Het blijft amusant als de overheid over prijsmechanisme begint. Om bijvoorbeeld weer eens een accijnsverhoging door te voeren. Zelden is een overheid zo leugenachtig bezig.

De meeste politici zeggen te streven naar meer welvaart. Wat er echter in de praktijk gebeurt is dat men rijkdom en bezit belast en armoe sponsort met uitkeringen. Dan zal je juist het tegengestelde bereiken van welvaartsgroei. We willen meer rijkdom maar belasten rijkdom en sponsoren armoe. Duuhhh. Dat moet dus omgekeerd. Willen we een land vol rijke welvarende mensen worden dan dienen we volgens dit principe immers armoede te beprijzen. Geen progressieve belastingen maar degressieve belastingen voor de rijkeren. Geen belasting vrije voet meer. Maar de armen maximaal belasten. Dit is echter een toepassing van het prijsmechanisme die electoraal minder goed zal uitpakken en dus zal worden doodgezwegen. Het prijsmechanisme wordt hier kennelijk niet van toepassing verklaard.

Nog zo’n punt. Huishoudens met schulden worden thans in de politiek als probleem beschouwd. Wat doet de overheid op dit beleidsterrein als we naar de inzet van het beleidsinstrument prijsmechanisme kijken? Ze belasten de spaarzame burger met een fictief rendement. Ze zorgen voor inflatie. Ze zorgen voor een historisch lage rente. Zomaar 3 factoren waarmee de overheid het tegengestelde gaat bereiken. En het prijsmechanisme dus driewerf foutief inzet. En dus in praktijk bezit ontmoedigt.

Zo zou ik nog even door kunnen gaan, ongetwijfeld is er een beleidsterrein te bedenken waar het prijsmechanisme vier of vijfvoudig verkeerd wordt ingezet. Binnenkort wellicht zelfs bij de schuldproblematiek als de PvdA haar zin krijgt met het belasten van wat ze “dood vermogen” noemen. Daar wil ik me het hoofd niet over breken. Waar het om gaat is dat het wel heel bizar is de overheid zich beroepen gaat op marktwerking. Zeker gezien bovenstaande voorbeelden. Helaas neemt niemand meer de moeite om op de leugenachtige inconsistenties in haar beleid te wijzen als de term prijsmechanisme weer eens door een politicus van stal wordt gehaald. Prijsmechanisme en overheid is een contradictio in teminis maar behoort thans tot de algemeen geaccepteerde newspeak. Oorlog is vrede.

9 REACTIES

 1. PvdA = pak van de anderen …..
  Deze rovers bende hebben altijd geplunderd .
  Er wordt TE VEEL belasting betaald .
  En stuur 50% van de ambtenaren naar huis , ze storen echt ,
  en het scheelt tientallen miljarden euro,s .

 2. Quote* Julius Ceasar
  Verdeel & heers / geef ze brood en spelen
  Allochtonen vs autochtonen
  Armen vs rijken
  Zwart vs wit
  Religie vs religie
  Nationalsime ? EU / Nl vs BRD
  Werknemers vs werkgevers
  Rokers vs niet rokers
  Dikke mensen vs slanke mensen
  Drank liefhebber vs anti drank lobby
  Gezonde mensen vs zieke mensen
  Jonge mensen vs oude mensen
  Etc, etcetc

  Differentiatie werkt al 1000den jaren

  Jhon

 3. Jullie eigen economie is gebaseerd op leugens. De wet van vraag en aanbod zou eigenlijk de wet van KOOPKRACHTIGE vraag en aanbod moeten heten. Bovendien ontkennen de wetten van de vrije markt het feit dat de mens een vrije wil heeft. Dus jullie praatjes over vrijheid zijn gewoon onzin. Communisten ontkennen ook de vrije wil van de mens, en daarom heeft God ze vernietigd.

  Andre NI [5] reageerde op deze reactie.

