Zelden zijn de leugens zo groot als het om natuurbehoud gaat. Laten we de nederlandse nationale parken als voorbeeld nemen. De verspilling van middelen is hier gigantisch.

Natuur is voor mij hoe het landschap eruit zou gaan zien zonder menselijk ingrijpen. Het is dus al een tegenstelling om aan natuurontwikkeling te doen omdat dat juist menselijk ingrijpen impliceert. Daarnaast is het een onmogelijkheid om in een polder over natuur te praten. Het is cultuurland met mogelijk enige natuurwaardes. Maar dat maakt het niet tot natuur. Het landschap bestaat slechts bij de gratie van het malende poldergemaal en daar is niets natuurlijks aan.

Gaan we nu naar enkele nationale parken kijken dan zien we waar deze inconsistenties toe leiden. We hebben een nationaal park (Loonse en Drunense duinen) waarin stuifzand wordt beschermd. Stuifzand kwam niet oorspronkelijk voor in dit gebied. Het is een gevolg van overbegrazing van heidevelden die op hun beurt zover in het binnenland weer niets met natuur te maken hebben. Maar gewoon een oudere vorm van cultuurlandschap zijn.

Dit ene voorbeeld maakt al precies duidelijk hoe irrationeel het natuurbeheer is. Niet de oorspronkelijke vegetatie (bosachtig landschap) wordt nagestreefd, niet het daarop volgende cultuurlandschap (heide) wordt nagestreefd, maar de gevolgen van ecologisch wanbeheer van een aantal eeuwen geleden worden gesubsidieerd en kunstmatig in stand gehouden onder de noemer natuurbehoud. De zandverstuiving wordt beschermd door boompjes trekkende vrijwilligers.

Ik kan niet anders dan concluderen dat het een zeer creatieve interpretatie van de werkelijkheid is als men daadwerkelijk met droge ogen durft te beweren dat het hier om natuurbehoud gaat. En zo is het keer op keer als je de nationale parken bekijkt. Het heeft heel weinig relevantie met natuur. Bij onder andere nationale park de Weerribben-de Wieden maar ook bij nationaal park de Lauwersmeer, wordt de natuur actief tegengewerkt omdat de natuurlijke ontwikkeling niet overeenkomt met de beoogde en gewenste “natuurlijke” situatie. De politiek stelt keer op keer dat natuurbeheer belangrijk is, en dat daar veel geld voor nodig is. Dit is een leugen.

Helaas heeft de leugen een grotere invloed dan zo op het eerste gezicht blijkt. Voedingstoffen voor de natuur zijn een bedreiging voor natuurgebieden die ontstaan zijn door uitputting van de grond. Mest, stikstof en fosfaten worden niet langer gezien als heilbrengend maar verketterd. Mede om de uitgeputte grond in natuurgebieden vooral ook maar uitgeput te houden.

Over de leugens en de inconsistenties van de groene politiek kan nog veel geschreven worden. De polders tussen Delft en Vlaardingen zijn opeens natuur en kunnen gewenste infrastructuur (A4 doortrekken) decennia lang tegenhouden. (Landbouw) bedrijven mogen niet uitbreiden. Of moeten mestboekhoudingen gaan voeren. TE gek voor woorden dat ik in een land leef met mestboekhoudingen. Maar we accepteren het allemaal. Waar de irrationaliteit van de politiek heerst en natuurbeheer en ontwikkeling juist vaak de natuurlijke ontwikkeling tegengaan, betalen burgers en bedrijven de rekening. Maar het is juist de natuur die volgens mij het hoogste offer brengt omdat die juist in het kader van natuurbeheer in naam van natuurbescherming maar al te vaak actief wordt tegengewerkt.

17 REACTIES

 1. De milieu malloten zijn weer bezig ….
  De terreur van de milieu fanaten wordt steeds erger .
  Milieu is een miljarden verdwijn gat , deze waanzin kost miljarden PER JAAR.
  De echte fanaten zijn ware moordenaars en terroristen .
  Zie de moordenaar van Pin Fortuyn , ene Volkert de Graaf ,
  is ook zo een gestoorde milieu gek . .
  Men laat Nederlands trots , de polders , onder water lopen , middels afpersing .
  Het oplossen van verkeers problemen worden door deze terroristen ,
  al meer dan een halve eeuw , zo veel mogelijk gedwarsboomd .
  En wordt een koe op niet correcte wijze vervoerd ,
  en zie , daar zijn de milieu fanatici weer .
  Een typisch milieu graai plek is ,,de korenwolf ,,
  een uitheemse parasiet waar een stelletje milieu-parasieten ,
  ons voor miljoen op onterechte kosten hebben gejaagd .
  Schande !

