1 juni 2012 ‘De Eurozone valt uiteen als de deelnemende landen niet kiezen voor verdere integratie van hun banken en economieën’. Met deze woorden waarschuwde EU commissaris van economische zaken Olli Rehn op 31 mei de lidstaten. Hij kreeg bijval van voorzitter Draghi van de Europese Centrale Bank (ECB). In Duitsland zei bondskanselier Merkel ‘meer Europa te willen’ en dat er wat haar betreft ‘geen taboes zijn bij het overdragen van macht naar Brussel’.

Het Europees Stabiliteitmechanisme (ESM) treedt op 1 juli 2012 in werking. In theorie zou het nog tegengehouden kunnen worden als de Bondsdag in Duitsland het verdrag niet zou ratificeren. In dit land wordt midden juni gestemd over ratificering van het ESM. En hoewel daar veel meer inhoudelijke discussie is gevoerd, ook in de media, over het wel of niet ratificeren van het ESM verdrag dan in Nederland en er meer dan een miljoen verzoeken aan de Duitse parlementariërs zijn gestuurd om niet te ratificeren, lijkt ook daar een meerderheid van voor-stemmers in het parlement te zijn.

Naast en verbonden met het ESM is nog een tweede verdrag geproduceerd. Het gaat om het begrotingspact. In dit begrotingspact, dat op 2 maart 2012 werd getekend door 25 van de 27 eerste ministers van de EU landen, worden de volgende afspraken gemaakt.

 • Het begrotingspact treedt op 1 januari 2013 in werking als het door de parlementen van tenminste twaalf van de zeventien eurolanden is geratificeerd.
 • De algemene overheidsbudgetten moeten in evenwicht zijn of een overschot laten zien. Het jaarlijkse structurele tekort mag de 0,5% van het BBP niet overschrijden. Landen waarvan de overheidsschuld aanzienlijk beneden 60% ligt en waarvan de risico’s voor  de publieke financiën op lange termijn laag zijn, mogen  een structureel tekort hebben van maximaal 1% van het BBP.
 • Deze regel zal ook worden opgenomen in de nationale wetgeving van de lidstaten op wettelijk niveau of hoger. Er zal een automatisch correctiemechanisme met zich meebrengen dat in werking wordt gesteld zodra wordt afgeweken van de regel. De wetgeving zal door elke lidstaat worden gedefinieerd op basis van de uitgangspunten zoals aangegeven door de Europese Commissie. Alle 25 betrokken landen erkennen de rechtsbevoegdheid van het Europese Gerechtshof als instituut dat de invoeging van de wetgeving op nationaal niveau beoordeelt.
 • De lidstaten zullen naar hun referentie niveau toe bewegen van een maximaal 0,5-1,0% tekort ten opzichte van het BBP volgens een programma, dat wordt voorgesteld door de Europese Commissie.
 • Lidstaten met een staatsschuld van meer dan 60% zullen deze schuld terugbrengen met een gemiddelde van 5% per jaar.
 • Lidstaten die in een Buitensporige Tekorten Procedure zitten  leggen aan de Europese Commissie en de Raad  een economisch samenwerkingsprogramma voor, waarin de noodzakelijke structurele hervormingen worden gespecificeerd, om met behulp hiervan een effectieve duurzame correctie op de buitensporige schuldpositie te kunnen realiseren. De implementatie van het programma en het jaarlijkse budgettaire plan dat hiermee samenhangt, zal worden gecontroleerd door de Commissie en de Raad.
 • Een mechanisme zal worden ontwikkeld om de nationale schulduitgifte plannen van de lidstaten vooraf te kunnen beoordelen.
 • Het ratificatieproces van het ESM verdrag en het in werking stellen hiervan zal hiermee samenhangend worden versneld.
 • Het hooggerechtshof van de EU zal een land dat niet voldoet aan de gestandaardiseerde gebalanceerde budgetregel kunnen straffen met een boete die tot 0,1% van het BBP kan belopen. Het geld van deze boete gaat bij een euroland naar het ESM en naar het algemene EU budget bij een niet-euro EU land.
 • De lidstaten komen overeen, dat de noodzakelijke handelingen en maatregelen worden genomen, die essentieel zijn voor het goed functioneren van de Eurozone teneinde de doelstellingen van concurrentiekracht, werkgelegenheid, de beheersbaarheid van de overheidsfinanciën  en het versterken van de financiële stabiliteit veilig te stellen. Zij verzekeren verder dat alle belangrijke economische hervormingen vooraf zullen worden besproken en dat waar van toepassing er overleg zal plaatsvinden met de instituten van de Europese Unie.
 • De eurolanden zullen tenminste twee keer per jaar met de voorzitter van de Europese Commissie onderhandelen over zaken met betrekking tot de euro. Niet euro EU landen doen dit tenminste een keer per jaar.
 • Zodra een lidstaat het 3% begrotingstekort ten opzichte van het BBP overschrijdt, zal de Europese commissie stappen nemen om het betreffende land aan te zetten tot corrigerende acties.

