Over sommige zaken wind je je meer op dan over andere zaken. Persoonlijk heb ik een grote afkeer voor vrijhandelszones. Dit zijn zones vaak in ontwikkelingslanden gelegen, aangelegd met ontwikkelingshulp, waar de regeldruk en vaak ook de belastingheffing minder is dan in andere zones van het betreffende land.

Vrijhandelszones zijn immoreel. De rest van het land wordt buitengesloten van de voordelen van de bedrijven die zich vestigen in de vrijhandels zone. Een zone die zelden vrij is maar waar eerst flink voor betaald moet worden omdat men anders niet van de vrijheid mag genieten. De bedrijven en organisaties die hierdoor zich in deze “vrije” zone mogen vestigen hebben grote concurrentie voordelen ten opzichte van de rest van de bedrijven.

Dit heeft dus niets met vrijheid te maken, het is juist een middel om gezonde concurrentie te onderdrukken. De vrijhandelsbedrijven worden monopolist. Nu is er niets tegen een eerlijk monopolie gebaseerd op superieure producten. Dit monopolie is echter gebaseerd op corporatisme. Dit monopolie is ongezond.

De staat dan wel haar dienaren controleren op deze manier juist de economie, in plaats van deze vrij te geven aan de markt.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

In enkele situaties zijn vrijhandelszones wellicht in orde, dat is als het een land is dat experimenteert met privé eigendom en vrijhandel, en als experiment zo’n zone opzet. Deze zone zal dan tijdelijk moeten zijn en zodra blijkt dat vrijhandel een succes is zal deze dienen te worden opgeheven door het hele land tot vrijhandelszone te bestempelen.

39 REACTIES

 1. Prikkelende stelling, maar is het ook niet zo dat economieen met/in vrijhandelszones beter draaien dan elders? En geeft dat dan niet juist weer dat minder overheid beter werkt dan meer?
  En als er geen vrijhandelszone was, zou een bedrijf zich dan ook niet juist vestigen in dat buurland waar de minste belasting is? En is dat dan ook onderdrukking van vrije concurrentie?

  Ratio [3] reageerde op deze reactie.

 2. maar is het ook niet zo dat economieen met/in vrijhandelszones beter draaien dan elders Neem een textiel bedrijf binnen en buiten een vrijhandels zone. Textielbedrijf buiten zone betaalt importheffing over de ingevoerde stoffen en zal dus slechter draaien dan het textielbedrijf in de vrijhandelszone die dat niet betaalt. Willen textielbedrijven in dat land overleven dan zullen ze dus hun fabrieken dienen te verplaatsen naar de vrijhandelszone die niets meer is dan een bureaucratisch lijntje op een kaart. Ik kan me moeilijk voorstellen dat het massaal verplaatsen van fabrieken naar de vrijhandelszone een bewijs is dat vrijhandelszones nuttig zijn.

 3. @Overnight [1]: En als er geen vrijhandelszone was, zou een bedrijf zich dan ook niet juist vestigen in dat buurland waar de minste belasting is? En is dat dan ook onderdrukking van vrije concurrentie
  Dit is juist wel een vorm van vrije concurrentie en dit is een van de redenen dat de EU en internationale organisaties vaak zeer verwerpelijk bezig zijn. Concurrentie in belastingniveau’s tussen landen is een van de weinige zaken die de overheid in toom kan houden. Door migratie naar landen met lagere belasting dwingen bedrijven de overheden hun belastingen lager te houden dan anders het geval zou zijn. De EU die zaken probeert te “harmoniseren” is levensgevaarlijk bezig. Belasting concurrentie is essentieel, dit weghalen is de weg open zetten tot ongehoorde niveau’s van belasting heffing

  Ratio [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Ratio [3]: belasting harmonisatie is net zo’n grote leugen als vrijhandelszones volgens mij zijn. Het zou eerlijker zijn als overal dezelfde belasting geheven werd binnen de EU. We weten wat dat betekent in newspeak, het woord eerlijker. Oorlog is vrede. Eerlijker is zo ongeveer de grootste leugen, “eerlijker” betekent bijna altijd dat de productieve mensen en organisaties meer gaan betalen. De EU die is voortgekomen uit een economische unie bereikt hiermee exact het tegengestelde, harmonisatie draait de bedrijven de nek om door hogere belasting niveau’s. Harmonisatie van belasting niveau’s is wel het laatste dat dient plaats te vinden. Ten minste, dat is mijn mening.

