Gisteren en eergisteren was de EU-top. Een samenscholing van (in het ideale geval) slimste mensen die het beste voor hun volkeren willen, ofwel (in de praktijk) de slavenmeesters die samenscholen om de ideeën tot opperste slavernij voor hun volken in de praktijk te brengen, danwel te bekrachtigen.

Bankentoezicht, de realisatie van een nog dit jaar te vormen Europese Bankenunie. Vanwege toezicht en andere leugenachtige argumenten, want het geeft de ECB de macht om banken in zwakke landen van nieuw kapitaal te voorzien. Terwijl die ECB juist bestaat uit enkele van die grote banken, want het ECB is geen overheid, maar een private instantie. Die heult met de overheden. Mijn mening als onvrijwillig sponsor van dit geheel: VETO, niet doen!!!

Spanje (al besproken) en Italië (mijn voorspelling) zullen als eersten geholpen worden uit deze, mede door ons met dwang gefinancierde, bankenunie. Mijn mening als onvrijwillig sponsor van dit geheel: VETO, niet doen!!!

Montenegro lid maken van de EU. Wie? Welk land? Wat gaat dit land bijdragen? Welke positieve impulsen geeft dit land? Wat winnen wij hiermee? Ik vrees eerder dat er weer een bodemloze put aan de EU toegevoegd gaat worden. Waar u en ik ook weer gedwongen voor gaan sponsoren. Dus: VETO, niet doen!!!

Hoe denkt u erover? (open deur intrappen, ik weet het)

 

En dan lees ik op nu.nl dat onze landverrader en opperslavendrijver Markje “de lachende kleuter” Rutte ook nog eens vindt dat hij Nederland heeft verdedigd. Daar is maar 1 oplossing voor, mama’s-kindje-giecheltrutje Mark: uit de EU, en snel!!!

 

Fijn weekeinde

MMAP.

35 REACTIES

 1. @keuleniscool [1]: Wat een trol-reactie lees ik hier weer.
  Lees je eigen 3 laatste regels van je reactie eens goed door.

  Bij deze benoem ik je tot huistrol van Vrijspreker, hopend dat iedereen jouw reacties links laat liggen en je compleet negeert en hopelijk doet de moderator er nog eens wat aan.

  Want dit is de zoveelste inhoudsloze trolreactie van je. Weerleg de “onzin” eens met rationele argumenten.

 2. Uitstekende text !

  1. Bank systeem (banken unie) onder voorzitterschap van de ECB, wat een private vriendenclubje is van het IMF, die de landenlijke overheden en politici beheersen. Zoiets als de Federal Bank in de V.S.

  2. Invoering van het ESM (Europese Stabiliteits Mechanisme) onder leiding van een – niet gekozen – bestuur die niet aansprakelijk zijn en niet juridische vervolgbaar, daar ze boven de wet staan. (elite). En … uiteraard hoeven ze geen verantwoording af te leggen over hun boekhouding, doch kunnen alle nationale staten verplichten honderden miljaren te betalen binnen 7 dagen.

  3. De invoering van het zgn. Fiscal Pact, waardoor alle nationale landen fiscaal gezien onder 1 belasting dienst.

  Deze hele crediet crisis had slechts één doel, te komen tot
  meer euro, meer europa, en het bereiken van de boven genoemde 3 overeenkomsten.

  NEW WORLD ORDER van de vrijmetselarij:

  2% elite; 18% slaven; de rest van de wereldbevolking is
  verwaarloosbaar.

  Columnist [6] reageerde op deze reactie.

 3. Ik zat net eens rustig na te denken over die hele E.U uitvinding. En eigenlijk is
  het onvoorstelbaar. Die hele E.U is door deze elite ontworpen uit angst om door anderen gedicteerd te worden(China) Hun angst hiervoor is extreem en bijna ziekelijk te noemen. Dat blijkt wel uit de idiote wanhoopspogingen die ze keer op keer uitproberen om dit mislukte nieuwe dictatuur-model overeind te houden . De E.U moet en zal gered worden denken ze allen, anders gaat China ons(hier bedoelen ze dus uitsluitend zichzelf) straks vertellen hoe wij moeten leven.

  Dit toont perfect aan hoe deze elite het volk gebruikt en misbruikt voor hun eigen belangen. Want op hun beurt dicteren ze 500 miljoen Europeanen in de hoop later zelf niet gedicteerd te worden. Ze weten dus maar al te goed hoe afschuwelijk het is om gedicteerd te worden door iemand anders.
  Extremere egoïsme en arrogantie kan ik me eigenlijk niet voorstellen.

  Aequitas [7] reageerde op deze reactie.

 4. @Aequitas [3]: Afschaffing democratie! De hele wereld wordt het privé-bezit van een klein aantal mensen. Waarom zijn jullie Libertariërs eigenlijk tegen de NWO? De meesten van jullie hier zijn vóór abortus, en dat past uitstekend in de ontvolkingspolitiek van de NWO. Als je zelf aan abortus doet, maar het anderen niet opdringt, zullen anderen je met grote gezinnen wegduwen.

  MMAP [10] reageerde op deze reactie.

 5. Dit is landverraad. Rutte, Zalm, Kok en dergelijke zouden volgens mij net zo behandeld moeten worden als Mussert en Rost in 45-46. Want leg nou eens uit hoe het opzettelijk verkwanselen van onze belangen ten faveure van de EuroSovjet Unie en de banken geen landverraad is?

  Dit gaat veel verder dan enkel afschaffen democratie (en dat is een hoofdreden geweest voor het oprichten van de EU).

 6. wat is er nu concreet besloten op die zoveelste top?

  Er is overeengekomen om een fonds te gebruiken dat nog niet bestaat, om schulden op te kopen die men nooit van plan was af te betalen via een mechanisme waarover nog geen overeenstemming bereikt is.

 7. @Columnist [6]: Knap dat u de mening weet van “de meeste libertariërs”. Mijn mening over abortus (en een heeeeleboel andere zaken) is: HET GAAT DE OVERHEID GEEN FLIKKER AAN EN DIENT DERHALVE NIET DOOR DE OVERHEID GEREGELD, BEHEERST, GECONTROLEERD EN ZEKER NIET GEFINANCIERD TE WORDEN.