Dit verdrag treedt in werking als slechts twaalf van de zeventien parlementen van de eurolanden het hebben goedgekeurd. De stemming in de parlementen van de acht niet-eurolanden heeft in dit verband schijnbaar slechts een symbolisch karakter. Hieruit blijkt, dat we in Europa niet meer kunnen spreken van democratie.  Door de inwerkingtreding van het begrotingspact worden de rollen voorgoed omgekeerd in de EU. De Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en de Europese Raad sturen vanaf 1 januari 2013 officieel de financiën van de eurolanden door de grote invloed die zij gaan hebben op de begroting, de staatsschuld en de uitgifte van staatsleningen van die landen. Ik schrijf officieel, want feitelijk oefent Olli Rehn nu al een dirigerende invloed uit op de eurolanden, die met de pet in de hand hun begrotingen aanbieden aan Brussel.

Maar het plan gaat verder. Ook de economieën en de banken moeten Europees worden geïntegreerd. En wat heeft men hierbij voor ogen? Het gaat om de centralisering van de macht. Er is als deze plannen worden uitgevoerd geen zeggenschap meer vanuit de nationale parlementen over de economie van het land. De parlementen worden uitvoerders van de wil van Brussel. Voor Merkel zijn er geen taboes bij het overdragen van macht naar Brussel. Dan worden wij dus in de nabije toekomst bestuurd door niet-democratisch gekozen Europese Commissarissen en door niet democratisch gekozen bestuurders van de Europese Centrale Bank en het Europees Stabiliteit Mechanisme, gesouffleerd door de lobby van multinationale bedrijven en banken. Een bestuur dat primair is gericht op de stabiliteit van de euro en daaraan heel veel ondergeschikt zal maken. God sta ons bij.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Dit artikel verscheen eerder op het blog van Ad Broere en is met toestemming overgenomen.

Nog een artikel over het begrotingspact.

En hier de hele tekst van het verdrag in het Engels.

27 REACTIES

 1. Wat heeft geert tot nu toe constructief bijgedragen dan? En waarom is zijn stijl altijd zo schokkend dat het voorbij gaat aan de boodschap? Geert leent briljant: nigel farrage, Fortuin, Ayaan, zels de meeuw is geleend (van de lp). Alleen schreeuwen heeft weinig zin…

 2. Toen ik mijn boerderij in Frankrijk kocht, bestond deze uit 3 afzonderlijke woningen.
  Eén daarvan datterde uit de 16 eeuw.
  Gezien dat de mensen toen kleiner waren, was de voordeur slechts 1m70 hoog.
  Ik als lange Nederlander met 1m86 heb dus 12 jaar lang regelmatig mijn kop gestoten als ik weer eens onachtzaam het deurgat passeerde.
  Totdat ik er genoeg van had en een hogere deur installeerde.
  Zo gaan de dingen in ons persoonlijke leven, we schijnen pas dan in te grijpen en tot verandering over te gaan als het niet meer anders kan.
  En zo gaat het ook in de buiten wereld.
  Dus, ik neem waar dat we met zijn allen op weg zijn naar de noodzakelijke verandering. En steeds meer mensen nemen het waar, maar er is niemand die er iets aandoet of kan doen.
  Het is zoals het is.
  De geneeskunst, het monetaire stelsel, de natuur, oceanen, bossen etc. zijn verknald door onze eigen egoistische houding t.o.v. het Leven, dus aan ons Zelf de noodzakelijke veranderingen aan te brengen, om te beginnen in ons eigen leven.
  Daarmee veranderd de wereld, jouw wereld.