 2. Met het natuurbeheer van het Limburgs Landschap ben ik bestwel tevreden. Hier lopen ook Schotse runderen voor de begrazing. Men laat hier de Geul (riviertje) meanderen, rotte omgevallen bomen blijven liggen. Mergelgroeven en de bijbehorende grazende schapen zijn in ere hersteld. De natuur en (wandel)recreatie gaan hier goed samen. Het is overigens zelden dat ik zo positief ben, maar dit is wel plaatselijk ! Limburgs Landschap, St. De Rotswoning, Groeve Blom Chapeau !

  keuleniscool [3] reageerde op deze reactie.
  Ratio [5] reageerde op deze reactie.
  Johnny Feelgood [6] reageerde op deze reactie.

 3. @W.H.J. Reiss [2]:
  Ja tevreden zijn die schurken , zehebben ons ooit beroofd .
  Een bouwplaats kreeg plots een andere bestemming .
  Dit werd in een plaatselijk suffertje gezet,
  en als je daar niet op reageerde , waren je rechten verspeeld !
  Ze wisten via belastingen en kadaster perfect,
  waar ze de belanghebbenden konden vinden !
  Maar dat willen ze niet , deze gangsters !

  W.H.J. Reiss [8] reageerde op deze reactie.

 4. @W.H.J. Reiss [2]: Mergelgroeven zijn restanten van vaak open mijnbouw uit het verleden en hebben niets met natuur te maken. De Geul meandert thans waarschijnlijk vrolijk tussen de weilanden door. Weilanden zijn een cultuurlandschap. Het is dus cultuurlandschap met enige natuurwaardes. Zuid Limburg wordt een Anton Pieck achtig landschap, schattig maar niet iets dat veel met natuur te maken heeft.

  W.H.J. Reiss [7] reageerde op deze reactie.

 5. @Ratio [5]: Weilanden is een klein gedeelte van het totaal. Het is een bosrijke omgeving. In de grotten zitten velerlei soorten vleermuizen. Het voormalige stort is nu afgewerkt en beplant met bomen die in Limburg thuishoren. Poelen voor salamanders en kwakkers zijn weer aangelegd. En dit alees is wel terdege ‘Natuur’ !
  De destructie die de laatste 100 jaar heeft plaats gevonden is men nu aardig aan het herstellen. Dat er andere inzichten dan de mijne zijn neem ik op de koop toe. Ik ben toch geen ‘alleswisser’ !

  Ratio [9] reageerde op deze reactie.

 6. @W.H.J. Reiss [7]: Het is nog grappiger dan ik dacht, er is zink flora in het geuldal. Dit zijn geen afgezonken planten. Neen het zijn planten die op een met lood en zink “verontreinigde” grond groeien. Waar de industrie thans van de linkse milieu lobby niets meer mag uitstoten is natuurmonumenten klaarblijkelijk trots op dit stukje grond met oude industrieele “verontreiniging”. De site van natuurmonumenten over het geuldal begint daar zelfs mee:

  http://www.natuurmonumenten.nl/geuldal

  Zinkflora
  Het planten- en dierenleven is in het Geuldal erg gevarieerd door de afwisseling in bodemgesteldheid en natte en droge delen. Door de jarenlange invloed van de Belgische zink- en loodmijnen komt er plaatselijk een zogeheten zinkflora voor met planten als zinkviooltje en zinkboerenkers.

  Hoe inconsistent kan je zijn als groene lobby door trots te zijn op deze zinkflora en het als waardevolle natuur te bestempelen en tegelijkertijd bedrijven te verbieden thans soortgelijke plekken te scheppen door lood en tin in de natuur te dumpen? Het is ofwel het een ofwel het andere, als je hier toegeeft dat op “vervuilde” grond natuur groeit dan moet je de normen van tin en lood opheffen, sterker nog, dan moet je tin en loodstort vanuit je verwrongen wereldbeeld wellicht gaan subsidieren.

  Het behoort kennelijk tot natuurmonumenten haar taak om oude industrie gebouwen te behouden, ze zijn ook trots op de volmolen:
  Natuurmonumenten bezit hier verschillende monumentale gebouwen waaronder de Volmolen bij Epen. Deze Volmolen is lange tijd in gebruik geweest voor het ‘vollen’ van geweven stoffen tot viltig en sterk laken. De stof werd daarvoor gedrenkt in een mengsel met ranzige boter of gerotte urine en bewerkt met stampers die door het waterrad werden aangedreven

  Helaas strekt de affectie van natuurmonumenten zich niet uit tot de hedendaagse industrie en landbouw. Historische ellende in stand houden mag wel, de gevolgen van ecologisch wanbeheer moeten blijkbaar zelfs van een natuurstempeltje voorzien worden.

  W.H.J. Reiss [12] reageerde op deze reactie.