  Zo, de hoofdletters zijn met opzet, want dit wilde ik even duidelijk uitschreeuwen. De overheid heeft zich niet met mijn leven te bemoeien en dient mij met rust te laten. Ik bemoei me ook niet met de overheid. Zij hoeft voor mij niets te financieren, ik wil ook de overheid niet financieren. Ik zelf ben de enige en hoogste macht over mijn lichaam, mijn gedachten en de vruchten van mijn arbeid. Ik betaal voor wat ik gebruik/verbruik en dat doe ik het liefst op basis van vrijwilligheid. En dwing niemand, leg niemand mijn wil op en pak niemand’s geld af. Ik initieer geen geweld. Ik ga in op vrijwillige overeenkomsten en wens niet gedwongen te worden. Ik wil een bijdrage blijven doen aan mijn omgeving en mijn naasten, niet zoals nu gedwongen, maar vrijwillig aan díe doelen waar ik achter sta. Anderen kunnen vrijwillig doelen steunen waar zij achter staan en ik toevallig niet.

  Misschien zijn er nog een paar libertariërs die er zo over denken. Ik ken er veel, ook persoonlijk, maar ik ken ze nog lang niet allemaal.
  U blijkbaar wel, dus ik ben benieuwd of u er dan ook kent die er net zo over denken als ik.

 8. Het is werkelijk onbegrijpelijk dat er individuen rondlopen die in alle ernst menen een systeem (libertarisme) te kunnen verdedigen dat alleen kan werken wanneer we collectief elementair menselijk handelen ontkennen (non agressie principe). Bij overtreding kunnen hier dus ook geen sancties (want dat is geweld) op staan. Alsof je een systeem verdedigt door te zeggen “het werkt goed als we met elkaar afspreken dat we collectief onze ogen niet meer gebruiken” of “het werkt alleen als we collectief besluiten niet meer te lopen”

  En dan decennia lang met elkaar blijven navelstaren dat het echt kan werken hooooor…..

  Het verleden heeft maar al te vaak bewezen waar dergelijke gevaarlijke ideologien in de praktijk toe leiden. Ten koste van alles en iedereen moet zo’n systeem immers in stand gehouden worden, ook al werkt het niet…

  Alex [24] reageerde op deze reactie.
  Columnist [28] reageerde op deze reactie.

 9. Ik weet het niet, maar ik denk dat met het non agressie principe gedoeld wordt op datgene wat Breivik deed.

  Het uitmoorden van een zoveelste socialistische ‘broed’ kolonie, naar diens’ eigen in de krant gepubliceerde uitlatingen in het belang van de democratie binnen de samenleving.

  Overigens zou Breivik, gezegd hebben, een Tempelier zijn uit een rechtse hoek.

  Wellicht kan iemand van de LP nader toelichten wat precies bedoeld wordt met het non agressie principe.

 10. Non agressie principe (NAP) betekent dat je geen geweld initieert, in de meest brede zin van het woord geweld (dus ook dwang en dwang onderdreiging zoals belastingen afdwingen onder dreiging van boetes en vrijheidsberoving), zoals ik hierboven als schreef. Dit wil niet zeggen dat er geen geweld gebruikt wordt als zelfverdediging.

  En initiatie van geweld (en dus criminaliteit) zal ook in een libertaire maatschappij voorkomen. Er zijn mensen die inderdaad zulk gedrag vertonen, net zoals nu. En in een libertarische maatschappij zullen daar consequenties aan verbonden worden.

  Iemand die mijn huis heimelijk of met inbraak of tegen mijn wil betreedt, zal inderdaad te maken krijgen met geweld. Ik zal mij verdedigen. Iemand die mij, bijvoorbeeld zakelijk, een loer draait, zal in een libertarische maatschappij een bepaalde vorm van straf of (en dat vind ik veel belangrijker) een eis tot schadevergoeding krijgen. Nu gaan boetes in de staatskas, terwijl de mogelijk gedupeerden niet gecompenseerd worden. Nog afgezien van de geldroverij voor 5 km/uur te hard rijden, waarbij ik mij afvraag waarom daar een boete op staat als er geen ongelukken gebeuren/slachtoffers vallen.

  Nu is elke overheid één grote poel van initatie van geweld. Zelfs de dingen die zij goed bedoelen, worden gefinancierd met afgedwongen geld. Als mensen bepaalde zaken van de overheden goed vinden, kunnen zij dit ook met vrijwillig gedoneerd geld door private initiatieven laten uitvoeren. Bij voldoende animo kunnen dan ook grotere projecten uitgevoerd worden, want sommige zaken (zoals infrastructuur) zullen niet alleen door individuen, maar vooral ook door bedrijven gewenst zijn en vrijwillig gefinancierd kunnen worden.

  Let wel: deze voorstellingen hierboven worden dan gedaan bij gebrek aan overheid, waardoor een bedrijf en een privaat mens de volle 100% van hun inkomen kunnen toebedelen aan de gewenste doelen. En niet zoals nu maar 30-50%.

  Maar er is dan wel een omslag nodig van de denkwijze van de huidige statisten. En dat is, gezien vele reacties hier en zeker buiten deze groep op Vrijspreker nog ver te zoeken.

  Aequitas [14] reageerde op deze reactie.
  vrijeradikaal [21] reageerde op deze reactie.

 11. @MMAP [13]:

  Dank MMAP. Klinkt goed !

  En onderkent in ieder geval ‘de aard van het beestje’ genaamd mens en het recht op bescherming van lijf en goed.

  Nog een vraag: wie en hoe zal het toezicht uitgeoefend worden en door wie / hoe werkt het verificatieproces van de daad en daderschap/veroordeling toekenning.

  Ofwel hoe wordt het huidige justitiële apparaat aangepast en in hoeverre wordt er zorg gedragen voor de onontbeerlijke
  onafhankelijkheid van deze rechters, advocaten, ovj. etc. ?

  Kernvraag: hoe gaat men om met de discretionaire bevoegdheid van de rechters en hamvraag; wie betaalt de rechters ? Het OM ? Wie beheerst de Ordes van Advocaten ?

  Igor [15] reageerde op deze reactie.
  MMAP [16] reageerde op deze reactie.

