteuningsverklaring worden ondertekend want er mag slechts één partij ondersteund worden. In het geval dat u al voor een andere partij een ondersteuningsverklaring heeft ondertekend, is de verklaring voor de Libertarische Partij ongeldig.

U bent door het ondertekenen niet verplicht lid te worden, er is geen verplichting tot stemmen op de Libertarische Partij, er is geen
verplichting tot een donatie en er is geen verplichting om je als vrijwilliger aan te melden. Al die zaken moedigen wij natuurlijk aan, maar ze zijn alleen waardevol voor ons als u ze uit vrije wil onderneemt.

Wilt u een ondersteuningsverklaring ondertekenen, wilt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief, wilt u lid worden of heeft u behoefte
aan meer informatie? Kijk dan op www.libertarischepartij.nl

bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Vers van de pers, de eerste kieskring is binnen en het is Utrecht. Voor de goede orde, de LP wil een ruime marge dus een half tot een heel dozijn extra toezeggingen wordt zeer op prijs gesteld. Later deze week een update.

kieskring 20 is BES eilanden

20 REACTIES

 1. Over de LP heb ik toch mijn twijfels. De LP staat namelijk voor open grenzen. Als immigranten zichzelf bedruipen is dat natuurlijk prima. Alleen is dat nu niet het geval. Er is op dit moment een royale verzorgingsstaat. De combinatie van uitkeringen uitdelen en de grenzen open zetten richting het buitenland is niet zo’n handige….

  Natuurlijk is de LP geen voorstander van de huidige verzorgingstaat, maar met 1 zetel zal de partij geen enkele invloed hebben op het economisch beleid. De andere partijen zitten grofweg op dezelfde socialistische lijn. Dus daar komt geen verandering in.

  Het enige punt waarop de LP het verschil kan maken is: immigratie. Linkse partijen willen het immigratiebeleid versoepelen . De LP is ook voor open grenzen, dus hier kan de LP bijdragen aan een kamermeerderheid. Probleem is alleen, dat open grenzen in combinatie met een royale verzorgingstaat alleen maar zullen resulteren in een grotere overheid. Het levert hogere overheiduitgaven en een groter overheidsapparaat op. Geen goed idee dus! Thuisblijven is dus een betere optie dan LP stemmen.

  Lucius [11] reageerde op deze reactie.
  Onbezoldigd ruifvuller [13] reageerde op deze reactie.

 2. @Meneer Storm [3]:

  Eerlijk gezegd geloof ik ook niet, dat de LP meer dan 20 000 stemmen haalt. Maar dromen en idealen hebben is op zich natuurlijk prima.

  Het probleem is echter, dat 1 kamerzetel voor de LP niet wenselijk is. Ze hebben alleen invloed op het immigratiebeleid, omdat de andere partijen economisch gezien op 1 lijn zitten. De immigratieparagraaf van de LP is kort gezegd: Iedereen is welkom in Nederland zonder voorwaarden. De LP in de kamer betekent dus: strooien met uitkeringen met de grenzen open. Dat is iets wat je niet moet willen!

  Kim Winkelaar [10] reageerde op deze reactie.
  Lucius [11] reageerde op deze reactie.

 3. @keuleniscool [4]:
  De “splinter partijtjes” is geen probleem.
  Dat deze partijen maar één onderwerp kiezen en geen breed programma bieden is verkeerd.
  (Dieren, ouderen,….)

  De drempel, om een nieuwe partij te beginnen is veel te hoog en zelfs een bescherming voor de huidige kliek.
  Zie de regeltjes die men bedacht heeft volgens het artikel.

  En dus niet democratisch.

 4. Mensen die eigenlijk libertarisch zijn maar puur om politieke redenen geen LP stemmen.

  Ik ben libertariër, die steunverklaring aan de LP die komt er van mijn kant, en als de verkiezingen er zijn, en we hebben die kiesdrempel gehaald, dan stem ik LP. Zo simpel is het.

