De Libertarische Partij gaat verder dan alleen de Randstad. Waar de maandelijkse bijeenkomsten op Marlot beter en beter bezocht worden lijkt er nu ruimte te zijn om dit ook in Groningen op te zetten. Maandelijks een libertarische bijeenkomst. Een lezing gevolgd door discussie.

Harry heeft besloten dit op te pakken en voorzichtig te kijken hoe groot het animo is. Aanstaande woensdag 27 juni. Als het succesvol is dan komen er mogelijk vervolgsessies. De hoop is dat het gaat lukken om iedere laatste woensdag van de maand een bijeenkomst in Groningen te houden. Dit in tegenstelling tot de bijeenkomst in Den Haag die juist de eerste dinsdag van de maand is. Aanvangstijdstip is hetzelfde, 20:00 uur, en het duurt tot rond 23:00 uur.

Toine Manders doet woensdag 27 april de aftrap met een lezing over het welbekende onderwerp: “de overheid is het probleem en niet de oplossing”. En interessante lezing die Toine vaker gegeven heeft. Hij verklaart hoe overheids ingrijpen zorgt voor economische onregelmatigheden als hoogconjunctuur, boom, en de daaropvolgende bust. Toine zal betogen dat de werkelijkheid is: de overheid is het probleem, niet de oplossing. Noch het politiek-economische systeem van Nederland, noch dat van andere EU-lidstaten, noch dat van de Verenigde Staten, noch dat van andere belangrijke handelspartners die invloed hebben op onze economische pieken en dalen, kan worden omschreven als een vrije markt.

Toine gaat in zijn lezing in op de theorie van de Oostenrijkse school over recessies. Deze zijn een gevolg van overheidshandelen. Een tipje van de sluier:

Een ander nadeel van inflatie is dat het de rentestand verstoort. Dit is niet eens een onbedoeld gevolg van inflatie: de overheid kiest er doelbewust voor om de rentestand te manipuleren, meestal door de rentestand kunstmatig laag te houden, vanuit de veronderstelling dat een lage rentestand goed zou zijn voor de economische groei. Dit is echter een misvatting. Overheidsingrijpen in het prijsmechanisme leidt juist in alle gevallen tot economische problemen. Alle structurele tekorten en overschotten worden hierdoor veroorzaakt. Tekorten worden veroorzaakt doordat de overheid de prijs kunstmatig laag houdt. Vanwege die lage prijs is er minder aanbod, en meer vraag. Voorbeelden hiervan zijn de wachtlijsten in de zorg, files en de woningnood. Overschotten worden veroorzaakt doordat de overheid de prijs kunstmatig hoog houdt. De vraag zal daarmee immers afnemen, terwijl het aanbod toeneemt. Voorbeelden hiervan zijn boterbergen, melkplassen, wijnplassen en werkloosheid. In een vrije markt daarentegen komen prijzen tot stand doordat kopers en verkopers overeenstemming bereiken. Als er een tekort dreigt te ontstaan, gaat de prijs omhoog en neemt de productie vervolgens toe, net zo lang tot vraag en aanbod gelijk zijn. Als er een overschot dreigt te ontstaan, gaat de prijs omlaag en neemt de productie vervolgens af, net zo lang tot vraag en aanbod gelijk zijn.

Dit resulteert onder meer in als het wordt toegepast op rente:

Wanneer de overheid de rentestand manipuleert, is deze informatie niet meer betrouwbaar, en worden er verkeerde investeringen gedaan. Als de overheid grote hoeveelheden ongedekt geld in omloop brengt en banken op basis daarvan leningen gaan verstrekken die anders niet verstrekt zouden worden, worden eveneens verkeerde investeringen gedaan. Dat deze investeringen verkeerd zijn, blijkt pas later. In de tussentijd lijken al die nieuwe investeringen voor groei te zorgen en spreekt men van een boom of hoogconjunctuur. Een recessie is niets anders dan een herstelperiode, waarin deze slechte investeringen worden geliquideerd. Dit herstel is noodzakelijk: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Wanneer duidelijk wordt dat slechte investeringsbeslissingen zijn genomen, moet men niet proberen de verkeerde koers te blijven varen, maar van koers veranderen en accepteren dat dit kosten met zich meebrengt. Met andere woorden: we zullen op de blaren moeten zitten tijdens een bust of laagconjunctuur.

Hierna gaat Toine nog verder in op andere aspecten die bijdragen aan de recessie. De lezing gaat veel verder dan deze fragmenten. Het is een zeer gepaste aftrap voor wat hopelijk een hele serie lezingen in Groningen gaat worden.

De locatie is de PuddingfabriekVlak bij het CS te Groningen en is goed bereikbaar met de auto.  Parkeren: Gratis in Viaductstraat (bij Post NL, NS-station).

Als de bijeenkomst het succes gaat worden waar het op lijkt – gezien de aanmeldingen op o.a. Facebook – dan zal volgende maand Victor van der Sterren (bekend van o.a. liberale media) de veel gehoorde uitspraak “Libertarisme is asociaal” komen weerleggen.

Indien er mensen zijn die willen komen spreken of een tip hebben voor een goede spreker mail dan naar info@libertarischepartij.nl

Mocht je in het noorden van het land vertoeven, kijk of je dit in je agenda kan inpassen.

3 REACTIES

  1. Goed initiatief. Persoonlijk is groningen mij net iets te ver vanuit enschede. Assen had ik nog willen overwegen. Twenthe houd ik me voor aanbevolen!

  2. I’ll be there (tenzij de wortelkanaalbehandeling echt tegenvalt, maar dat hoop ik niet!).

Comments are closed.