 7. @Columnist [4]:

  Milieu is het meest misbruikte woord ….
  De terreur van de milieu fanaten wordt steeds erger .
  Milieu is een miljarden verdwijn gat …..
  De echte fanaten zijn ware moordenaars en terroristen .
  Zie de moordenaar van Pin Fortuyn , ene Volkert de Graaf ,
  is ook zo een gestoorde milieu gek . .
  Men laat Nederlands trots , de polders , onder water lopen , middels afpersing en terreur .
  Het oplossen van verkeers problemen worden door terroristen ,
  al meer dan een halve eeuw , zo veel mogelijk gedwarsboomd .
  En wordt een koe niet op 110 % correcte wijze vervoerd ,
  en zie daar zijn de milieu fanatici weer .
  Schande !

  Columnist [11] reageerde op deze reactie.

 8. @Ratio [9]: Op stortplaatsen, alhier hebben ze vroeger ALLES gestort. De grootste rotzooi hebben ze hier gedumpd. Dat is nu afgedekt. En men doet er alles aan, zodat het grondwater niet besmet raakt. Dat er tegenwoordig Controle is op afvalverking is goed. Je kunt niet zoals ik hier vaak moet lezen: maar alles aan de vrije markt over laten ! Overigens denk ik ook dat de tijd voorbij is dat alleen maar LinksKnechten bij Natuurbeheer werken.
  En waarom zouden we de Volmolen moeten afbreken ? We gooien toch ook geen gebouwen plat waar de slavendrijvers van de V.O.C. hebben ingezeten. Gebouwen van de Sfinks in Maastricht waar KinderArbeid gewone zaak was staan toch ook nog recht !

  Ratio [13] reageerde op deze reactie.

 9. @W.H.J. Reiss [12]:
  Je vraagt: En waarom zouden we de Volmolen moeten afbreken ? Tegenvraag: hoe kom je op het idee dat ik die molen wil afbreken? Omdat ik kritiek heb dat een natuurbeschermingsorganisatie industrieel erfgoed gaat restaureren en beschermen, hoe komt het dan in jou op dat ik tegen industrieel erfgoed ben?

  Dit is best wel een belangrijke vraag want velen zijn slachtoffer van indoctrinatie. Is men zoals ik kritisch tegen iets wat de staat doet of een gesubsidieerde organisatie dan ben ik meteen asociaal. En vind ik dat iets moet worden afgebroken? Neen ik ben niet voor afbraak of asociaal. Maar verrassend vaak wordt wel die conclusie in een discussie getrokken. Ik ben kritisch dat natuurbescherming industrieel erfgoed gaat beschermen, in mijn ogen een terechte vraag. Jij gaat in je onderbewuste niet in op die vraag maar ergens leg je een connectie dat ik tegen industrieel erfgoed ben, en ergens anders leg je de connectie dat ik vind dat dat moet worden afgebroken! Bizar nietwaar??? Want deze connecties zijn niet op logische argumenten gebaseerd, ik geef geen enkele aanwijzing in die richting, maar ze komen toch in je op.

  Nogmaals, dat zeg ik nergens, maar om de een of andere reden worden dit soort connecties gelegd in de hersenen van veel reageerders. Besef svp dat je niet langer rationeel meer denkt en wellicht in deze slachtoffer bent van staats indoctrinatie. Want je denkt hier niet logisch na. Je verzint er zelfs zaken bij die ik niet gesteld heb. Logisch denken heb je overboord gezet net als de linkse milieu verdwaasden.

  (sorry dat ik hier een beetje persoonlijk op jou in ga, maar de manier van denken lijkt me hier het probleem, ik zie die manier van denken bij veel reageerders en hier lijkt gewoon een patroon in te zitten waar ik op wijs)

  W.H.J. Reiss [14] reageerde op deze reactie.

 10. @Ratio [13]: Kijk eens naar jouw manier van denken ! Ga je niet een beetje te ver en teveel ! Zonder dat je het beseft ben je aan het doorrazen. Als een gebouw in een ‘Natuurgebied’ staat vind ik het logisch dat zij die het beheer hebben over dit gebied, dat gebouw er gewoon op de koop bij toenemen. Dat er bij GroenFlinksen een hoog achterlijkheidsgehalte is m.b.t. realiteit dat klopt (mijn visie), maar bij “Natuurbeheer’ zitten niet enkel Linkse NiksNutten meer, die tijd is voorbij !
  ‘Ratio’ moet misschien meer relativeren !! Da’s ook een kunst waar heel veel LinksKnechten moeite mee hebben !
  Misschien hebben jullie dan toch nog iets gezamenlijks !

  Ratio [15] reageerde op deze reactie.

 11. @W.H.J. Reiss [14]:

  Zou je svp mijn tegenvraag willen beantwoorden? in plaats van mij de les te lezen wat ik moet doen? dank.