 12. @Aequitas [14]:
  Rechtvaardigheid is geen product, desondanks zijn er een hoop mensen hier voorstander van alles privaat, geen geld geen rechtvaardigheid daar komt het dan op neer, het belangrijkste argument daarbij is dat het nu ook niet goed werkt. en dat klopt natuurlijk but two wrongs dont make a right.

  MMAP [16] reageerde op deze reactie.

 13. @Aequitas [14]: @Igor [15]: Eerst en vooral: rechtvaardigheid heeft momenteel ook niets te maken met de rechtspraak zoals wij die nu kennen. Zoals ik al schreef: je kunt een dief in de gevangenis stoppen, maar waar is de schadevergoeding voor de gedupeerde? Wij laten nu de politiek de strafmaat bepalen en uitvoeren. Als ik om mij heen luister en lees, is de burger het daar zelden mee eens. Democratisch is het dus niet goed geregeld. Dan is vrijwillig contractueel regelen beter: je hebt dan een keuze!!!

  Dan een wedervraag: wat is het verschil om binnen een bepaald gebied (land, EU) geld te roven van burgers en daar o.a. een “rechts’-systeem van op te zetten, versus een kleiner gebied of een groep mensen die een overeenkomst sluiten om daar privaat controle uit te laten oefenen op criminaliteit? Dus het geheel van een veiligheidsdienst (zoals er nu al talloze zijn bij bedrijventerreinen, bijvoorbeeld) en overtredingen van contractuele bepalingen te beoordelen en bestraffen?

  Zoals Stefan Molyneux bedoelt met de D.R.O.’s = Dispute Resolution Organisations. Of wat wij hier al privaat hebben: de mediation en de geschillencommissies in diverse branches. Bij een overtreding of geschil kiezen beide partijen een gezamenlijke mediator en de mediation-uitspraak is bindend.

  Er is nu ook volop corruptie, advocaten verdedigen nu ook de grootste criminelen tegen betere moraal in, enz.

  Al het werk (opsporing, rechtspraak, enz) wordt nu ook door MENSEN gedaan. Ik wil alleen maar aangeven, dat deze mensen hun expertise ook, en misschien beter en eerlijker, aan kunnen wenden in een systeem dat niet gebouwd is op belastingen, dwang en eenzijdige voordelen. Maar dat hier echte marktwerking in zou komen, dat je kunt kiezen voor een mediator die bewezen heeft morele en eerlijke vonnissen te vellen. Die betaald worden door de mensen die daar contracten mee hebben.
  Het gebeurt al een klein beetje in de zakenwereld. Bij contracten wordt al bepaald welke rechtbank uitspraken doet in geval van geschillen. Helaas zijn het uiteindelijk nog steeds rechtbanken die aan de overheid gelieerd zijn. Kijk eens hoe moeilijk het is een zaak te winnen tegen de overheid.
  Igor [17] reageerde op deze reactie.

 14. @MMAP [16]:
  Je hebt goede argumenten maar zoals ik al zei two wrongs dont make a right – huidige systeem slecht ja daar zijn we het natuurlijk over eens, dat vrijwillig contractueel regelen beter is dat ben ik niet van overtuigt, uiteindelijk is al dat veiligheids/justitie volk nooit echt “productief”, en dan bedoel ik niet alleen in dienst van de overheid maar gewoon in het algemeen – geen toegevoegde waarde – het vermarkten zorgt dus wel voor een fictieve vrijheid maar het zijn vooral de advocaten die daarvan profiteren – een rechtsysteem is een noodzakelijk kwaad/onkostenpost, volgens mij kan dit goedkoop en efficiënt door de wetten te minimaliseren, de eigen verantwoordelijkheid te vergroten en alleen ruimte laat voor echt vrijwillige contractuele overeenkomsten (peer to peer) en niet de scenario’s van net afgestudeerde advocaten die jan met de pet kan betalen tegenover een compleet elftal van corporate lawyers.

  Maar goed je hebt goede argumenten, maar als de overheid radicaal inkrimpt zal er veel minder reden zijn om een rechtszaak met de staat te hebben, uiteraard zal een nieuw rechtsysteem ook beter onafhankelijkheids mechanisme moeten hebben, wat we nu hebben is gewoon een parodie op een rechtstaat.

  Leuk dat kiezen voor een rechter maar welke partij mag dan kiezen?

  Hub Jongen [19] reageerde op deze reactie.

 15. 1 de mensch is niet geschikt om een ander mensch van leiding te voorzien want corrupt in basis
  2 de mensch heeft een genetisch defect en diskwalificeert zichzelf steeds meer voor het mogen bewonen van deze paradijselijke planeet
  3 de mensch is eigenlijk een slavenvolk en als dusdanig door wat experimenterende aliens op deze paradijselijke planeet gedropt
  4 de experimenterende aliens krijgen door dat ze het een beetje uit de hand hebben laten lopen want het slavenvolk jongt als konijnen
  5 er komt op korten termijn een “ruimactie” om de paradijselijke planeet weer de kans te geven verder te evolueren
  6 politiek is bedacht om het slavenvolk een illusie te geven dat ze wijs zijn
  7 godsdienst is bedacht om het slavenvolk de illusie te geven kinderen van een God te zijn en naar zijn evenbeeld geschapen te zijn
  8 de illusie zal snel op wrede wijze verstoord worden
  9 ook de elite (blijven slaven) niet uitgesloten
  10 de droom van de illusie is bijna over……..

 16. @Igor [17]:
  “. . . . .– huidige systeem slecht ja daar zijn we het natuurlijk over eens, dat vrijwillig contractueel regelen beter is dat ben ik niet van overtuigt,. . . .”

  Wat wil je: “A” is slecht, van “B” ben je niet overtuigd.
  Hoe goed B is, kan pas blijken als het is ingevoerd, waarbij dan in ieder geval al de fouten van A worden vermeden.
  Maar alles liever dan met volle verstand ondergeschikt aan slecht systeem A blijven toegeven!

  De veranderingen die MMAP hierboven aangeeft, zijn zeker al verbeteringen.

  Igor [23] reageerde op deze reactie.