  Dat de LP er is, is een kans die maar 1 keer in mijn leven voorbij is gekomen, ik grijp die kans. Ik zie er geen heil in om vanwege allerlei “tactische- uhhum” redenen iets te stemmen waar ik het mee oneens ben, en dat ik dan vervolgens hier zou gaan lopen janken dat het zo socialitische en dwingerig wordt in het land. Dan zou ik het toen het had gekund, hebben laten afweten om mijn mening kenbaar te maken. Wees gewoon trouw aan jezelf, als de LP het dichtst bij je mening zit, dan doe je toch LP?

 5. @keuleniscool [4]:

  Dan is de enige juiste keuze, indien u stemt, LP. Die zijn als enige tegen al die regeltjes en willen het liefst per direct het hele ambtenaren apparaat naar huis sturen. En dat het maar een klein partijtje is, hoe groot was u bij uw geboorte?

 6. @Rechtse Rakker [2]:

  Ga je er dan vanuit dat de LP voor immigratie zou stemmen als dat samen zou gaan met het beroven van anderen om dit te bekostigen? Ik adviseer u het partijprogramma er nog eens op na te lezen.

 7. @Lucius [11]:

  Op een andere partij zal ik sowieso nooit stemmen. De rest van de partijen zijn mij te socialistisch.

 8. @Rechtse Rakker [15]:
  Uit het partijprogramma: Wij wijzen bijstand, subsidies of privileges van overheidswege voor immigranten af net zoals wij dit voor alle andere mensen afwijzen.
  Zolang immigratie niet vrij van betalingsverplichtingen voor derden is, is er volgens de LP geen sprake van “vrije” immigratie.
  Er zijn dus wel degelijk voorwaarden.

  R. Hartman [18] reageerde op deze reactie.

 9. @Rechtse Rakker [15]: Immigratie is met dank aan de destructieve politiek van de huidige gevestigde orde zo’n heet hangijzer geworden dat mensen op de één of andere manier al afhaken als men het woord ‘immigratie’ leest, en al helemaal als men leest dat immigratie niet ontmoedigd hoeft te worden.

  De door Ron Arends [16] aangehaalde passage staat in dezelfde tekst als de rest, het is integraal onderdeel van de immigratieparagraaf. Toch meent u (en met u vele anderen) dat de LP ‘zonder voorwaarden’ voor vrije immigratie zou zijn.

  Het geeft maar aan hoe ernstig de gevestigde orde de situatie verziekt heeft. Amerika is groot geworden door immigranten die de handen uit de mouwen wilden steken.

  Het niet ontmoedigen van immigranten die op zoek naar een betere toekomst hier de handen uit de mouwen willen komen steken is echt van een hele andere orde dan het actief ronselen van immigranten die alleen maar uit de ruif komen eten en de identiteit van een volk moeten vernietigen. En dat laatste is wat nu gebeurt (EuroMed).

  de LP zal soepelere immigratieregels slechts steunen indien de Nederlandse belastingbetaler niet aan extra zorg voor immigranten hoeft mee te betalen.

  Een praktische invulling hiervan zou kunnen zijn dat, wanneer immigranten worden toegelaten, zij geen aanspraak kunnen maken op collectieve verzekeringen en voorzieningen (en dan logischerwijs ook geen sociale premies hoeven te betalen).

  Uiteraard vindt de LP dat Nederlanders dan ook moeten kunnen kiezen voor een opt-out.

  De Libertarische Partij zal nooit instemmen met maatregelen die een verdere bevordering van de onvrijheid en/of belasting van de burger inhouden.

 10. @Rien [8]: U kunt alleen maar in de laatste week van juli een verklaring tekenen, op uw eigen gemeentehuis, ten overstaan van een ambtenaar die er dan een stempel op zet. Op de laatste dag van die week moeten alle verklaringen binnen zijn bij de LP (liefst eerder) want dan moet de LP ze inleveren.

  Het moet nieuwkomers natuurlijk niet te gemakkelijk gemaakt worden…

 11. Oh zo jammer, hebben ze er niet aan gedacht dat iedereen dan net op vakantie is???

Comments are closed.