  R. Hartman [5] reageerde op deze reactie.
  pcrs [9] reageerde op deze reactie.

 5. @Ratio [4]:

  Het zou eerlijker zijn als overal dezelfde belasting geheven werd binnen de EU.

  Het zou eerlijker zijn als nergens belasting geheven werd. Belasting is een boete, die het belaste goed tot iets onwenselijks verklaart. Te absurd voor woorden. Maar volledig in lijn met de anti-welvaart retorica van links.

 6. Hoe kan je nou tegen vrijhandelszones zijn?
  Je moet ze juist uitbreiden tot ze ook de overige 99% van het land omvatten. Probleem is niet dat men in de vrijhandelszone geen belasting betaalt, doch dat men erbuiten dit wel ¨verschuldigd¨ is.

  Ratio [11] reageerde op deze reactie.

 7. Nee, dit keer kan ik niet met je mee gaan Ratio.

  Vrijhandelszones zijn een verlichting van de regelgeving en belastingdruk door de heersers op een selectief deel van de samenleving. Elke verlichting valt aan te moedigen. Stel dat in Nederland wordt besloten de inkomsten belasting op te heffen voor de laagste schijf. Oneerlijk voor de harde werkers, desondanks een goede ontwikkeling (Nu de rest nog!).

  Ratio [12] reageerde op deze reactie.

 8. Kan het hier niet mee eens zijn. Altijd vreemd dat mensen zich tegen een zone richten met meer vrijheid ipv tegen de omliggende zone met minder vrijheid.
  Het doet denken aan die mensen die belastingontduikers of ontwijkers dieven noemen, omdat de rest wel eerlijk betaalt en de ontwijkers zo een voordeel hebben. Stel dat je ergens een gebied volledig vij van dwang hebt en de onroerend goed prijzen worden daar heel hoog, dan moet je daar tegen zijn, want de bewoners hebben veel moeten betalen voor die vrijheid.

  Er is natuurlijk nog van alles niet vrij aan vrijhandelszones, maar als je bijvoorbeeld kijkt in China, daar komen mensen uit het hele land vrijwillig naar zo’n zone. Dat lijkt me dan een vooruitgang voor die mensen. Eigenlijk is het fijn voor iedereen, maar het kan natuurlijk altijd beter.

  Ratio [13] reageerde op deze reactie.

 9. @Ratio [4]:

  Het zou eerlijker zijn als overal dezelfde belasting geheven werd binnen de EU.

  Schrik, slik. Als jij iemand ziet die minder belasting betaalt dan iemand anders, ga je die vanwege dit eerlijkheidsgevoel aangeven aan de authoriteiten?
  Met dat soort vrienden heb je geeen vijanden nodig lijkt me.

  Ratio [10] reageerde op deze reactie.

 10. @.M [6]: SVP lezen, ji stelt Je moet ze juist uitbreiden tot ze ook de overige 99% van het land omvatten. ik stel: In enkele situaties zijn vrijhandelszones wellicht in orde, dat is als het een land is dat experimenteert met privé eigendom en vrijhandel, en als experiment zo’n zone opzet. Deze zone zal dan tijdelijk moeten zijn en zodra blijkt dat vrijhandel een succes is zal deze dienen te worden opgeheven door het hele land tot vrijhandelszone te bestempelen

  Komt op hetzelfde neer lijkt me

 11. @Polity [7]: Je moet niet naief zijn naar de staat. Het doel van vrijhandelszones in ontwikkelingslanden is meer macht en inkomen voor bepaalde overheidspolitici door corporatisme. De textielboer in mijn voorbeeld betaalt smeergeld en krijgt hierdoor een voordeel op de rest van de concurrentie. Alleen hij zal overleven. Het is een verwerpelijk model waarbij de exporterende bedrijven dienen te kiezen om hun bedrijven te verplaatsen en smeergeld betalen of ten onder te gaan. Dat is geen goed model omdat het belasting druk lijkt te verminderen maar in werkelijkheid betekent dat corporatisme zegeviert! Dat is een angel van de zogenaamde vrijhandelszones.

  Het is alsof de raffinaderij van Shell wel in de vrijhandelszone ligt en die van Esso en de rest van de concurrentie niet, zo moet je het zien. Daar schieten we niets mee op.

  Hoop dat ik het zo een beetje heb uitgelegd. Het is een overwinning van corporatisme op de vrije markt want in ontwikkelingslanden zal de winnende organisatie de concurrentie toch zoveel mogelijk buiten de vrijhandelszone proberen te houden.