  Vrede, Zé.

 3. Waar ik mij zo aan erger zijn de bedreigingen die geüit (ik kan ‘eu’ al niet eens meer zonder droge ogen typen) worden als er tegengestemd zou worden. Pure bangmakerij en de makke schapen laten zich bang maken. Yagh… en sterkte!

 4. @Zé. [5]: Zoals jij je beschermt door zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn op jouw boerderijtje, was (en ben) ik ook bezig mijzelf zoveel mogelijk in te dekken en buiten het systeem te zetten.

  Lukt aardig, moet ik zeggen.

  De andere “WIJ” ken ik niet of nauwelijks en interesseert me ook minder. Zeker als ik merk hoe weinig mijn waarschuwingen en die van anderen opgepikt werden toen we hier al groot over het ESM en de EU schreven.

  Om het anders te zeggen: de “keuleniscools” onder de bevolking zoeken het maar lekker uit. De wereld is te groot voor mij om ze allemaal te helpen. Dus de rest van de “wij” heeft de handvaten aangeriekt gekregen, beetpakken moeten ze zelf doen.

  Verder behoor ik verre van de “wij”. 😉

  Zé. [8] reageerde op deze reactie.
  Igor [10] reageerde op deze reactie.

 5. @MMAP [7]: Hoi MMAP, begrijp me niet verkeerd, ik heb het over wij de MENSEN.
  Ik weet wel dat we allemaal onderweg zijn, maar ik tref nogal wat medebewoners van deze planeet die nog in de proeftijd van hun eerste incarnatie schijnen te verkeren.
  Klopt, beetpakken dient men zelf te doen, een betere wereld begint echt bij de mens zelf, maar ook dat wordt ze niet meer geleerd.
  Lekker afhankelijk maken en dan de kraan dichtdraaien, dat is wat men nu ondervind als niet zelfstaande.
  Hopelijk wordt men wakker, en schrikt men zich het leplazerus, en anders dromend naar het einde van de proeftijd.
  Tenslotte, oren dienen van binnenuit open te gaan.
  On Vera,

  Vrede,

  Zé.

  Igor [10] reageerde op deze reactie.

 6. @Zé. [11]:
  Het vuur brand (al heel lang) maar de grote klap gaat denk ik nog komen…..
  volgende week komen ze mijn (huur) flatje leeghalen, niet dat er wat te halen valt. Vinden ze schijnbaar niet leuk als je geen reactie geeft op die blauwe enveloppen….. en dus ben ik erg weinig opgeschoten met dat zien en horen, motivatie om het spel te spelen ontbreekt sindsdien totaal, ik werk graag hoor maar al die bullshit erom heen, ik wil en kan het niet meer, tja wat nu?

  Zé. [17] reageerde op deze reactie.

 7. Gelukkig hebben we een EU .
  Als Nederland nu alleen gestaan had , waren we verloren .
  De crisis zou groter zijn geweest dan in de 30er jaren .
  Een crisis ,veroorzaakt door Bush JR , en wereld wijd uitgebreid .
  Waanzin wat die mafkees heeft uitgespookt .
  Hij is een oorlog tegen Irak en Afghanistan begonnen ,
  kosten ca 5.000 miljard $ betaald met geleend geld .
  En de banken vrij spel gegeven , die massa,s rotte hypotheken over de hele wereld verspreid hebben , schande .
  Ter vergelijking , de EU heeft een nood-fons van 800 miljard .