 17. We kunnen hier wel wat tegen doen en dat is om je eigen naam weer terug te claimen en je soevereiniteit aan te vragen dan ben je geen natuurlijk persoon meer maar een vrij mens van vlees en bloed en soeverein dan hebben de instanties geen macht en beschikking over je. Nu zijn we pas met een paar honderd die dit aangevraagd hebben en al soeverein zijn het moeten er miljoenen worden in Nederland en sinds deze week gaat het ook in België beginnen en wel vanuit Gent. Ik kan jullie verzekeren dat ze hier in Den Haag en bij Bea doodziek van worden maar ze hebben geen poot om op te staan tegen deze aanvragen.
  Ga naar De Soevereine Mens of zoek via Niburu over dit item

 18. @MMAP [13]:

  on agressie principe (NAP) betekent dat je geen geweld initieert, in de meest brede zin van het woord geweld (dus ook dwang en dwang onderdreiging zoals belastingen afdwingen onder dreiging van boetes en vrijheidsberoving), zoals ik hierboven als schreef. Dit wil niet zeggen dat er geen geweld gebruikt wordt als zelfverdediging.

  Zou je mij kunnen vertellen hoeveel convenanten worden afgesloten tussen POLITIE en bedrijfsleven ?

  Zou je mij kunnen vertellen waarom men zo graag politie ( civiel ) en militairen ( oorlogrecht ) wil laten fuseren ? , burgers zijn geen combattanten.

  Maar in de ogen van sommigen wel…..denk eens goed na over “het monopolie van geweld ” , juist je kijkt niet meer in de smoel van een agent , je kijkt in de smoel van een huurling.

  En ze nemen daarvoor heus niet de meest ontwikkelde breinen voor in dienst.

  Heb je nu eindelijk door wat er gaande is in Nederland : er is een fascistische staatsgreep groeiende .

  MMAP [27] reageerde op deze reactie.

 19. Dank MMAP voor de nadere toelichtingen.

  Je schreef … ‘Dan is vrijwillig contractueel regelen beter.’ …

  Een soort van ‘Contract Social’ van J.J. Rousseau, en anderen,
  vrijwillige overdracht van de rechten door de burgers aan de Staat zodat de Staat hun rechten garandeerd – zie hieronder – maar dan … anders …?

  Is het dan de bedoeling dat elke stad, ieder dorp, elke wijk een soort van Rechtstaat wordt ?

  Een soort van federatie van Tribal States met nationale D.R.O.’s ? Dispute Resolution Organisations. de mediation en de geschillencommissies in diverse branches, die toezien op de garantie van de burgerrechten ?

  …’Bij een overtreding of geschil kiezen beide partijen een gezamenlijke mediator en de mediation-uitspraak is bindend.’

  Is toch hetzelfde als ‘Le contract social ‘ ? Of vergis ik mij ?

  Bindende beslissingen voor en uitsluitend van toepassing in Laren, Groningen, Rotterdam of Den Helder ?

  Wie zitten er in zo’n D.R.O. ? Een raad van oude wijze heren ? (Katholiek, Protestant, Joods, Quaker, Pinkstergemeenschap, Boedistisch, Mohamedaans, Calvinistisch, Zwarte KousenKerk ?
  Jehova’s en de Amish gemeenten, met hun ouderenraad ?

  Stel: in Amsterdam is een wijk die voornamelijk bewoond wordt door mohamedanen. Het slachten van dieren geschiedt op straat in de goot, waar het bloed stroomt naar een andere wijk, waar voornamelijk Protestanten wonen, … die daar niet blij mee zijn.

  Of de Boedisten willen graag wierook branden, maar de lucht vertroebelen in de Katholieke kerk op de grens van de wijk,

  Of de Joodse Sabath viering op zaterdag, wordt verstoord door Protestantse jongeren die nét die avond een wild publiekelijk straat concert voor Gays en Lesbiennes houden in Amsterdam.

  En die ongelovigen die bij hun kennissen op bezoek willen gaan, Zondagochtend maar niet mogen rijden op de wegen van wijken in de Zwarte Kousen gemeenten ?

  Aangezien beide Wijken soeverein zijn, krijgen we dan een … … Tribal war … ?

  Of zitten al die respectable oudere heren, gezellig knus in een
  Franse Vrijmetselaar carroussel, (religion is not an issue zolang ze de macht maar hebben) – en ‘regelen’ het onderling en in gesloten kamers.

  OH IS DÁT DE ACHTERLIGGENDE BEDOELING ?

  Een ouderen wijze raad in de Dispute Resolution Organizations. Zoals nu door die metselkoekebakkers in Brussel; de ECB en de Europese Rekenkamer ?

  Om daarna het door deze respectabele heren – in gesloten kamers – bereikte akkoord ‘af te dwingen’ onder de respectievelijke Wijk-bewoners, die bij de besluitvorming niet aanwezig waren en er slechts summier over worden geïnformeerd.

  E.e.a. is dan toch evenzeer in strijd met het non-agression principle.

  Met andere woorden het vrijwillig contractueel regelen is wellicht een utopische droom, maar in de praktijk nog niet voldoende uitgewerkt.

  Wat gebeurt er met die lui die VRIJWILLIG helemaal NIETS willen regelen ?

  Worden deze ONVRIJWILLIGEN DAN OVERHEERST DOOR DE VRIJWILLIGEN ?

  IN OVERTREDING VAN HET NON AGRESSION PRINCIPLE ?

  Le contract social – Wikipedia
  http://en.wikipedia.org/wiki/Social_contract
  MMAP [25] reageerde op deze reactie.

 20. @Hub Jongen [19]:
  Um nee, A is slecht, betekend niet automatisch dat B beter is, de huidige kut systemen hebben we juist te danken aan dat soort non logica – wat ontbreekt is zelf kritiek – zolang men niet kritische is naar het eigen plan kijkt is het zinloos – als alternatief krijg je dan externe kritiek – en in plaats van daar “inhoudelijk” op in te gaan krijg ik antwoorden als; “een stap in de goede richting” – sorry hoor maar dat is nou precies het gezwam van politici, geen oplossingen maar stapjes in de goede richting, waarvan het altijd maar de vraag is of dat klopt maar dat geeft niet want de volgende slagzin staat al klaar; de tijd zal het leren / dat heeft tijd nodig.