 12. @pcrs [8]: Je stelt Kan het hier niet mee eens zijn. Altijd vreemd dat mensen zich tegen een zone richten met meer vrijheid ipv tegen de omliggende zone met minder vrijheid

  Het is juist geen zone die vrijheid schept, het is te vaak een zone die onvrijheid schept. Neem het voorbeeld dat er in Rijnmond een lijntje getrokken wordt rond de raffinaderij van Shell. En dat Shell speciale voordelen krijgt. En dat Shell dan zo’n groep is die minder belasting betaalt. Jij vindt dat positief. Maar is dat positief? NEEN, driewerf nee. Shell wordt oor de staat bevoordeeld, de competitie benadeeld. De concurrentie investeert niet meer, en na een aantal jaren zal Shell een monopolie hebben omdat de rest niet tegen Shell op kan. Shell innoveert niet meer. En klapt na enkele decennia in elkaar met als gevolg dat de olie raffinage in Rijnmond effectief de nek is omgedraaid. Door zo’n vrijhandelszone.

  Dat is wat vrijhandelszones maar al te vaak realiseren. Geen vrijhandel. Op het moment dat een staat het over vrijheid heeft weet je dat je enorm genaaid gaat worden en dat is met vrijhandelszones over het algemeen niet anders.

  pcrs [15] reageerde op deze reactie.

 13. — Algemeen: ik hoop dat ik duidelijk heb gemaakt dat vrijhandelszones in praktijk tot corporatisme voeren. Natuurlijk ben ik voor vrijheid. Maar dat betekent niet dat ik voor zaken ben waar een overheid het labeltje “vrijheid” in de naam gebruikt. In die gevallen moet je enorm kritisch zijn. En ook bij vrijhandelszones lijkt het woord vrijheid misbruikt te worden.

  Als de overheid het woord eerlijker gebruikt moet je net zo hard opletten, ik hoop dat regeerders daar voortaan beter lezen. Ik stel juist dat als een overheid dat woord gebruikt dat bijna altijd betekent dat de productieve mensen en organisaties meer gaan betalen.

 14. @Ratio [10]: Jij stelde toch dat fiscale harmonisatie eerlijk was?
  @Ratio [13]: Het is niet zo dat Shell een voordeel krijgt van de overheid, de rest krijgt een nadeel.
  Welk voordeel krijgen de mensen in een vrijhandelszone dan? Ik kan geen voordeel noemen. Ik kan wel de nadelen opnoemen die de mensen erbuiten krijgen.

  Ik denk dat het een klassieke slaaf/slaaf fout is om jaloers te kijken naar andere slaven die iets minder geslagen worden en dan te stellen dat die een voordeeltje krijgen en dat dit maar eens afgelopen moet zijn: Allemaal evenveel slaags.
  Molyneux heeft dit wel eens met de broer/zus verhoudingen vergeleken. De ouder is de staat, bedrijven zijn je broers en zussen. Aangezien het aanvallen van de staat/ouders onmogelijk is, richt de haat zich op de broers zussen:hij heeft een lollie gekregen en ik niet en dat is niet eerlijk. Dan zou niemand een lollie moeten krijgen.

  Ratio [16] reageerde op deze reactie.
  Ratio [17] reageerde op deze reactie.
  Ratio [18] reageerde op deze reactie.

 15. @pcrs [15]: Jij stelde toch dat fiscale harmonisatie eerlijk was?

  Sorry, ik dacht dat ik dit wel duidelijk had geformuleerd. Herkansing. Ik stel:
  belasting harmonisatie is net zo’n grote leugen als vrijhandelszones volgens mij zijn

  Daarna leg ik uit wat de reden onder belasting harmonisatie zou zijn:

  Het zou eerlijker zijn als overal dezelfde belasting geheven werd binnen de EU

  Dit is dus de door de staat / EU aangedragen reden, en dus NIET de mening van Ratio. Dit maak ik verder duidelijk door uit te leggen wat de gevolgen zijn als de staat het woord “eerlijker” gebruikt. Het is:

  newspeak, het woord eerlijker. Oorlog is vrede

  en

  Eerlijker is zo ongeveer de grootste leugen, “eerlijker” betekent bijna altijd dat de productieve mensen en organisaties meer gaan betalen.

  Daarna geef ik het gevolg aan:

  bereikt hiermee exact het tegengestelde, harmonisatie draait de bedrijven de nek om door hogere belasting niveau’s. Harmonisatie van belasting niveau’s is wel het laatste dat dient plaats te vinden

  Ik snap niet dat mensen dit fout kunnen lezen en stellen dat ik voor fiscale harmonisatie ben, maar kennelijk ben ik toch niet duidelijk genoeg.

  pcrs [19] reageerde op deze reactie.

