Over sommige zaken wind je je meer op dan over andere zaken. Persoonlijk heb ik een grote afkeer voor vrijhandelszones. Dit zijn zones vaak in ontwikkelingslanden gelegen, aangelegd met ontwikkelingshulp, waar de regeldruk en vaak ook de belastingheffing minder is dan in andere zones van het betreffende land.

Vrijhandelszones zijn immoreel. De rest van het land wordt buitengesloten van de voordelen van de bedrijven die zich vestigen in de vrijhandels zone. Een zone die zelden vrij is maar waar eerst flink voor betaald moet worden omdat men anders niet van de vrijheid mag genieten. De bedrijven en organisaties die hierdoor zich in deze “vrije” zone mogen vestigen hebben grote concurrentie voordelen ten opzichte van de rest van de bedrijven.

Dit heeft dus niets met vrijheid te maken, het is juist een middel om gezonde concurrentie te onderdrukken. De vrijhandelsbedrijven worden monopolist. Nu is er niets tegen een eerlijk monopolie gebaseerd op superieure producten. Dit monopolie is echter gebaseerd op corporatisme. Dit monopolie is ongezond.

De staat dan wel haar dienaren controleren op deze manier juist de economie, in plaats van deze vrij te geven aan de markt.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

In enkele situaties zijn vrijhandelszones wellicht in orde, dat is als het een land is dat experimenteert met privé eigendom en vrijhandel, en als experiment zo’n zone opzet. Deze zone zal dan tijdelijk moeten zijn en zodra blijkt dat vrijhandel een succes is zal deze dienen te worden opgeheven door het hele land tot vrijhandelszone te bestempelen.

39 REACTIES

 1. @Ratio [30]: Ik snap nog steeds het verschil niet. Ik begrijp het effect van newspeak en omgekeerde naamgeving en dat je de vrijhandelszone probeert in dezelfde schoen te schuiven. Ik zie echter niet hoe dit van toepassing is. Je claim dat een lager belastingtarief een instrument is voor meer belasting, als derde wereldlanden een zone hiermee inrichten, kun je wat mij betreft niet hard maken. Het betekent mi dat je aan het pleiten bent voor hogere belastingen. Als een zone met lagere belastingen slecht is, dan moet een zone met hogere belastingen nog beter zijn. Verder zie ik nog geen verschil tussen zones en landen en waarom het ene coporatistisch zou zijn en het andere niet.

  Soms halen roverheden inderdaad meer belasting op door de tarieven omlaag te doen (Laffer curve), maar dat is geen reden om ze hoog te houden. Er wordt ook veel meer geproduceerd.

  CO2 is gewoon echt een extra belasting, een vrijhandelszone is niet een extra belasting lijkt me. Het is een vrijstelling, of meestal vermindering. Net als Jan Kees royalty BV’s aantrekt met een laag tarief, trekken die landen maakindustrie aan met lage tarieven, het is een specialisatie zoals jij dat noemt.

  Ratio [32] reageerde op deze reactie.

 2. @pcrs [31]: Ik denk niet dat we eruit komen. Ik stel dat de nadelen van door vrijhandelszones geinstitutionaliseerd corporatisme groter zijn dan de voordelen. Het is extra middel grip te krijgen op het bedrijfsleven. Eventuele voordelen worden door het corporatisme de nek omgedraaid.

  Ik stel niet dat meer belasting beter is, ik stel dat een vrijhandelszone te vaak niets met vrijhandel te maken heeft. Het is effectief de nek omdraaien van een deel van de industrie.