  Ik sta open voor alles maar ik ga niet meelopen met B omdat ik niet achter A sta.

  De vrije markt principes komen neer op het verhogen van de efficiency en/of productiviteit – als de vergroting van de productie niet gelijk staat aan het doel dan is de vrije markt niet mijn uitgangspunt voor dat onderwerp. Rechtvaardigheid is geen product en het vergroten van productiviteit in de sectoren die zich daarbij bezighouden leidt niet automatisch tot meer rechtvaardigheid, beveiliging kan voor een deel worden gezien als consumenten product maar “rechtvaardigheid” dat wat de basis behoord te vormen tot rechtspraak dat is gewoon geen consumenten product, er is geen verschil in kwaliteit, er is geen keuze – rechtvaardigheid dat is rechtvaardig of het is onrechtvaardig – er is niet zoiets als een beetje rechtvaardig – recht is recht en krom is krom – het vermarkten van rechtvaardigheid leid onherroepelijk tot nog verdere maatschappij illusies en verdere vervaging van begrippen als rechtvaardigheid, eerlijkheid, integriteit, objectiviteit, waarheid.

 21. @frank [11]:

  Doe je bewust dom of ben je echt zo dom? Wat onbegrijpelijk is, is dat er individuen rondlopen die zo dom zijn dat ze zo iets simpels als de NAP niet begrijpen. Domkop, het gaat over het niet goedkeuren van het initiëren van geweld, dus als een domme aap als jij iemand aanvalt dan is je slachtoffer geoorloofd elk middel te gebruiken om jou aanval af te slaan en zo zijn ook de getuigen om hem heen geoorloofd hem te verdedigen. Dus als jij met je domme kop denkt iemand zomaar een klap op zijn smoel te kunnen geven dan kan het gebeuren dat iemand anders in bescherming van je slachtoffer je een kogel door je domme kop schiet.

  Is het nu begrijpelijk voor je nu ik het effe op jouw niveau heb uitgelegd? Of ga je nog door met het uit kramen van je domme gezwets?

  vrijeradikaal [26] reageerde op deze reactie.

 22. @Aequitas [22]: Nou nou, je stelt opeens een heleboel vragen :-). Maar wel een leuke discussie. Ik ga proberen een paar dingen samen te pakken en een antwoord op te geven.

  Dank MMAP voor de nadere toelichtingen.
  Je schreef … ‘Dan is vrijwillig contractueel regelen beter.’ …
  Een soort van ‘Contract Social’ van J.J. Rousseau, en anderen,
  vrijwillige overdracht van de rechten door de burgers aan de Staat zodat de Staat hun rechten garandeerd – zie hieronder – maar dan … anders …?
  Is het dan de bedoeling dat elke stad, ieder dorp, elke wijk een soort van Rechtstaat wordt ?
  Een soort van federatie van Tribal States met nationale D.R.O.’s ? Dispute Resolution Organisations. de mediation en de geschillencommissies in diverse branches, die toezien op de garantie van de burgerrechten ?

  Ik ben sowieso voorstander van kleine maatschappijtjes, waarop elk individu invloed kan uitoefenen. Mijn ultieme utopie is het geheel verdwijnen en een “maatschappij”/samenleving van uitsluitend individuen. Maar dat ga ik zeker niet meer meemaken.

  Heb je enig idee hoeveel contracten, afspraken en overeenkomsten er nu zijn? Waarvan een groot deel afgedwongen zijn door diverse lagen van overheden, die mijns inziens heel goed door private mensen en hun bedrijven uitgevoerd kunnen worden. Al die geografische indelingen interesseren mij geen zier. Als ik in mijn wijk een initiatief kan waarmaken om met de wijkbewoners een private bewakingdienst kan bekostigen vind ik dat prima. Als ik mij in mijn wijk, of stad, of provincie, of landelijk (om de huidige, OPGELEGDE indelingen maar even te volgen) een keuze heb uit een aantal DRO’s, waarvan ik vind dat ze goed werk verrichten, kan ik daar een abonnement nemen om mijn belangen te laten verdedigen. Op basis van soms wanneer het nodig is, soms op basis van voorzorgmaatregel.

  Het gaat me te ver om hier heel Molyneux’s DRO-uitleg neer te pennen, maar als je interesse hebt kun je daar eens op googlen. De gedachte hierachter staat dichter bij verwezenlijking en moreel haalbaar dan het huidige systeem.

  Het is niet zo moeilijk, mensen kopen nu ook een tweedehands auto bij een Bovagbedrijf omdat ze in die garantie geloven, of nemen bewust een risico om een goedkoper beun-de-haas-bedrijf uit te kiezen voor hun auto. Idem met keukens, meubels, internetwaarborg-aangesloten firma’s enz. Vrijwillige overeenkomst waarbij vooraf de voorwaarden bekend zijn en wetend hoe geschillen opgelost gaan worden. Het is er al een beetje en wordt gefinancierd uit al die aankopen bij elkaar, dus waarom niet uitbreiden om uit belastinggelden gefinancierde organisaties op te doeken?

  Verder heb ik geen affiniteit met collectieve burgerrechten, die zoals nu door bepaalde mensen zijn vastgelegd. Wie heeft het recht… om mij een recht te geven?

  …’Bij een overtreding of geschil kiezen beide partijen een gezamenlijke mediator en de mediation-uitspraak is bindend.’
  Is toch hetzelfde als ‘Le contract social ‘ ? Of vergis ik mij ?
  Bindende beslissingen voor en uitsluitend van toepassing in Laren, Groningen, Rotterdam of Den Helder ?

  Onafhankelijk van geografische grenzen kunnen jij en ik bij een overeenkomst toch vooraf bepalen welk bedrijf wij gezamenlijk kiezen/accepteren om een mogelijk geschil op te lossen? We hebben internet en kunnen wereldwijd vrijwillige relaties aangaan om zaken te doen en geschillen op te lossen. Ook al woon jij in Maastricht en ik in Delfzijl, dan kunnen wij een DRO kiezen die van mijn part in Hong Kong zit, op basis van zijn (door klanten vrijwillig aangegeven) ratings, waarvan wij denken beide een goede third party aan te hebben? Als één van ons tweeën al vooraf slechte ideeën heeft en de ander wil belazeren, houdt die zich niet aan het NAP, dus is er al geen basis voor een morele overeenkomst. De ander zal twijfelen, er zal geen gezamenlijke keuze voor een DRO tot stand komen, dus de overeenkomst zal niet doorgaan.