 16. @pcrs [15]: Gelieve in te gaan op de door mij aangedragen argumenten, ik stel dat vrijhandelszones juist in praktijk in veel ontwikkelingslanden tegen de vrijheid in druisen. En zorgt voor corporatisme. Ik schets ook de gevolgen wat er zou gebeuren met Shell en de petrochemische industrie als vanuit een niet vrijheidssituatie alleen Shell vrijheid verkrijgt en de rest niet. Dat hele broeder zuster verhaal en nijd is niet aan de orde.

  Welk voordeel krijgen de mensen in een vrijhandelszone dan? een kunstmatig monopolie ten koste van de rest van de producenten. Vrijhandelszone = corporatisme.

  pcrs [19] reageerde op deze reactie.

 17. @pcrs [15]: Je stelt overigens zelf al dat dit corporatisme is:

  Aangezien het aanvallen van de staat/ouders onmogelijk is, richt de haat zich op de broers zussen:hij heeft een lollie gekregen en ik niet en dat is niet eerlijk

  Veel duidelijker kan ik het niet formuleren. Die lolly is niet gratis. In ruil voor een som geld richting staat krijg je als bedrijf die lolly en betekent het dat je de rest van de bedrijven gemakkelijk weg kan concurreren omdat die nog wel de heffingen moeten betalen. Wie is er dan immoreel? Het zijn het geld betalende bedrijf en de overheid die een extra hulpmiddel ontdekt heeft om invloed te hebben op de markt middels de “vrij”handelszone. Bedrijven die niet dokken dreigen te verdwijnen dus impliceert een “vrij”handelszone in een ontwikkelingsland dat corporatisme verder geinstitutionaliseerd raakt.

  pcrs [20] reageerde op deze reactie.

 18. @Ratio [16]: sorry slordig van mij, te snel gescanned
  Hoe dan ook nog steeds niet mee eens:fiscale harmonisatie is wel een gelijktrekking die het water bij iedereen aan de lippen zet zoals je beschrijft, maar een vrijhandelszone maakt het niet minder vrij voor iedereen.
  @Ratio [17]: definieer monopolie. Bij mij is dat het met geweld verhinderen van mensen die iets willen leveren wat de monopolist levert.
  Wie zijn de mensen wie iets met geweld verhinderd wordt bij een vrijhandelszone, die dat niet verhinderd werd zonder vrijhandelszone?

  Ratio [21] reageerde op deze reactie.

 19. @Ratio [18]:
  Daarom is het waarschijnlijk dat ik dacht dat je voor fiscale harmoinisatie was:

  In ruil voor een som geld richting staat krijg je als bedrijf die lolly en betekent het dat je de rest van de bedrijven gemakkelijk weg kan concurreren omdat die nog wel de heffingen moeten betalen

  Vrijstelling is niet eerlijk tegenover degenen die niet vrijgesteld zijn. Belastingvrijstelling is dan ook niet eerlijk tegenover degenen die wel belasting moet betalen.
  Dat betekent dan ook dat jij het gerechtvaardigd zou vinden om met geweld in een vrijhandelszone regels op te leggen om het lastenniveau gelijk te trekken met ondernemers er buiten? Maw, je zou zelf als libertarier in strijdt voor een betere wereld, mensen gaan bestelen en reguleren om hun regulering naar het niveau van de rest van de slaven te brengen?

  Dit ipv strijden tegen de regelgeving en belasting die bedrijven buiten die zones ondervinden?
  Wat mij betreft gaat iedereen naar de vrijere handelszone en loopt de minder vrije handelszone leeg, zodat de uberbelasters met lege handen staan.

  De wereld buiten de vrijhandelszone is ook een zone. Je hebt dus 2 zones, 1 waar je de heerschers om kunt kopen tegen een relatief laag bedrag en daarmee goed kunt concurreren en een zone waarbij je ze bakken met geld moet geven en je niet meer kunt concurreren. Als je in de zone hoge belasting zit, moet je niet zeuren over de relatieve lage omkoopbaarheid van de lage zone, maar klagen over de hoogte van je eigen zone.
  Je kunt wel in Denemarken proberen iets te produceren en klagen dat de hele wereld een vrijhandelszone is die oneerlijk voordeel halen uit hun lage belasting en regelgeving. Het is natuurlijk onzin.
  Ratio [22] reageerde op deze reactie.