  Voor de goede orde toch even een toelichting. De strekking van mijn verhaal is dat natuurbeheer in dit land vaak niets meer met natuur te maken heeft en dat wordt prima onderbouwd door te wijzen op de activiteiten van natuurmonumenten om industrieel erfgoed te redden. Industrieel erfgoed heeft niets met natuur te maken maar wordt wel door natuurmonumenten in deze gered. Er wordt in het geuldal een Anton Pieckachtige illusie geschapen door natuurmonumenten.

  Maar denk aub, svp, please… even na over je eigen denkproces. Hoe kom je in godsnaam tot de conclusie dat ik tegen industrieel erfgoed ben en dat ik van mening ben dat dat moet worden afgebroken? Je ziet dit kennelijk als persoonlijk en gaat mij vertellen wat ik moet doen. In plaats van je eigen denkproces te analyseren. Je bent volgens mij het slachtoffer van indoctrinatie. Je verzint er in een discussie zaken bij die niet gezegd zijn. Zeer herkenbaar intussen voor de moderne mens. Als je als libertarisch persoon stelt dat men meer eigen verantwoordelijkheid moet nemen en dat de staat moet terugtreden is iedereen ook overtuigd dat we asociaal zijn en “amerikaanse toestanden” willen. Zonder ook maar de mening verder te onderbouwen. Er is intussen een patroon ontstaan dat fundamentele kritiek op overheid en subsidie sponsen al gauw wordt vertaald dat de persoon in kwestie asociaal is. Of dingen wil afbreken.

  Erken svp het patroon, en besef dat je slachtoffer bent.

 12. @Ratio
  Strikt bezien is ALLES in de natuur natuurlijk een momentopname. Heel vroeger bestond het aardoppervlak uit kolkende lava. De natuur begon zich te vormen toen dat ging stollen.

  In Alkmaar hebben we de Bergermeer Polder. Een lobbygroep wil daar een industrieterrein neerzetten, of op z’n minst de randweg van Alkmaar verlengen zodat mensen sneller en veiliger naar Bergen kunnen rijden. Vanzelfsprekend staan groeperingen als Milieudefensie op hun achterste poten om het “unieke polderlandschap” te beschermen. Terwijl (de naam zegt het al) alles 200 jaar geleden nog onder water stond!

  Kortom: wanneer is het moment om iets als “natuur” te beschermen? Wanneer geven mensen wat om de omgeving waarin ze leven? Volgens ons libertariërs is dat als die betreffende mensen rijk zijn. Iemand die elke dag acht uur bezig is met het zoeken naar voedsel zal het (op z’n Nederlands gezegd) aan z’n reet roesten of er rotzooi ligt op straat en in de bossen. Iemand die geen veilig thuis heeft, kan het niet schelen dat zijn vluchtroutes geen ecologische bermen heeft. Nee, pas als hij een veilig thuis heeft, en een goed gevulde koelkast, bekommert hij zich om zijn omgeving.

  Natuurbehoud en -beheer is dus een gevolg van welvaart. Het moment dat een volk rijk en welvarend is, is tevens het moment waarop de opname wordt gemaakt van de status van de natuur die men wil bewaren, cq herstellen.

  Daarom vind ik je stukje erg grappig, maar niet rationeel. Grappig omdat er inderdaad altijd wat valt te zeggen over het ontstaan van die natuur (zie voorbeeld Bergermeer), maar niet rationeel omdat jij als libertariër als geen ander zou moeten weten waarom en wanneer mensen de behoefte krijgen om natuur te beschermen.

  Ratio [17] reageerde op deze reactie.

 13. @Ron Arends [16]: De mensen willen inderdaad als ze een zeker welvaartspeil bereiken een prettige leefomgeving. Dat is iets anders dan natuur. Natuur is wreed, en vaak niet wat mensen echt willen. Mensen willen de illusie van natuur. Maar niet de muggen en insecten en teken en rode mieren. Een wespennest is natuur maar iedereen laat dat uit zijn tuin weghalen of spuit de insecten zelf dood (gratis tip van ratio, wacht tot de beestjes slapen voor je gaat spuiten, scheelt in het aantal steken dat je oploopt…)

  Mijn stukje is dus wel degelijk rationeel en jij toont volgens mij aan waar de pijn zit. Wat we natuur noemen is geen natuur. Is niet erg, iedereen mag en tuinkabouter in zijn voortuin zetten. En andere Anton Pieckachtige aanpassingen uitvoeren. Er zijn zelfs nationale landschappen aangewezen waar de combinatie van vaak oud cultuurlandschap met oude gebouwen worden beschermd ten koste van de mogelijkheden die de onroerend goed eigenaren hebben.

  Als er echter aan natuurbescherming wordt gedaan dan dient dit op rationele grondslagen te gebeuren. En dus niet de Bergermeer te beschermen als natuur. En niet de heide. Dan wordt dit door de linksmens misbruikt en heeft het niets met natuur te maken.

Comments are closed.