Volgens de Oostenrijkse school econoom Jesus Huerta de Soto wel. Recent heeft hij een artikel geplaatst op Mises.org. De strekking van zijn verhaal is als volgt.

Het ideale monetaire systeem
Het huidige monetaire- en banksysteem is incompatibel met een vrije markt economie en heeft allerlei socialistische gebreken die een voortdurende bron zijn van financiële instabiliteit en verstoringen. Het is daarom nodig om dit systeem grondig te veranderen en daarvoor moeten de volgende maatregelen genomen worden:

– de invoering van een verplichte 100% reserve voor banken
– afschaffing van centrale banken en wetten voor wettige betaalmiddelen
– een terugkeer naar de klassieke goudstandaard

Bovenstaande maatregelen zorgen ervoor dat de problemen bij de wortels worden aangepakt. Tegelijkertijd geven deze maatregelen ook een indicatie van welke hervormingen een stap in de goede richting kunnen zijn.

Vaste wisselkoersen versus flexibele wisselkoersen
Monetair nationalisme moet zoveel mogelijk worden beperkt, zodat het voor individuele landen niet langer mogelijk is om een inflatoir beleid te voeren. Flexibele wisselkoersen hebben in het verleden geleidt tot devaluaties, inflatie, te hoge lonen en allerlei ander onverantwoord gedrag. Alleen wanneer wisselkoersen tussen de verschillende landen zijn vastgelegd worden overheden verplicht om hun burgers de waarheid te vertellen.

De klassieke goudstandaard voldeed hieraan, omdat elke nationale munt (dollar, pond, frank, enz.) slechts een naam voor een bepaald gewicht in goud was. De verschillende nationale munten hadden dus een vaste wisselkoers op basis van gewicht.

De Euro als een stap richting de goudstandaard
De introductie van de Euro in 2002 betekende het einde van het monetair nationalisme en het einde van flexibele wisselkoersen in het grootste deel van Europa. De Euro functioneert hierdoor deels zoals de goudstandaard dat in de 19e eeuw deed.

Om die reden kunnen overheden van landen als Griekenland, Spanje, Portugal, Ierland en Italië hun monetaire beleid niet langer manipuleren en daarmee hun inwoners niet in het donker laten over de ware kosten van hun politieke beleid. Zelfs landen als Nederland en Frankrijk worden nu gedwongen om hun publieke uitgaven te herzien.

Het is ook niet voor niets dat bepaalde landen en politieke partijen die de staatsschuld willen laten toenemen zich zo faliekant tegen de Euro keren. De Euro zorgt voor meer transparantie en vraagt om meer discipline van de overheid. En vanuit dat punt gezien zouden wij, als verdedigers van de vrije markt,  dus blij moeten zijn met deze ontwikkeling.

Waar ging het verkeerd?
De euro zorgt dus voor bewustwording van de tekortkomingen in de welvaartsstaat. Het is een stap in de goede richting, maar het blijft fiatgeld. En daar ligt dan ook het werkelijke probleem.  De euro kan, in tegenstelling tot goud, nog steeds onbeperkt bijgedrukt worden. De controle daarover ligt bij de Europese instellingen, met in het bijzonder de ECB.

De ECB heeft de fatale fout gemaakt om het Anglo-Saksische beleid te volgen van wereldwijde grootschalige kredietexpansie zoals deze is geregisseerd door de Federal Reserve in 2001. Daarnaast werd dit geld niet evenredig verdeeld over de eurolanden en dat heeft vooral een disproportionele invloed gehad op de zuidelijke landen. Deze landen zagen hun geldvoorraad 3 tot 4 keer zo snel toenemen dan landen als Nederland en Duitsland met alle gevolgen van dien.

 

Het artikel van Jesus Huerta de Soto is hier te lezen.

Wilt u meer lezen over geld en de Euro? Dan raad ik u “Wat heeft de overheid met ons geld gedaan?” aan en vervolgens “The tragedy of the Euro” van Philip Bagus.

21 REACTIES

 1. De Euro was een misbaksel van het eerste uur en zal het nooit overleven. Een Goudstandaard kan een oplossing zijn, maar hoeft het niet noodzakelijk. De problematiek ligt bij de Overheid/Politiek die ongeremd en ongekontroleerd geld kan bijscheppen! Zolang ze dit kunnen, zullen we van de ene katastrofe in de andere sukkelen.

 2. De goede werking van het kapitalisme wordt gesmeerd door INDIVIDUALISME en gesmoord door kollektivisme (socialisme en communisme) en zelf door wat men vandaag Demokratie heet. Het is net de diversiteit van de mensen en het optimaliseren van ieders talenten die voor vooruitgang en welzijn zorgt….en het afstaffen van dit een samenleving naar de afgrond leidt.

 3. Als je reservebankieren afschaft, heb je geen centrale banken meer nodig…ze worden door het afschaffen zelf overbodig. Als je dan nog een manier vindt om het voor de overheid onmogelijk maakt om geld bij te scheppen, dan heb je een volmaakt monetair systeem.

  leo [9] reageerde op deze reactie.

 4. @Goldonomic [8]:
  Dat is waar wat u schrijft en meteen denk ik het volgende; na de val van khadaffi werd in – het in puin geschoten land, Libië – een centrale bank opgericht… Kan u verklaren of aanwijzen welke “machten” hier verantwoordelijk voor zijn?

  • Ja hoor, de Westerse Centrale banken die niet wilden toelaten dat de Goud-Dinar die de leider wenstte uit te geven voor Afrika en het Midden-Oosten het daglicht zag!