 20. @pcrs [19]: Monopolie hoeft niet samen te hangen met geweld, als je een waarlijk superieur product hebt waarmee je op eerlijke wijze zonder dwang de rest van de marktpartijen verslaat dan ben je de enige leverancier. En is dat een triomf, de gedachte dat een monopolie per definitie slecht is deel ik niet.

  Een monopolie zie ik als een situatie waarin op dat moment maar een aanbieder is.

  Er zijn wel vormen van monopolie die slecht zijn. Dat zijn monopolies door dwang. Wetgeving, en of dat nu een zogenaamde vrijhandelszone is, of iets anders, kan ook zorgen voor een monopolie. Soms direct en soms na verloop van tijd doordat de rest concurreren onmogelijk wordt gemaakt.

  Als er nu een vrijhandelszone wordt ingericht terwijl die er voorheen niet was dan is dit in veel ontwikkelingslanden niets anders dan de zoveelste manier om middels corruptie bedrijven geld afhandig te maken. De niet steekpenningen betalende bedrijven buiten de vrijhandelszone worden nu in hun groeimogelijkheden beperkt. Dit is dus een verdere institutionalisering van corporatisme.

  pcrs [23] reageerde op deze reactie.

 21. @pcrs [20]: Als een vrijhandelszone inderdaad geheel vrij is, en er weinig dan wel geen corruptie is, dan is het natuurlijk een zeer loffelijk streven. Dat soort zones juich ik toe, en de eerste experimenten in China hebben de rest van China, in ieder geval grote delen van China de weg gewezen en toch de nodige welvaart gebracht. Dan is er een win win situatie.

  mbt Denemarken, belasting concurrentie tussen staten is alleen maar goed. Het gaat bij vrijhandels zones juist om zones binnen 1 land.

  pcrs [24] reageerde op deze reactie.

 22. @Ratio [21]: Dan hebben we een verschillende definitie van monopolie. Volgens mij is jouw definitie niet werkbaar. Ieder mens is uniek en ieder produkt is uniek. Apple heeft dan een monopolie op het aanbod van iphones, omdat zij de enigen zijn die dat kunnen leveren. Ik heb een monopolie op mijzelf, omdat ik de enige ben die de combinatie van mijn kwaliteiten aanbiedt. Iedereen heeft een monopolie.
  Met mijn definitie is een monopolie per definitie slecht en je kunt eenvoudig toetsen of er van een monpolie sprake is door te proberen iets te produceren en te kijken of er iemand een pistool op je neus komt zetten.

  Als er nu een vrijhandelszone wordt ingericht terwijl die er voorheen niet was dan is dit in veel ontwikkelingslanden niets anders dan de zoveelste manier om middels corruptie bedrijven geld afhandig te maken. De niet steekpenningen betalende bedrijven buiten de vrijhandelszone worden nu in hun groeimogelijkheden beperkt. Dit is dus een verdere institutionalisering van corporatisme.

  Terwijl die er voorheen niet was? Dus als ie er is, mag ie er blijven, maar als ie er niet is, mag hij er niet komen? Als hij er dan toch komt en hij is er, mag ie dan blijven?
  Er zit werkelijk kop nog staart aan. Iedereen betaalt steekpenningen aan de roverheid. Of je er nu binnen of buiten zit. Er binnen betaal je alleen minder. Wat is dat voor raar idee dat bedrijven die buiten de vrijhandelszone zitten ‘geen steekpenningen betalen’? Wat noem jij dan global warming co2 credits GSM en UMTS licenties van de roverheden? Het zijn allemaal steekpenningen.

  Ratio [26] reageerde op deze reactie.

 23. @Ratio [22]:

  mbt Denemarken, belasting concurrentie tussen staten is alleen maar goed. Het gaat bij vrijhandels zones juist om zones binnen 1 land.

  Wat is een land? Grenzen bestaan niet in mijn ogen. Het is gewoon een hek van de belastingboererij. Als belastingconcurrentie tussen staten goed is, is dat ook tussen provincies zo en tussen dorpen en tussen straten en tussen zones.

  Ratio [25] reageerde op deze reactie.

 24. @pcrs [24]: Zeker, hoe kleiner de omvang van de staat hoe beter. Hoe meer concurrentie. Een vrijhandelszone is juist vaak een extra instrument van de staat om bedrijven uit te melken

 25. @pcrs [23]: Wat is dat voor raar idee dat bedrijven die buiten de vrijhandelszone zitten ‘geen steekpenningen betalen’? Wat noem jij dan global warming co2 credits GSM en UMTS licenties van de roverheden? Het zijn allemaal steekpenningen.