  Duncan [18] reageerde op deze reactie.

 8. Dit is geen crisis van de Grieken, het is een crisis van het wereldwijde kapitalisme.Een record aantal Amerikanen leeft in armoede en overleeft door middel van voedselbonnen.Terwijl miljoenen Amerikanen failliet zijn verklaard. Terwijl de ziektekosten, voeding, energie en benzineprijzen omhoog schieten Terwijl 200 miljoen Amerikanen zwoegen om met hun loon het einde van de maand te halen, hebben de fantastisch rijken het beter dan ooit.

  Zé. [15] reageerde op deze reactie.

 9. @Max [14]: Niet lang meer, Max, de verandering is gaande.
  Namelijk als geld haar waarde verliesd voor de armen, zijn de zogenaamde rijken daarna aan de beurt.
  Al wat wij, mensen nodig hebben is tijd om te leven, geen geld, en dat wordt steeds zichtbaarder.
  Een mens is pas dan rijk als hij met weinig te-vrede-n kan zijn.

  Vrede,

  Zé.

 10. Ongehoord, hoe de Nederlandse politici ons land verkwanselen aan een dictatoriaal Brussel. Uiteraard zwijgen de media weer, zodat vrijwel niemand weet wat er gebeurt. En zeker in deze tijd van een onzinnig EK voetbaltoernooi in een totalitair land, kun je alles doordrukken. Iedereen slaapt in Nederland. Mensen wordt wakker, het gaat over onze toekomst en die van onze kinderen. Grijp nu je kans, nu het nog kan. Veel tijd is er niet. Met dank aan de landverraders van VVD, CDA, PvdA, D’66 en GL.

 11. @Igor [12]: Hoi Igor, ik begrijp je goed, het niet meer willen en kunnen.
  Ik beleefde dit 20 jaar geleden al en mijn vermoedes toen zijn nu realiteit geworden.
  Het hele systeem waar we nu onder gebukt gaan is opgezet om de mens murw en tot slaaf te maken.
  Heb ik hier in Frankrijk jaren in rust kunnen leven, maar ervaar dat het gesodemieter hier ook begint door te dringen.
  Ik tracht het van me af te houden, elke brief van de staat gaat de kachel in.
  Ik dien mijn onafhankelijkheid dagelijks te behoeden en te verdedigen, terwijl het gewoon een recht zou moeten zijn te leven zoals ik denk wat goed voor mij is zonder de ander daar mee lastig te vallen.
  De rollen zijn omgedraaid, de ander valt mij nu lastig omdat ik gewoon voor mezelf wil zorgen.
  Het lijkt soms wel of ik een crimineel daarmee ben geworden.
  Echter als ik in Nee-derland was gebleven had ik lang niet zover kunnen komen als nu.
  Ik ben voor een groot deel zelfvoorzienend, en vrij van schulden.
  Ik wens je veel sterkte in jouw proces, en zorg dat ze niets kunnen komen halen bij je volgende week.

  Vrede,

  Zjoz.

 12. @keuleniscool [13]:

  Gelukkig hebben we een EU .

  O ja gelukkig hebben we de EU. Die het voor de Nederlander zo gemakkelijk maakt dat de Nederlandse vrachtwagenchauffeurs steeds meer werk verliezen aan de Polen. De mensen hun kindertjes moeten onderbrengen bij kinderopvang in België. De visser en de boeren om zeep worden geholpen te eer en meerdere glorie van de boeren en vissers in Zuid Europa. Gelukkig hebben we de EU zodat we een legitieme manier hebben gevonden die slaafse, makke hard werkende Hollander uit te knijpen. Ze het langst van allemaal te laten werken en ze ook nog eens de een van de grootste afdrachten te doen.
  Maar ff serieus. EU heeft ons niets anders gebracht danb corrupte bureaucraten, met een gespleten tong en geen oog voor menselijheid. Van mij mag er een bom op. Soms begin ik te denken: Zo erg is die Islam eigenlijk niet. Want eerlijk he, als ik naar die makke kut Hollanders kijk (ben ik ook) dan schaam ik me gewoon voor mn afkomst. Misschien moeten we inderdaad maar overlopen worden door de Islam. Want die lui hebben iig ballen. Wij niet. Voor niets en niemand. En daarom: we are going to loose that war!