  Probeer die, door mensen verzonnen, begrenzingen eens los te laten. Ik ga altijd uit van dat er geen overheden zijn en hoe we het dan op zouden kunnen bouwen. Er zijn geen grenzen, geen beperkingen die door dwang worden opgelegd en hoe zouden we nu eens een goed systeem kunnen krijgen op basis van vrijwilligheid, NAP, rationaliteit en moraal? Daarvoor moet je eerst alle aangeleerde en geïndoctrineerde begrenzingen en beperkingen uit je hoofd kunnen bannen.

  Moeilijk, ik weet het. Maar het huidige systeem omvormen op basis van de door velen opgezogen conditionering is veel moeilijker dan van “scratch” opnieuw beginnen met filosoferen hierover.

  Wie zitten er in zo’n D.R.O. ? Een raad van oude wijze heren ? (Katholiek, Protestant, Joods, Quaker, Pinkstergemeenschap, Boedistisch, Mohamedaans, Calvinistisch, Zwarte KousenKerk ?
  Jehova’s en de Amish gemeenten, met hun ouderenraad ?

  Maakt mij niet uit. Ik zal, als rationeel mens, niet kiezen voor een DRO die bevolkt wordt door sprookjesgelovers. Maar voor sprookjesgelovers onderling kunnen dergelijke DRO’s zeker ontstaan (zullen ook ontstaan).

  Nu zit ik vast in een rechtssysteem, waar (duhuh scheiding kerk en staat) sprookjesgelovers van allerlei pluimage aan deelnemen, of anders wel bezet worden door partijen die andere sprookjesgelovers knuffelen en hoogachten. Er is NU geen vrijwilligheid en keuzemogelijkheid om geen (of juist wél) een DRO te kiezen met een ideologie erachter.

  Stel: in Amsterdam is een wijk die voornamelijk bewoond wordt door mohamedanen. Het slachten van dieren geschiedt op straat in de goot, waar het bloed stroomt naar een andere wijk, waar voornamelijk Protestanten wonen, … die daar niet blij mee zijn.
  Of de Boedisten willen graag wierook branden, maar de lucht vertroebelen in de Katholieke kerk op de grens van de wijk,
  Of de Joodse Sabath viering op zaterdag, wordt verstoord door Protestantse jongeren die nét die avond een wild publiekelijk straat concert voor Gays en Lesbiennes houden in Amsterdam.
  En die ongelovigen die bij hun kennissen op bezoek willen gaan, Zondagochtend maar niet mogen rijden op de wegen van wijken in de Zwarte Kousen gemeenten ?
  Aangezien beide Wijken soeverein zijn, krijgen we dan een … … Tribal war … ?
  Of zitten al die respectable oudere heren, gezellig knus in een
  Franse Vrijmetselaar carroussel, (religion is not an issue zolang ze de macht maar hebben) – en ‘regelen’ het onderling en in gesloten kamers.
  OH IS DÁT DE ACHTERLIGGENDE BEDOELING ?

  NAP, dus waarom een tribal war? Start iemand met initiatie van geweld/dwang, dan dient dat gecorrigeerd te worden. En wat is het verschil tussen irrationele religie-uitwassen met de huidige indeling in landen, religies en andere door mensen verzonnen begrenzingen?

  “Geregeld” zal er altijd worden, samenscholingen zullen er ook zijn. Maar met de macht waar deze hoort (bij het individu met het volledige recht op eigen lichaam, gedachten en vruchten des arbeids) zullen die “gesloten kamer clubjes” hun eigen broek op moeten zien te houden. Nu worden deze clubjes gefinancierd door geroofd belastinggeld en verlenen zij zichzelf macht over de dwang die zij ons opleggen. Zie politiek, ESM, EU, enz.

  Een ouderen wijze raad in de Dispute Resolution Organizations. Zoals nu door die metselkoekebakkers in Brussel; de ECB en de Europese Rekenkamer ?
  Om daarna het door deze respectabele heren – in gesloten kamers – bereikte akkoord ‘af te dwingen’ onder de respectievelijke Wijk-bewoners, die bij de besluitvorming niet aanwezig waren en er slechts summier over worden geïnformeerd.
  E.e.a. is dan toch evenzeer in strijd met het non-agression principle.
  Met andere woorden het vrijwillig contractueel regelen is wellicht een utopische droom, maar in de praktijk nog niet voldoende uitgewerkt.
  Wat gebeurt er met die lui die VRIJWILLIG helemaal NIETS willen regelen ?
  Worden deze ONVRIJWILLIGEN DAN OVERHEERST DOOR DE VRIJWILLIGEN ?
  IN OVERTREDING VAN HET NON AGRESSION PRINCIPLE ?

  Gewoon mensen met beoordelingsvermogen. Is een DRO van slechte naam en faam? Dan zal die snel geen klanten hebben. Doet een DRO goed werk? Dan zal die floreren. Geheel volgens de zuivere en pure vrije-markt-werking.

  En dat is in geen vergelijking met onze huidige keuzevrijheid om te gaan stemmen op die koekenbakkers. Ik moet de voorbeelden van beloften vóór, en het gesjoemel ná verkiezingen toch niet uittekenen, denk ik. Lees en kijk om je heen, waar is jouw invloed in het huidige, logge, veel te grote en gecentraliseerde systeem? Terug naar schaalverKLEINing is wat ik nastreef.
  Aequitas [30] reageerde op deze reactie.

 23. @Alex [24]:

  Dus als jij met je domme kop denkt iemand zomaar een klap op zijn smoel te kunnen geven dan kan het gebeuren dat iemand anders in bescherming van je slachtoffer je een kogel door je domme kop schiet.

  Is het nu begrijpelijk voor je nu ik het effe op jouw niveau heb uitgelegd? Of ga je nog door met het uit kramen van je domme gezwets?

  Dus zo heerlijk proportioneel : een klap op zijn smoel te kunnen geven dan kan het gebeuren dat iemand anders in bescherming van je slachtoffer je een kogel door je domme kop schiet.