 4. Weet je wat ik niet begrijp? We betalen nu al zo onvoorstelbaar veel belasting in percentages. (en feitelijk) En dat wordt alleen maar meer en meer. Denk aan vermogensbelasting, loonbelasting, inkomensbelasting, omzetbelasting, wegenbelasting, bpm, accijnzen, gemeentelijke belastingen. En tel daar dan nog maar eens de wettelijk verplichte bijdragen bij op zoals (voor ondernemers) de verplichte contributie KvK en bedrijfsschap. Voor iedereen: paspoortleges, uittreksel leges, parkeerleges, en wat al niet meer. En als je de pech hebt en succes hebt in het leven: succesierechten. En een heuse ‘EU belasting’ zit er ook al weer aan te komen…

  Ik begrijp werkelijk niet meer waarom al het door ons verdiende nog steeds niet voor de volle 100% rechtstreeks aan de Staat der Nederlanden (lees=EU) wordt overgemaakt? En dat die dan weer 10% daarvan onder de burgerij distribueert? Want dat werkt toch veel efficienter en is dus ook veel goedkoper!

  Hmm.. wellicht dat ik nu wat politici op een idee breng…

 5. @Columnist [3]:

  “Jullie eigen economie is gebaseerd op leugens.”

  Wie bedoelt u met “jullie” ?
  Wat bedoelt u met “leugens” ?

  “De wet van vraag en aanbod zou eigenlijk de wet van KOOPKRACHTIGE vraag en aanbod moeten heten.”

  Waarom zou dat zo moeten zijn ?
  Wat is “KOOPKRACHTIGE vraag en aanbod” ?

  “Bovendien ontkennen de wetten van de vrije markt het feit dat de mens een vrije wil heeft.”

  Kunt u dat aantonen ?

  “Dus jullie praatjes over vrijheid zijn gewoon onzin.”

  Waarop is uw conclusie gebaseerd ?

  “Communisten ontkennen ook de vrije wil van de mens, en daarom heeft God ze vernietigd.”

  Kunt u dat aantonen ?
  Zijn “ze” wel vernietigd ?

  En dan nog dit: wist u dat er iemand is die er zijn levenswerk van heeft gemaakt om een zeer, zeer uitgebreid 31 delig economisch commentaar op de Bijbel te maken ?

  Columnist [6] reageerde op deze reactie.

 6. @Ratio [7]:
  Click eens op zijn naam, ben je nadien waarschijnlijk wel genezen van een discussie willen voeren met columnist.

  Hier een stukie van zijn knettergestoorde blog met de titel: The basics of my religion

  Basically, it is an improvement of Islam, and a turning upside-down of Islam, both at the same time. Like Judaism and Dual Seedline Christian Identity. Like Islam, it glorifies war and threatens enemies with eternal damnation. Unlike Islam, not Arabs, but Europeans are the Chosen People. Like Islam, it approves of polygamy, unlike Islam, it approves of studying the occult, that is, the development of mental viruses. It is also a highly politically incorrect religion. Abortion is generally forbidden, but approved of when used to destroy enemy populations, as well as forced abortion to fight illegitimacy. Euthanasia of severely disabled babies is approved of, as well as burdensome elderly people. Thieves are generally whipped, but the Muslim who steals from a believer loses his right hand. The man who steals to feed his hungry children loses both hands. He shouldn’t start a family when he fears he can’t feed them. Combined with polygamy, this prevents the formation of a rapidly breeding underclass. It also states that celibacy is the right of the sorceror, that is, the only valid reason to stay chaste is spiritual improvement and study of the occult. For instance, Catholic priests aren’t sorcerors. If they appropiate the right of the sorceror, it isn’t surprising they often become pedophiles.

  Als dat nog niet overtuigend genoeg is moet je zelf maar lezen… haatzaaiende religieuze fanatiekeling, meer kan ik er niet van maken.

 7. Helder stuk, er is maar één zin waar ik het hartgrondig mee oneens ben:

  Zelden is een overheid zo leugenachtig bezig.

  Zet het woordje ‘niet’ voor ‘zo’, en het klopt weer.

Comments are closed.