  Voor zover het maakbedrijven betreft zal het zo zijn dat als er een diversiteit is aan bijvoorbeeld textielindustrie het zo zal zijn dat een of meer grote bedrijven zich zullen vestigen in de vrijhandelszone en zodoende de waarschijnlijk reeds redelijk draaiende bedrijven buiten de vrijhandelszone dood kunnen concurreren. De bedrijven buiten de vrijhandelszone zullen immers niet langer kunnen concurreren. Ik weet niet hoe het beter uit te leggen. Het is gewoon kwaad, evil, een vrijhandelszone. Tenzij het binnen een paar jaar het model wordt voor het hele land. Als dat niet zo is dan zorgt het voor het vernietigen van de industrie in de rest van het land. En het afhankelijk maken van de overheid van de overlevende industrie in de vrijhandelszone, want dat is natuurlijk een privilege dat altijd kan worden ingetrokken.

  pcrs [34] reageerde op deze reactie.

 3. Het verschil tussen een land en een zone.
  Dat landen concurreren maar dat een zone zonder autonoom bestuur nooit echte concurrentie is, maar het de illusie wekt dit wel te doen en daar door wordt gezien als een positieve ontwikkeling.

  Ik denk dat Ratio ook wel degelijk voorstander is van compleet autonome zones, maar niet van meerdere zones onder een beheer.

  Heb ik dat zo goed begrepen ratio?
  pcrs [34] reageerde op deze reactie.
  Ratio [35] reageerde op deze reactie.

 4. @Ratio [32]: Inderdaad, bedrijven in een vrij gebied zullen de bedrijven buiten het vrije gebied dood concurreren. Goede zaak. Dat is de reden waarom de amerikaanse roverheid zo’n hekel heeft aan Zwitserland en Lichtensteijn. Als je ergens een libertopia zou hebben, zou de industrie die daar naar toe gaat, de industrie die achterblijft dood concurreren. Goede zaak. Maar dan neem ik aan dat jij zegt:vreselijk, voordat libertopia er was, draaide die industrie redelijk. Ik snap er geen biet van hoe je dit recht kan praten.

  http://www.youtube.com/watch?v=Nf0xg4ndqwA&feature=share

  @Igor [33]:
  zonder bestuur? beheer? Dus als we allemaal onder EU beheer vallen, wordt concurrentie tussen landen binnen de EU opeens slecht? Als we allemaal onder de VN vallen en voor de NWO moeten knipmessen, dan is belastingconcurrentie tussen landen die dan zones zijn in de VN wereld opeens slecht?
  Volgens mij is dit allemaal het gevolg van die rare niet bestaande opgedrongen concepten als landen, regios, zones, staten en corruptie. Wis ze uit je hoofd en je hebt alleen mensen en een planeet en als je ergens kan produceren zonder al te veel lastig gevallen te worden, is dat alleen maar goed. Als ze iemand anders meer lastig gaan vallen is de verantwoordelijkheid daarvoor voor hun. Net zo als je in een wijk gaat wonen waar minder kans op inbraak hebt, dat een verhoogde inbraak bij de achtergebleven bewoners niet jou kan worden aangerekend.

  Ratio [36] reageerde op deze reactie.
  Ratio [38] reageerde op deze reactie.

 5. @Igor [33]: klopt!

  Een bestuur met meerdere zones zie ik als een extra middel tot het vergaren van inkomsten en het verkrijgen van invloed.

  Laten we aannemen dat voor de zone wordt ingesteld al een zekere export plaats vindt. Eerst voorzichtig met 1 containertje en na verloop van tijd is er ondanks de heffingen een zekere export op gang gebracht. Een stroom van containers en inkomsten. De zone komt er vervolgens en enkele bedrijven zorgen dat zij toegang hebben en de andere bedrijven niet. Na verloop van tijd, als de zone niet wordt uitgebreid, zullen de andere bedrijven stoppen te exporteren en te bestaan. De grote ondernemingen die in de zone zitten zijn echter verre van vrij. De machthebbers zullen een vinger in de pap willen hebben. Aandelen, geld, commissarissen, wellicht wel allemaal. Gevolg is dat de vrije ondernemingen voordat de zone er was verdwijnen, en dat de overlevende organisaties niet langer vrij zijn.