  Als Nederland nu alleen gestaan had , waren we verloren .

  Nee, nu niet. Het ene na het andere EU land gaat onderuit. Nederland stelt zich garant voor €40 miljard wat nog maar het begin is. Geld wat er niet eens is. Nu is het zo, dat wij de EU moeten gaan helpen om onszelf te gaan helpen. Wat een klinklare onzin. Maar dat ben ik inmiddels wel van jou gewent. Want blaten kan je, maar onderbouwen niet. Liever arm en zelfstandig. Dan rijk en slaafs.

  De crisis zou groter zijn geweest dan in de 30er jaren .
  Allemachtig…..de crisis is nu al groter dan in de jaren 30, we zeggen het alleen niet. Waar je geen aandacht aangeeft bestaat niet.

  Een crisis ,veroorzaakt door Bush JR , en wereld wijd uitgebreid .
  Waanzin wat die mafkees heeft uitgespookt .
  Hij is een oorlog tegen Irak en Afghanistan begonnen ,
  kosten ca 5.000 miljard $ betaald met geleend geld .

  Precies, en ik hoef niet te bloeden voor de wandaden van de Amerikanen. Hoop de Iran snel een kernwapen klaar heeft. Misschien dimmen ze dan een keer in.

  Maar ach waarom reageer ik nog. De volgende keer kom ik weer niets anders tegen dan je niet onderbouwde knip en plakwerk.

  Maar eh….blijf maar lekker in je droomwereld. Ik vrees dat je de werkelijkheid gewoon niet aankan.

  keuleniscool [19] reageerde op deze reactie.

 13. @Duncan [18]:
  Laten we een hek werk om Nederland zetten …..
  en zo zitten we in een gevang waar we niet uit kunnen.
  We schaffen de euro af en beginnen weer met 27 verschillende valuta , met een veelvoud aan kosten .
  En als de luie Marokkanen nu eens gingen werken ,
  dan hadden we die massa Polen niet meer nodig .
  Of ga jij die aardbeien en asperge oogsten ?
  En op 9 September hebben we gezien wat een groot gevaar de moslims zijn .
  Eens zal ook hier de islam-pleuris uitbreken , maar zolang de moslimpartij = PvdA en de overige linkse rakkers dit goedkeuren , zal dit ge-etter voortwoekeren .
  Ja , niet alle moslims zijn terroristen
  maar…
  alle zelfmoord terroristen zijn altijd moslims .
  Je bent gewaarschuwd !

  Duncan [20] reageerde op deze reactie.

 14. @keuleniscool [20]:

  Hey dit vindt ik leuk een reactie. Nu komen we ergens (serieus niet om door te zeiken).