  En dan het toefje van dit epistel :nu ik het effe op jouw niveau heb uitgelegd.

  Dat heb je hoor….helemaal.

 24. @vrijeradikaal [21]:

  Zou je mij kunnen vertellen hoeveel convenanten worden afgesloten tussen POLITIE en bedrijfsleven ?

  Nee, geen idee. Interesseert me ook niet. Politie leeft van geroofd geld, om roof op te sporen. Als iemand zijn vruchten van zijn arbeid beschermt door geen belasting af te dragen, denkt de politie-agent niet “hij heeft gelijk, want belasting is roof”, maar helpt hij de belastingdienst zelfs om bij inbeslagname het huis van de belastingontduiker binnen te treden. Om zo, zeer immoreel en indirect, zijn eigen slaris weer af te dwingen. U begrijpt: ik heb niet veel op met politie-agenten.
  Wat ik wél weet is, dat het bedrijfsleven veelal gebruik maakt van particuliere beveiligingsdiensten om hun fabrieken, of in samenwerking met andere bedrijven complete bedrijventerreinen, te beveiligen.

  Zou je mij kunnen vertellen waarom men zo graag politie ( civiel ) en militairen ( oorlogrecht ) wil laten fuseren ? , burgers zijn geen combattanten.

  Machtswellust van een zichzelf benoemde elite. Inderdaad, burgers beginnen geen oorlog.

  Maar in de ogen van sommigen wel…..denk eens goed na over “het monopolie van geweld ” , juist je kijkt niet meer in de smoel van een agent , je kijkt in de smoel van een huurling.

  Inderdaad, elke politie-agent en soldaat is in mijn ogen een huurling/huurmoordenaar, die zich laat betalen met geroofd geld. Ik heb dan ook al jaren geen respect voor dit soort lieden. Met uw en mijn geld worden deze lieden opgeleid tot moordenaars, maar blijkbaar zit het enige verschil tussen mafia/huurmoordenaar in opdrachtgever (overheid) en het mooie uniformpje met blinkende knoopjes.

  En ze nemen daarvoor heus niet de meest ontwikkelde breinen voor in dienst.

  Tuurlijk niet. Een beetje ontwikkeld brein denkt na over de moraal van zijn daden, zeker als het een baan betreft waar je 40 uur per week mee bezig bent. Alleen al het geld dat je voor de huurlingenpraktijken krijgt t.o.v. de risico’s die aan de activiteiten kleven staat niet in verhouding.

  Heb je nu eindelijk door wat er gaande is in Nederland : er is een fascistische staatsgreep groeiende .

  Ha ha, wie vertel je dit? Dit weet ik al jaren. Waarom dacht u dat ik daar anders over zou denken?

 25. De Eurozone gaat het op langere termijn echt niet redden.
  De hele crisis is volledig met opzet tot stand gekomen door vage elitefiguren én een Amerikaans deel van de regering die de WRC functie van de USD ernstig bedreigd zien door de Euro.
  Dat begon al toen Saddam Hoessein zijn olie in plaats van de USD naar de Euro wilde prijzen. Wel, we weten allemaal hoe dat afgelopen is, onder de “WMD” leugen zijn er 2 volledig ongegronde oorlogen door verfijnde propagande, leugens en volksdoctrinatie 2 landen platgewalst door het militair industriële complex onder leiding van de VS. Natuurlijk niet de miljarden vaten olie vergeten die de VS geconfisceerd hebben.

  Wie er nu nog gelooft dat deze eurocrisis NIET volledig georganiseerd geschapen is, die moet flink in de geopolitieke verslaggeving duiken, maar dan natuurlijk niet door televisie te kijken. De hele Amerikaanse media is een walgelijk gecensureerde en voorgefilterde wanvertoning en de Nederlandse media doet hier ook al zo’n 10 jaar aan mee.
  Wat Rutte in hemelsnaam bezielde om tóch door te gaan met deze Euro-ellende, daar komen we ooit nog wel achter. Wellicht is ie omgekocht, het zou zo maar kunnen.
  En wat je ook van Dhr. G. Wilders mag vinden, dat doet er niet toe. Als ENIGE politicus heeft hij ALLES gedaan om het ESM-gedrocht democratisch ná de verkiezingen te laten behandelen, maar neen, het IS al goedgekeurd. En Pechtold, de simpelheid zelve, gelooft nog steeds in een Verenigde Staten van Europa. Dat gaat nooit en te nimmer gebeuren, elk logisch nadenkend mens gaat zijn of haar vrijheden en rechten niet opgeven om gedicteerd te worden door een corrupt Brussels parlement of een nóg machtiger ECB. Als er iets uit van de geschiedenis geleerd kan worden, moet je vooral één centrale bank alle macht geven. Het is werkelijk onvoorstelbaar hoe weinig mensen en helaas ook politici echt nadenken. Ten tijde van de EEG ging alles prima, export liep als een tierelier, de NLG was een supersterke munteenheid, de D-Mark was de heer en meester van de Europese valuta en helaas, Zalm heeft de gulden voor 10% te laag ingeruild tegen de opgedrongen Euro.
  Hoe dan ook, deze geplande valutaoorlog, geplande schuldencrisis, gewenste Europese regering met één Centrale Bank, het zijn allemaal gebeurtenissen die al decennia gepland zijn, wellicht al veel langer.