  Dit is geen goede zaak voor welvaart en voor vrijheid. Indien daarentegen de vrijhandelszone snel wordt uitgebreid tot het hele land of er de situatie is waar geen corruptie is, dan gelden mijn bezwaren niet, en is een zone een goede zaak.

 6. @pcrs [34]: Maar dan neem ik aan dat jij zegt:vreselijk, voordat libertopia er was, draaide die industrie redelijk. Ik snap er geen biet van hoe je dit recht kan praten. Prima, dan snap je het niet. Nogmaals, ik vind concurrentie tussen staten prima, hoe vaak moet ik je dat nog vertellen? Maar als een staat een vrijhandelszone begint is dat zelden vrij. Maar is het een middel om controle te verkrijgen.

  Ratio [37] reageerde op deze reactie.

 7. @Ratio [36]: Als jij wil geloven dat de derde wereld dictaturen uit economische begrippen en gebaseerd op economische theorie vrijhandelszones beginnen, prima. Als jij gelooft dat de EU welvaart brengt, prima. als jij gelooft dat de WTO handel stimuleert, prima. Voor mij zijn het allemaal leugens. Als jij daarin wil geloven is dat aan jou, sorry dat ik het zo direct stel. Ik geloof er geen biet van. Ik schets de mechanismes en hoe de newspeak hier aan de slag gaat.

  pcrs [39] reageerde op deze reactie.

 8. @pcrs [34]: Volgens mij is dit allemaal het gevolg van die rare niet bestaande opgedrongen concepten als landen, regios, zones, staten en corruptie

  Oke, nu komen we ergens, corruptie is een opgedrongen niet bestaand concept? Ja, in een ideale wereld zonder corruptie en corporatisme werken vrijhandelszones inderdaad. Maar is dat thans realistisch?

  pcrs [39] reageerde op deze reactie.

 9. @Ratio [37]: Ik geloof niet dat de EU welvaart brengt of dat WTO over vrijhandel gaat. Ik begrijp het concept new speak. Ik sta open voor het idee dat een vrijhandelszone daar onder valt. Dit is echter neit genoeg. Voor de EU en WTO weet en begrijp ik de mechanismes van plunder. Voor de vrijhandelszone heb je dat mechanisme niet kunnen duidelijk maken. Hooguit is het geen vrijhandelszone, maar een vrijere handelszone. Maar het is er vrijer, in overeenstemming met de naam. Dat geef je ook toe, want je bezwaar is dat er bedrijven naar toe vertrekken en dat er dan ergens anders bedrijven kapot gaan die wel de mindere regeldruk ervaren.
  @Ratio [38]: Je zei ergens dat de derde wereld corrupt was, omdat die vrijheid gekocht wordt. Dat is een kunstmatige afbakening van corruptie. Wij kopen ook onze vrijheid en als ik vandaag die aanmaning van de gemeente ga weigeren, dan zit ik over een jaar of 2 in hun gevangenis. Corruptie. Maar bij jou is het anders in de derde wereld dan hier. Als iemand een vergunnging verkoopt voor 800 euro om een dakkapel op je eigen huis te mogen zetten, maar dat in een wetboek opschrijft, is het opeens geen corruptie en als het onder de tafel gaat opeens wel?
  Onzin, zeg ik. Het is allemaal hetzelfde:je betaalt iemand om niet lastig gevallen te worden:boven tafel, onder tafel, wat boeit het? Zone, land, regio, federatie, het kan niet zo zijn dat precies dezelfde regeldrukvermindering bij een land positief is en bij een zone negatief. Het zijn onzin concepten die door hun verzonnen zijn en niet bestaan in de realiteit.
  Het is als iemand die probeert te bewijzen dat zwaartekracht geldt voor gewoon water, maar niet voor door Yomanda ingestraald water. Je weet dat het niet waar kan zijn, omdat het instralen door Yomanda onzin is. Landen en zones zijn hun onzin bedenksels, due dezelfde regeldrukvermindering KAN geen veschil maken.

Comments are closed.