  Helemaal terecht, volgens mij zijn we nu bijna bij de conclusie dat een vrijhandelszone niets anders dan het zoveelste middel is, in ieder geval in de minder ontwikkelde meer corrupte landen, om extra heffingen binnen te harken. Het is een nieuw instrument. Ik heb het helemaal eens dat al die global warming co2 credits GSM en UMTS licenties gedwongen afdrachten zijn. CO2 credits toegewezen aan bestaande “vervuilers” betekent uitsluiting van concurrentie in de toekomst.

  Je moet vrijhandelszones in dat rijtje zien, zogenaamd om een betere vrijere schone wereld na te streven, in praktijk een manier om bedrijven te plukken. Het is dus een extra instrument in dat rijtje en daarom ben ik er tegen.

  pcrs [27] reageerde op deze reactie.

 26. @Ratio [26]: Ik zie niet in hoe je belastingconcurrentie tussen staten kunt goedkeuren en tussen zones kan afkeuren. Dat klopt gewoon niet met elkaar. Het is het 1 of het ander. Het lijkt wel of je iets tegen het woord ‘zone’ hebt. Hoe zit dat met een territorium. Is belastingconcurrentie tussen territoria goed of slecht? ALs er ergens een vrijhandelsterritorium is, met lager tarieven, moeten we dan spandoeken dragen voor hogere tarieven voor dat territorium?
  De tarieven voor corrupties/steekpenningen/belastingen, hoe je het ook wilt noemen zijn lager in de vrijhandelszone en dat is alleen maar goed.
  Natuurlijk is het doel van de roverheid die dit doet om internationaal mobiele bedrijven binnen te halen, zodat ze belasting binnenharken waar ze normaal helemaal niets van hadden gezien. Voor de inwoners van het land is dat goed, omdat ze er een optie bij krijgen, voor de bedrijven is dat goed, omdat hun belastingdruk omlaag gaat. Het is alleen slecht voor de omliggende zone, waar bedrijven niet meer kunnen concurreren, roverheden hun belastingen zien teruglopen, etc.

  Je kunt het zien met NL belastingparadijs voor de Rolling Stones e.d. Er lopen gigantische geldstromen door de BVs’ in NL. Een soort vrijhandelszone. Zo pikt de NL roverheid wat belasting van waar ze anders niets hadden gevangen. Dat is oneerlijke concurrentie voor andere zones/landen/boerderijen/territoria whatever.
  Ik hoop dat je niet gaat strijden voor het opheffen van die status, omdat het oneerlijk voor anderen in de omliggende zone is. Dan moet je denk ik toch ergens anders gaan schrijven.

  Ratio [28] reageerde op deze reactie.

 27. @pcrs [27]: Het verschil tussen belasting concurrentie tussen staten en het instellen van een vrijhandelszone is dat de vrijhandelszone corporatisme verder institutionaliseert. Daar komt het op neer. Zie het als een WTO die handel probeert te reguleren, dat is net zo’n leugen. Nationalisme en corporatisme worden daar in verdragen gevat.

  pcrs [29] reageerde op deze reactie.

 28. @Ratio [28]: sorry ik zie geen verschil tussen een staat en een zone. Wil je nu beweren dat een belastingparadijs in staat vorm corporatisme niet bevordert, maar bij zones in een staat wel?
  Ik snap daar geen biet van, maar ik snap dan ook niet wat het verschil tussen een staat en een zone is.

  Ratio [30] reageerde op deze reactie.

 29. @pcrs [29]: Een belasting paradijs hoeft niet corporatistisch te zijn. Een land zoekt een bedrijfstak uit en besluit daar goedkoper in te zijn mbt belasting dan andere landen, het is een vorm van specialisatie. Dit kan betrekking hebben op registratie van schepen, vermogen, etcetera. Dat is prima, niets mis mee.

  Wat je echter maar niet in ziet is dat voor onderontwikkelde landen in de praktijk een vrijhandelszone niets meer is dan een extra instrument om te belasten, net als CO2 heffingen etcetera extra instrumenten zijn. Ik ben tegen extra instrumenten, ik besef dat de naam vrijhandelszone verwarrend is. Maar net als de WTO en tal van andere zogenaamde handelsbevorderende initiatieven is dit iets dat verwerpelijk is.

  pcrs [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.