  Ik weet niet precies wat er moet gebeuren, maar ik vrees wél dat er een aantal historische gebeurtenissen gaan plaats vinden, zonder twijfel zal Amerika door leugens, propaganda en militaire dominantie hun positie in het Midden-Oosten willen uitbreiden, maar Putin heeft al gewaarschuwd. En Russen (gesteund door China) staan niet bekend om loze kreten, zeker niet nu de raketten richting Rusland gericht staan en de Russen op hun beurt óók hun raketten in stelling hebben gebracht. Ik kan haast niet geloven dat ik dit ooit zou hebben gezegd, maar ik kies liever voor Putin dan Obama. De allergrootste leugenaar van de reeks Amerikaanse presidenten is toch wel Obama, hij is een betere acteur dan G.W. Bush, maar hij is nog vele malen erger en neigt naar een absolute dictator. Nog één klein stapje, Amerika onder “martial law” en de pleuris breekt uit.
  Overigens is China ook wakker geworden en gaan een onvoorstelbaar verlies incasseren als de dollar in elkaar sodemieteren gaat. De vraag is, welke gaat eerst, de Euro of de USD? Ik neig naar de Euro, simpelweg omdat wij geen Full Spectrum Dominance hebben, een militair budget van 2000 miljard euro (incl. de blackops-budgetten!!!) per jaar én enorme hoeveelheden militair hardware met een lekker stapeltje kernkopjes.
  Misschien breekt eerst de pleuris uit binnen de VS.
  Probeer een Amerikaan maar eens zijn/haar wapen af te pakken, hun grondwet is al grotendeels nietig verklaard en een grote groep maakt zich al klaar voor massale burgeronrust. Haliburton blijft maar FEMA-kampen bouwen, drones die en masse klaar staan om ingezet te worden en elke dag worden er meer en meer surveillance-camera’s door de gehele USA geplaatst.
  Het mediacircus omtrent de verkiezingen is lachwekkend, het is beledigend voor onze intelligentie. Er is geen links en rechts meer, het is zo corrupt en gemaakt als het maar kan. Er is gelukkig een groeiende meerderheid van Amerikanen die ontwaken, beetje bij beetje ontgroeien ze de massa-indoctrinatie van televisie en advertising en zie je mensen veranderen. Ze veranderen hun eetgewoonten, vallen af en beginnen te beseffen wat er allemaal gebeurd is de afgelopen 11 jaar. Sinds 9/11 is de hele wereld veranderd, maar helaas weet de meerderheid niet dat Osama er geen ruk mee te maken had en dat Dick Cheney de man is geweest die “stand-down” orders heeft gegeven om de straaljagers aan de grond te houden. Elk enigzins geinformeerd mens weet nu inmiddels toch wel dat de Twin Towers en Building 7 zonder enige twijfel door explosieven zijn ingestort, het 911-commissie report is een onvoorstelbaar werk van leugen op leugen.
  Duizenden mensen zijn doodziek geworden door de luchtverontreiniging, maar Wall-Street moest natuurlijk zo snel mogelijk weer open en mensen moesten weer zo snel mogelijk gaan winkelen! Dát wordt natuurlijk door de mainstream media doodgezwegen, wat logisch is, als deze allemaal privé eigenaren hebben die elk nieuws pre-filteren. Onvoorstelbaar, ik heb oprecht medelijden met die doodzieke mensen die luisterden naar en vertrouwden op hun regering. De lucht was NIET veilig om te ademen! 99,8% van de bewijsresten zijn stelselmatig en gepland supersnel afgevoerd, omdat daar natuurlijk alle kenmerken van gecontroleerde demolitie in te vinden waren!

  Hoe dan ook, we leven is een absolute schijnwerkelijkheid en ik probeer er niet elke dag aan te denken, maar hoe beter geinformeerd ik raak, hoe zieker ik ervan word. Maken we elkaar binnen 2 jaar allemaal af of blijven er nog een paar miljoen over na de nucleaire holocaust?

  En als je dan in Nederland nog gewoon ziet dat mensen hun spaarcentjes op de bank zetten omdat ze denken dat het daar veilig is. Met een druk op de knop is je digitale vermogen binnen een fractie van een seconde verdwenen. En het papieren geld dat is helemaal om te huilen, het kaartenhuis gaat instorten, de vraag is echter, is het een kwestie van maanden of modderen we nog 1 of 2 jaar door?

  Aequitas [31] reageerde op deze reactie.

 26. @MMAP [25]:

  Beste MMAP, dank voor je nadere toelichting. Inderdaad een interessante discussie. En iedereen heeft het recht op z`n eigen visie, interpretatie van een (recht)staat en toekomstverlangens.

  Je opmerking …. (duhuh scheiding kerk en staat ) … inderdaad bij de Vrijmetselarij is het geloof geen punt ! NOT AN ISSUE.
  Alléén de macht en het geld. Vergis je daar niet in, hoe esoterisch het product dan ook verkocht wordt.

  En de macht over de burger is vele, vele, vele malen groter in een heel kleine gemeenschap dan in een grote gemeenschap.

  Blijkbaar laat je het N.A.P. direct schieten … tav. hen die
  NIET vrijwillig lid wensen te worden van een Dispute Resolution Organization …. gezien dat je schrijft …

  ‘Is een DRO van slechte naam en faam? Dan zal die snel geen klanten hebben. Doet een DRO goed werk? Dan zal die floreren. Geheel volgens de zuivere en pure vrije-markt-werking ‘.

  Dus de D.R.O. die goede naam en faam ( bij wie ? bij de meerderheid ? bij een minderheid ? heeft – impliciet – in jouw visie het recht onvrijwillgen te onderdrukken in weerwil van het door jouw eveneens aangehangen non-agression-principle ?

  Zodat de onvrijwillige de betreffende (Recht)staat maar moet verlaten. Dat is toch je reinste dictatuur ? Dat is toch wat er vandaag de dag al gebeurd ?

  Allemaal, nu het nog mag en er nog geen ijzeren muur om Europa staat –

  (hoewel het Schengenakkoord en verplichte chip in de autos, op de snelwegen, zgn. voor de tolheffing, en de lichaamscanners op Schiphol …)

  – vluchten naar een klein eilandje in de Stille Oceaan binnen het kader van schaalverkleining. Met een beetje pech is dáár ook een D.R.O. …. En dan waar vluchten we dan naar toe ?

  Ik ben het volstrekt met je eens dat de huidigde samenleving niet meer adequaat functioneert.

  Daar moet een oplossing voor gevonden worden. Of wellicht moeten er een hele boel oplossingen gevonden worden voor een heleboel verschillende en gelieerde problemen. En met name goed naar elkaar luisteren. Maar óók consitent en consequent redeneren.

  One world government – lijkt mij inderdaad een te ruime schaal vergroting;

  maar D.R.O.´s government komt me iets te kleinschalig over.

  En, zoals reeds gezegd, is in een D.R.O. staatsvorm de onderdrukking vele mate groter, omdat we het dan inderdaad hebben over Big BROTHER.

  MMAP [32] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.