  We hoeven geen hek om Nederland te zetten. Ik begrijp ook dat er een bepaalde onderlinge afhankelijkheid is, waar je niet zomaar zonder kleerscheuren uit kan stappen. Maar we hoeven toch niet tot uiterste te vervallen. Wat er nu met de hele EU en het ESM en God mag weten wat voor verdragen ons nog meer worden voorgeschoteld, helpen ons meer in de vernieling dan eruit. In je eerdere reacties had je het over onze band met Duitland. Het is wat waard om dat te handhaven. Dat is een punt van je wat ik best begrijp. Maar moet dat dan tenkoste van alles en zijn er geen andere manieren te bedenken. Alleen met de Noordelijke Lidstaten van Europa verder gaan vindt ik ook best. Maar ik wordt er gewoon sjacherijnig van dat ons een schijndemocratie voorgeschoteld wordt waarin er dingen voor mij beslist worden. En zo denken vele met mij er het zelfde over.
  Ik heb bestaansrecht. Ik heb een vrije wil. Jij en iedereen die leeft heeft dat ook. Daar mag best meer rekening meegehouden worden. Er zijn op topniveau beslissingen genomen waar a. de meningen van de burgers niet zijn meegenomen. Maar waar B. voor de schade die het de burgers opleverd de burgers nog eens zelf mogen opdraaien ook. Dat is natuurlijk een omgedraaide wereld. Hoewel dat wel past bij een land waar de daders slachtoffer worden en de slachtoffers dader. Maar dat is weer een ander onderwerp. Over Marokanen. Daar heb ik ook frustraties over. Alle keren dat ik slachtoffer was van een misdrijf, waren de daders zoals de politie het zegt ‘Naffers’. Maar generaliseren is gevaarlijk (geen aanval, want ik doet dat ook). Er zijn heel veel hardwerkende Marokanen en Turken. Ik ga ook met Marokanen en Turken om. Gewoon normaal werkend volk en in mijn ogen gewoon Nederlanders. Niets mis mee. Dat er tuig tussenzit, daar heb je helemaal gelijk in. Maar het is voor een groot deel de schuld van de overheid (lees PVDA hufters) waaraan we de ellende waar we nu inzitten te danken hebben. Alweer! Voorbeeld. Een vriend van mij (Marokaan) die heeft wel eens verteld, dat de jeugd hier dingen kan doen, wat ze in Marokko echt niet hoeven te flikken. En niet alleen voor angst voor de politie, ook vanwege de omgangsnormen in het algemeen. In Marokko zal een volwassenen die een kind iets ziet doen wat niet kan, of het een repremande geven of een draai om zn oren. Hier in Nederland hoef je maar verkeerd met je ogen naar je kind te knipperen en je hebt het AMK en de kinderbescherming op je dak. Dus wat is hiervan het effect op de Marrokaanse immigrant. “Ahh, Nederlanders weten het. Ik mag kind niet shlaaannn Ik kind niet shlaan. Nederlandse overheid losht dhat op”. Nou nee dus. Een Marokaan wordt wel verteld wat niet mag, niet verteld wat wel moet. En onze overheid doet niet wat er van de overheid verwacht mag worden. De onvrede onderling tussen Westers en niet Westers denkende wordt mij inziens ook gevoed door de overheid. Onvrede leidt en onmacht leidt tot extremen. Het is de situationle context waar je een persoon in zet, wat een belangrijk sturend factor is voor zijn gedragingen (lees:Lucifer syndroom). Tot slot. Als ik zonder werk kom te zitten zal ik alles aanpakken wat ik aanpakken kan. Al moet ik achter een vuilniswagen lopen.

  😀

  Hey en nogmaals….Bedankt voor je reactie.

  Duncan

 15. @vrijeradikaal [21]:

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Agenda_21

  Agenda 21 is een programma van de Verenigde Naties met betrekking tot duurzame ontwikkeling. Het is een uitvoerig actieplan dat globaal, nationaal en plaatselijk door organisaties van de V.N., de overheden, en de belangrijkste organisaties op elk gebied waarbij de mensen het milieu beïnvloeden moet worden nageleefd. 21 verwijst naar de 21e eeuw.

  Ik adviseer het eens grondig door te lezen…….laat het daarna op je inwerken.

  J.Snijder [25] reageerde op deze reactie.

 16. @MMAP [4]:

  We waren te goed van vertrouwen , en misten daardoor het startschot.

  Dat had plato al eens gezegd : De straf voor het zich niet willen bemoeien met de politiek , ligt in het feit …..dat je op een gegeven moment wordt geregeerd door je mindere.

 17. @vrijeradikaal [22]:

  Ik begon te lezen en al na één regel kwam ik tegen dat het door de V.N. samen met Roverheden was opgesteld….

  Meteen tot kansloos verworpen, Roverheden zijn er niet op uit om voor U te zorgen maar voor zichzelf.

  Einde betoog 🙂

Comments are closed.