 5. @Eize [5]: Klopt, dat is ook HET grote hiaat van De Soto. Als je eenmaal macht gaat centraliseren, dan ga je macht concentreren. Een ECB is net zo erg als een Federal Reserve, omdat het een financiële macht is die zelfstandig opereert en zodoende via het verfoeilijke corporatisme de scheiding tussen economie en staat volledig verhindert.

  In tegenstelling tot wat men denkt was de BuBa (Duitse centrale bank) helemaal niet zo succesvol in het bestrijden van de inflatie, maar was het namelijk minder inflatoir dan de meeste andere Europese landen. Echter, de inflatie zorgde toch voor een voortdurende afkalving van de D-mark.

  Hetzelfde staat te gebeuren met de ECB als De Soto het voor het zeggen krijgt en dat is dat deze ook zal inflateren, alleen maar om de verzorgingstaat in stand te houden. Want met een volledige goudstandaard is het met de verzorgingstaat gebeurd namelijk. Derhalve zie ik meer in het loskoppelen van de centrale banken van de ECB, de bancaire sector van de centrale banken en de invoering van een gouden en zilveren munt als erkende betalingsmiddelen. Iedereen heeft dan de keuze om met de euro of de gouden, danwel zilveren munt te betalen of de waarde hierin op te slaan. Dat is namelijk de echte weg naar vrijheid en onafhankelijkheid en niet alle macht te geven aan een financiële instelling, die de waarde van het geld continu ontwaard.

  • Heel juist…de Soto maakt in zijn redenering grove fouten! Het is niet omdat je tot de Oostenrijkse school behoort en je enkele werken van Von Mises vertaald of aangepast hebt, dat je het ook allemaal BEGRIJPT! Het begrijpen van ekonomie vraagt doorgaans veel praktisch verstand en het begrijpen van monetaire evolutie vraagt een grondige kennis van Monetaire Geschiedenis…iets wat de Soto niet heeft!

 6. Volgens mij is de euro niet fouter dan gewoon met goud betalen. Als ieder land gestart was met de hoeveelheid die recht doet aan het bnp van dat moment dan was er vanzelf onderscheid gekomen in wat ik voor een euro in Griekenland kan kopen en de waarde ervan in b.v. Nederland. Het zou dan een nivellerend effect kunnen hebben op basis van de verschuiving van bestedingen. De zuidelijke landen zouden gewoon concurrerend kunnen werken.

  Probleem deed zich pas voor toen een centraal orgaan (lees EU) zich ermee ging bemoeien en gedwongen herverdeling afdwong en nog erger goedkope leningen en borgstellingen ging verschaffen.

 7. Een goudstandaard is net zo fout als een euro of usd. Alle drie hebben een centraal gezag nodig om afgedwongen te worden. Alle drie zullen ze dan ook uiteindelijk ondergaan. (Een afgedwongen goudstandaard gaat altijd mis, net als fiat)

  Eize [13] reageerde op deze reactie.

 8. @Rien [12]:
  Er wordt toch nergens gesproken over een afgedwongen goudstandaard? Er wordt alleen gesproken over het afschaffen van wetten voor wettige betaalmiddelen, het fiatgeld dus. Of er vervolgens weer wordt overgegaan op goud en zilver is aan de markt zelf, maar dat is wel voor de hand liggend. Vandaar het woord “terugkeer”.

  Rien [14] reageerde op deze reactie.

 9. @Eize [13]:

  Ik citeer: “- een terugkeer naar de klassieke goudstandaard”
  het komt uit de vonmises site, dus ik denk dat we mogen aannemen dat hij terug wil naar de goudstandaard zoals deze van ca 1800-1900 in zwang was. I.e. afgedwongen.

  Maar misschien heb ik het fout.

  Oh, en hij wil ook een 100% backing afdwingen, dus het lijkt me nu wel duidelijk.

  Eize [15] reageerde op deze reactie.

 10. @Rien [14]:
  De klassieke goudstandaard uit de 19e eeuw, maar dan zonder overheidsinterventie. Vandaar ook de 2e regel:

  – afschaffing van centrale banken en wetten voor wettige betaalmiddelen

  Dus geen dwang. De goudstandaard en de overheidsinterventie daarin in de 19e eeuw staan los van elkaar en het Von Mises Institute maakt daar geen uitzondering op.

  Banken zijn verplicht om een 100% reserve aan te houden, omdat ze zich anders schuldig maken aan fraude. Het is dus niet iets wat de Soto wil afdwingen, maar deze verplichting vloeit voort uit het NAP. Oftewel, als een bank ongevraagd pseudo-ontvangstbewijzen uitgeeft dan is dat in strijd met het eigendomsrecht. Het woord “verplichting” is in dit geval misschien een beetje ongelukkig gekozen.
  Igor [16] reageerde op deze reactie.
  Columnist [21] reageerde op deze reactie.

  • Een goed monetair systeem groeit uit zichzelf en dient NIET of NOOIT afgedwongen. Van het ogenblik af dat er een AFDWINGEN bestaat, is het monetair systeem om zeep….

 11. @Eize [15]:
  Zelfs 100% reserve hoeft niet te worden verplicht, iedereen mag zijn eigen geld bedenken, fiat, goud whatever zolang de vrije keuze er is zie ik het probleem van fiat geld niet zo, als je iemand zo gek krijgt om jouw papiertje voor goud in te wisselen prima hoor.

  Eize [17] reageerde op deze reactie.

 12. @Igor [16]:
  Mee eens, behalve als je iemand een papiertje uitgeeft met de veronderstelling dat het gedekt is door goud. Dat is dan toch fraude. Of zit ik ernaast?

Comments are closed.